گشتی در خانه تاریخی وکیلی ندوشن

اشتراک:
گشتی در خانه تاریخی وکیلی ندوشن گردشگری
ما در این مطلب قصد داریم شما عزیزان را با خانه وکیلی ندوشن یکی از خانه های تاریخی در ندوشن که ثبت تاریخی شده است آشنا کنیم

ما در این مطلب قصد داریم شما عزیزان را با یکی از خانه های تاریخی
آشنا کنیم خانه وکیلی ندوشن یکی از خانه های اواخر دوران قاجار و
اوایل دوره پهلوی است این خانه با خشت و آجر و .. ساخته شده است
تا انتهای این مطلب همراه ما باشید

خانه وکیلی ندوشن

یکی از آثار تاریخی مربوط به دوره آخر قاجاریه و اوایل پهلوی خانه وکیلی ندوشن است که در محله قلعه
ندوشن واقع شده که کاربری خصوصی داشته است.

در جبهه شمالی و در زیر پیش درگاهی، ورودی بنا دیده می شود که با نقش شمسه در سقف مزین
شده است.
پس از گذر ازین ورودی وارد یک هشتی با سقفی کوتاه می شویم که می توان از دو درگاهی که
در آن دیده می شود به حیاط اصلی و حیاط خلوت بنا رفت .

خانه وکیلی ندوشنخانه ندوشن

حیاط اصلی بنای خانه وکیلی ندوشن به شکل مستطیل بوده که در جبهه جنوبی آن اطاقهایی ساخته شده و در
جلو آن ایوانی با ۶ ستون آجری به چشم می خورد و حیاط خلوت بنا هشت ضلعی بوده و دور
آن سه دری و صفه ساخته شده است .

بنای خانه تاریخی وکیلی ندوشن دو طبقه دارد که در طبقه دوم نیز یک صفه و دو اتاق و
بادگیری ساخته شده و بادگیر با اتاق بادگیر در طبقه اول مرتبط می باشند .
درهای نصب بر درگاه ها راست گوشه و از جنس چوب هستند .

در مجموع مصالح مصرفی در ساخت این بنای تاریخی خشت و گل، آجر و گچ و موزائیک می باشند.

همانطور که گفته شد قدمت خانه وکیلی ندوشن به اواخر دوره قاجار – اوایل دوره پهلوی برمی گردد و این
بنای تاریخی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹۱۰۹ بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده
است.

خانه وکیلی ندوشنخانه ندوشن

بیشتر بدانید از خانه وکیلی

خانه وکیلی با کاربری خصوصی و مربوط به دوره آخر قاجاریه و اوایل پهلوی است.
ورودی بنا در جبهه شمالی و در زیر پیش درگاهی است که در سقف آن نقش
شمسه دیده می شود. بعد از ورودی هشتی است با سقفی کوتاه که می توان
از دو درگاهی که در آن دیده می شود به حیاط اصلی و حیاط خلوت رفت.
حیاط اصلی مستطیل شکل است و در جبهه جنوبی آن اطاقهایی ساخته شده
و در جلو آن ایوانی با ۶ ستون آجری دیده می شود. در طبقه دوم نیز یک صفه و دو اتاق و بادگیری ساخته اند.

بادگیر با اتاق بادگیر در طبقه اول ارتباط دارد. درهای نصب بر درگاه ها راست
گوشه و از جنس چوب می باشند. حیاط خلوت، هشت ضلعی است و دور
آن سه دری و صفه ساخته شده است. مصالح استفاده شده در بنا خشت و گل، آجر و گچ و موزائیک می باشد.
خانه وکیلی ندوشن که مربوط به اواخر دوره قاجار – اوایل دوره پهلوی است
در ندوشن، محله قلعه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹۱۰۹ بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه وکیلی ندوشنخانه تاریخی
خانه وکیلی ندوشنخانه وکیلی ندوشن
منزل تاریخی منزل تاریخی
منزل تاریخی خانه تاریخی

گردشگرها / سیری در ایران

گردآوری:
برچسب ها:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
روف گاردن های رویاییجراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی
چکاد بام