تاریخ نشر :دوشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۵مشاهده : 314تاریخRSSاشتراک:

همه چیز درباره زندگی داریوش اول

همه چیز درباره زندگی داریوش اول
زندگینامه داریوش اول داریوش منتسب به یکی از خاندانهای فرعی سلسله هخامنشی است ، جد داریوش ( ارشام ) که در آن زمان زنده بود ، عنوان پادشاهی داشت و پدر داریوش ( ویشتاسب ) در پارت از حکام بود .کمتر پادشاهی در بدو جلوس به تخت شاهی مانند داریوش با مشکلات زیاد و طاقت […]

زندگینامه داریوش اول

داریوش منتسب به یکی از خاندانهای فرعی سلسله هخامنشی است ، جد داریوش ( ارشام ) که در آن
زمان زنده بود ، عنوان پادشاهی داشت و پدر داریوش ( ویشتاسب ) در پارت از حکام بود .
کمتر پادشاهی در بدو جلوس به تخت شاهی مانند داریوش با مشکلات زیاد و طاقت فرسا روبرو بوده
است .
زیرا بعلت غیبت طولانی کمبوجیه از ایران که مدت ۴ سال بطول انجامید و اخباری که در غیاب او منتشر
می شد ، به تخت نشستن بردیای دروغین و کارهای او که در مدت ۷ ماه برای جلب توجه مردمان
ایالات کرده بود ، در نتیجه از نفوذ حکام مرکزی ، در ممالکی که تازه جزو ایران شده بودند کاست
و حس استقلال طلبی آنها را تحریک کرد و هر کدام از ممالک تابعه در صدد بر آمده بودند که
از ایران جدا شوند .
هنگامی که مسئله گیومت مغ پیش آمد و به پادشاهی رسید موجب شد دیگران نیز به فکر سلطنت بیافتند .
داریوش در مدت قریب به دو سال مجبور بود با اغتشاشاتی که در همه نواحی مملکت او ایجاد شده بود
بجنگد.
داریوش برای جلب توجه قلوب مردم مصر ، به آنجا سفر کرد و در حدود ۵۱۲ یا ۵۱۳ ق.
م اقدام به جنگ با سکاها کرد .
لشکر عظیم ایرانیان از تنگه بُسفر گذشتند و تراکیه شرقی را مطیع ساختند و از دانوب عبور کردند .
هدف این لشکرکشی ظاهرا برقراری امنیت در مرزهای شمالی هخامنشی بود .
داریوش پس از چند هفته پیشروی در دشتهای روسیه ناگزیر بازگشت .
در زمان داریوش هند غربی نیزتبعه ایران شد .
مهم ترین وقایع سلطنت داریوش ، شورش شهرهای یونانی در مقابل حکومت ایران است که منجر به جنگهای مدی گردید
.
در لشکرکشی اول کاری از پیش نرفت .
در لشکر کشی دوم ، ایرانیان در ماراتن توفیقی بدست نیاوردند .

همه چیز درباره زندگی داریوش اول

پیش از آنکه داریوش اقدام به جنگ سوم کندشورشی در مصر روی داد و توجه داریوش به آن معطوف شد.
قبل از توضیح در مورد شورش مصر باید گفت که قشون ایران در جنگ ماراتن شکست نخورد بلکه عقب نشینی
کرد و یکی از نواقص عمده سپاهیان ایران در زمان هخامنشی این بود که بجز آن قسمت زبده ، کع
گارد جاویدان بود ، بقیه اسلحه دفاعی نداشتند .
مثلا سپرهایشان از ترکه بید بافته شده بود .
سربازان جاویدان هم معمولا در قلب سپاه جای می گرفتند و گاهی هم ، چنان که در ماراتن روی داد
قلب قشون دشمن را می شکافتند .
ولی چون جناحین لشکر ایران نمی توانستند به واسطه نداشتن سلاح همان قدر پیش روند سپاهیان جاویدان مجبور می شدند
برای مساوی داشتن صف خود با باقی جنگجویان عقب بنشینند.
زیرا اگر جز این می کردند ممکن بود که سپاهیان دشمن آنها را محاصره کنند .
در مورد جنگ ماراتن هم احتمالا چنین شده است .
اما در مورد شورش مصر باید گفت :

بعضی از مورخان علت این شورش را مالیاتهای سنگینی که بر مردم مصر تحمیل می شده دانسته اند ، اما به احتمال قریب به یقین این علت درست نیست و این طغیان به دو علت روی داده است

اولا مصریها بعلت داشتن تمدنی قدیمی و مهم ، ملتی بودند
که علاقمند به آزادی و استقلال خود بودند ، یونانیها با استفاده از این روحیه مصریها آنها را بر ضد
دولت مرکزی تحریک می کردند و علت آن این بود که اولا یونانیها از بزرگی و ثروت دولت هخامنشی وحشت
داشتند ثانیا تمام ممالک ثروتمند و آباد آن زمان در حدود دولت ایران داخل شده بود ، پس مشخص می
شود علت اصلی شورش مصریها در دوره هخامنشی احساسات ملی و مذهبی بوده که بوسیله یونانیها تحریک می شده است.
داریوش قبل از عزیمت به مصر خشایارشا را که از آتوسا دختر کوروش بود به ولیعهدی انتخاب کرد و به
تدارک لشکرکشی به مصر مشغول شد که در سال ۴۸۶ ق.
م بعد از ۳۶ سال سلطنت درگذشت و پسرش خشایارشا جانشین او شد .
مقبره وی در نقش رستم واقع است .

اقدامات داریوش بزرگ

۱.
تعدیل نظام مالیاتی ، که از ابتکارات گیومت بود را داریوش وسعت داد .
پس تعدیل نظام مالیاتی یکی از کارهای وی بود۲.اصلاح قوانین دادگستری ، داریوش قوانین مالکیت را هم تعدیل کرد که
اگرچه بسود دولتی ها و منصوبین دربار بود اما همین تعدیل از یکسری هرج و مرج ها کاست۳ .
تاسیس سپاه جاویدان ، عده این لشکر ۱۰ هزار نفر بود و هیچگاه از تعداد آنها کم نمی شد چون
فورا جاهای خالی را پر می کردند .
بواسطه وجود این سپاه امنیت در تمام ممالک تامین می شد و بعلاوه یک سپاه ۴ هزار نفری از پیاده
و سواره ، از پایتخت و قصر سلطنتی محافظت می کردند .
۴.
داریوش سیستمی را بوجود آورد به نام پیک و در واقع به معنای سیستم پستی یعنی خبررسانی سریع بوده است
که در آن ، جاسوسان مطالب را سریعا جمع آوری کرده و به سازمان اطلاعات داریوش می رساندند .
۵.تا پیش از داریوش وضعیت معاملات چه در داخل و چه در خارج از کشور مشخص نیست اما آنچه که
مشخص است.
این سیستم ، سیستم داد و ستدی بوده است نه پولی .
داریوش برای اینکه خود را با سیستم معاملات بین المللی وفق دهد اقدام به ضرب سکه طلایی بنام وِریک یا
دِریک که مردم به هیچ وجه حق استفاده از هآن را نداشتند و فقط دولت برای معاملاتش از این سکه
استفاده می کرد .
حتی ساتراپها هم از آنها استفاده نمی کردند بلکه از نقره و سایر فلزات استفاده می کردند .
۶.
تاسیس سازمان چشم و گوش ( جاسوسی ) ، یعنی ماموران آن در هر کجا که بودند مثل این بود
که چشم شاه می دید و گوش شاه می شنوید .
آنها وضعیت پادگانها ، وضعیت مالی و … را جمع آوری کرده و به نزدیکترین دفاتر جاسوسی می رساندند .
۷.
داریوش عقیده داشت که ابتدا باید اقتصاد را درست کرد و بدین جهت از سارد تا شوش ، جاده شاهی
را بوجود آورد که طول آن ۲۵۰۰ کیلومتر بوده است .
و در طول مسیر ، بین صد تا صد و ده کاروانسرا وجود داشت ، یعنی فاصله بین هر کاروانسرا
۲۵ کیلومتر بوده است .
کار این کاروانسراها در موقع جنگ ، اختصاص به کاروانهای نظامی پیدا می کرد و در زمان صلح کار آنها
حمایت از مال التجارهکاروانها ، دادن غذا و آذوقه به آنها و … بود .
۸.
داریوش در فاصله بین دریای سرخ و رود نیل ترعه ای بوجود آورد و در آن کتیبه ای نقش کرد
.
این ترعه همان کانال سوئز است .
۹.
داریوش امپراطوری هخامنشی را به ۲۰ تا ۲۲ ساتراپ تقسیم کرد که در نتیجه آن ، هم از موضوع منطقه
ای شدن مناطق جلوگیری می کرد و هم بیشتر و راحت تر ، مالیاتها را جمع آوری می کرد.
هر بخش را به یک نفر شهربان سپرد که هم از نظر امنیتی ، دولت تامین باشد و هم از
نظر مسایل دیگر .
همچنین برای کمک به والیان و نیز برای اینکه کارها در دست یک نفر نباشد دو نفر از مرکز مامور
می شدند ، یکی برای فرماندهی قشون محلی یا ساخلو و دیگری به اسم سردبیر و در واقع مفتش مرکز
ایالات بود و مقصود از ایجا این شغل این بود که مرکز بداند احکامی که به والی صادر می گردد
اجرا می شود یا نه .
۱۰.داریوش تعدادی از مخالفین خود را سرکوب کرد که برای تعداد آنها ، داریوش هیچگاه عدد درستی ذکر نکرده است
، اما آنچه مسلم است در زمان وی ۱۹ منطقه طغیان کردند که داریوش می گئید من همه آنها را
کُشتم.
۱۱.داریوش کاخهای شوش و تخت جمشید را ساخت.
نامنام داریوش در پارسی باستان به صورت «دارَیَوَهوش» (Dārayavauš) تلفظ می‌شده و این نام به معنی «استوار نگاه می‌دارد آنچه
نیکوست را»، می‌باشد.

بر تخت نشستن داریوش از دید پژوهشگران

نظریه بردیای دروغین گئومات (سمردیس) یا بردیای دروغین پس از دستیابی به تاج و تخت، تمام زنان کمبوجیه را به
همسری گرفت.
یکی از این زنان فیدمیا، دختر اتانس (هوتن) یکی از تواناترین نجبای ایران بود.
اولین کسی که پس از هفت ماه فرمانروایی به گئومات ظنین شد که او فرزند کوروش نیست بلکه مرد شیادی
است، هوتن بود.
او از دختر خود پرس‌وجو کرد و دخترش نتیجهٔ تحقیق را به پدر اطلاع داد.هوتن یک دستهٔ شش نفره، از
نجبای پارس را که به آنها اطمینان داشت، در شوش تشکیل داد و با ورود داریوش از پارس تصمیم اتخاد
شد که او را نیز در گروه خویش وارد سازند.
این هفت تن با هم قسم خوردند که برای دفع غاصب اقدام کنند.
هرودوت این قیام را قیام هفت یار نام نهاده‌است.گزنفون و کتزیاس نیز با هرودوت در موضوع کشته شدن بردیا به
فرمان کمبوجیه همداستان هستند .
کتزیاس اسم این مغ را سپنت‌دات یعنی دادهٔ مقدسات نوشته‌است که به زبان امروزی اسفندیار می‌شود.
گزنفون نوشته‌است این مغ با تسلطی که بر روی کمبوجیه داشت ذهن پادشاه را بر ضد برادرش مشوب ساخت و
پس از قتل بردیا خود به جای او ادعای پادشاهی کرد.در روایات داریوش هیچ اشاره‌ای به شباهت مغ با شاهزادهٔ
واقعی بردیا نشده‌است و این داستان باید از مبالغات شاعرانهٔ معمول مورخان قدیم یونان سرچشمه گرفته باشد.داریوش در سال ۵۲۲
پیش از میلاد گئومات (بردیای دروغین) را به قتل رساند.
بدین منوال تخت و تاج پادشاهی ایران به داریوش رسید.نظریهٔ قتل بردیای واقعی به‌دست داریوشبرخی از دانشمندان مدرن، برای نمونه
آلبرت اومستد آشورشناس آمریکایی عقیده دارند، مردی که بر کمبوجیه شورید برادر واقعی و وارث حقیقی سلطنت بود که داریوش
او را کشت، آنگاه او را گئومات نامید و داستان بردیای دروغین را اختراع کرد تا غصب سلطنت را موجه
جلوه دهد.بردیا یک دختر بنام پارمیس از خود بجا گذاشت که داریوش وقتی شاه شد با او ازدواج کرد تا
جایگاه خود را وجهه قانونی ببخشد.

شورش در استان‌ها

پس از پادشاهی داریوش، کلیه استان‌ها سر به شورش برداشتند که داریوش و یارانش طی ۱۹ نبرد، ۹ پادشاه را
که با وی به منازعه برخاستند، سرکوب کرد.
اولین طغیان در عیلام روی داد.
در ماد هم یک مدعی که خود را از اخلاف هووخشتره می‌خواند، مدعی سلطنت ماد بود.در پارس یک مدعی دیگر
خود را بردیا پسر کوروش خواند.
این نکته که شورشیان همواره در یک زمان سربرنمی‌داشتند و هدف مشترک یا پیوند اتحادی هم با یکدیگر نداشتند، عامل
عمده‌ای بود که داریوش را در دفع شورش‌ها یاری کرد.
طغیان بابل نیز کمتر از دیگر طغیان‌ها، موجب دغدغهٔ خاطر داریوش نبود.
تمام این اغتشاش‌ها که در ارمنستان، ماد، کردستان، رخج، و مرو روی داد، با خشونت سرکوب شد و داریوش خشونت
را در این مواقع همچون وسیله‌ای تلقی می‌کرد که می‌توانست از توسعه و تکرار نظایر این حوادث، جلوگیری کند.در بند
شانزدهم کتیبه بیستون درباره شورش پارت (خراسان) و گرگان چنین آمده‌استپارت و گرگان بر من شوریدند و ویشتاسپ پدر من
در پارت بود.
پس از آن سپاه پارسی را از ری نزد ویشتاسپ فرستادم.
وقتی که این سپاه به ویشتاسپ رسید، عازم جنگ دشمن شد.
در محلی موسوم به ویش پااوزت در پارت با آنان جنگید.
اهورامزدا مرا یاری کرد و به ارادهٔ او ویشتاسپ شورشیان را شکست داد.
پس از آن مملکت مطیع من شد.کتیبه بیستون که گزارش این جنگ‌های تمام نشدنی است، نشان می‌دهد که او نظم
و امنیت شاهنشاهی را به بهای چه اندازه رنج و سعی مستمر و بی‌انقطاع توانسته‌است، تأمین کند.
ساتراپ‌هایی که کوروش بعد از فتح و ضبط ولایات در هر قلمرو تازه‌ای گماشته بود، اکثراً درین ایام، خود رأی
شده بودند و سپاه و تجهیزات هم در اختیار داشتند.با مرگ کمبوجیه و قتل کسی که بسیاری از مردم ولایات
او را پسر کوروش، شناخته بودند، تعدی این حکام استقلال‌جوی، به ناخرسندی مردم انجامیده‌بود و مردم استان‌ها، بهانه برای شورش
بدست می‌آوردند.
داریوش مردی جهاندیده بود و با ازدواج با دختر کوروش و با تعدادی از دختران خانواده‌های بزرگ پارسی او را
در موقعیتی قرار داده‌بود که نجبای پارسی و مادی هر یک بخاطر خویشاندی نسبی و یا سببی خویش، نسبت به
این پادشاه نوخاسته که در حمایت و تبعیت از وی، هم‌پیمان هم شده بودند، وفادار و حتی علاقمند بمانند.

تشکیلات داریوش
کاخ تچر، کاخ اختصاصی داریوشبازگرداندن امنیت در تمام این نواحی شورش زده، طبعاً هم ضرورت ایجاد یک سازمان
سامانمند اداری را به داریوش الهام کرد و هم وسایل و تجارب لازم را در اختیارش گذاشت.
داریوش اهتمام فراوانی از خود برای ساماندهی تشکیلات داخلی کشور به خرج داد به طوریکه نظام تشکیلاتی که وی بنیان
نهاد، مدتها بعد با اندک تغییری، توسط سایر حکومتها از جمله سلوکیه، ساسانیان و حتی اعراب دنبال گردید.داریوش فوق‌العاده مراقب
بود که از طرف مأمورین دولتی تعدی به مردم نشود و با این مقصود همواره در ممالک ایران حرکت و
از نزدیک به امور سرکشی می‌کرد.
نجبا که از این مراقبت شاه دلخوش نبودند او را دوره گرد نامیدند ولیکن مورخین این سخریه را برای او
بهترین تمجید می‌دانند.در زمان او یک دستگاه منظم اداری در کشور بوجود آمد که تمرکز امور را ممکن می‌ساخت و
ظاهراً تا حدی نیز از نظام رایج در مصر که داریوش در جوانی و در ضمن اقامت سه سالهٔ خود
در آنجا با آن آشنا شده بود، الهام می‌گرفت چون نجبا و اعیان پارسی و مادی که غالباً روحیهٔ نظامی
داشتند، به کارهای دبیری تن در نمی‌دادند، این کار به دست اقوام تابع افتاد و اقوام آرامی‌ها که درین امور
سررشته را به دست گرفتند، زبان آرامی را در قلمرو هخامنشی‌ها زبان دیوانی و اداری کشور کردند.
داریوش در طول ۳۶ سال پادشاهی خود، اقداماتی به شرح ذیل انجام داد.تقسیم قلمرو شاهنشاهی به چندین ساتراپداریوش سرزمین‌های ایران
را به چند قسمت تقسیم نموده، برای هر کدام یک والی معین نمود.
به زبان آن‌روزی (خشترپاون) می‌گفتند یعنی حامی یا نگهبان مملکت.
یونانی‌ها، ساتراپ، به معنی استاندار و ساتراپی عموما یعنی استان نوشته‌اند و تعداد بخش‌ها را بین بیست الی بیست و
شش بخش ذکر کرده‌اند ولیکن تعداد ولایات در کتیبهٔ نقش رستم به سی ولایت می‌رسد.برای اینکه کارها همه در دست
یک نفر نباشد، دو نفر از مرکز مأمور می‌شدند که یکی به فرماندهی قشون محلی منصوب بود و دیگری به
اسم سردبیر که کارهای کشوری را اداره می‌کرد.
سردبیر در واقع مفتش مرکز در ایالات بود و مقصود از تأسیس این شغل این بود که مرکز بداند احکامی
که به ساتراپ صادر می‌شود اجرا می‌گردد یا نه.
مفتشینی که از مرکز برای دیدن اوضاع ایالات مأمور می‌شدند، لقب چشم و گوش دولت را داشتند.درست است که این
ساتراپ‌ها در حوزهٔ حکومت خویش مثل یک پادشاه دست نشانده، قدرت و حیثیت بلامنازع داشتند اما در واقع تمام احوالشان
تحت نظارت دقیق و بلاواسطهٔ شاه و «چشم» و «گوش» او بود و این نکته کمتر به آنها مجال می‌داد
که داعیهٔ استقلال یا فکر تجاوز از قانون پادشاه را در خاطر بگذرانند.
این نظارت‌ها در عین حال هم رعیت را از استثمار و تعدی ساتراپ‌ها در امان نگه می‌داشت و هم به
ساتراپ‌ها اجازه نمی‌داد تا با جمع آوری عوارض و مالیات‌های بیجا خزانهٔ خود را تقویت کنند و لاجرم به فکر
توسعهٔ قدرت بیفتند.

ایجاد راه شاهی
از جمله اقدامات داریوش در این زمینه می‌توان به ایجاد راه شاهی که سارد پایتخت سابق لیدی،
را به شوش پایتخت هخامنشیان وصل می‌کرد.
یک راه دیگر نیز بابل را به مصر مربوط می‌کرد.ایجاد لشکر جاویدانبرای اینکه نیروی نظامی بقدر کفایت و با سرعت
به جاهای لازم برسد، داریوش لشکری ترتیب داده بود که موسوم به لشکر جاویدان بود، زیرا هیچگاه از تعداد آنها
نمی‌کاست و فوراً جاهای خالی را پر می‌کرد.
تعداد این لشکر ده هزار نفر بود.

تنظیم مالیات‌ها
مورخین یونانی نوشته‌اند داریوش برای هر ایالتی مالیات نقدی و جنسی معین کرد.
پلوتارک مورخ یونانی می‌نویسد «داریوش در صدد تحقیق برآمد تا معلوم نماید که مالیات تعیین شده، بر مردم گران است
یا نه و چون جواب آمد که گران نیست و مردم می‌توانند بپردازند، باز مالیات‌ها را کم کرد تا تحمیلی
بر مردم نشود.»در پادشاهی کوروش و کمبوجیه مالیات ثابت رسم نبود.
درآمد عمومی فقط از راه هدایا و تقدیمی فراهم می‌گشت.
به مناسبت برقراری مالیات این شایعه در میان پارسیان رواج یافته بود که داریوش تاجر است و از هرجا که
می‌تواند عایدات فراهم می‌کند.
کمبوجیه جبار و به منافع اتباع خود بی‌اعتنا و کوروش پدر و حامی اقوام و ملل که با قلبی مهربان
و رئوف، پیوسته در اندیشهٔ آسایش رعایای خویش بود.همچنین آمده‌است که در زمان داریوش مصر رفاهیت داشته ولیکن در سال‌های
آخر سلطنت داریوش، در مصر بواسطهٔ مالیات‌های گزاف، زارعین مصری شورش کردند.ارتباط دادن دریای مدیترانه و دریای سرخ کانال
سوئز
وقتی داریوش در هند بود مشاهده کرد که بازرگانی مصر و شامات با هند از راه خشکی مشکل است
و حمل و نقل گران تمام می‌شود این بود که امر کرد، که کانالی که امروزه به نام کانال سوئز
معروف است و نخستین بار در سال ۶۰۹ پیش از میلاد ایجاد شده و در زمان داریوش پر شده بود،
را پاک کرده و سیر کشتی‌ها را در این کانال، برقرار نمودند.گویا داریوش در سر راه خود به مصر این
آبراه ناتمام را دیده بود و دربارهٔ آن از مردم پرسشهایی کرده بود.
در سنگ نوشته‌هایی که به خط هیروگلیف مصری به یادبود ساختن این کانال، در دست است، اشاراتی به این پرسش‌ها
وجود دارد.سه سنگ‌نوشته از داریوش در کانال سوئز کشف شده که مفصل‌ترین و مهم‌ترین آنها ۱۲ سطر دارد و مشتمل
است بر مدح اهورامزدا و معرفی داریوش و دستور حفر ترعهٔ سوئز.
دو کتیبهٔ دیگر کوچک‌ترند و مشتمل بر معرفی داریوش هستند.

یکسان کردن واحد پول و واحد اندازه‌گیری
ارتباط اقتصادی دایم، بین تمام ولایات، یک دستگاه واحد پول و یک نظام
اوزان و مقادیر قابل تبدیل را، در سراسر کشور الزامی می‌نمود.
سکه‌های طلایی که در این دوران، در تمام ایران رواج پیدا کرد، به سکه دریک موسوم بود.
در تاریخ جهان، لیدیه نخستین مملکتی بود که سکه در آنجا زده شد ولی در تاریخ ایران، در زمان داریوش
بود که نخستین سکهٔ متعلق به ایران بوجود آمد.

بازسازی نیایشگاه‌ها
داریوش در سنگ‌نوشته بیستون از بازسازی نیایشگاه‌هایی که گئومات مغ ویران کرده بود، سخن می‌گوید.
همچنین برای دلجویی از مصری‌ها که در زمان کمبوجیه نیایشگاه‌هایشان ویران شده بود، به معابد آنها رفته و ادای احترام
کرد و نیایشگاه تازه‌ای برای آمون ساخت که خرابه‌های آن، هنوز از مملکت‌داری داریوش حکایت می‌کند.
کاهن بزرگ مصر را که به شوش تبعید شده بود، به مصر بازگرداند و او را بسیار احترام کرد.
بواسطهٔ این اقدامات مصری‌ها از داریوش راضی شده و او را یکی از قانون‌گذاران بزرگ خود دانستند.

داریوش یکم در کتاب مقدس
داریوش همچنین در بازسازی معابد یهودیان که توسط بخت النصر ویران شده بود، به یهودیان
یاری کرد.
نام داریوش بزرگ در کتاب مقدس عهد عتیق، در ۲۵ آیه، ذکر شده‌است.
در کتاب مقدس دربارهٔ ثبات و تزلزل ناپذیری قوانین ماد و پارس در کتاب دانیال و استر سخن رفته‌است.به رغم
اشکالی که در صحت و قدمت اصل آن کتاب‌ها هست، باز روی هم رفته، اهمیتی که قانون در حفظ وحدت
امپراتوری داریوش و اخلاف او داشته‌است، بیان می‌کند حتی افلاطون نیز نقش قانون‌های داریوش را در حفظ و ادارهٔ کشور
وی نشان گوشزد کرده‌است.

همه چیز درباره زندگی داریوش اول

لشکرکشی‌های داریوش بزرگ
علاقه‌ای که داریوش به نظم و انضباط اداری و تأمین امنیت، در سراسر قلمرو خویش داشت، طبعاً
از وی مطالبه می‌کرد تا برای توسعهٔ روابط اقتصادی و سرعت‌ بخشیدن در نقل و انتقال‌های محتمل نظامی، غیر از
راه‌های زمینی، از راه‌های دریایی هم استفاده کند و همین اندیشه، سرانجام وی را در مدیترانه با اقوام یونانی درگیر
کرد.ضمیمه کردن سند و پنجابدر سال ۵۱۲ پیش از میلاد، داریوش پس از برقرار کردن امنیت در ممالک تابعه، چند
ولایت نیز به ایران ضمیمه کرد، یکی از آن‌ها پنجاب و دیگری سند است که هر دو در هند واقع
هستند.
نام هند البته در کتیبهٔ بیستون در شمار ایالت‌های تابعه نیست و اینکه در کتیبهٔ پرسپولیس هست نشان می‌دهد که
این ولایات جنوب شرقی بعد از جنگ‌های مربوط به دفع شورش‌ها می‌بایست به قلمرو داریوش درآمده باشد.

لشکرکشی به سرزمین سکاها
اقدام داریوش در لشکرکشی به سرزمین سکا‌های اروپا، در این سال‌های توسعه و آرامش تا حدی
غریب به نظر می‌آید.
چندین نظریهٔ مختلف، دربارهٔ هدف و محرک داریوش از این لشکرکشی وجود دارد.
شاید وی می‌خواسته‌است، آنها را بخاطر حمله‌های مخربی که بارها به سرزمین ایران کرده بودند، تنبیه کند و برای همیشه
خیال آنها را از اقدام به آنگونه حمله‌ها منصرف نماید، این احتمالی است که از قول هرودوت نیز بر می‌آید.در
سرزمین سکاها داریوش بجای آنکه با مقاومت این طوایف مواجه شود با عقب‌نشینی آنها روبرو شد.
طی مدت دو ماه سپاه ایران در طول دشت‌های خلوت و بی‌پایان به دنبال دشمن سرگردان بودند و نتیجه‌ای که
مطلوب داریوش از این لشکر کشی بود، بلافاصله حاصل نیامد.
این لشکرکشی، هر چند خسارت‌های گران برای داریوش به بار آورد ولی هدف این لشکر کشی چندی بعد تحقق یافت،
چرا که هم سکاها تا مدت‌ها اندیشهٔ تجاوز به مرزهای ایران را در خاطر راه ندادند و هم مراکز تجارت
گندم و چوب یونان تحت نظارت ایران درآمد.

جنگ با یونان
نخستین جنگ بین ایران و یونان در سال ۴۹۲ پیش از میلاد و محل نبرد ماراتن در
سال ۴۹۰ پیش از میلاد.
برای بهتر دیدن تصویر، بر روی آن کلیک کنید.یونانی‌ها با آنکه با خطر اجتناب ناپذیر مواجه بودند، هنوز از تفرقه
به اتحاد نمی‌گراییدند.
در حقیقت رقابت دیرینه‌ای بین آتن و اسپارت وجود داشت.
درین ایام آتن برخلاف اسپارت نسبت به ایران اظهار انقیاد یا وفاداری کرده بود، معهذا هنگامی که شورش‌هایی در شهرهای
یونانی نشین آسیای صغیر (غرب ترکیهٔ کنونی) درگرفت، اسپارتها، حاضر به حمایت از شورشگران نشدند و این آتنی‌ها بودند که
حاضر شدند، به شورشیان کمک کنند.در سال ۴۹۸ قبل از میلاد شورشیان به همراهی آتنی‌ها شهر سارد (پایتخت سابق لیدیه)
را که پنجاه سال قبل به تصرف ایران درآمده بود، آتش زدند اما تسخیر بر ارگ ممکن نشد و شورشگران
از سارد عقب نشینی کردند و گرفتار تعقیب و انتقام ایرانیان شدند.مداخلهٔ آتنی‌ها در ماجرای شورش شاه را به سختی
عصبانی کرده بود و خطر یونانی‌ها در آنسوی دریا را به داریوش یادآور شد.
سال بعد فرستادگان شاه به شهرهای یونان رفتند و همه جا از یونانیان خواستند تا نسبت به وی انقیاد خود
را اعلام کنند و خاک و آب بفرستند.
در آتن و اسپارت برخلاف آنچه رسم بین‌المللی بود، فرستادگان داریوش را کشتند و برای داریوش اعزام سپاهی جهت تنبیه
آن‌ها اجتناب ناپذیر شد.وحشت و خشم بی‌سابقه‌ای که در یونان پدید آمده بود، باعث شد که آتن و اسپارت منازعات
دیرین خود را فراموش کنند و برای دفاع از یونان با هم متحد شوند.
اسپارت که با بی‌میلی خود را آماده همکاری با آتن کرده بود، بسیج خود را آن‌قدر به تأخیر انداخت که
وقتی نیروی او به کمک آتن رسید، نبرد ماراتون، به پایان رسیده بود.رودرویی دو سپاه ایران و یونان در جلگهٔ
ماراتون اتفاق افتاد و دو لشکر چند روز روی در روی هم بودند و هنوز سرداران آتن بین اعلام جنگ
و اظهار انقیاد تردید داشتند.
در یک شورای جنگی، در نهایت تصمیم به حملهٔ ناگهانی گرفته شد و تیراندازان ایران از انجام هر اقدامی بازماندند
و یونانیان با شور و هیجان خود را فاتح یافتند.

کتیبه‌های داریوش
کتیبه بیستون در نزدیکی کرمانشاه.من داریوش، شاه بزرگ، شاه، شاه پارس، شاه سرزمین‌ها (کشورها)، پسر ویشتاسپ، نوه ارشام
هخامنشی هستم.
پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ، ارشام، پدرارشام، اریارمن، پدر اریارمن، چیش پیش و پدر چیش پیش، هخامنش بود.
ما بدلیل این که از دیرگاهان از خاندانی اصیل و شاهانه بودیم، هخامنشی خوانده شدیم.
۸ نفر از خاندان ما پیش از این شاه بوده‌اند و من نهمین هستم.
ما ۹ نفر پشت سر هم شاه بوده و هستیم.
به خواست اهورامزدا، من شاه هستم و او شاهی را به من، هدیه داد.ای که این نوشته‌ها و این نقش‌ها
را که من تهیه کرده‌ام، می‌بینی از آنها حفاظت و مراقبت کن.اگر تا زمانی که توانایی داری از این نوشته‌ها
و نقش‌ها مراقبت کنی، اهورامزدا یارت باد و دودمان و زندگیت بسیار باشد و همه کارهایت مورد قبول اهورامزدا باشد.امیدوارم
اگر این نوشته‌ها و نقش‌ها را در هنگام توانایی مراقبت و حفاظت نکنی، اهورامزدا یارت نباشد و دودمانت تباه باشد
و آنچه می‌کنی، اهورامزدا ضایع کند.

مقبرهٔ داریوش
داریوش در سال ۴۸۶ پیش از میلاد، وفات یافت.
مقبرهٔ او در دل کوه رحمت در مکانی به نام نقش رستم در مرودشت فارس، نزدیک شیراز است.
وصیت جالبی از زبان داریوش که آخرین آرزویش هم فقط آن بود، بر کتیبهٔ مزار او حک شده‌است.

تاریخ نامه

2016-10-24
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
مطالب مرتبط:

نو عروس

– معجونی برای روشن کردن پوست– معجونی برای روشن کردن پوست
غوغای درخشندگی: جذاب ترین آرایشغوغای درخشندگی: جذاب ترین آرایش
نوع پوست شما چیست؟(توصیف و شرح انواع مختلف پوست )نوع پوست شما چیست؟(توصیف و شرح انواع مختلف پوست )
سرطان پستان و نقش ورزش و تغذیه سالم در پیشگیری از ابتلا به آنسرطان پستان و نقش ورزش و تغذیه سالم در پیشگیری از ابتلا به آن
حس و حال پاییز را اینگونه به خانه بیاورید + تصاویرحس و حال پاییز را اینگونه به خانه بیاورید + تصاویر
خانه تیلور سویفت در کالیفرنیا که قصد فروش آن را دارد!خانه تیلور سویفت در کالیفرنیا که قصد فروش آن را دارد!
کبد سالم با خوردن این مواد غذایی مفید و در دسترسکبد سالم با خوردن این مواد غذایی مفید و در دسترس
گل سرخ برای پوست و مو شما تا چه اندازه ای مفید است؟گل سرخ برای پوست و مو شما تا چه اندازه ای مفید است؟
کندن‌ کاغذ از سطوح‌ چوبی‌کندن‌ کاغذ از سطوح‌ چوبی‌
برای‌ پاک‌ کردن‌ چربی‌برای‌ پاک‌ کردن‌ چربی‌
طرز تهیه کیک پرتقالی برای دیابتی هاطرز تهیه کیک پرتقالی برای دیابتی ها
بستنی چوبی میوه ای هلو و بادام را امتحان کنیدبستنی چوبی میوه ای هلو و بادام را امتحان کنید
استراحت مطلق در بارداریاستراحت مطلق در بارداری
تناسب اندام پس از بارداریتناسب اندام پس از بارداری
ماده بیزوفنول به کار رفته در شیشه شیرماده بیزوفنول به کار رفته در شیشه شیر
۹ روش برای ایجاد اعتماد به نفس در کودکان۹ روش برای ایجاد اعتماد به نفس در کودکان
زندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیهزندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیه
زندگی جالب پرهام مقصودلو ، جانشین احتمالی کاسپارف!زندگی جالب پرهام مقصودلو ، جانشین احتمالی کاسپارف!
علت بی خوابی چیست؟ ۴ ترفند موثر برای درمان بی خوابیعلت بی خوابی چیست؟ ۴ ترفند موثر برای درمان بی خوابی
بهترین داروهای طبیعی برای پیشگیری از پوکی استخوانبهترین داروهای طبیعی برای پیشگیری از پوکی استخوان
تیپ های پاییزی کیت میدلتون در تور یک هفته ای کانادا +عکستیپ های پاییزی کیت میدلتون در تور یک هفته ای کانادا +عکس
مراسم جوایز امی ۲۰۱۸ و حضور سلبریتی های معروفمراسم جوایز امی ۲۰۱۸ و حضور سلبریتی های معروف
کاهش وزن ملیسا مک کارتی بازیگر و کمدین معروفکاهش وزن ملیسا مک کارتی بازیگر و کمدین معروف
مگان مارکل همسر شاهزاده هری و آشپزی با ساکنان برج گرنفل لندنمگان مارکل همسر شاهزاده هری و آشپزی با ساکنان برج گرنفل لندن
۱۰ مقصد گردشگری در انتهای دنیا !۱۰ مقصد گردشگری در انتهای دنیا !
هیچ کس در این دریا غرق نمی‌شود !هیچ کس در این دریا غرق نمی‌شود !
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
اشعار ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلاماشعار ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام
شعر زیبای شعله رمیده از فروغ فرخزادشعر زیبای شعله رمیده از فروغ فرخزاد
شعر زیبای نقش حقایق از استاد شهریارشعر زیبای نقش حقایق از استاد شهریار
شعر عشق را درد مگویی که بلایی بودست از هلالی جغتاییشعر عشق را درد مگویی که بلایی بودست از هلالی جغتایی
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۵)عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۵)
هفته‌ها کردیم ماه و سالها کردیم پار شعری از پروین اعتصامیهفته‌ها کردیم ماه و سالها کردیم پار شعری از پروین اعتصامی
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضانخراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
اشعار تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع)اشعار تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع)
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
بیداد رفت لاله بر باد رفته را شعری زیبا از شهریاربیداد رفت لاله بر باد رفته را شعری زیبا از شهریار
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبانروز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
شعر کار مده نفس تبه کار را از پروین اعتصامیشعر کار مده نفس تبه کار را از پروین اعتصامی
اشعار شهادت حضرت زهرا (س) و ایام فاطمیهاشعار شهادت حضرت زهرا (س) و ایام فاطمیه
جشن آبانگان در دهم آبانجشن آبانگان در دهم آبان
شعر زیبای گل خشکیده از فریدون مشیریشعر زیبای گل خشکیده از فریدون مشیری
شعر این است عطر خاکستری از شاملوشعر این است عطر خاکستری از شاملو
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبرروز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
خطی سزاوار تاریخ شعری زیبا از شیون فومنیخطی سزاوار تاریخ شعری زیبا از شیون فومنی
اشعار شهادت امام علی النقی الهادی (ع) (۲)اشعار شهادت امام علی النقی الهادی (ع) (۲)
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشبتوحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
اشعار ولادت امام محمد باقر (ع) (۲)اشعار ولادت امام محمد باقر (ع) (۲)
روز جهانی زبان مادری ۲۱ فوریهروز جهانی زبان مادری ۲۱ فوریه
حدیث زلف جانان شعری زیبا از شیخ محمود شبستریحدیث زلف جانان شعری زیبا از شیخ محمود شبستری
اشعار ولادت باسعادت امام حسین علیه السلاماشعار ولادت باسعادت امام حسین علیه السلام
رسوم مردم استان کردستان در شب یلدارسوم مردم استان کردستان در شب یلدا
رسوم مردم استان البرز در شب یلدارسوم مردم استان البرز در شب یلدا
اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع) (۵)اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع) (۵)
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو راهاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی شاعر توانا و مسلط به زبان فارسی و عربی بوده است وی از جمله شاعران نامی در سبک ترجیع‌بند و ترکیب‌بند می باشد.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
میلاد امام رضا (ع) | اشعار مربوط به آن روز
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
جشن آبانگان در دهم آبان
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
رایانمهرامیران پرواز