مشاهده : 193فرهنگ زندگیRSS

فرهنگ عامه در ایران و نخستین پژوهشگران فرهنگ عامه در ایران

فرهنگ عامه در ایران و نخستین پژوهشگران فرهنگ عامه در ایرانفرهنگ و هنر و شعر
آداب و رسوم جامعه ما فولکلور مجموعه آداب و رسوم یک جامعه است بی گمان در هر کشوری و در هر جامعه ای، فرهنگی نانوشته وجود دارد که از اجزای ضروری آن جامعه به شمار می رود.این فرهنگ غیرمکتوب که به صورت شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، […]

آداب و رسوم جامعه ما

فولکلور مجموعه آداب و رسوم یک جامعه است بی گمان در هر کشوری و در هر جامعه ای،
فرهنگی نانوشته وجود دارد که از اجزای ضروری آن جامعه به شمار می رود.
این فرهنگ غیرمکتوب که به صورت شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می
شود، فولکلور یا فرهنگ عامه نامیده می شود.
فولکلور مرکب از دو کلمه است: Folk به معنی مردم، قوم و خویش، گروه و ملت و Lore به معنی
معرفت و اندیشه؛ بنابراین واژه فولکلور را می توان به فرهنگ و دانش عامه یا باورها، آداب و رسوم و
افسانه های مردم بومی یک منطقه تعبیر نمود.فرهنگ عامه، ماترک معنوی گذشتگان و بیانگر فراز و فرود زندگانی، عشق ها
و ناکامی ها، نفرت ها و علاقه ها، شادی ها و اندوه ها و دغدغه هایی است که به دلیل
گریزان بودن مردم از قیود و قواعد نوشتاری و واهمه از ثبت نگرش ها در اقالیم ناامن سیاسی و اجتماعی
همیشه از ثبت و ضبط و بایگانی رها بوده و به طور سینه به سینه در نسل های بعد استمرار
یافته اند.بدون شک در هر ملتی بویژه در میان ملت ایران، فرهنگ و ادب هر ملت بیش از آنچه در
منابع مکتوب و رساله ها ثبت شده باشد در سینه و ذهن مردم عامی جریان داشته و دارد.
مصداق این سخن آنجاست که وقتی پای صحبت پیری دنیا دیده می نشینیم، گوهرهایی از حکایت ها، مثل ها و
ترانه ها میهمانمان می کند، گوهرهایی بی بدیل که مبین دیدگاه های اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی زندگی نیاکان ماست.
مثلا وقتی از زبان بزرگی می شنویم که در گذشته مردم باور داشته اند «وقتی چراغی را می بینیم که
روشن می شود، باید صلوات فرستاد » یا «در شب نباید ناخن دست و پا را گرفت» یا «میهمان که
در خانه باشد، نباید جاروب کرد» یا این که می گویند «آدم پیر چراغ و برکت خانه است» بی تردید
در می یابیم ایرانیان مردمانی هستند که روشنایی را مقدس می شمارند و از ظلمت گریزانند، بهداشت و تمیزی را
ارج می نهند و بسیار میهمان نوازند یا این که به پدران و پیران خود احترام می گذارند و چنانچه
حتی سفرنامه های سیاحان ایرانی و اروپایی از «ابن بطوطه» گرفته تا «مارکوپولو» هم، وجود این خصلت ها را در
بین ایرانیان تصدیق کرده اند.اما فولکلور یا فرهنگ عامه به دستورات و عبارت های بالا ختم نمی شود بلکه شیوه
های معاشرت، غذا خوردن، رسم کفن و دفن، لباس دوختن و پوشیدن، مراسم عروسی و…
را در برمی گیرد.وان ژنپ (Van Geneep) مردم شناس فرانسوی ۵ ویژگی عمده را برای فرهنگ عوام خاطرنشان می سازد:
۱ـ خالق فرهنگ عامه و نقطه شروع آن مشخص نیست .

۲ـ بی گمان فرهنگ عامه نقش ارزنده ای در روند تکاملی زندگی اجتماعی به عهده دارد.

۳ـ این عمل ها و نگرش ها، بر طبق عادت و رسم و نه از روی مطالعه و آگاهانه در
بستر جوامع تکرار می شوند.

۴ـ فرهنگ عوام به مجموعه باورها، آداب و رسوم و رفتارهای گروهی گفته می شود که در بین توده مردم
به طور مشترک رایج است.

۵ ـ برخی از رفتارها و عمل های فولکلوریک دور از ادب و نزاکت است که معمولا در محافل روشنفکرانه
بیان نمی شوند یا به تکرار درنمی آیند.

● نخستین پژوهشگران فرهنگ عامه در ایران

اولین مجموعه های مدون از فرهنگ عامه ایران به اواخر دوران قاجاریه برمی گردد؛ درست هنگامی که آقاجمال خوانساری
، باورهای زنان عصر صفویه را که حاوی آداب و رسوم و باورهای زنانه است، در کتاب «کلثوم ننه» یا
«عقاید نساء» جمع آوری نمود.
شخصیت دیگری که به تدوین آثار فولکلوریک در دوره قاجار (دوره ناصری) همت گماشت میرزا حبیب اصفهانی است که مقداری
از لغات کوچه بازاری و اصطلاحات را ثبت کرد.
بعد از این دوره، به حق باید از علی اکبر دهخدا یاد نمود که شخصا «امثال و حکم» فارسی را
گردآوری کرد و با نگاشتن مقاله هایی نظیر «چرند و پرند» در روزنامه «صوراسرافیل»، آن هم در صدر مشروطیت، ساده
نویسی را الگوی همه نویسندگان اجتماعی قرار داد.
چرند و پرند که با زبان پر از نیش و کنایه مسائل و چالش های اجتماعی وقت را بیان می
کرد، شاعران و دگراندیشان و حتی عامه مردم را با ارزش و اعتبار اصطلاحات عامه و توانایی تعبیر و قدرت
توصیف زبان محاوره آشنا کرد.
دیگر پژوهشگری که به طور منظم به گردآوری بازی بچه ها، باورها، لالایی ها و ترانه های عامیانه پرداخت و
تا حدی روش تحقیق در فولکلور را ارائه نمود ، علی هانیبال است.
هانیبال و دیگر پژوهشگران فرهنگ عوام در کتاب های خود دلایل خاصی را برای گردآوری و حفظ فرهنگ عامه بر
می شمارد که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:۱) کاوش و پژوهش درباره باورهای عامه نه
تنها از لحاظ علمی و روان شناسی قابل توجه است، بلکه برخی از نکات تاریک فلسفی و تاریخی را نیز
برای ما روشن می سازد.۲) برخی دیگر از گفتارهای عامیانه چون ترانه های کودکان، زمان نمی شناسد .
ترانه های کودکانه به اندازه ای با روحیه و زندگی بچه ها متناسب است که همیشه نو و تازه مانده
و چیز دیگری نتوانسته جانشین آن شود.
در این گونه ترانه ها بیشتر جانوران دست در کار هستند، حرف می زنند، کار آدم ها را می کنند
و بازی درمی آورند و هر کدام فایده ای را می رسانند، مثلا کلاغ، پدر بچه را بیدار می کند
و سگ، دزد را می گیرد.
این ترانه ها طوری ساخته شده که بچه با خواندن آنها با روح جانوران مأنوس می شود و همه آنها
را دوست دارد.
بنابراین این گونه گفتارها نیز که ظاهرا ماورای زمان بوده و با روح بشر سازگار است، باید حفظ گردد.۳) ترانه
های عامیانه پیشینیان، نشان دهنده «روح ملی توده عوام» است و از نظر قافیه با سرودهای ایران باستان قابل مقایسه
هستند.
از این نظر حفظ این ترانه ها و آشنایی با آنها ما را از ساخت نخستین شعرهای فارسی آگاه می
سازد.۴) رفته رفته افکار عوض می شود، رفتار و روش دیرین تغییر می کند، افسانه ها، قصه ها، پندارها و
ترانه های عامیانه که از پیشینیان به یادگار مانده و تنها در سینه ها محفوظ است، فراموش می شود؛ بنابراین
پژوهشگران باید فرهنگ عامه را حفظ نمایند(dot)

● ترانه ها، گنجینه ارزشمند فرهنگ مردم

ترانه ها از نخستین دستاوردهای ذوقی و ذهنی ایرانیان که سرشار از
احساس است و گاه بر طبق شرایط زمانه و خاستگاه آن، رنگ و لعاب تقدس آمیز به خود می گیرد.
ترانه ها بدون هیچ پیچیدگی و بدون بهره مندی از صنایع ابهام و کنایه بلکه به طور مستقیم و تعارف
در بیان احساس، هزل یا مدح اشخاص و گروه های خاص را به عهده داشته اند.
آنها اسناد ویژه ای هستند جهت بررسی های اجتماعی و سیاسی و گوشه های تاریکی که به طور کلی در
تاریخ و نظریه پردازی های جامعه شناختی نیامده است.

