شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

ماه مبارک رمضان | اشعار زیبا به همین مناسبت

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
ماه مبارک رمضان مرا به خلوت و ذکر شبانه راهی نیستچرا که سهمیه ام غیر روسیاهی نیست همیشه غیر تو را کرده ام طلب از توببخش! نیت و مقصود من الهی نیست مرا به سوی خودش می کشد چنان نفسمکه یک دو گام دگر تا خود تباهی نیست فقط تو مشتری دست خالی ام هستیاگرچه […]

ماه مبارک رمضان

مرا به خلوت و ذکر شبانه راهی نیستچرا که سهمیه ام غیر روسیاهی نیست همیشه غیر تو را کرده ام
طلب از توببخش! نیت و مقصود من الهی نیست مرا به سوی خودش می کشد چنان نفسمکه یک دو گام
دگر تا خود تباهی نیست فقط تو مشتری دست خالی ام هستیاگرچه پیش تو دل گاه هست و گاهی نیست
اگر مرا نخری ورشکست خواهم شدکمک که وضعیتم ، وضع رو به راهی نیست تو دست یخ زده ام را
گرفتی و انگاربه نامه ی عملم اصلاً اشتباهی نیست دوباره بر سر سفره نشاندیم امسالاگرچه بنده ی تو عبد دل
بخواهی نیست به روضه روزه ی خود باز می کنم زیرابرای روزه که بی روضه جایگاهی نیست سلام ماه خدا
بر لب تو خون خداسلام بر لب زخم تو سید الشهدا

رمضان آمد و من آمده امباز هم قید خودم
را زده ام راه گم کرده ترین بنده منمپیش چشمان تو شرمنده منم میزبانی و منم مهمانتلقمه ای اشک بده
از خانت رمضان آمده با طعم دعاسفره انداخته اند در همه جا سر این خوان همه نوع آدم هستشاه اگر
هست گدایی هم هست عمر یک سال جلوتر رفتهاز خودم حوصله ام سرفته یازده ماه گناه آلودممن همانم که همیشه
بودم چشم، حقّ بدنم را خوردههر کسی خواست دلم را برده خو گرفته است به بن بست خودمطاقتم طاق شد
از دست خودم سالها در تن خود گم شده امتاجر سفره ی گندم شده ام لحظه هایم به تجارت رفتهاز
کفم این همه فرصت رفته مددی من به خودم برگردمجان بگیرم به تنم برگردم روسیاهم خدایا چه کنم ؟بی پناهم
خدایا چه کنم؟ من بدم شاه ولی بد نکندپشت در آمده را رد نکند

قاسمیون

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس