تاریخ نشر :پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵مشاهده : 116مناسبت هاRSSاشتراک:

۱۵رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی

۱۵رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی
امام حسن(ع) اسوه ایثار و کرامت ۱۵رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی و روز اکرام را به همه رهروان راستین راهش تبریک می گوییم. بی گمان جود و بخشش و انفاق از خصلتهای والای انسانی است که مطلوب همه انسانهاست و موجب ایجاد الفت و همدلی در میان آنها می شود.امامان معصوم(ع) جملگی در کنار […]

امام حسن(ع) اسوه ایثار و کرامت

۱۵رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی و روز اکرام را به همه رهروان راستین راهش تبریک می گوییم.

بی گمان جود و بخشش و انفاق از خصلتهای والای انسانی است که مطلوب همه انسانهاست و موجب ایجاد الفت
و همدلی در میان آنها می شود.
امامان معصوم(ع) جملگی در کنار سایر خصلتهای اخلاقی و انسانی که داشتند به جود و بخشندگی نیز معروف بودند که
امام حسن(ع) نیز در میان آن بزرگواران از این حیث از برجستگی و عظمت خاصی برخوردار است.مقاله حاضر سعی در
معرفی گوشه هایی از سیره عملی امام حسن(ع) در زمینه انفاق و کرم و بخشش و ایثار دارد.
با هم آن را از نظر می گذرانیم.

آموزه های کرامت

امام حسن(ع) از همان دوران کودکی به امام ایثار و اسوه، جود و بخشش و الگوی کرامت و بزرگواری معروف
و مشهور گردید.اگر می خوانیم که امام حسن مجتبی در دوران کودکی به انفاق اعضای خانواده اش سه روز تمام،
غذای خود را کریمانه در اختیار مسکین و یتیم و اسیر می گذارد و تنها با آب افطار می کند،
در دیگر مقاطع زندگی خویش همین روش را انتخاب کرده و سه مرتبه دارایی های خود را با فقرا و
مستمندان تقسیم می کند تا بدین وسیله به آیندگان این درس را بدهد که در راه خدا باید از مال
و ثروت گذشت و بینوایان را از آن محروم نساخت.او به آیندگان گفت که لذت دنیا به این نیست که
آنچه داری تنها برای خود داشته باشی بلکه باید شادی را با فقرا و مستمندان تقسیم کرد.

15رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی

تاریخ نمونه های فراوانی از این ایثارها را به ثبت رسانده که بیان هر یک سند افتخاری برای آن امام
هدایت می باشد.
اما باید توجه داشت که عطاها و بخششهای امام حسن(ع) بی هدف و بی حساب نبود و آن حضرت بدنبال
هر کمکی آموزه جدیدی را به نمایش می گذاشت تا درسی برای آیندگان ترسیم کرده باشد.
مروری بر این آموزه ها برای همه ما فواید زیادی دربرخواهد داشت.

● تو در راه خدا آزاد هستی

مورخان از انس بن مالک نقل کرده اند که روزی کنیزی شاخه گلی برای امام حسن(ع) هدیه کرد امام به
او فرمود: تو در راه خدا آزاد هستی.انس گوید من به امام عرض کردم شما به خاطر یک شاخه گل
او را آزاد کردیامام حسن(ع) فرمود :خداوند ما را چنین تربیت کرده است آنجا که می فرماید و اذا حییتم
تبحیه فحیوا باحسن منها(۱) هرگاه به شما تحیت گفته شد پاسخ آن را بهتر از آن بدهید و نیکوتر از
هدیه اش آزادی او در راه خدا بود.(۲)

● بیست برابر در مقابل یک هدیه

در تفسیر منسوب به امام حسن عسگری(ع) آمده است: کسی هدیه ای
نزد امام حسن مجتبی(ع) آورد.
امام به او فرمود: کدام یک را بیشتر دوست داری این که به جای هدیه ات بیست برابر آن به
تو بدهم یا دری به رویت بگشایم (دانشی به تو بیاموزم) که در سرزمین خود بر فلان ناصبی غلبه پیدا
کنی و ناتوان های آن سامان را نجات بخشی؟اگر خوب انتخاب کنی هر دو را برایت فراهم کنم وگرنه آن
را که خواسته ای.عرض کرد: ای فرزند رسول خدا آیا پاداش غلبه بر آن ناصبی و نجات آن ناتوان ها
به اندازه بیست هزار درهم است؟فرمود: بلکه بیست هزار هزار مرتبه بیش از همه دنیا می باشد.عرض کرد: ای فرزند
رسول خدا پس چگونه آن را که پست تر است برگزینم؟ من آن سخن و آن دانش را که برتر
است و دشمنان خدا را از اولیای خدا دور می کند انتخاب کردم.

امام حسن فرمود: انتخاب خوبی کردی سپس آن دانش را به وی آموخت و بیست هزار درهم نیز به او
داد.آن مرد رفت و بوسیله دانشی که از امام آموخته بود آن ناصبی را سرکوب کرد و خبرش نیز به
امام رسید.
پس از مدتی بار دیگر که خدمت امام رسید حضرت به او فرمود: ای بنده خدا! کسی بمانند تو سود
نبرده و کسی چون تو دوستان با مجتبی پیدا نکرده است تو اولا محبت خدا را به دست آوردی ثانیا
محبت رسول خدا و علی را و ثالثا محبت خاندان پاک و معصوم آنان را و رابعا فرشتگان مقرب خدا
را و خامسا محبت برادران ایمانی خود را و به شمار هر انسانی پاداش به دست آوردی که هزار بار
برتر از دنیا است گوارایت باد گوارایت باد.(۳)

● شناسایی فقرا و برآورد نیازها

از دیگر سنت های معصومان این بود که پیشاپیش، افراد را شناسایی
می کردند و هر یک به مقدار حاجت و نیازش کمک می کردند.احسان مرا برنگردانیدابن عساکر با سند خود نقل
کرده است: ابو هارون گفت به قصد حج راه افتادیم و وارد مدینه شدیم باخود گفتیم: ای کاش خدمت فرزند
رسول خدا امام حسن مجتبی (ع) رسیده بر او سلام کنیم بدین جهت نزد حضرت رفته و درباره مسافرت و
احوال خود با او سخن گفتیم.
چون بیرون آمدیم ایشان برای هر یک از ما چهار صد درهم فرستاد.به فرستاده امام گفتیم: ما نیازی نداریم.
او گفت: نیکی امام حسن را بر نگردانید.به نزد امام (ع) بازگشته و از بی نیازی خود خبر دادیم.

آن حضرت فرمود: احسان مرا برنگردانید ای کاش دستم بازتر بود، چرا که این مقدار برای شما کم است.
من به شما توشه ای می دهم و آن توشه این است که در روز عرفه خداوند متعال درمورد بندگان
خود به فرشتگان مباهات می کند و می فرماید: بندگانم از هر سو نزد من آمدند تا رحمت مرا بخواهند
و من شما را گواه می گیرم که نیکوکارا نشان را بخشیدم و ایشان را شفیع گنهکارانشان قرار دادم.(۴)


ده هزار درهم به فرد نیازمند
همچنین اربلی ازسعید بن عبدالعزیز روایت کرده گفت: امام حسن مجتبی از مردی شنید
که از پروردگار خود ده هزار درهم می خواهد.
امام که به منزل بازگشت ده هزار درهم برای او فرستاده.
(۵) ولادت امام حسن مجتبی(ع),میلاد امام حسن (ع),۱۵رمضان سالروز ولادت امام حسن مجتبی

● حفظ آبروی نیازمندان
این روشن است
که هر نیازمند آبرومندی در هیچ شرایطی حاضر نیست آبروی خود را با عرض حاجت نزد دیگران ببرد.
از اینرو باید هشیار بود که اگر چنین انسانی حاضر شد آبروی خود را نزد شما بریزد راندن چنین فردی
جفا خواهد بود.

امام حسن مجتبی (ع) با استقبال از چنین افرادی ضمن برطرف کردن از آنان می خواست در صورت پیش آمدن
چنین حالتی، از عرض حاجت مجدد به ایشان دریغ نورزد.

● دشمن تو کیست تا از او انتقام بگیرم
شیخ رضی الدین حلی درکتاب خود می نویسد شخصی به محضر
مبارک امام حسن (ع) شرفیاب شد و عرضه کرد: ای فرزند امیر مومنان! تو را سوگند می دهم به کسی
که این نعمت را بدون شفاعت کسی به تو عنایت نموده از دشمنم انتقام بگیری چرا که او دشمنی است
که به مردم حیله و ستم می کند نه به پیرمرد احترام می کند و نه به کودک شیرخوار ترحم.
امام حسن که تکیه زده بود وقتی سخن آن شخص را شنید فورا برخاست و نشست.
آنگاه به او فرمود: دشمن توکیست تا از او برایت انتقام بگیرم؟گفت فقر و تنگدستی.

امام حسن لحظاتی سر مبارک را به زیر انداخت سپس سر را بلند کرد و به پـیشکار خود فرمود: آنچه
از اموال نزد تو هست آن ها را حاضر کن.
او رفت و مبلغ پانصد درهم آورد.امام فرمود: تمام این پول را به این شخص نیازمند بده.
آنگاه رو به او کرد و گفت: تو را به حق همان سوگندهایی که به من دادی قسم ات میدهم
هرگاه این دشمن به تو روی آورد نزد من بیا و دادخواهی کن.
(۶)

● هرچه در صندوق هست به او بدهید
ابن شهر آشوب گوید: یکی از بادیه نشینان نزد آن حضرت
آمد، پیش از آنکه لب به سخن بگشاید حضرت فرمود: هرچه در صندوق هست به او بدهید موجودی آن صندوق
بیست هزار درهم بود که همه اش را دراختیار آن مرد بادیه نشین قراردادند.او لب به سخن گشود و گفت:
مولای من نگذاشتی نیازم را بگویم و زبان به ستایش بازکنم.امام حسن (ع) ضمن اشعاری به وی فرمود: ما مردمی
هستیم که بخشش ما همچون مروارید و برلیان است که درآن امیدها و آرزوهای نیازمندان، خوش می خرامند وجود و
دستان ما پیش از درخواست آنان بخشش می کند تا مبادا آبروی کسی که سوال می کند بریزد اگر دریا
برتری عطای ما را بداند از لبریزی خود شرم کرده فرو رود.
(۷)

● نصیحت ضمن بخشش بی منت
برخی از مردم به هنگام انفاق به فقیر یا فقرا فورا منت گذارده
او را آزار می دهند درحالی که این روش از نظر قرآن کریم و سنت پیامبر مردود است چنانکه قرآن
دراین باره می فرماید.
صدقات خود را به وسیله منت گذاری باطل نکنید.امام حسن مجتبی (ع) با استفاده از این اصل قرآنی ضمن استقبال
از نیازمندان و اختصاص مبلغی به آنها، دوستان را نصیحت می کردند که به خدا حسن ظن داشته باشند و
به همه فقیران توصیه می کردند که مواظب شخصیت خود بوده و برای اندک فقر و تنگدستی، آبروی خویش را
نزد دیگران برند.

● به خدا حسن ظن باش
مرحوم شیخ عباس قمی رحمه الله علیه نقل کرده که مردی خدمت امام حسن
مجتبی (ع) رسید و اظهار فقر و پشیمانی کرد.
او در این باره دو بیت شعر گفت:لم یبق لی شیء یباع بدرهمیکفیک منظر حالتی عن مجزیالا بقایا ماء وجه
صنتهالایباع و قد وجنتک مشتریدر زندگی ام چیزی که دو درهم ارزش داشته باشد ندارم تا آن را بفروشم حال
و چهره ام از آنچه که گفتم خبر می دهد.
مگر باقی مانده آبرویم که آن را نگه داشتم که فروش نرود ولی دیدم که خریدارش تو می باشی.

امام حسن خازن خویش را طلبید و فرمود: چه مقدار از اموال نزد تو می باشد.گفت: دوازده هزار درهم.فرمود: آن
را به این مرد بده که من از او خجالت می کشم.گفت: دیگر چیزی برای نفقه باقی نمی ماند.فرمود: تو
آن را به فقیر بده به خدا حسن ظن داشته باش.
حق تعالی جایگزین می فرماید.پس آن مال را به فرد نیازمند سپرد.
حضرت او را طلبید و عذرخواهی کرد و فرمود: ما حق تو را ندادیم اما به مقداری که موجود بود
در اختیارات گذاردیم (۸)

● درخواست فقط برای قرض سنگین
حلوانی درنزهه الناظر نوشته است: شخصی به نزد امام حسن
آمد و چیزی از آن حضرت درخواست کرد.
امام به او فرمود: درخواست از دیگران جز در قرض سنگین و کمرشکن یا فقر شدید و با حالت فوق
العاده و استثنایی صحیح نمی باشد.آن مرد عرض کرد: نزد تو نیامدم مگر به خاطر یکی از همین موارد.امام دستور
داد تا یکصد دینار به او بدهند.
(۹)آنچه بیان شد تنها مشتی از خروار ایثار وکرم و جود و بخشش امام حسن (ع) بود و به خاطر
همین سجایای اخلاقی است که ایشان به کریم اهل بیت شهرت یافته است.
باشد که ما نیز به تأسی از آن حضرت روش انفاق و کرم و گشاده دستی را در این ماه
شریف پیش گیریم.

پی نوشت ها ۱) سوره نساء ، ۸۶۲) مناقب آل ابی طالب ج ۴.ص ۱۸۳) فرهنگ جامع سخنان امام حسن
(ع) ص ۴۴۳۴) تاریخ ابن عساکر.ص ۱۵۱۵) کشف الغمه ج ۱ص ۵۸۸۶ ) قطره ای از دریای فضائل اهل بیت.
ص ۴۶۰۷ ) فرهنگ جامع سخنان امام حسن (ص) ۴۴۰۸)منتهی الامال، ص ۲۲۳۹) نزهه الناظر.
ص ۶۳

تاریخ شمار

2016-11-03
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
مطالب مرتبط:

نو عروس

خشکی و خارش پوست در زمستانخشکی و خارش پوست در زمستان
کلک برای مژه هاکلک برای مژه ها
نوع پوست شما چیست؟(توصیف و شرح انواع مختلف پوست )نوع پوست شما چیست؟(توصیف و شرح انواع مختلف پوست )
سرطان پستان و نقش ورزش و تغذیه سالم در پیشگیری از ابتلا به آنسرطان پستان و نقش ورزش و تغذیه سالم در پیشگیری از ابتلا به آن
برگ‌های پاییزی در دکوراسیونبرگ‌های پاییزی در دکوراسیون
جا شمعی های چوبی زیبا برای گرمابخشیدن به دکور پاییزی +عکسجا شمعی های چوبی زیبا برای گرمابخشیدن به دکور پاییزی +عکس
برنج خیس کرده از کدام بیماری ها پیشگیری میکند؟برنج خیس کرده از کدام بیماری ها پیشگیری میکند؟
آلوئه ‌ورا چه نقشی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد؟آلوئه ‌ورا چه نقشی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد؟
کندن‌ کاغذ از سطوح‌ چوبی‌کندن‌ کاغذ از سطوح‌ چوبی‌
برای‌ پاک‌ کردن‌ چربی‌برای‌ پاک‌ کردن‌ چربی‌
طرز تهیه کیک پرتقالی برای دیابتی هاطرز تهیه کیک پرتقالی برای دیابتی ها
بستنی چوبی میوه ای هلو و بادام را امتحان کنیدبستنی چوبی میوه ای هلو و بادام را امتحان کنید
استراحت مطلق در بارداریاستراحت مطلق در بارداری
تناسب اندام پس از بارداریتناسب اندام پس از بارداری
ماده بیزوفنول به کار رفته در شیشه شیرماده بیزوفنول به کار رفته در شیشه شیر
۹ روش برای ایجاد اعتماد به نفس در کودکان۹ روش برای ایجاد اعتماد به نفس در کودکان
زندگی عجیب و دردناک آزیتا لاچینی | از ازدواج در ۱۱ سالگی تا مرگ ۳ همسر و ۳ فرزندزندگی عجیب و دردناک آزیتا لاچینی | از ازدواج در ۱۱ سالگی تا مرگ ۳ همسر و ۳ فرزند
زندگی جالب یارا شهیدی ؛ از مدلینگ و بازی در هالیوود تا همکاری با هیلاری کلینتون!زندگی جالب یارا شهیدی ؛ از مدلینگ و بازی در هالیوود تا همکاری با هیلاری کلینتون!
دوش گرفتن بعد از ورزش اکیدا ممنوع!دوش گرفتن بعد از ورزش اکیدا ممنوع!
چطور سیستم ایمنی بدنتان را تقویت کنیدچطور سیستم ایمنی بدنتان را تقویت کنید
مدل کت و پالتو پاییزه مناسب برای اندام مختلف خانم هامدل کت و پالتو پاییزه مناسب برای اندام مختلف خانم ها
استایل پاییزی خیلی شیک با این ترکیب رنگهای چشم گیر داشته باشید+تصاویراستایل پاییزی خیلی شیک با این ترکیب رنگهای چشم گیر داشته باشید+تصاویر
کافی شاپ فوق العاده خاص و دیدنی در شهر سئول کره جنوبیکافی شاپ فوق العاده خاص و دیدنی در شهر سئول کره جنوبی
کاهش وزن ملیسا مک کارتی بازیگر و کمدین معروفکاهش وزن ملیسا مک کارتی بازیگر و کمدین معروف
۵ شهر توریستی و ارزان دنیا + تصاویر۵ شهر توریستی و ارزان دنیا + تصاویر
۱۰ مقصد گردشگری در انتهای دنیا !۱۰ مقصد گردشگری در انتهای دنیا !
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو راهاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی شاعر توانا و مسلط به زبان فارسی و عربی بوده است وی از جمله شاعران نامی در سبک ترجیع‌بند و ترکیب‌بند می باشد.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
میلاد امام رضا (ع) | اشعار مربوط به آن روز
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
جشن آبانگان در دهم آبان
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
رایانمهرامیران پرواز