چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

کسایی | شعر زیبای زلف معشوق

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
کسایی کمند زلف را ماند چو برهم بافتن گیردسپاه زنگ را ماند چو بر هم تاختن گیردمعقرب زلف مشکینش معلق بر رخ روشنچنان چون عنبرین عقرب که زهره در دهن گیردگهی همچون شبه باشد که بر خورشید برپاشی گهی همچون شبی باشد که در روزی وطن گیردچو ساکن باشد از جنبش ، مثال قد او […]

کسایی

کمند زلف را ماند چو برهم بافتن گیردسپاه زنگ را ماند چو بر هم تاختن گیردمعقرب زلف مشکینش معلق بر
رخ روشنچنان چون عنبرین عقرب که زهره در دهن گیردگهی همچون شبه باشد که بر خورشید برپاشی

کسایی

گهی همچون شبی
باشد که در روزی وطن گیردچو ساکن باشد از جنبش ، مثال قد او داردچو دیگر بار خم گیرد نشان
قد ِ من گیردگهی از گل سلب سازد گهی از مه رقم داردگهی رسم صنم آرد گهی طبع سمن گیردخم
زلفش یکی دام است چون خورشید و مه گیردسر زلفش یکی شست است کو سیمین ذَقَن گیرد

گنجور

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس