رشته ناوبری و فرماندهی کشتی را بشناسید

رشته ناوبری و فرماندهی کشتی را بشناسیدعلمی
یکی از جذاب ترین رشته های تحصیلی رشته ناوبری و فرماندهی كشتی است که نیاز به گذراندن درسهای تخصصی مثل اصول مهندسی دریایی، سیستمهای كنترل خطی، اصول جنگ الكترونیك دارد که دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی می توانند بعد از فارغ التحصیلی جذب نیروی دریایی ارتش شوند.
کسانی که دغدغه انتخاب رشته را دارند همواره می دانند که این انتخاب چه قدر بر آینده شغلی آنها تاثیر می گذارد. داشتن تخصص در هر رشته ای لازمه آن رشته است. اگر شما هم از علاقه مندان دریا و هدایت کشتی های روی دریا هستید با ما همراه باشید تا اطلاعاتی راجع به رشته ناوبری و فرماندهی کشتی در اختیار شما قرار دهیم.

رشته ناوبری و فرماندهی کشتی

دریا سالار “الفرد تیرهامان” ابداع کننده استراتژی دریایی در اوایل قرن بیستم میگوید
“اقیانوسهای کره زمین، حبابی پر آب هستند که جدار زمین را پوشاندهاند.
هر کشور و یا ائتلافی از کشورها که قدرت فرماندهی بر این دریاهای بزرگ را داشته باشد
میتواند ثروت دنیا را کنترل کند و از این طریق بر کره زمین مسلط شود.
البته شرط اساسی و لازم برای این کار، وجود یک نیروی دریایی قدرتمند است
که دارای پایگاههای عملیاتی در داخل کشور و ماوراء دریاها باشد و با انبوهی از کشتیرانی تجارتی،
تکمیل و پشتیبانی شود.”این استراتژی دریایی توسط قدرتهای بزرگ
جهانی در جنگ جهانی اول و بعدها در جنگ جهانی دوم و سالهای جنگ سرد دنبال شد
و با پیشرفت پر شتاب فناوری ناشی از جنگ جهانی دوم، آمریکا و شوروی سابق از استراتژی
دریایی برای دستیابی به منافع ملی و اهداف استراتژیکی خود نهایت بهره را بردند.

رشته ناوبری و فرماندهی کشتی

معرفی رشته ناوبری و فرماندهی کشتی

هدف از رشته ناوبری و فرماندهی کشتی

هدف این رشته تربیت جوانانی است که پس از فارغ التحصیلی بتوانند هدایت یگانهای شناور نظامی
یا بازرگانی را برعهده بگیرند. در این راستا دانش و تخصص لازم را در زمینه ناوبری، عملیات دریایی،
توپخانه و موشک، ملوانی، ضد زیردریایی، هواشناسی، آبنگاری (شناخت لایههای مختلف آب)، غواصی،
یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی، مبانی علوم پروازی و تخلیه و بارگیری به
دست میآورند.

البته دانشجویان شاخه نظامی به صورت تخصصیتر توپخانه، موشک و سلاحها
و تجهیزات زیرسطحی را مطالعه میکنند و شاخه بازرگانی تخلیه و بارگیری را به صورت گسترده تر
و تخصصی تر میخوانند.اما آنچه مهم است این است که هدف اصلی دانشگاه علومدریایی
امامخمینی تربیت ناوبر نظامی است و برای ناوبر تجاری در صورتی دانشجو پذیرفته میشود
که ارگانهای دیگر اعم از شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر
و شیلات اعلام نیاز کنند. یعنی؛ این دسته از دانشجویان بورسیه ارگانها و سازمانهای دیگر هستند.

درسهای رشته ناوبری و فرماندهی کشتی در دو شاخه نظامی و تجاری

ریاضی، برنامه نویسی کامپیوتر، فیزیک، شیمی عمومی.

دروس اصلی و تخصصی شاخه ناوبری تجاری

اصول مهندسی دریایی، معماری کشتی، مبانی مهندسی برق، مبانی و تئوریهای مدیریت،
حقوق دریایی، اصول حسابداری، زبان خارجه تخصصی، ناوبری ساحلی، ناوبری
نجومی، قوانین راه، ناوبری الکترونیکی، قطبنمای مغناطیسی و الکتریکی، ملوانی،
هواشناسی، مخابرات بصری، تخلیه و بارگیری، تاریخ جنگهای دریایی، اقیانوسشناسی،
مانور با شناور، تخلیه و بارگیری کالاهای خطرناک در روی کشتیهای بالاتر از ۵۰۰ تن،
ناوبری رادار و سیستم arpa، اصول مخابرات رادیویی، بقا در دریا، مبارزه با آتش، ملوانی،
دریانوردی نجومی و ساحلی، عملیات نجات جان افراد، نگهبانی
در پل فرماندهی، راهبری موتورهای رانش، دریانوردی ساحلی و تخمینی،
سیستمهای کنترل سکان و هدایت، مخابرات و کاربرد زبان تخصصی
رادیویی، محاسبات مربوط به تعادل کشتی، کاربری سیستمهای ناوبری الکترونیکی،
کاربری دستگاههای رادیویی، آموزش استانداردهای ویژه کشتیهای خاص.

رشته ناوبری و فرماندهی کشتی

دروس رشته ناوبری و فرماندهی کشتی

دروس اصلی و تخصصی شاخه ناوبری نظامی

اصول مهندسی دریایی، معماری کشتی، مبانی مهندسی برق، مبانی و تئوریهای مدیریت،
حقوق دریایی، مبانی مهندسی الکترونیک، سیستمهای مخابراتی و رادار دریایی،
زبان خارجه تخصصی، ناوبری ساحلی، ناوبری نجومی، قوانین راه، قطبنمای مغناطیسی
و الکتریکی، ملوانی، توپخانه و مهمات، توپخانه و موشک،
سلاح و تجهیزات زیرسطحی، سینماتیک و مانور، عملیات دریایی، مبانی علوم پروازی،
مخابرات رادیویی و تاکتیکی، جنگهای الکترونیکی، هواشناسی، مخابرات
بصری، تخلیه و بارگیری، پروژه، تاریخ جنگهای دریایی، هنر جنگ دریایی، اقیانوسشناسی،
مانور با شناور، دریانوردی، افسر نگهبان پل فرمانده.

مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی

فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی رهبری و هدایت صحیح،
تعمیرات و نگهداری تمامی دستگاههای الکترونیکی موجود در ناو را برعهده میگیرد.
اهمیت این مسأله زمانی آشکار میشود که بدانیم دستگاههای توپخانه و موشکی (هدایت آتش در یک ناو) کاملاً الکترونیکی است.
گفتنی است فارغالتحصیلان این رشته باید با مهندسی برق گرایش قدرت و مخابرات آشنا باشند.

دروس پایه

ریاضی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات مهندسی، برنامهنویسی کامپیوتر، محاسبات عددی فیزیک.

دروس اصلی و تخصصی

الکترومغناطیس، مدارهای الکتریکی، الکترونیک، اندازه گیری الکتریکی، ماشینهای الکتریکی،
مدارهای منطقی، ریاضیات مهندسی، زبان خارجه تخصصی، مخابرات،
اصول مهندسی دریایی، سیستمهای کنترل خطی، اصول جنگ الکترونیک، مبانی کنترل جنگافزار،
کارگاه عمومی برق، میدانها و امواج، مدارهای مخابراتی،
ماکروویو، اجزاء کامپیوتر، آنتن، اصول سیستمهای رادار، تکنیک پالس، سیستمهای مخابرات
و الکترونیک دریایی، میکروپروسسور، کارورزی (بسیاری از درسهای این
رشته همراه با آزمایشگاه است).

دروس پایه

ریاضی عمومی ، معادلات دیفرانسیل ، برنامهنویسی کامپیوتر، محاسبات عددی ، فیزیک.

دروس اصلی و تخصصی رشته ناوبری و فرماندهی کشتی

شیمی و خواص مواد، مبانی مهندسی برق، رسم فنی و طراحی مهندسی ، استاتیک، ترمودینامیک ،
انتقال حرارت، دینامیک، مقاومت مصالح ، مکانیک سیالات، اصول مهندسی دریایی، اجزای ماشین ،
کنترل اتوماتیک و اندازهگیری، موتورهای دیزل دریایی، توربینهای بخار دریایی ، توربین گاز دریایی ،
ماشینآلات فرعی ، تأسیسات عمومی ، معماری کشتی (هیدرواستاتیک)، معماری کشتی
(هیدرودینامیک)، سیستمهای الکتریکی در کشتی ، دیگهای بخار دریایی ، زبان تخصصی ،
خوردگی در تجهیزات دریایی ، کارگاه تأسیسات ، کارگاه تجهیزات دریایی ،
کارگاه توربین و دیگ بخار، کارگاه موتورهای دیزل ، تکنولوژی کارگاهی ، دریانوردی.

موقعیت شغلی در ایران

دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی در طی تحصیل، شبانه روزی بوده و کلیه هزینه
های خوراک، پوشاک، کمک آموزشی و زیست آنان بر عهده
نیروی دریایی است و پس‌ از گذراندن‌ ۱۱۸ واحد موفق‌ به‌ اخذ درجه‌ ناوبان دومی‌ می‌شوند و از نیروی‌ دریایی‌
حقوق‌ دریافت‌ می‌کنند و پس‌ از فارغ‌التحصیلی‌ برابر قانون‌ ارتش‌ به‌ درجات‌ بالاتر می‌روند.

آریا پی دی اف

2018-07-25 / گردآوری:
برچسب ها:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
اصول نگهداری گل های آپارتمانیاصول نگهداری گل های آپارتمانی
گیاهان آپارتمانی از اعضای خانواده های هستند که همواره دوست داریم آن ها را شاداب و سرزنده ببینیم و از زیبایی آن ها لذت ببریم. بنابراین باید شرایط نگه داری از آنها را فراهم کنیم.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اطلاعاتی راجع به ماهی فلاور هورن
با انواع کاکتوس آشنا شوید
آشنایی با نحوه نگهداری از گل قلب ارغوانی
آشنایی با نحوه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی
آشنایی با دلایل خراب شدن کاکتوس ها
آشنایی با شرایط نگهداری گل کراسولا
مراقبت از حیوانات در زمستان
آشنایی با روش نگهداری گل استاپیلیا
چگونه از گل بنجامین مراقبت کنیم؟
روش های پرورش گل رز
با روش های نگهداری از گل برگ بیدی آشنا شوید
آشنایی با روش های مراقبت از گل خرزهره
روش نگهداری گیاه برگ عبایی
آشنایی با گیاه مروارید عطری
با نحوه کاشت انواع کلم آشنا شوید
دلایلی که موجب مهاجرت جانوران می شود
با شرایط نگهداری از گل بگونیا هلندی آشنا شوید
نگهداری از گل کاکتوس کریسمس گل ژانویه
درباره پرورش فلفل در گلدان بیشتر بدانید
راز های نگهداری و پرورش گل افوربیا سینادنیوم
با شغل برنامه نویسی آشنا شیود
آشنایی با نحوه نگهداری گل بونسای
آشنایی با شغل نامناسب با فیزیک و سلامت شما
دلایل انقراض نشدن پلنگ های برفی
آشنایی با نحوه درمان استرس با گیاهان
بهترین زمان برای کاشت گل های بهاری
روشهای نگهدای و پرورش گل کالیسیا
محلول های محافظ یا نگهدارنده گل ها را چگونه تهیه کنیم؟
رشته آماد سیستم تامین و توزیع کالا و همه چیز درباره این رشته
گیاهان آپارتمانی را چگونه آبیاری کنیم تا شاداب بمانند؟
سم پاشی برای خر خاکی چه زمانی موثر است؟
رشته کاردان فنی شیمی عملیات پالایش چگونه رشته ای است؟
نگهداری از حیوانات خانگی را بیاموزیم
رشته طراحی صنعتی / کدام دانشگاه ها طراحی صنعتی دارند؟
گربه و نگهداری اصولی از آن + تصاویر
رشته کاردان فنی عمران (فوق دیپلم عمران) و دروس تخصصی این رشته
گل آزاله را چگونه بکاریم و پرورش دهیم؟
رشته مهندسی شیمی و آینده ی شغلی این رشته تحصیلی
رشته کاردرمانی و مهارت های لازم برای این رشته را بخوانید
نحوه پرورش گل شمعی یا همان گل میگو
رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی را میشناسید؟
گیاهان آپارتمانی را چگونه تمیز کنیم؟
خرگوش و نحوه ی زیست و نگهداری این حیوان اهلی + تصاویر
رشته مدیریت جهانگردی و هتلداری را بشناسید
چمن را چگونه بکاریم و از آن نگهداری کنیم؟
گل سانسوریا را چگونه پرورش دهیم + تصاویر
گل بامبو و پرورش آن / اگر بی رویه رشد کرد چه کنیم؟
رشته روانشناسی را بهتر بشناسید / گرایشات رشته ی روانشناسی
رشته سینما چگونه رشته ای است و چه بازار کاری دارد؟
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
اصول نگهداری گل های آپارتمانی
اصول نگهداری گل های آپارتمانی
اطلاعاتی راجع به ماهی فلاور هورن
اطلاعاتی راجع به ماهی فلاور هورن
با انواع کاکتوس آشنا شوید
با انواع کاکتوس آشنا شوید
آشنایی با نحوه نگهداری از گل قلب ارغوانی
آشنایی با نحوه نگهداری از گل قلب ارغوانی
آشنایی با نحوه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی
آشنایی با نحوه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی
آشنایی با دلایل خراب شدن کاکتوس ها
آشنایی با دلایل خراب شدن کاکتوس ها
آشنایی با شرایط نگهداری گل کراسولا
آشنایی با شرایط نگهداری گل کراسولا
مراقبت از حیوانات در زمستان
مراقبت از حیوانات در زمستان
فیلم پرشین ویامیران پرواز