دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

قیصر امین پور و شعر خسته ام از این کویر این کویر کور و پیر

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
قیصر امین پور خسته ام از این کویر ، این کویر کور و پیراین هبوط بی دلیل ، این سقوط ناگزیرآسمان بی هدف ، بادهای بی طرفابرهای سر به راه ، بیدهای سر به زیرای نظاره ی شگفت ، ای نگاه ناگهانای هماره در نظر ، ای هنوز بی نظیر !آیه آیه ات صریح ، […]

قیصر امین پور

خسته ام از این کویر ، این کویر کور و پیراین هبوط بی دلیل ، این سقوط ناگزیرآسمان بی هدف
، بادهای بی طرفابرهای سر به راه ، بیدهای سر به زیرای نظاره ی شگفت ، ای نگاه ناگهانای هماره
در نظر ، ای هنوز بی نظیر !آیه آیه ات صریح ، سوره سوره ات فصیحمثل خطی از هبوط ،
مثل سطری از کویرمثل شعر ناگهان ، مثل گریه بی امان مثل لحظه های وحی ، اجتناب ناپذیرای مسافر غریب
، در دیار خویشتنبا تو آشنا شدم ، با تو در همین مسیراز کویر سوت و کور، تا مرا صدا
زدیدیدمت ولی چه دور ! دیدمت ولی چه دیراین تویی در آن طرف ، پشت میله ها رهااین منم در
این طرف ، پشت میله ها اسیردست خسته ی مرا ، مثل کودکی بگیربا خودت مرا ببر ، خسته ام
از این کویر

شعر و ادب

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس