چهارشنبه, ۱۹ بهمن , ۱۴۰۱

کریسمس و شعر زیبای آه ای درخت کریسمس

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
 کریسمس آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمس,شاخه‌های شوق سبزت با ما. آنگاه که روزهای تابستان، فروزان اند شاخه هایت سبزند.آنگاه که برف‌های زمستان سفید اند شاخه هایت سبزند. آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمسشاخه‌های شوق سبزت با ما(dot) آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمستو ما را سرشار از […]

 کریسمس

آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمس,شاخه‌های شوق سبزت با ما.

آنگاه که روزهای تابستان، فروزان اند شاخه هایت سبزند.آنگاه که برف‌های زمستان سفید اند شاخه هایت سبزند.

آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمسشاخه‌های شوق سبزت با ما(dot) آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمستو ما
را سرشار از احساس لذت بخش ات می کنی

چگونه در چرخ روزگار کریسمس جلو می نمایدآه ای پادشاه درختان
سبز به ما دلگرمی بده

آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمستو ما را سرشار از احساس لذت بخش
ات می کنی آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمسرنگ واقعی ات برای همیشه ماندگار است

شاخه هایت هنوز
هم در تابستان سبزندقامت دلیرانه ات در زمستان

آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمسرنگ واقعی ات برای همیشه
ماندگار است آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمستو قلب مرا با خنیا احساس می کنی

مرا در روز
کریسمس به یاد بسپاردر اندیشیدن به تو، همجنس می شویم

کریسمس و شعر زیبای آه ای درخت کریسمس

آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمستو قلب مرا
با خنیا احساس می کنی

آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمس!شگفتا از برگ هایت که پوشیده از طراوت
و سبزیست!

نه تنها در روزهای تابستانحتی در زمستان هم شاخه هایت به نوبهار می ماند

آه ای درخت کریسمس،
آه ای درخت کریسمسشگفتا از برگ هایت که پوشیده از طراوت و سبزیست!

آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت
کریسمسمرا در عشق به خود غوطه ور کن!

ای درخت کریسمس هر سالبه ما سرور و نشاط عطا کن

آه
ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمسمرا در عشق به خود غوطه ور کن! آه ای درخت کریسمس، آه ای
درخت کریسمسشمع روشنت به روشنایی به بیرون می درخشد

هر شاخۀ دوستی ات محصور نور کوچک خود استچیزی که عروسک‌ها
را به تلائلو نور وا می دارد

آه ای درخت کریسمس، آه ای درخت کریسمسشمع روشنت به روشنایی به بیرون
می درخشد

میهن

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرهنگ و هنر و شعر
بیشتر >
فرادرس