فریدون مشیری و شعر شراب شعر چشم تو

اشتراک:
فریدون مشیری و شعر شراب شعر چشم تو فرهنگ و هنر و شعر
فریدون مشیری و شراب شعر چشم تو رویایی کوتاه در یک شب بی فردامن امشب تا سحر خوابم نخواهد بردهمه اندیشه ام اندیشه فرداستوجودم از تمنای تو سرشار استزمان در بستر شب خواب و بیدار استهوا آرام،شب خاموش، راه آسمان ها باز…خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز…رود آنجا که می بافند کولیهای جادوگیسوی شب […]

فریدون مشیری و شراب شعر چشم تو

رویایی کوتاه در یک شب بی فردامن امشب تا سحر خوابم نخواهد بردهمه اندیشه ام اندیشه فرداستوجودم از تمنای تو
سرشار استزمان در بستر شب خواب و بیدار استهوا آرام،شب خاموش، راه آسمان ها باز…
خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز…
رود آنجا که می بافند کولیهای جادوگیسوی شب راهمان جاها،که شب ها در رواق کهشان ها عود می سوزند؛همان جاها،
که اخترها، ببام قصرها،مشعل می افروزند؛همان جاها که پشت پرده شب، دخترخورشید ردا را می آرایند؛همین فردای افسون ریز رویاییهمین
فردا که راه من بسته استهمین فردا که روی پرده پدار من پیداستهمین فردا که ما را روز دیدیر است!همین
فردا که ما را روز آغوش نوازش هاست!همین فردا، همین فردا…

فریدون مشیری و شعر شراب شعر چشم تو


من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد!زمان، در بستر شب خواب و بیدار استسیاهی تار می بند،چراغ ماه لرزان، از
نسیم سرد پاییز استدل بی تاب و بی آرام من ، از شوق لبریز استبهرسو، چشم من رو می کند:
فرداست!سحر از ماورای ظلمت شب می زند لبخندقناری ها سرود صبح می خوانند……
من آمجا چشم در راه توام.
ناگاه:ترا از دور میبینم که میایی،ترا از دور می بینم که می خندی،ترا از دور می بینم که می خندی
و میایی،نگاهم باز حیران تو خواهد ماند،سرا پا چشم خواهم شدترا در بازوان خویش خواهم دید!سرشک اشتیاق شبنم گلبرگ رخسار
تو خواهم شدتنم را از شراب چشمان تو خواهم سوختبرایت شعر خواهم خواندبرایم شعر خواهی خواندتبسم های شیرین ترا ،
با بوسه خواهم چید!وگر بختم کند یاریدر آغوش تو……
ای افسوس!سیاهی تار می بندد،چراغ ماه لرزان از نسیم سرد پاییز استهوا آرام، شب خاموش، راه آسمان باززمان در بستر
شب خواب و بیدار است

نیکو

گردآوری:
برچسب ها:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
روف گاردن های رویاییجراحی بواسیر ، سرپایی
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را

هاتف اصفهانی شاعر توانا و مسلط به زبان فارسی و عربی بوده است وی از جمله شاعران نامی در سبک ترجیع‌بند و ترکیب‌بند می باشد.

۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
میلاد امام رضا (ع) | اشعار مربوط به آن روز
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
جشن آبانگان در دهم آبان
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
چکاد بام