این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند+تصاویر

اشتراک:
این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند+تصاویر گردشگری
۱- کلیسای جامع سنت بازیل در مسکو، روسیه  ۲-  کلیسای نتردام، پاریس، فرانسه  ۳- باسیلیکای سن پیتر، روم، ایتالیا    ۴- دومئوی میلان، ایتالیا ۵-کلیسای جامع سنت جان، نیویورک، آمریکا ۶ -باسیلیکا دی سان فرانچسکو، آسیسی، ایتالیا ۷-باسیلیکا دی سانتا ماریا دل فیوره، فلورانس، ایتالیا ۸-کلیسای جامع سنت پل، لندن، انگلیس ۹- باسیلیکا سنت مارک، […]

این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند تصاویر

۱- کلیسای جامع سنت بازیل در مسکو، روسیه

این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند تصاویر

 ۲-  کلیسای نتردام، پاریس، فرانسه

این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند تصاویر

 ۳- باسیلیکای سن پیتر، روم، ایتالیا

 

این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند تصاویر

 ۴- دومئوی میلان، ایتالیا

 این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند تصاویر

۵-کلیسای جامع سنت جان، نیویورک، آمریکا

 این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند تصاویر ۶

-باسیلیکا دی سان فرانچسکو، آسیسی، ایتالیا

این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند تصاویر

۷-باسیلیکا دی
سانتا ماریا دل فیوره، فلورانس، ایتالیا

 این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند تصاویر

۸-کلیسای جامع سنت پل، لندن، انگلیس

این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند تصاویر

۹- باسیلیکا سنت مارک، ونیز،
ایتالیا

این ۱۰ کلیسا بنایی شگفت انگیز دارند تصاویر

۱۰-کلیسای جامع کلوگنی، آلمان

fun95.com

گردآوری:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
جراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی