دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

رشته مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی را بشناسید

اشتراک:
علمی
فارغ التحصیلان می توانند در زمینه های کارشناس اجرایی و یا تحقیقاتی در وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط با علوم زیستی فعالیت نمایند.

رشته مهندسی کشاورزی

رشته مهندسی کشاورزی , شاید برخی در نگاه اول، رشته مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی را “داروسازی گیاهی” تلقی کرده
و تصور کنند که منظور از گیاه پزشکی، معالجه انسان به کمک داروهای گیاهی است؛ در حالی که
این رشته به حفظ و معالجه گیاهان اعم از گیاهان زراعی زینتی و درختان میوه می پردازد.
رشته گیاه پزشکی از جمله رشته های نو پا، کاربردی و جذابی است که در سالیان اخیر علاقه مندان بسیاری
را به خود جلب کرده است.
عنوان گیاه پزشکی در مجموعه رشته های علوم کشاورزی و منابع طبیعی از سال ۱۳۴۲ به جای حفاظت گیاهان
مطرح شد.
این رشته در تشخیص و شناسایی آفات و عوامل بیماری زای گیاهان زراعی، باغی، جنگلی، گلخانه ای مرتعی
و نیزفرآورده های گیاهی و هم چنین شناخت علایم و چگونگی اثر آفات و عوامل بیماری زا بر گیاهان و
آشنایی کامل با اصول و روش های مبارزه، بحث می کند.

رشته مهندسی کشاورزی

تعریف و هدف

گیاه پزشکی به رشته ای گفته می شود که حاوی مجموعه اطلاعاتی از علوم و فن آوری در زمینه های

شناخت آفات و عوامل بیماری زای گیاهی و اصول و روش های مبارزه با این عوامل باشد.
هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسانی است که علاوه بر داشتن معلومات علمی و فنی کشاورزی عمومی، علوم مربوط
به شناخت آفات و عوامل بیماری زای گیاهی را به صورت نظری و عملی فراگرفته و با فنون و روش
های مختلف حفظ محصولات کشاورزی و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی آشنایی کافی پیدا نمایند.

توانایی های فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان می توانند در زمینه های کارشناس اجرایی و یا تحقیقاتی در وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط
با علوم زیستی فعالیت نمایند.
همچنین احداث و مدیریت کلینیک های گیاه پزشکی و شرکت های کود و سم از جمله توانایی های این افراد
می باشد.

توانایی دانشجویان

با توجه به دروس این رشته، داوطلب باید علاقمند به علوم زیستی به ویژه علوم مربوط به گیاهان باشد.
همچنین وجود دانش کافی در علوم پایه و توانایی جهت انجام فعالیت های آزمایشگاهی لازم می باشد.

ضرورت و اهمیت تاسیس رشته

آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی در بعضی مواقع تا ۳۵ درصد می
شوند لذا تربیت کارشناسانی جهت شناسایی و ارایه را ههای مبارزه موثر و اقتصادی با عوامل مخرب فوق در مناطق
مختلف کشوربسیار ضروری می باشد.

تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی گیاه پزشکی ۱۳۵ واحد به شرح زیر است – دروس عمومی ۲۰ واحد

– دروس پایه ۳۷ واحد – دروس اصلی۳۴ واحد – دروس تخصصی ۴۴ واحد مسیر ایرانی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده