اثار تاریخی

معبد سراپیوم در اسکندریه مصر

معبد سراپیوم در اسکندریه مصر

یک پرستشگاه است که وقف خدای یونانی-مصری سراپیس است. چندین کانون از این گونه در جهان باستان وجود داشته‌است.در واقع سراپیوم پرستشگاهی با درهم آمیخته شدن خدایان یونانی – مصری بوده‌است.با ما همراه باشید .


فیلم پرشین وی
فرادرس