تاریخ نشر :چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵مشاهده : 211شعر و ادبRSSاشتراک:

متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی

متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی
متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی غلط کردم غلط/ وحشی بافقیتکیه کردم بر وفای او غلط کردم ، غلطباختم جان در هوای او غلط کردم، غلطعمر کردم صرف او فعلی عبث کردم ، عبثساختم جان را فدای او غلط کردم ، غلطدل به داغش مبتلا کردم خطا کردم ، خطاسوختم خود را برای او غلط […]

متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی

غلط کردم غلط/ وحشی بافقیتکیه کردم بر وفای او غلط کردم ، غلطباختم جان در هوای او
غلط کردم، غلطعمر کردم صرف او فعلی عبث کردم ، عبثساختم جان را فدای او غلط کردم ، غلطدل
به داغش مبتلا کردم خطا کردم ، خطاسوختم خود را برای او غلط کردم ، غلطاینکه دل بستم به مهر
عارضش بد بود بدجان که دادم در هوای او غلط کردم ، غلطاز بــرای خــاطــر اغــیـار خــوارم مــی کــنـیمن چه
کردم که اینچـنین بـی اعتـبـارم می کنیروزگـاری آنـچـه با مـن کـرد اسـتغنـای تـوگر بگـویـم گـریـه هـا بـر روزگـارم می کنـیاز
بــرای خــاطــر اغــیـار خــوارم مــی کــنـیمن چه کردم که اینچـنین بـی اعتـبـارم می کنیسوی بزمت نگذرم از بس که خوارم
کرده ایتا نداند کس که چون بی اعتبارم کرده ایناامیدم بیش از این مگذار خون من بریزچون به لطف خویشتن
امیدوارم کرده ای

کو به کو/ مولانا

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکنچون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکنباده خاص
خورده ای نقل خلاص خورده ایبوی شراب می زند خربزه در دهان مکندوش شراب ریختی وز بر ما گریختیبار دگر
گرفتمت بار دگر چنان مکنکار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسدناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکنای
دل پاره پاره ام دیدن اوست چاره اماوست پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکنهین کژ و راست
می روی، باز چه خورده ای؟ بگومست و خراب می روی، خانه به خانه کو به کو

عمر تو رفت
در سفر، با بد و نیک و خیر و شرهمچو زنان خیره سر حجره به حجره، شو به شو

با
که حریف بوده ای؟ بوسه ز که ربوده ای؟زلف کرا گشوده ای؟ حلقه به حلقه مو به موکار دلم به
جان رسد کارد به استخوان رسدناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکنای دل پاره پاره ام دیدن اوست چاره
اماوست پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکن

رمیدیم از وحشی بافقیاز سر کـوی تو با دیـــده تر
خواهم رفتچهـره آلـوده به خوناب جگـر خواهـم رفـتما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیمامید ز هر کس که بریدیم ،
بریدیمدل نیست کبوتر که چو برخاست نشینداز گوشه بامی که پریدیم ، پریدیمرم دادن صید خود از آغاز غلط بودحالا
که رماندی و رمیدیم ، رمیدیم

نگار/ باباطاهر

نگار تازه خیز من کجایی آی کجاییبه چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایینفس
بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیدهدم مردن عزیز من کجایی آی کجاییبمیرم تا تو چشم تر نبینیشراره آه پرآذر
نبینیچنان از آتش عشقت بسوزمکه از من رنگ خاکستر نبینیبه والله که جانانم تویی توبسلطان عرب آی جانم تویی توتو
دوری از برم دل در برم نیستهوای دیگری اندر در سرم نیستنگار تازه خیز من کجایی آی کجاییبه چشمان سرمه
ریز من کجایی آی کجایینفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیدهدم مردن عزیز من کجایی آی کجایی

ستمگر/ شهریار

برو ای
یار که ترک تو ستمگر کردمحیف از آن عمر که در پای تو من سرکردمعهد و پیمان تو با ما
و وفا با دگرانساده دل من که قسم های تو باور کردمبه خدا کافر اگر بود به رحم آمده بودزآن
همه ناله که من پیش تو کافر کردمتو شدی همسر اغیار و من از یار و دیارگشتم آواره و ترک
سر و همسر کردماز تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگرانرفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگرانما گذشتیم و گذشت آنچه
تو با ما کردیتو بمان و دگران وای به حال دگران

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردمحیف از
آن عمر که در پای تو من سرکردمعهد و پیمان تو با ما و وفا با دگرانساده دل من که
قسم های تو باور کردمبه خدا کافر اگر بود به رحم آمده بودزآن همه ناله که من پیش تو کافر
کردمدر غمت داغ پدر دیدم و چون در یتیماشک ریزان هوس دامن مادر کردم

شیر مردا/ مولانا

چون ملک ساخته خود را به
پر و بال دروغهمه دیوند که ابلیس بود مهترشانهمه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگهین چرا غره شدستی
تو به سیم و زرشانشیرمردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشانبرکش آن تیغ چو پولاد و بزن بر سرشان

من
خود آن سیزدهم/ شهریاریار و همسر نگرفتم که گرو بود سرمتو شدی مادر و من با همه پیری پسرمتو جگر
گوشه هم از شیر بریدی و هنوزمن بیچاره همان عاشق خونین جگرمپدرت گـوهـر خود را به زر و سیم فروختپدر
عشق بسوزد که درآمد پدرمعشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنرعجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرمسیزده
را همه عالم به در امروز از شهرمن خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرمتا به دیوار و درش تازه
کنم عهد قدیمگاهی از کوچه معشوقه خود می گذرمتو از آن دگری رو که مرا یاد تو بسخود تو دانی
که من از کان جهانی دگرماز شکار دگران چشم و دلی دارم سیرشیرم و جوی شغالان نبود آبخورمسیزده را همه
عالم به در امروز از شهرمن خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرمتا به دیوار و درش تازه کنم عهد
قدیمگاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم

قراضه چین/ مولانا
ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی اوشوریده
گردد عقل او آشفته گردد خوی اومعشوق را جویان شود دکان او ویران شودبر رو و سر پویان شود چون
آب اندر جوی اوشاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین اوشیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی اواین عشق
شد مهمان من زخمی بزد بر جان منصد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی اودلا بسوز که
سوز تو کارها بکندنیاز نیم شبی دفع صد بلا بکندشاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین اوشیران زده دم بر
زمین پیش سگان کوی او

این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان منصد رحمت و صد آفرین بر
دست و بر بازوی اوجلوه گاه رخ او دیده من تنها نیستماه و خورشید همین آینه می گردانند

بهرام گور/
خیام
آن قصر که جمشید در او جام گرفتآهو بچه کرد و شیر آرام گرفتبهرام که گور می گرفتی همه
عمردیدی که چگونه گور بهرام گرفتای دیده اگر کور نئی گور ببینوین عالم پر فتنه و پر شور ببینشاهان و
سران و سروران زیر گلندروهای چو مه در دهن مور ببین

کافه موسیقی

2016-11-02
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
مطالب مرتبط:

نو عروس

– معجونی برای روشن کردن پوست– معجونی برای روشن کردن پوست
غوغای درخشندگی: جذاب ترین آرایشغوغای درخشندگی: جذاب ترین آرایش
نوع پوست شما چیست؟(توصیف و شرح انواع مختلف پوست )نوع پوست شما چیست؟(توصیف و شرح انواع مختلف پوست )
سرطان پستان و نقش ورزش و تغذیه سالم در پیشگیری از ابتلا به آنسرطان پستان و نقش ورزش و تغذیه سالم در پیشگیری از ابتلا به آن
حس و حال پاییز را اینگونه به خانه بیاورید + تصاویرحس و حال پاییز را اینگونه به خانه بیاورید + تصاویر
خانه تیلور سویفت در کالیفرنیا که قصد فروش آن را دارد!خانه تیلور سویفت در کالیفرنیا که قصد فروش آن را دارد!
کبد سالم با خوردن این مواد غذایی مفید و در دسترسکبد سالم با خوردن این مواد غذایی مفید و در دسترس
گل سرخ برای پوست و مو شما تا چه اندازه ای مفید است؟گل سرخ برای پوست و مو شما تا چه اندازه ای مفید است؟
کندن‌ کاغذ از سطوح‌ چوبی‌کندن‌ کاغذ از سطوح‌ چوبی‌
برای‌ پاک‌ کردن‌ چربی‌برای‌ پاک‌ کردن‌ چربی‌
طرز تهیه کیک پرتقالی برای دیابتی هاطرز تهیه کیک پرتقالی برای دیابتی ها
بستنی چوبی میوه ای هلو و بادام را امتحان کنیدبستنی چوبی میوه ای هلو و بادام را امتحان کنید
استراحت مطلق در بارداریاستراحت مطلق در بارداری
تناسب اندام پس از بارداریتناسب اندام پس از بارداری
ماده بیزوفنول به کار رفته در شیشه شیرماده بیزوفنول به کار رفته در شیشه شیر
۹ روش برای ایجاد اعتماد به نفس در کودکان۹ روش برای ایجاد اعتماد به نفس در کودکان
زندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیهزندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیه
زندگی جالب پرهام مقصودلو ، جانشین احتمالی کاسپارف!زندگی جالب پرهام مقصودلو ، جانشین احتمالی کاسپارف!
علت بی خوابی چیست؟ ۴ ترفند موثر برای درمان بی خوابیعلت بی خوابی چیست؟ ۴ ترفند موثر برای درمان بی خوابی
بهترین داروهای طبیعی برای پیشگیری از پوکی استخوانبهترین داروهای طبیعی برای پیشگیری از پوکی استخوان
تیپ های پاییزی کیت میدلتون در تور یک هفته ای کانادا +عکستیپ های پاییزی کیت میدلتون در تور یک هفته ای کانادا +عکس
مراسم جوایز امی ۲۰۱۸ و حضور سلبریتی های معروفمراسم جوایز امی ۲۰۱۸ و حضور سلبریتی های معروف
کاهش وزن ملیسا مک کارتی بازیگر و کمدین معروفکاهش وزن ملیسا مک کارتی بازیگر و کمدین معروف
مگان مارکل همسر شاهزاده هری و آشپزی با ساکنان برج گرنفل لندنمگان مارکل همسر شاهزاده هری و آشپزی با ساکنان برج گرنفل لندن
۱۰ مقصد گردشگری در انتهای دنیا !۱۰ مقصد گردشگری در انتهای دنیا !
هیچ کس در این دریا غرق نمی‌شود !هیچ کس در این دریا غرق نمی‌شود !
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
اشعار ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلاماشعار ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام
شعر زیبای شعله رمیده از فروغ فرخزادشعر زیبای شعله رمیده از فروغ فرخزاد
شعر زیبای نقش حقایق از استاد شهریارشعر زیبای نقش حقایق از استاد شهریار
رسوم مردم استان البرز در شب یلدارسوم مردم استان البرز در شب یلدا
اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع) (۵)اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع) (۵)
شعر عشق را درد مگویی که بلایی بودست از هلالی جغتاییشعر عشق را درد مگویی که بلایی بودست از هلالی جغتایی
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۵)عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۵)
هفته‌ها کردیم ماه و سالها کردیم پار شعری از پروین اعتصامیهفته‌ها کردیم ماه و سالها کردیم پار شعری از پروین اعتصامی
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضانخراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
اشعار تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع)اشعار تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع)
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
بیداد رفت لاله بر باد رفته را شعری زیبا از شهریاربیداد رفت لاله بر باد رفته را شعری زیبا از شهریار
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبانروز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
شعر کار مده نفس تبه کار را از پروین اعتصامیشعر کار مده نفس تبه کار را از پروین اعتصامی
اشعار شهادت حضرت زهرا (س) و ایام فاطمیهاشعار شهادت حضرت زهرا (س) و ایام فاطمیه
جشن آبانگان در دهم آبانجشن آبانگان در دهم آبان
شعر زیبای گل خشکیده از فریدون مشیریشعر زیبای گل خشکیده از فریدون مشیری
شعر این است عطر خاکستری از شاملوشعر این است عطر خاکستری از شاملو
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبرروز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
خطی سزاوار تاریخ شعری زیبا از شیون فومنیخطی سزاوار تاریخ شعری زیبا از شیون فومنی
اشعار شهادت امام علی النقی الهادی (ع) (۲)اشعار شهادت امام علی النقی الهادی (ع) (۲)
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشبتوحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
اشعار ولادت امام محمد باقر (ع) (۲)اشعار ولادت امام محمد باقر (ع) (۲)
روز جهانی زبان مادری ۲۱ فوریهروز جهانی زبان مادری ۲۱ فوریه
حدیث زلف جانان شعری زیبا از شیخ محمود شبستریحدیث زلف جانان شعری زیبا از شیخ محمود شبستری
اشعار ولادت باسعادت امام حسین علیه السلاماشعار ولادت باسعادت امام حسین علیه السلام
رسوم مردم استان کردستان در شب یلدارسوم مردم استان کردستان در شب یلدا
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو راهاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی شاعر توانا و مسلط به زبان فارسی و عربی بوده است وی از جمله شاعران نامی در سبک ترجیع‌بند و ترکیب‌بند می باشد.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
میلاد امام رضا (ع) | اشعار مربوط به آن روز
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
جشن آبانگان در دهم آبان
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
رایانمهرامیران پرواز