چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای قاصدک

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
مهدی اخوان ثالث قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟از کجا وز که خبر آوردی ؟خوش خبر باشی ، اما ،‌اماگرد بام و در منبی ثمر می گردی انتظار خبری نیست مرانه ز یاری نه ز دیار و دیاری باریبرو آنجا که بود چشمی و گوشی با کسبرو آنجا که تو را منتظرند قاصدکدر […]

مهدی اخوان ثالث

قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟از کجا وز که خبر آوردی ؟خوش خبر باشی ، اما ،‌اماگرد بام
و در منبی ثمر می گردی انتظار خبری نیست مرانه ز یاری نه ز دیار و دیاری باریبرو آنجا که
بود چشمی و گوشی با کسبرو آنجا که تو را منتظرند

مهدی اخوان ثالث

قاصدکدر دل من همه کورند و کرنددست بردار ازین
در وطن خویش غریبقاصد تجربه های همه تلخبا دلم می گویدکه دروغی تو ، دروغکه فریبی تو.
، فریب قاصدکهان،ولی …
آخر …
ای وایراستی آیا رفتی با باد ؟با توام ، آی! کجا رفتی ؟ آی راستی آیا جایی خبری هست هنوز
؟مانده خاکستر گرمی ، جایی ؟در اجاقی طمع شعله نمی بندم خردک شرری هست هنوز ؟ قاصدکابرهای همه عالم شب
و روزدر دلم می گریند

شعر و هنر

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده