چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

عید نوروز و اشعار مربوط به آن

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
عید نوروز ز باغ‌ ای باغبان ما را همی بوی بهار آیدکلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید کلید باغ را فردا هزاران خواستار آیدتو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آیدتو را مه‌مان ناخوانده به روزی صد هزار آید کنون […]

عید نوروز

ز باغ‌ ای باغبان ما را همی بوی بهار آیدکلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید

کلید
باغ را فردا هزاران خواستار آیدتو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید

چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آیدتو را مه‌مان ناخوانده به روزی صد هزار آید

کنون گر گلبنی را پنج شش گل در
شمار آیدچنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید

بهار امسال پنداری همی خوش‌تر ز پار آیدوزین
خوش‌تر شود فردا که خسرو از شکار آید

بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزیملک را در جهان هر روز

جشنی باد و نوروزی

فرخی
ترجیع‌بند

اشعار عید نوروز

آمد نوروز و هم از بامدادآمدنش فرخ و فرخنده باد

باز جهان خرم و خوب ایستادمرد زمستان و بهاران
بزاد

زابر سیاه روی سمن بوی دادگیتی گردید چو دارالقرارمنوچهری

عید نوروز و اشعار مربوط به آن

اشعار عید نوروز

نوروز بزرگم بزن‌ای مطرب نوروززیرا که بود نوبت نوروز به
نوروز

برزن غزلی نغز و دل‌انگیز و دل‌افروزور نیست تو را بشنو از مرغ نوآموز

کاین فاخته زان کوز و
دگر فاخته زان کوزبر قافیه‌ی خوب همی خواند اشعارمنوچهری

اشعار عید نوروز

جشن فرخنده‌ی فروردین استروز بازار گل و نسرین است

آب چون
آتش عودافروز استباد چون خاک عبیرآگین است

باغ پیراسته گلزار بهشتگلبن آراسته حورالعین استابوالفرج رونی
اشعار عید نوروز
رسید عید
و من از روی حور دلبر دورچگونه باشم بی‌روی آن بهشتی حور…

رسید عید همایون ش‌ها به خدمت تونهاده پیش تو هدیه‌ نشاط لهو و سرور

به رسم عید ش‌ها باده‌ی مروق
نوشبه لحن بربط و چنگ و چغانه و طنبورمسعود سعد سلمان

شهر کتاب

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده