شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

۱۳ مهر، مصادف است با روز نیروی انتظامی

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
روز نیروی انتظامی ۱۳ مهر، روز نیروی انتظامی گرامی باد روز نیروی انتظامی – ایران کشوری باستانی است که در بیش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان اولین بنیانگذار سیستم حکومتی گسترده امپراطوری می باشد.از آنجا که هر حکومتی نیازمند به نظم و امنیت می باشد در نتیجه کشور ما انواع […]

روز نیروی انتظامی

۱۳ مهر، روز نیروی انتظامی گرامی باد

روز نیروی انتظامی – ایران کشوری باستانی است که در
بیش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان اولین بنیانگذار سیستم حکومتی گسترده امپراطوری می باشد.
از آنجا که هر حکومتی نیازمند به نظم و امنیت می باشد در نتیجه کشور ما انواع سیستمهای ایجاد
نظم و امنیت را در طی تاریخ مورد آزمایش قرار داده است.اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلی یعنی
سازمان پلیس در ایران به حدود یکصد سال پیش مربوط می باشد.
شاه قاجار ناصرالدین شاه در سفرهای سه گانه خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن کشورها و با
استخدام یک مستشار بلژیکی به نام کنت دو بینو اولین سیستم پلیسی جدید را در ایران پایه گذاری نمود.
این پلیس در طی یکصد سال گذشته و تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال ۱۳۵۷ از فراز و نشیبهای
متفاوت برخوردار بوده است.پلیس ایران برای مدتهای طولانی از دو قسمت مهم پلیس شهری و ژاندارمری (مرزی و روستایی) تشکیل
شده بوده، کمیته انقلاب اسلامی نیز به عنوان یکی از ارکان مهم حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از
ارزشهای انقلاب در داخل کشور در بعد از پیروزی انقلاب به این مجموعه افزوده شد.کثرت نیروهای پلیس در بعد از
انقلاب و ضرورتهای ادغام این نیروها باعث شد تا در سال ۱۳۷۰ با تصمیم مجلس شورای اسلامی این سه نیرو
در یکدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید.
براساس قانون جدید، پلیس ایران جزیی از ستاد نیروهای مسلح و وابسته به وزارت کشور و در تبعیت از رهبری
معظم انقلاب قرار دارد.پلیس جدید ایران در سه بخش تقریباً مستقل فرماندهی، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتی سیاسی تشکیل
شده است.
حوزه فرماندهی و حفاظت و اطلاعات تقریباً در ساختار سیستم پلیس کلیه شورهای جهان مشترک می باشد.
اما وجود سازمان عقیدتی سیاسی از ویژگیهای سیستم پلیس ایران محسوب می گردد.
این سازمان موظف است تا در بعد اعتقادی، سیاسی نسبت به حفظ دستاوردهای ارزشهای انقلاب و ایجاد روحیه دینداری و
اخلاق متناسب با تعلیم دین اسلام که حفظ حرمت انسانها از جمله اصول اساسی است اقدام نماید.

آفتابیر

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس