دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

محبت و مهربانی ایرانیان قدیم با توجه به اشکال تخت جمشید

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
ایرانیان در قدیم در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست.هیچکس سوار بر اسب نیست.هیچکس را در حال تعظیم نمیبینید. هیچکس سر افکنده و شکست خورده نیست .هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد .از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در […]

ایرانیان در قدیم

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست.
هیچکس سوار بر اسب نیست.
هیچکس را در حال تعظیم نمیبینید.

محبت و مهربانی ایرانیان قدیم با توجه به اشکال تخت جمشید

هیچکس سر افکنده و شکست خورده نیست .
هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد .
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده شده
بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد

سنت ها

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس