انواع بورس

انواع بورسعلمی
بطور کلی در حال حاضر تالارهای بورس به سه دسته تقسیم می شوند: ۱-بورس کالا: بازار منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرد.مانندبورس طلای نیویورک یا بورس پشم استرالیا.۲-بورس اسعار: در این بازار پول کشورهای مختلف (ارز)مورد معامله قرار می گیرد.معاملات ارزی بر اساس نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل […]
بطور کلی در حال حاضر تالارهای بورس به سه دسته تقسیم می شوند: ۱-بورس کالا: بازار منظمی است که در
آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرد.مانندبورس طلای نیویورک یا بورس پشم استرالیا.
۲-بورس اسعار: در این بازار پول کشورهای مختلف (ارز)مورد معامله قرار می گیرد.
معاملات ارزی بر اساس نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر صورت می گیرد.
۳-بورس اوراق بهادار: در این بازار اورق بهادار مورد معامله واقع می شود.
روش برگزاری و تشکیل بورس اوراق بهادار به سه طریق بورس های بهادارممکن است تشکیل شوند: ۱-روش آزاد از ویژگیهای
این روش این است که افراد درتشکیل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خرید وفروش را تنظیم نمایندودولت نیزدرکارآنان مداخله نمی
کند.این روش درصورتی که تشکیل دهندگان بورس از اخلاق قوی برخوردارنباشند ممکن است تقلب و خدعه و نیرنگ را در
معاملات بورس رواج دهد.
نظر باینکه این روش در انگلستان پیاده شده است،آنرا طریقه انگلیسی تشکیل تالارهای بورس نیز می نامند.
در بورس انگلستان که پایگاه آن در لندن می باشد، افرادی که قصد عضویت دارند براحتی نمی توانند وارد تشکیلات
بورس لندن شوندمگر اینکه مورد بررسی و تحقیق دقیق قرار گیرند.
به همین دلیل بورس لندن در رعایت امانت درمعاملات و پایداری در اصول خود مشهور است.
۲-روش دولتی از ویژگیهای این بورس این است که تحت اشراف دولت بواسطه نمایندگانی که به منظور نظارت تعیین می
کند قرار می گیرد (مانند بورس آلمان ).نمایندگان دولتی مراقب عملیات بورس بوده و در تعیین قیمت مداخله می کنند.کما
اینکه شروطی را برای انجام معاملات بورس تعیین می کنند که متعاملین موظف به رعایت آنها می باشند.
با توجه به اینکه این طریقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره ای معروف است.ایراد این روش این است
که بدلیل مداخله دولت در وضع برخی قیود و شروط گاهی موجب اشکالاتی درامرمعاملات بورس می گردد.
۳-روش مختلط از خصوصیات این طریقه این است که کارگزاران بورس را دولت همانگونه که در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول
است تعیین می نماید،لکن افراد در مبادرت به عملیات خرید وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به
منظور جلوگیری از تبانی و تقلب و خدعه در امر بورس می باشدو بگونه ای است که در حرکت معاملات
بورس وقفه یا مانعی ایجاد نمی کند.
بنظر می رسد این روش برتر ازدوروش دیگر است.
بورس اوراق بهادار تهران بر طبق ماده ۲قانون تاسیس بوری اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه۱۳۴۵تشکیلات وارگان بورس عبارتند از:شورای بورس،هیات
پذیرش اوراق بهادار،سازمان کارگزان بورس و هیات داوری بورس.بکن با توجه به ماده ۸قانون مذکور بورس بوسیله سازمان کارگزاران اداره
می شود.سازمان کارگزاران بورسی به وسیله هیات مدیره بورس اداره می شود که مرکب است از هفت نفر عضو که
برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
براساس ماده ۲اساسنامه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه ای است غیر تجاری وغیرانتفاعی که دارای شخصیت حقوقی بورده
و برای مدت نامحدودی تاسیس می گردد.
مرکز این سازمان نیز در تهران است.
اهم وظایف سازمان کارگزاران بورس با توجه به ماده ۱۰ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و ماده ۴ اساسنامه سازمان
مذکورعبارتند از: -اداره امور بورس -ایجاد تسهیلات جهت خرید و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار -اعلام نرخهای
اوراق بهاداردر بورس تهران مراقبت در حسن جریان اموروروابط بین کارگزاران و مشتریان -تنظیم رواط کارگزاران با یکدیگرو تسهیل مبادله
اطلاعات بین آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتریان -نظارت برمیزان حق العمل دریافتی کارگزاران از مشتریان درازای خدماتی
که برای آنان انجام می دهندوتوصیه های لازم نسبت به روش های ارزیابی و محاسبه حق العمل مزبور و تجدید
نظر در میزان آن محاسبه حق العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن -همانگونه که ملاحظه می شود کشور
ایران روش دولتی بورس مورد پذیرش قرار گرفته است.
انواع اوراق بهادار: الف)سهام شرکتهای سهامی،اوراق قابل معامله ای هستند که هر یک از آنها نماینده تعدادی سهام است که
صاحب آن در شرکت سهامی دارد(ماده ۲۴لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۲۴/۱۲/۲۴۷).اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی ودارای شماره
ترتیب بوده وحاوی نکات ذیل باشد.
۱-نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها ۲-مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
۳-تعیین نوع سهام ۴-مبلغ اسمی مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد ۵-تعداد سهامی که هرورقه نماینده آن است
ب)اوراق قرضه ،نیز اوراق قابل معامله ای هستند که هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معین که تمامی
آن یا اجزاءآن در موعد یا مواعد معینی باید مستردگردد.
البته برای اوراق قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.
اوراق قرضه دارای انواع مختلفی همچون اوراق قرضه معمولی (debenture )یا اوراق قرضه رهنی(mortgage )و یا اوراق قرضه درآمدی(income bonds
)می باشد.
ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بی نام و کوتاه مدتی هستندکه برای تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال
مالی انتشار می یابند.
این اوراق در هنگام فروش به مبلغی پایین تر از مبلغ اسمی خود بفروش می رسند که دارنده در سر
رسید همان مبلغ اسمی را دریافت می کند.
د)اوراق مشارکت،که اوراق بهادار با نام و بی نام می باشند بمنظور مشارکت عمومی مردم را دراجرای طرحهای عمرانی انتفاعی
دولت وطرحهای سودآورتولیدی وخدماتی دولت وشرکتهای دولتی وشهرداری وموسسات وشرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور وهمچنین شرکتهای سهامی عام وخاص وشرکتهای
تولیدی صادر می شود.
پذیریش اوراق بهادار در بورس بمنظور پذیرش اوراق بهادار در بورس و قید آن در جدول قیمتهای رسمی این اوراق
باید حائز شرایط معینی که سازمان کارگزاران بورس تعیین می نمایند باشند.
مثلا برای پذیرش سهام شرکت ها در بورس تهران می بایستی شرکت صادر کننده سهم در ایران به ثبت رسیده
و دارای تابعیت ایرانی باشد و در زمره شرکت های سهامی عام باشد که سرمایه پرداخت شده آن از یکصد
میلیون کمتر نباشد.
و نیز تعداد سهامداران آن از یکصد شخص اعم از حقیقی و حقوقی کمتر نباشد (به استثنای شرکتهایی که بیش
از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت شرکتها و موسسات دولتی و بانکها میباشد).
منبع: تبیان
2010-05-22 / گردآوری:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
لانه خفاشلانه خفاش
آموزش نگهداری از گل فیکوس الاستیکاآموزش نگهداری از گل فیکوس الاستیکا
رشته هنرهای تجسمی و آینده شغلی این رشته تحصیلیرشته هنرهای تجسمی و آینده شغلی این رشته تحصیلی
پرورش کاکتوس چگونه است؟ | انواع کاکتوس + تصاویرپرورش کاکتوس چگونه است؟ | انواع کاکتوس + تصاویر
سم پاشی برای خر خاکی چه زمانی موثر است؟سم پاشی برای خر خاکی چه زمانی موثر است؟
آشنایی با نگهداری از گل نخل شامادوراآشنایی با نگهداری از گل نخل شامادورا
همه چیز درباره رشته حسابداریهمه چیز درباره رشته حسابداری
با روش های نگهداری از گل برگ بیدی آشنا شویدبا روش های نگهداری از گل برگ بیدی آشنا شوید
گیاه آگاو را چگونه پرورش دهیم؟گیاه آگاو را چگونه پرورش دهیم؟
چمن را چگونه بکاریم و از آن نگهداری کنیم؟چمن را چگونه بکاریم و از آن نگهداری کنیم؟
ریختن آب سرد در چای داغریختن آب سرد در چای داغ
گیاه بابا آدم یا فیلگوش چه مشخصاتی دارد؟گیاه بابا آدم یا فیلگوش چه مشخصاتی دارد؟
کشف ماهی صورتی دست دار که می تواند راه برودکشف ماهی صورتی دست دار که می تواند راه برود
مراقبت از گل آئونیوممراقبت از گل آئونیوم
پرنده مرغ مینا را چگونه آموزش دهیم؟پرنده مرغ مینا را چگونه آموزش دهیم؟
گل برگ انجیری را چگونه پرورش دهیم؟گل برگ انجیری را چگونه پرورش دهیم؟
راه های از بین بردن مورچه در خاک گلدانراه های از بین بردن مورچه در خاک گلدان
آشنایی با گاومیش آسیایی یا گاومیش خوزستانآشنایی با گاومیش آسیایی یا گاومیش خوزستان
محلول های محافظ یا نگهدارنده گل ها را چگونه تهیه کنیم؟محلول های محافظ یا نگهدارنده گل ها را چگونه تهیه کنیم؟
آشنایی با فیل های آفریقاییآشنایی با فیل های آفریقایی
همه چیز درباره رشته مهندسی برقهمه چیز درباره رشته مهندسی برق
رشته مطالعات زنان و دروس تخصصی این رشته تحصیلیرشته مطالعات زنان و دروس تخصصی این رشته تحصیلی
با انواع کاکتوس آشنا شویدبا انواع کاکتوس آشنا شوید
آشنایی با ماه گرفتگی کامل و جزئیآشنایی با ماه گرفتگی کامل و جزئی
رشته مهندسی ماشینهای ریلی و هرآنچه که درباره آن نمیدانستیدرشته مهندسی ماشینهای ریلی و هرآنچه که درباره آن نمیدانستید
رشته مدیریت فناوری اطلاعات و بازار کار آن را بخوانیدرشته مدیریت فناوری اطلاعات و بازار کار آن را بخوانید
سریعترین پرنده جهان را می شناسید؟سریعترین پرنده جهان را می شناسید؟
نگهداری از گل کاکتوس کریسمس گل ژانویهنگهداری از گل کاکتوس کریسمس گل ژانویه
آشنایی با گیاه مروارید عطریآشنایی با گیاه مروارید عطری
آیا استفاده از صابون های آنتی باکتریال خطر دارد؟آیا استفاده از صابون های آنتی باکتریال خطر دارد؟
آموزش نگهداری از گل فیکوس الاستیکاآموزش نگهداری از گل فیکوس الاستیکا
اگر شما هم این روزهای پایانی سال 97 به دنبال این هستید که برای خانه خود گلخانه ای راه اندازی کنید و یا اینکه به گلدان های خانه خود گلی را اضافه کنید گل فیکوس الاستیکا یک پیشنهاد بسیار عالی برای شماست.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
آشنایی با ماهی بدون آب
آیا ماهی ها احساس دارند؟
روش پرورش بلدرچین
معرفی رشته سنگ شناسی
آشنایی با کود کبوتر برای گیاهان
معرفی رشته زبان ایتالیایی
رشته شیمی چه ویژگی هایی دارد؟
روش نگهداری از گل پاندانوس
راه های از بین بردن مورچه در خاک گلدان
معرفی رشته ریاضی محض
نحوه پرورش گل اشک تمساح
آشنایی با انواع کاکتوس در جهان
آموزش بسیار جالب کاشت هسته خرما
با آکواریوم های گیاهی آشنا شوید
روش های ساده برای قلمه زدن گیاهان
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه