مشاهده : 161 دانستنهای سفر RSS

آموزش عبور از رودخانه وسیلاب

آموزش عبور از رودخانه وسیلاب گردشگری
عواملی را که بایستی در تشخیص به حساب آورد عبارتند از: عرض رودخانه عمق آب رنگ یا کدر بودن آب جریان و تلاطم وضع بستر علاوه بر این ملاحظات فنی باید وضع بدنی گرو خود را مجددا ارزیابی کرده و از خود پرسید این عبور برای آسیب پذیرترین عضو گروه چقدر امناست.فرض بر اینکه شما در عبور از رودخانه […]

عواملی را که بایستی در تشخیص به حساب آورد عبارتند از:

عرض رودخانه عمق آب رنگ یا کدر بودن آب جریان و تلاطم وضع بستر

علاوه بر این ملاحظات فنی باید وضع بدنی گرو
خود را مجددا ارزیابی کرده و از خود پرسید این عبور برای آسیب پذیرترین عضو گروه چقدر امناست.
فرض بر اینکه شما در عبور از رودخانه و به گدار زدن شک هایی در دل دارید، حالا باید
چه کاری انجام دهیم.
در کشور ما خیلی محتمل است که موقعیت انسان را مجبور به عبور از گدار رودخانه نماید، ولی اگر چنین
باشد بایستی منابع لازم برای گذر امن ازرودخانه در اختیار شما باشد.

مواظب فشارهای روحی باشید.

بررسی بالا و پایین رودخانه از روی نقشه و اینکه نزدیک ترین پل کجاست.با در نظر گرفتن پیش بینی وضع
هوا می توانید تصمیم بگیرید تاپایین آمدن آب صبر کنید.

پرهیز از عبور از رودخانه عمیق

اندازه آب برای عبور تا زانوها باشد، بیشتر از آن خطرناک است.جستجو کنیم تا گدار مطمئن رودخانه برای عبور را
پیداکنیم.

در جاهایی در رودخانه که مانع بزرگی قرار دارد مثل یک تخته سنگ بزرگ و آب ریز شیب دار دارد،
گاهی یک گرداب عمودی می تواند تشکیل دهد و موجب یک جریان برگشتی قوی به سوی مانع در طرف پایین
دست گردد.
این گرداب های عمودی بی اندازه خطرناکند چون اگر کسی در یکی ازآنها گرفتار شود رهایی از آن تقریبا غیر
ممکن است.

کلا هر مانع بزرگی در رودخانه قرار دارد محل ایجاد یک جریان برگشتی قوی می باشد که گرداب ایجاد می
کند.موانع غوطه ور و یا اندکی غوطه ور به ویژه شاخه های درختان خیلیخطرناکند.با فرض اینکه با جریان آب حرکت
می کنید نیروی آب ظاهر نیست.
به محض اینک به مانعی برخوردید تمام زور و نیروی رودخانه را باید تحمل نمایی و همین می تواند شما
را به دام بیاندازد.

گدار یعنی کم عمق ترین محل رودخانه که بدون ابزار، به راحتی بتوان از آن عبور کرد.

انتخاب گدار

در انتخاب بهترین گدار این عوامل و بسیاری عوامل دیگربایستی به دقت مورد ملاحظه قرار گیرد:

کم عمق بودن منطقه
انتخابی ،حداکثر تا زانو.عاری بودن منطقه انتخابی از موانع معلق یا غیر معلق نظیر گرداله بزرگ یا کنده درخت، چون
طناب به این موانع گیر می کند.اجتناب از ساحل بلند و اطمینان از یک نقطه مناسب برای نقطه خروج.عدم عبور
از کنار پل های ویرانه.قوی تر بودن جریان آب در قسمت بیرونی پیچ ها.عاری بودن بستر رودخانه از گرداله و
سنگ های بیرون زده یا گل چسبناک و دارا بودن عمق یکنواخت تا آنجا که ممکن است.همیشه متکی نباشید که
از نقطه بخوصوصی که مدتی قبل عبور کردهبودید عبور کنید چون گدار رودخانه در حال تغییر است.

قبل از عبور

هنگامیکه گدار را انتخاب کردید بهترین روش را انتخاب کنید:

در نظر گرفتن شرایط بدنی و آمادگی روانی گروه در
نظر گرفتن وزن کوله ها اگر مجروح دارید عبور خیلی خطرناک است.محل عبور باید در توان همه افراد گروه باشد.عدم
عبور از رودخانه در فصل سرما و در شب در تاریکی اگر از طناب استفاده می کنید طریقه کار کردن
با آن را مجدداآموزش دهید.پرهیز از پوشاک و لباسهایی که دارای بندهای متعدد است و جمع وجور کردن یا در
شلوار زدن لباسها ی آویزان در نظر گرفتن مسئولیت برای هر شخص در حد تواناو و تو جیج کردن او
شماره بندی اعضا در صورت لزوم استفاده از علائم قراردادی برای ارتباط به علت پر سرو صدا بودن رودخانه ها
که نمی توان از صدا استفاده کرد.اگر با طناب حمایت انجام می دهید علائمی برای دادن و جمع کردنطناب به
کار برید.
با قرار دادن یک کیسه پلی اتیلن بزرگ داخل کوله، لوازم را داخل کیسه های کوچک تر قرار دهید و
همه را در کیسه بزرگ داخل کوله قراردهید و درب کیسه را کاملا ببندید تا کوله شما آب بندی شود.
بعد ازعبور به لباس خشک و گرم و دیگر لوازم خود نیاز دارید.پرهیز از پریدن روی سنگ ها با فاصله
بلند (بهتر است پاهایمان خیس شود تااینکه خشک عبور کنیم ولی پاهایمان رگ به رگ شود و صدمه ببیند.در آوردن
جوراب ها از پا و پا کردن پوتین ها پوشیدن گتر و داخل کردن بند و نخ آن پرهیز از
شلوار بادگیر که پایین آن با کش مسدود شده زیرا آبداخل آن جمع شده و سطح تماس شما را با
آب زیاد می کند و گام برداریرا مشکل می کند.تا آنجا که می توانید سطح تماس خود را با جریان
آب کم کنید.کوله را به پشت بگذارید اما آن را روی بدن محکم نکنید تا درزمان خطر آن را رها
کنید ولی یک بند حمایت به کوله و خودتان با گره چفت شونده وصل کنید.اگر کوله خوب آب بندی شود
مانند یک کلک برای شما عمل می کنید.آب بندی لوازم الکترونیکی مثل گوشی تلفن همراه، دستگاه GPS و غیره توسط
کیسه های نایلونی و خاموش کردن آنها، تا در هنگام عبور از رودخانه دچار ازکارافتادگی نشوند.

عبور یک نفره با چوب دستی

در داخل آب همیشه رو به بالای آب قرار بگیرید و پاها را از
حدمعمول بازتر بگذارید.
استفاده از یک چوب دستی برای عمق آب و نقطه اتکای سوم خود .
اگر از دو باتون استفاده می کنید دست طرف جریان آب برای تعادل ودست جلو را برای اندازه گیری عمق
آب استفاده کنید.نبایستی بدون طناب از رودخانه عبور کرد مگر اینکه روشن باشدعبور با ایمنی کامل صورت می گیرد.

روش هایی که اکنون توضیح داده می شود وبه صورت مصور می باشد برای عبور از آب های کم عمق
و آرام مناسب است، که نتایج لغزش احتمالی آن در آب چیزی بیش از خیس شدن نیست.هر سه روش بستگی
به اصل پشتیبانی متقابل و استواری اضافی حاصل ازیکپارچگی گروهی در مقایسه با مقاومت انفرادی دارند.

آموزش عبور از رودخانه وسیلاب

عبور حلقه ای
سه نفر دور هم جمع شده و دست های خود را
مطابق شکلروی شانه یکدیگر قلاب کنند .
قوی ترین آنها بایستی رو به بالا یجریان آب باشد در حالیکه گروه همدیگر را محکم نگه داشته اند از
عرضرودخانه پیشروی می کنند و در صورت لزوم همدیگر را پشتیبانی مینمایند .
هرگاه بستر رودخانه ناهموار است شاید لازم باشد هر دفعه یکی حرکت کند در غیر این صورت گروه بایستی تحت
فرمان سرپرست حرکت نماید.

آموزش عبور از رودخانه وسیلاب

عبور زنجیره ای
سه نفر یا بیشتر در یک صف پهلوی یکدیگر را میگیرند
نفر اول می تواند از یک چوب دستی برای پشتیبانی استفادهکند.صف بایستی به طور هم زمان به پهلو حرکت کند
و هر قدم از تراورستوسط سرپرست هماهنگ می شود.

آموزش عبور از رودخانه وسیلاب

عبور پهلو به پهلو
سه نفر یا بیشتر بایستی در یک صف پهلوی یکدیگر قرارگرفته
دست ها را به یکدیگر قلاب کرده و یک چوب بلند را می گیرندبرای اینکه کمترین مجال به نیروی آب
داده شود گروه رو به عرضرودخانه قرار می گیرد و چوب به موازات ساحل آن.

آموزش عبور از رودخانه وسیلاب

عبور عرضی با طناب
در این روش یک نفر از اعضا را که آمادگی بهتری
دارد و بهتر استسنگین وزن هم باشد را با دو رشته طناب حمایت می کنیم تا به طرفدیگر رودخانه برود.
بعد از رسیدن با سر طناب کارگاه مطمون با درختیا سنگ ایجاد می کند و یکی از طناب ها را
فیکس می کند و از طنابدوم برای حمایت افراد استفاده می کنند.

آموزش عبور از رودخانه وسیلاب هر نفر برای عبور با طنابانفرادی روی سینه خود گره بولین ایجاد می کند و
با فاصله یک متر ازسینه خود روی طناب گره هشت یک لا ایجاد می کند و یک کارابین درحلقه آن
وصل می کند سپس جهت عبور کارابین را به طناب فیکس شده میاندازد.
بهتر است کارابین پیچی باشد .
آنگاه کارابین دیگری رامستقیم به طناب روی سینه وصل می کند و با وسط طناب حمایت گره هشتیک لا ایجاد
کرده و در کارابین سینه می اندازد تا در زمان عبورگذشته از اتصال به طناب فیکس شده توسط دو حمایت
کننده حمایت شود واز رود خانه عبور کند.رودخانه ها جزئی از محیط کوهستان هستند و فرا گرفتن عبور ایمن
ازآنها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
آب در حال حرکت نیرویی قوی وهیبت آور دارد، این را در برنامه ریزی خود در نظر داشته باشید و
ازدچار کردن گروه خود به شکلی که یک عبور مخاطره انگیز را به وجودآورد خودداری نمائید.قضاوت شایسته بر اساس تجربه
و اطلاع کامل از شیوه های ایمن وگوناگون و محدودیت آنها کلید یک گذر امن است.
بهتر است برگشتطولانی داشته باشیم تا جان کسی را برای عبور دشوار از رودخانه بهخطر بیاندازیم.سایت سیری در ایران

2015-04-13 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
شهرهای نورانی جهان که با نور جذب توریست میکنند شهرهای نورانی جهان که با نور جذب توریست میکنند
ما در این طلب قصد داریم شما را با زیباترین نورپردازی های معروف جهان با بر روی برج های مختلف جهان را برایتان به اشتراک خواهیم گذاشت
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
پل تاریخی لاتیدان از آثار دوره صفویه
تصاویری زیبا از قشم جزیره شگفتی ها
آشنایی با موزه جواهرات ملی
تفریح و گردش در زیباترین و امن ترین رودخانه های ایران
سنگ تراشه های داستان های شاهنامه در آرامگاه فردوسی
زیباترین نقطه جهان که آن را بهشت کوچک زمین می نامند
نکاتی برای اینکه آرامش خود را هنگام تکان خوردن هواپیما کنترل کنیم
شرایط ازدواج ایرانیان در ترکیه برای اخذ اقامت
لیدوماتریپ ، وبسایتی که هر مسافری باید با آن آشنا شود
جزیره های هاوایی یکی از جذاب‌ترین مقصدهای گردشگری دنیا
ایرانگردی ۱۰ روزه در زیبایی های شمال غرب ایران
آبشار زیبا و بکر برغمد یکی از جاذبه های دیدنی سبزوار
یکی از زیباترین طبیعت ییلاقی را در سوباتان خواهید دید
آبشار ویکتوریا عجایب هفتگانه طبیعی جهان
تعبیر خواب
شهرهای نورانی جهان که با نور جذب توریست میکنند شهرهای نورانی جهان که با نور جذب توریست میکنند
ما در این طلب قصد داریم شما را با زیباترین نورپردازی های معروف جهان با بر روی برج های مختلف جهان را برایتان به اشتراک خواهیم گذاشت
پل تاریخی لاتیدان از آثار دوره صفویه
تصاویری زیبا از قشم جزیره شگفتی ها
آشنایی با موزه جواهرات ملی
تفریح و گردش در زیباترین و امن ترین رودخانه های ایران
سنگ تراشه های داستان های شاهنامه در آرامگاه فردوسی
زیباترین نقطه جهان که آن را بهشت کوچک زمین می نامند
نکاتی برای اینکه آرامش خود را هنگام تکان خوردن هواپیما کنترل کنیم
شرایط ازدواج ایرانیان در ترکیه برای اخذ اقامت
لیدوماتریپ ، وبسایتی که هر مسافری باید با آن آشنا شود
جزیره های هاوایی یکی از جذاب‌ترین مقصدهای گردشگری دنیا
ایرانگردی ۱۰ روزه در زیبایی های شمال غرب ایران
آبشار زیبا و بکر برغمد یکی از جاذبه های دیدنی سبزوار
یکی از زیباترین طبیعت ییلاقی را در سوباتان خواهید دید
آبشار ویکتوریا عجایب هفتگانه طبیعی جهان
هواوی
logo-samandehi