فرهنگ عامه در ایران و نخستین پژوهشگران فرهنگ عامه در ایران

به طور مثال ترانه زیر حمله پرتغالی ها به سواحل خلیج فارس را خاطرنشان می کند و خود بیانگر بخشی
از تاریخ اجتماعی دوره صفویه است

فرنگی اومده بندر گرفته / اول کشتی، دوم لنگر گرفتهسلام از من به
شاه عباس رسونین / که کافر دین پیغمبر گرفته در ترانه ها همچنین می توان رویدادهایی از تاریخ ایران را
استخراج کرد.
یکی از کهن ترین وقایع، واقعه مقاومت جانانه شاه منصور مظفری در برابر تیمور گورکانی است.
شاه منصور پهلوانی بود که نزد مردم شیراز از محبوبیت و مقبولیت خاصی برخوردار بوده است به همین خاطر، مردم
شیراز هنگام دشواری و محنت به آرامگاه او روانه می شوند و با خواندن دوبیتی زیر به اصطلاح «گره گشایی»
مشکل خویش می نمایند و روح خود را صیقل می دهند به حق نور به حق آیه نور / به
حق کند و بند شاه منصورکه هر که حاجتی داره، روا کن / گره در کارم افتاده تو واکن در
واقع هر وقت که ایرانیان گرفتار حق کشی یا مشکلی می شدند، به وسیله همین ترانه ها، عشق و نفرت
خود را به بیرون ریخته اند.
نظیر آنچه مردم برای رشادت میرزا رضا کرمانی در قتل ناصرالدین شاه قاجار سرودند میرزا رضا رشیدم / چادر بر
سر کشیدمتپونچه را گروندی / بوای شاه را سوزوندی یا هنگامی که لطفعلی خان، آخرین شاه زندیه توسط آقا محمدخان
قاجار کور شد و شاه قاجار در کرمان از ۲۰ هزار جفت چشم از حدقه درآمده مردم وفادار به زندیه،
پشته ساخت، مردم همنوایی زیادی نمودند لطفعلی خان مرد رشید / هر کی شنید آهی کشیدمادر و خواهر جامه درید
/ لطفعلی خان بختش خوابید از آنجا که فرهنگ مردم هر جامعه در حکم زندگینامه و حسب حال و خلق
و خوهای توده مردم آن ملت است، در سرزمین بزرگی چون ایران که شهرها و روستاهای پراکنده زیادی دارد با
وجود اختلافات ظاهری، ریشه و خاستگاه فولکلور آنان یکی است و این خود موثق ترین سند وحدت قومی ایرانی ها
و دلیلی محتوم بر پیوندها و پیوستگی های مردم این سرزمین است.

آداب و رسوم

2016-09-17 / گردآوری:
برچسب ها:
رنگ لاک های زیبا برای پوست های تیره +عکسرنگ لاک های زیبا برای پوست های تیره +عکس
سه ورزش برای سفت شدن و شکل دادن به پوست صورت + عکسسه ورزش برای سفت شدن و شکل دادن به پوست صورت + عکس
چه چیزهایی بیشتر از همه یک مرد را آزار می‌دهد؟چه چیزهایی بیشتر از همه یک مرد را آزار می‌دهد؟
آنچه یک زن از مرد عاشق نمی داندآنچه یک زن از مرد عاشق نمی داند
۱۰ ایده باشکوه از دکوراسیون آشپزخانه ترکیه ای سفید رنگ۱۰ ایده باشکوه از دکوراسیون آشپزخانه ترکیه ای سفید رنگ
مدل های جالبی از کاغذ دیواری در سقف منزل +عکسمدل های جالبی از کاغذ دیواری در سقف منزل +عکس
گیاهانی که فشار خونتان را بالا میبرند!گیاهانی که فشار خونتان را بالا میبرند!
فواید بی نظیر مصرف قره قروتفواید بی نظیر مصرف قره قروت
روش های گرم کردن خانه بدون وسایل گرمایشی در فصل سرماروش های گرم کردن خانه بدون وسایل گرمایشی در فصل سرما
غذاهای ممنوعه در دوره سرماخوردگیغذاهای ممنوعه در دوره سرماخوردگی
طرز تهیه حلیم لذیذ با گوشت گوسفند + نکات تغذیه ایطرز تهیه حلیم لذیذ با گوشت گوسفند + نکات تغذیه ای
طرز تهیه کونفه کادایف پنیری یک دسر ترکیه ای خوشمزهطرز تهیه کونفه کادایف پنیری یک دسر ترکیه ای خوشمزه
درمان قطعی کم خونی در بارداریدرمان قطعی کم خونی در بارداری
۱۰ گیاه برای زایمان راحت تر / دمنوش های ساده برای زایمان راحت۱۰ گیاه برای زایمان راحت تر / دمنوش های ساده برای زایمان راحت
شعر کودکانه هوای پاکشعر کودکانه هوای پاک
شعر کودکانه جوجه طلاییشعر کودکانه جوجه طلایی
زندگی سارا خادم الشریعه ؛ از شگفتی‌ سازی در جهان تا غوغا در بوندس لیگا!زندگی سارا خادم الشریعه ؛ از شگفتی‌ سازی در جهان تا غوغا در بوندس لیگا!
زندگی آناهیتا نیکوکار ؛ جوان‌ ترین زن خلبان ایرانی !زندگی آناهیتا نیکوکار ؛ جوان‌ ترین زن خلبان ایرانی !
درمان انحراف چشم چیست؟درمان انحراف چشم چیست؟
آثار معجزه آسای حجامتآثار معجزه آسای حجامت
راهنمای جامع انتخاب لباس برای خانم های کوتاه قد +عکسراهنمای جامع انتخاب لباس برای خانم های کوتاه قد +عکس
در محیط دانشگاه چه تیپی بزنیم؟؟در محیط دانشگاه چه تیپی بزنیم؟؟
عشق جدید بردپیت بازیگر معروف و زیبای هالیوودیعشق جدید بردپیت بازیگر معروف و زیبای هالیوودی
دانستنی های مفید و خواندنی در مورد لاغری و کاهش وزن با چای سبزدانستنی های مفید و خواندنی در مورد لاغری و کاهش وزن با چای سبز
گشت و گذار در طبیعت بسیار زیبا و شگفت انگیز جنگل النگدره+تصاویرگشت و گذار در طبیعت بسیار زیبا و شگفت انگیز جنگل النگدره+تصاویر
نقاط دیدنی کازرون +تصاویرنقاط دیدنی کازرون +تصاویر
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویچارخونه
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گلمسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیارمصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
شعر خوشتر ز آستان تو ما را مقام نیست از ابن حسام خوسفیشعر خوشتر ز آستان تو ما را مقام نیست از ابن حسام خوسفی
آداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشتهآداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشته
روز جهانی فلسفه در ۲۱ نوامبرروز جهانی فلسفه در ۲۱ نوامبر
اشعار شهادت امام موسی کاظم علیه السلاماشعار شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ایآمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذرسالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
اشعار ولادت امام سجاد علیه السلاماشعار ولادت امام سجاد علیه السلام
سیستان و بلوچستان | سحری خوانی چگونه برگزار می شود؟سیستان و بلوچستان | سحری خوانی چگونه برگزار می شود؟
صلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازیصلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازی
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
فیض کاشانی | شعر زیبای هشدار که هر ذره حسابست در اینجافیض کاشانی | شعر زیبای هشدار که هر ذره حسابست در اینجا
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهدقیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدردامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
روز جهانی تلویزیون در ۲۱ نوامبرروز جهانی تلویزیون در ۲۱ نوامبر
شعر اسب سفید وحشی اثر منوچهر آتشیشعر اسب سفید وحشی اثر منوچهر آتشی
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ هادوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
آشنایی با آداب و رسوم زیبای نوروز در شوشترآشنایی با آداب و رسوم زیبای نوروز در شوشتر
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصابیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
اشعار ولادت امام محمد تقی علیه السلام (۲)اشعار ولادت امام محمد تقی علیه السلام (۲)
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبرروز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
شعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللیشعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللی
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگعید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
اصفهان | آیین نقاره زنی در این استاناصفهان | آیین نقاره زنی در این استان
اشعار تبریک ولادت حضرت علی علیه السلام (۴)اشعار تبریک ولادت حضرت علی علیه السلام (۴)
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگردایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفینقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
دهلران | گرداندن سینی‌های بزرگ افطاری سنت حسنه ماه رمضاندهلران | گرداندن سینی‌های بزرگ افطاری سنت حسنه ماه رمضان
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبرروز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو راهاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی شاعر توانا و مسلط به زبان فارسی و عربی بوده است وی از جمله شاعران نامی در سبک ترجیع‌بند و ترکیب‌بند می باشد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
آرشیو برنامه های خارجی و ایرانی - داغ داغ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
میلاد امام رضا (ع) | اشعار مربوط به آن روز
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
جشن آبانگان در دهم آبان
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