مشاوره مهاجرتی SWALLOW

اشتراک:
مشاوره مهاجرتی SWALLOW گردشگری
دراین مطلب به موارد مهم و کلیدی در مورد مهاجرت به کانادا و انواع ویزای کانادا و مهاجرت به سایر کشورها خواهیم پرداخت .

مهاجرت به کانادا و برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک و تحصیل در دانشگاه نیوبرانزویک و سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی کانادا

مشاوره مهاجرتی SWALLOW

مهاجرت پرستاران از طریق پیشنهاد کار مناسب در استان نیوبرانزویک

الزامات این روش:

 1. داشتن مدرک تحصیلی در رشته پرستاری یا سایر رشته های مرتبط
 2. داشتن حداقل مدرک زبان در حد CLB5
 3. داشتن حداقل دو سال سابقه کار مرتبط  در پنج سال گذشته

پروسه اخذ اقامت دائم:

 1. ارسال رزومه متقاضی برای کارفرمایان کانادایی
 2. دریافت پیشنهاد کار از کارفرمای واجد شرایط
 3. ارسال پرونده متقاضی به اداره مهاجرت استان
 4. اخذ نامه قبولی از استان
 5. تکمیل پرونده PR و ارسال آن به اداره مهاجرت فدرال (قبل از ورود متقاضی به کانادا)
 6. اقدام برای اخذ ویزای کار برای ورود سریعتر متقاضی به کانادا و شروع به کار با کارفرمای مورد نظر همزمان با در جریان بودن پرونده PR
 7. تکمیل پروسه PR و دریافت کارت اقامت دائم کانادا

 شغل مورد نیاز:

Personal Support Worker (PSW)

  شرح وظایف این شغل می تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 • Provide care and companionship for individuals and
  families during periods of incapacitation, convalescence or family disruption
 • Administer bedside and personal care to clients
  such as aid in ambulation, bathing, personal hygiene, and dressing and
  undressing
 •  Plan and prepare meals and special diets, and feed
  or assist in feeding clients
 • May perform routine health-related duties such as
  changing non-sterile dressings, assisting in the administration of medications
  and collecting specimens under the general direction of home care agency
  supervisor or nurse
 • May perform routine housekeeping duties such as
  laundry, washing dishes and making beds

مهاجرت پرستاران

🔹🔹 براى مطالعه کامل خبر به لینک زیر مراجعه کنید:

Migration for Nurses | New Brunswick (swallowimmigration.ca)

خدمات مشاوره مهاجرتی SWALLOW

خدمات مشاوره مهاجرتی SWALLOW

 • مهاجرت به کانادا
 •  انواع ویزای کانادا
 • مهاجرت به سایر کشورها

 

 WhatsApp: 1-506-9992526📞

Website: swallowimmigration.ca/fa🌍

Email: info@swallowimmigration.ca📧

Tel: 1-506-206-8585☎️

مهاجرت پرستاران

گردآوری:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
جراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی