عوامل اثرگذار بر فرایند آموزش

اشتراک:
علمی
شکی نیست که بهترین و غنی ترین مواد آموزشی بدون تایید و تصدیق اساتید مجری و مدرسین ، موفقیت نهائی را به دنبال نخواهد داشت و البته باید اشاره کرد که « فراگیران آموزش » به عنوان عوامل اصلی که جریان یادگیری های عملی و نظری در گستره ای وسیع با آنان مرتبط است ، […]

عوامل اثرگذار بر فرایند آموزش شکی نیست که بهترین و غنی ترین مواد آموزشی بدون تایید و تصدیق اساتید مجری و مدرسین ، موفقیت نهائی
را به دنبال نخواهد داشت و البته باید اشاره کرد که « فراگیران آموزش » به عنوان عوامل اصلی که
جریان یادگیری های عملی و نظری در گستره ای وسیع با آنان مرتبط است ، مهرهءمهم این چرخه و در
زمینه برنامه ریزی کیفی و کمی ، اعضای آموزشی مهمترین عوامل هستند .
برنامه ریزان آموزش های اصلاحی تربیتی چگونه می توانند در این زمینه نقش داشته باشند ؟ عناوین مفاهیم کلیدی کدامند
و فعالیتهایی که می تواند اثرگذار باشد کدام ؟ جهت بررسی دشواریهای مربوط به پیشرفت کیفی و کمی آموزش ،
راهکارهای مدون بنیادین مورد نیاز است تا با بکارگیری آنها توسعه اصلاح وتربیت ـ که امری ضروری می نماید ـ
به فرجام رسد .
تدوین راهکارهای اساسی از جمله ارائه طرح های مختلف ، گسترش اهداف کمی آموزش و توجه به اموری مانند سواد
آموزی ، مهارت آموزی ، تدوین رهیافت های نوین مدیریت آموزشی ، بررسی انواع جهت گیری های تعیین کننده در
برنامه ریزی های آموزشی ، توسعه منابع انسانی و از این قبیل ، مواردی هستند که در این موضوع می
باید که پرداخته شوند .
نبود بازنگری در سرفصل های دروس و آموزش های بی دنباله و گذرا ، عدم توجه به میزان اهمیت این
بخش در حوزهءوسیع فعالیت های اصلاحی تربیتی گذشته از پایین آوردن کیفیت آموزش ، فقط یک طرف قضیه است وآنچه
مهمتر است روی دیگر و در واقع صحنه ی اجراست .
صحنه ای که در آن مراکز مختلف اصلاحی تربتی ( زندانها ، کانون های اصلاح و تربیت ، اردوگاه های
کار درمانی و حتی بازداشتگاه ها ) با انبوهی از مشکلات ، مسئولین و اعضای آموزشی زحمتکش و صبور با
مدیریت و آموزش های خود به ایفای نقش می پردازند .
به بیان دیگر سربازان خط مقدم جبهه ی تحول و دگرگونی در عرصه ی رفتار درمانی و زمینه سازان اصلاح
مجرمین ، انسانهای ایثارگری هستند که روزانه با مشکلات متنوع دست و پنجه نرم می کنند و به این سبب
تنها فرصت ناچیزی را می توانند به بررسی راهکارهای عملی ، مطالعه و انجام امور آموزشی و …
اختصاص دهند .
فرصتی که برای درک روح تحول و هماهنگی و سازگاری با آن لازم است .
آگاهی بخشیدن همگانی از اهداف و برنامه ها و پیگیری موارد به گونه ای فعال و ایجاد همگرائی بنیادی مابین
مسئولین و سایر عوامل آموزشی تاثیری بسزا در رویکرد فوق دارد و می تواند بینش سیستم آموزشی را دگرگون سازد
.
مسلم اینکه هر عضو آموزشی نمی تواند بدون پشتیبانی در رویکرد مورد نظرموفق باشد .
هر تغییری نیازمند زمان ، برنامه ریزی حمایت شده و زمینه های مساعد و مناسب مادی و زیرساختی است .
اگر این فضا فراهم نشود ، نتیجه ای جز اتلاف امکانات و هزینه ها دربرنخواهد داشت .
بنابر این اگر بنا داریم فعالیتهای اصلاحی موفقیت آمیز باشد ، شایسته است که کلیه عوامل آگاهی بخشی شده و
باکسب مهارتهای مؤثر مورد مساعدتهای لازم قرار گیرند .
از این رهگذر تدارک امکانات زمانی و مکانی برای یادگیری و بهره برداری با نگرش عمیق و دلسوزانه ی اصلاح
و ایجاد فرصت های مناسب بازگشت بزه کاران و آسیب دیدگان اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید .
● نتایج و بحث : با عنایت به تاثیر قابل ملاحظه اتخاذ تدابیر اساسی برای بهبود کیفی و کمی آموزشهای
عملی و نظری و تاثیر فوق العاده این تحولات بر یادگیری فراگیران و نقش بالای رویکرد انتخابی و اهمیت سازگاری
با تحولات جدید آموزشی و ایجاد روحیه استفاده بهنگام عوامل آموزشی از دانسته ها و مهارتها ، تشخیص و شناسائی
عوامل ، اهمیت ویژه ای دارد و از این رهگذر عنایت و بررسی پیشنهادات و راهکارها اهمیتی بالاتر دارد .
حقیقت اینست که ساختار آموزشی تحت تاثیر بینش برنامه ریزان و تصمیمات آنها قرار دارد ، بیشتر همکاران آموزشی ،
کارکنان ادارات فرهنگی تربیتی زندان ها بوده و بررسیهای موشکافانه ای در خصوص اهداف و ریز برنامه ها و رویکردهای
آموزشی نداشته اند .
اما این دلائل و حقایق ، اهمیت بالای لزوم ایجاد تحول و اثرگذاری روی آموزشهای زیر ساختی عملی و نظری
با رفع موانع را ضایع نمی کند .
در این راستا موارد زیر پیشنهاد می گردد : ۱ ) تدوین نرم افزارها و کتابهای متناسب با آموزشهای مدوّن
سازمانی .
تولید محتوای الکترونیکی و تالیف کتابهای متناسب با وضعیت مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی متفاوت ، بر اساس سرفصل ها
برای دروس اساسی ضروری است ؛ این از مشخص ترین اظهار نظرهای متخصصین علوم آموزشی است و از این طریق
است که تا حدودی سطح اختلاف بین مراکز و زندانها می تواند کاهش یابد .
با بررسی های کارشناسانه نسبت به نیازهای فراگیران و اهداف برنامه درسی در حیطه های مختلف ، احساس می شود
اجرای چنین برنامه هایی نیازمند تجربه و دانش علمی و عملی حساب شده ایست و با بهره گیری از افرادی
که در زمینه تولید محتوای الکترونیکی و تالیف کتابهای درسی تخصص و تبحر لازم را دارند و دعوت از آنان
؛ همچنین با بهره گیری از تجربیات دیگر سازمانها از جمله برگزاری جلسات توجیهی مشترک ، پشتیبانی های لازم مدیریتی
و سخت افزاری ، بررسی های دقیق کارشناسی ، نرم افزارها و کتابهای رسمی که تهیه و تالیف می گردد
، می توان گام های سنجیده و تعریف شده ای را در زمینه ی آموزش اثرگذار در حیطه ی اقدامات
تأمینی وتربیتی تعریف کرده و برداشت .
به عقیده ی کارشناسان برنامه ریزی کتب درسی آموزش و پرورش ، در زمینه ی فراورده های آموزشی آنهایی کارایی
لازم را خواهند داشت که خلاقیت و نوآوری را شکوفا و حوزه اطلاعات و عملیات را گسترده و روشهای تدریس
، شیوه های نوین ارزشیابی و روشهای عملی را مورد تاکید قرار دهد و بر آموزش بدون اعمال سلیقه ها
و دیدگاههای شخصی و منحصراً متکی به اهداف برنامه اقدام ورزد .
۲ ) ایجاد مدیریت مستقل برای آموزش های بلندمدت و کوتاه مدت اعضای آموزشی : گرچه تاکنون تلاش گسترده ای
برای افزایش کارائی و بازدهی برنامه های آموزشی صورت گرفته ولی عملا به دلایل متعددی از جمله یکسان نبودن این
برنامه ها با برنامه های آموزشی دیگر مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی ، آشنا نبودن اکثریت قریب به اتفاق مدرسین
با ریزکارها و راهکارهای اثرگذار ، کم توجهی برخی به اهمیت این حوزه و …
به صورت مطلوب نتوانسته است تغییرات چشمگیری در رفتار فراگیران ایجاد نماید .
عدم ارتباط موثر و کارا مابین کارشناسان و برنامه ریزان طرح های آموزشی ( مدیران ) با مجریان طرح ها
( کارشناسان فرهنگی تربیتی ) ، عدم وجود یک سیستم قوی دریافت ، نحوه بازخورد برنامه ها و طرح های
اجرا شده و همچنین کیفیت توزیع امکانات آموزشی در محیط های مجری ، عدم اتخاذ تدابیر و برنامه های لازم
برای راهنمائی همکارانی که در این حوزه مشغولند ، گاها عدم آموزش کافی مدرس متناسب با سطح فراگیران ، شیوه
های برگزاری و ارزشیابی ، عدم سرمایه گزاری جهت نحوه بهره برداری از امکانات و ایجاد کارگاههای گروهی ، برنامه
های متراکم ، زمان و خصوصاً مکانهای نامناسب برگزاری دوره ها و …
از هم گسیختگی خاصی را برای دوره هائی که برگزار می شود را بوجود آورده است.
توجه مدیران در غنی سازی دوره ها اهمیت ویژه ای دارد .
استفاده از تجارب دانشگاهیان ، تجهیز امکانات ، تهیه و توزیع منابع مورد نیاز برای بررسی و مطالعه و اجرای
عملی در کلاسها و از همه مهمتر در کیفیت ارزشیابی ها راهگشا خواهد بود و در این راستا ، راهکارها
و زمینه های لازم برای امکان ادامه تحصیل ، ایجاد فرصت های مطالعاتی و دوره های مختلف برای فراگیران و
مدرّسین به صورت ضمن خدمت اثر گذار خواهد بود .
این برنامه ها زمانی می تواند در رفتار شرکت کنندگان تغییر مطلوب را ایجاد کند که برنامه ها و دوره
ها بر اساس نیازهایی تنظیم شده باشد و خود شرکت کنندگان آن دوره ها ـ حداقل در حین برگزاری دوره
ـ لزوم برقراری دوره را درک کرده باشند .
تشکیل ستاد ویژه بصورت متمرکز جهت اتخاذ راهبردهای دقیق کارشناسی برای اعطای پست های آموزشی به حائزین شرائط علمی و
نه فقط کارکنان دارای شرایط احراز اداری ، آموزش و تربیت مدیران گروه برای انتقال اهداف و برنامه ها و
سیاست ها به دیگر همکاران و پیگیری و بررسی نحوه توزیع امکانات آموزشی و اجرای برنامه ها و همچنین اشاعه
فرهنگ ایثار ، خدمت و گسترش سیاست درهای باز علمی از موارد قابل ذکر دیگر است .
خوب می دانیم که میان دانش و مهارتهای تدریس شده و دانسته ها و مهارتهای قبلی می باید پیوندی باشد
.
شایسته است این مهم در وحله اول برای مدرسین و در مراحل بعدی برای شرکت کنندگان پیوسته برقرار شود .
استفاده از منابع مطالعات موردی ، تمرین های عملی ، جمع آوری و ارایه ی نمایشهای آزمایشگاهی (نمونه های کاربردی
شده در مراکز پاسخ گرفته ی فرایند آموزش ) ، آزمایشها ، تکنولوژیهای آموزشی ، اینترنت ، انعکاس نحوه فعالیت
های کلاسی ، گردهمائی و تدریس معمول شود .
در راه رسیدن به اهداف فرهنگی تربیتی ، بهترین راه عملی آن است که زمینه هایی برای شرکت کنندگان فراهم
کرد تا در کنار بهره گیری از متخصصان مهارتی ، به شیوه های کاربردی آموزش ها هم توجه کنند .
مثلا در تدریس به جای کلاسهای معمولی ، از کارگاههای مجهزبه ابزارهای کمک آموزشی و گروهی متناسب استفاده شود ؛
شرکت کنندگان به کاربرد آموخته های خود و انعکاس موارد به دیگران به انحاء مختلف تشویق شوند .
در واقع باید بتوانند هنجارمورد آموزش را تجربه کرده و فعالیت کنند ، ارزشیابی شوند ، اصلاح کنند و فعالیتشان
را گسترش داده و مراحل بعدی علمی و عملی آن مهارت یا هنر رفتاری و شخصیتی را با موفقیت طی
کنند.
۳ ) اهمیت بهره مندی از فناوریهای نوین در برنامه درسی : دامنه ی علوم بشری هر روز گسترده و
گسترده تر می شود ، تا حدی که از این پس ما برخلاف قرون گذشته ، نه تنها نباید منتظر
ظهور پدیده های جدید علمی بمانیم ، بلکه باید هرروز ( و شاید هرساعت ) شاهد ابداعات و اختراعات جدیدی
باشیم که پایه و اساس آنان فناوری است و در این میان اتخاذ رویکردهای اثرگذار اهمیتی فراوان و حیاتی دارد
.
بهره مندی از تجارب کشورهای موفق که نظام علمی کاربردی را به طور اصولی سرمایه گذاری کرده اند به نحوی
کارا و منطقی می تواند سودمند باشد اما همانطور که رهبر معظم انقلاب به این نکته تاکید فرموده اند که
: ” نباید صرفا تعقیب کننده ی تفکّرات آنان باشیم بلکه بتوانیم به موقعیتی برسیم که دیگران را در الگوبرداری
از تجربیات خودمان وادار نمائیم .
” نیروی انسانی به عنوان خالق فن آوریها ،کلید پیشرفت همه جانبه ی کشورها هستند و نظام های آموزشی و
برنامه های درسی ، مولد فن آوران جوامع پیشرفته محسوب می شوند .
راه دستیابی به فناوری های جدید در پرداختن به زیر بنائی ترین برنامه ها یعنی برنامه های درسی و آموزشی
، اختصاصاً در مجاری مختلف و نیاز سنجی شده است .
در این زمینه افرادی موفق هستند که آموزش را تنها یک حرفه تلقی نکنند بلکه ترکیبی از حرفه های تربیتی
، مهارت آموزی ، تولیدات هنری ، مدیریت ، روانشناسی ، ورزشی ، گرافیک ، هنرهای نمایشی ، مهندسی ،
برنامه ریزی آموزشی و مهندسی رایانه بشناسند .
فناوری آموزشی دو جنبه ی سخت افزاری و نرم افزاری دارد .
جنبه سخت افزاری آن شامل وسایل و ابزارهای آموزشی مانند فیلم ، تکنولوژیهای ارتباطی جدید و تجهیزات و مواردی از
این قبیل است و جنبه نرم افزاری نیز عبارت است از مجموعه ای از راهبردها و روش ها .
بدون تردید برنامه درسی پویا ، نو و فناورانه با حضور مربیان و اعضای آموزشی آگاه ، دلسوز و علاقمند
همراه فراگیران با انگیزه و با نشاط می تواند انسانهای خلاق و بازگشت پذیر و کارآفرین تربیت کند .
این دسته از فراگیران می توانند خود موجب انگیزش فناوریهای نوین شوند و مراکز اصلاحی تربیتی کشور را بسوی توسعه
پایدار و همه جانبه و سرشار از فرصت های بازگشت مناسب سوق دهند .
۴ ) تاکید بر استفاده از راهکارهای کارشناسی شده : یکی از رهکاری تشویقی برای حمایت از همکاران پویا ،
فراهم نمودن زمینه ارتقاء و امکان احراز مدارج علمی بالاتراست .
مبهم بودن برخی برنامه های شغلی ، عدم توجیه کافی و آگاهی دهی و عدم دستیابی به منابع و دانسته
های مورد نیاز و مهارتهای کافی ، موفقیت چشمگیری در پیشبرد اهداف عاید نمی کند .
با عنایت به اهمیت موضوع ، جهت ایجاد انگیزه برای تلاش و کوشش اثرگذار ، چنانچه در خصوص موارد اساسی
( که به عنوان نمونه در بندهای اول و دوم به آنها اشاره گردید ) تمهیدات و پیگیری های لازم
بعمل آید و نتایج این اقدامات در جلسات مختلف مورد بررسی دقیق و کارشناسی و اجرای آزمایشی قرار گیرد و
بحالتی برسد که همکار نتیجه ی تلاشهائی را که در حیطه وظائف محوله انجام می دهد ببیند ، مسلماً توانائی
ها و فرصت هایش را صرف ارتقاء کیفی و کمی خود در وظائف محوله رسمی خواهدکرد .
بدین ترتیب مدرّس که مسیرش را برای رسیدن به یک حالت مطلوب تعیین نموده و یا حداقل شرائط برایش مشخص
گردیده است ، به نحو مطلوب و از طریق مدیر گروهِ آموزشیِ دوره دیده ، با هدفها و شیوه های
آموزش نظری و عملی آشنا می گردد و تلاش می کند از کلیه امکانات و منابع استفاده بهینه را بنماید
.
۵) حساسیت درسیستم های ارزشیابی : در حال حاضر ارزشیابی آموخته های نظری و عملی فراگیران به صورت کاملاً سلیقه
ای و نا هماهنگ و غیر استاندارد انجام می شود و این در وضعیتی است که برنامه های آموزشی ،
راهبردهای یادگیری و میزان کارائی و اثربخشی فعالیت های علمی و عملی با استفاده از روشهای علمی و استاندارد شده
ای ، باید همواره مورد سنجش و ارزیابی قرارگیرد و در این مورد مفاهیم روانشناسی سنجش و ارزشیابی آموزشی کارائی
شایان توجهی خواهد داشت .
اگر گفته شود یکی از مهمترین ملاکهای موفقیت طرحهای آموزشی ، اهتمام در برگزاری مناسب آزمونهاست سخن گزافی نخواهد بود
.
در مراکز آموزش از راه دور گرچه برخی استانداردهای آموزشی رعایت نمی شود و کمیت بر کیفیت آموزشی مقدم است
لیکن به سبب اینکه آزمون ها به صورت کاملاً استاندارد برگزار می گردد ، فراگیران در طول دوره دغدغه آموزش
را دارند و همین مهم ، عامل موفقیت آنها می شود .
فراگیران می بایست به کلاس درس ، مدرس و محل فراگیری خود به دیده عوامل رفع اشکال نگاه کنند و
اهتمام خود را در راستای بهره گیری علمی صرف از امکانات نمایند .
اکنون در برنامه های آموزشی ما خطاهایی بصورت موردی اعمال می شود که باید فارغ از مبحث آزمون و خطا
، اصلاح شود .
تغییر در رفتار تحت چنین شرائطی ، قابل مطالعه و بررسی کارشناسانه ، و در صورت موفقیت آمیز بودن قابل
تعمیم خواهد بود .
۶ ) تلاش گسترده برای افزایش انگیزه در میان فراگیران : از مجموعه عوامل موثر در فرایند آموزش ، آنچه
امروز بیش از همه اهمیت دارد و نقطه ضعف بنیادی نظام آموزشی ما ـ در مراکز مورد بحث ـ است
، عدم وجود انگیزه لازم و کافی در میان دریافت کنندگان است .
اگر تا دیروز مددجویان جوان با انگیزه های صوری و ظاهری نظیر مرخصی ، وام ، عفو و …
به کلاس های آموزشی می اندیشیدند ؛ در حال حاضر باید این انگیزه های سطحی ، رنگ باخته و عملا
ببینیم که فراگیران برای یافتن آمادگی علمی و عملی بازگشت به محیط سالم ، در این آموزشها شرکت می کنند
.
از سوی دیگر با عنایت به این اصل که « خلاقیت در اثر آزادی و آگاهی بدست می آید .
» می بایست زمینه های آزادی فراگیران را ـ پس از دریافت اثرپذیر آموزش های تدوین شده ـ فراهم نمود
.
تنها چند ده تن در مقدمه ی این کار به آزادی برسند ، زمینه های لازم برای رقابت و حضور
پر رنگ در فعالیت ها بوجود آمده است .
امروزه کسب مهارتهای عملی و علمی در صورتی برای جوان ما شیرین و جذاب خواهد بودکه قابل لمس او باشد
.
او بداند در بطن علم و فرهنگ و هنراست که می تواند مهارت ها و توانائی هایش را رشد دهد
و آموخته هایش را برای بهتر زیستن بکار بندد و در نهایت از نتایج مهارتهای علمی و فنی خود بهره
ای برای اصلاح ناهنجاری های فکری ، عملی و فرهنگی خود برگیرد .
همانگونه که امروزه تنها صرف اخذ مدرک کاردانی یا کارشناسی و …
برای جوان نباید دیگر جذاب و محرک باشد ، بایستی به او آینده ای روشنتر از مدرک تحصیلی را نشان
داد .
علم همراه با عمل را ، علم و عمل همراه با اخلاق را ، علم زندگی ساز را .
فلذا مجریان آموزش های درون سازمانی بایستی آموزش را در جهت پژوهش های عملی و هدف دار هدایت کنند و
علوم و فنون را در این قالب برای فراگیران تعریف نمایند .
این مهم که باید افراد فعال و موفق در این مسیر را تشویق کرد و طبیعی است آینده چنین افرادی
همیشه روشن و تضمین شده است .
پس راه ایجاد انگیزه تحصیل دانش و مهارت آموزی ، بکار گرفتن آموخته ها است و تکلیف همه ی ماست
که بسترساز فضای مساعدی در این زمینه باشیم .
باید به فراگیران اطمینان داد که امکانات در خدمت افرادی که خارج از حصارهای فیزیکی قرار دارند نیست بلکه در
خدمت خود باوری ،کار ، فعالیت ، ابتکار و مهارت های علمی و فنی است و در این صورت است
که انبوهی از انسان های مستعد ، خلاق ، فعال ، ماهر و مبتکر وکارا را کشف خواهیم کرد و
دغدغه های اساسی آنان از یک سو و مدیران و سیاست گذاران این اهداف ، بدین ترتیب برطرف خواهد گردید.
۷ ) تجهیز فضاهای آموزشی رایانه ، اینترنت ، کتب اساسی مورد نیاز ، نرم افزارهای علمی تخصصی ، مجلات
و دیگر منابع تکمیل کننده ی فراین آموزش و تجهیز مراکز به آنها تنها نیاز عصر حاضر نیست که همیشه
دانش و مهارت آموزی نیازمند ادوات و امکانات اینچنینی در تمامی دوره ها بوده است .
چنانچه فراگیران بصورت گروهی در کارگاه های علمی و کنفرانس های رسمی و عملی کار کنند و محیط های مساعد
و مجهز به وسائل و تجهیزات لازم تشکیل شود ، جهت تبادل موضوعات و مفاهیم یک ضرورت اساسیبه وجود آمده
است و با یک برنامه ریزی مدوّن و توانمند آموزشی می توان روح و جو حاکم بر محیط های داخلی
مراکز را به فضائی پویا تبدیل کرد .
فراهم آوردن چنین محیط و فضایی که در آن کلیه افراد علاقمند با بهره گیری از امکانات آموزشی متنوع همراه
با پرورش خلاقیت و تعاملات گروهی و تفکر نقادانه ، توانائی کسب مهارت های اعتقادی ، اجتماعی ، حرفه ای
و فرهنگی لازم و مورد نیاز خود را می یابند ؛ برای رسیدن به اهداف مورد نظر یکی از ضروری
ترین ملزومات است و از این رهگذر ارتقاء آموزش های فرهنگی تربیتی می تواند محقق شود .
۸ ) ایجاد و فعال کردن واحدی برای ارتباط با دانشگاه و دانشمندان .
گرچه تاکنون تلاش هایی برای افزایش کاریی و بازدهی صورت پذیرفته و اقدامات مناسبی انجام شده است ولی عملاً به
دلایل متعددی این فعالیتها به صورت مطلوب نتوانسته است تغییرات چشمگیری در اصلاح روند امور ایجاد نماید .
عدم ارتباط موثر و کارا مابین کارشناسان مربوطه با مسؤلان آموزش ، عدم وجود یک سامانه قوی دریافت نحوه بازخورد
برنامه ها و …
، تربیت موردی یا گاها عدم آموزش کافی مدرس متناسب با نیاز آموزشی ، فقدان مکان هایی با حداقل استانداردهای
لازم آموزشی ، برنامه های متراکم سلیقه ای ، زمانهای نامناسب اجرا و …
لجام گسیختگی خاصی را بوجود می آورد که تا در هسته ی این موضوع قرار نگیریم ، میزان نابسامانی و
بی نتیجه بودن فرایند مشخص نمی گردد .
توجه برنامه ریزان در اصلاح روند نابهنجار فعلی اهمیت ویژه ای دارد .
برگزاری کمیسیونهای مختلف بصورت متمرکز و ارائه نتایج آن طی دستورالعمل های اداری ؛ مطالعات تطبیقی منابع و تبادل تجارب
کشورها با شدت و ضعف توفیق آنها زمینه ساز پیشبرد اهداف خواهد شد .
بررسی و اجرای آزمایشی طرح « همکاری بین دانشگاه و مراکز تأمینی و تربیتی » از همه مهمتر تعامل بازخورد
این فعالیت ها بین گروه های مختلف راهگشا خواهد بود .
چراکه برداشت علمی این حرکت خواهد توانست رویه ی جدیدی را در بالابردن سطح اثرگزاری آموزش ها به اثبات برساند
.
این برنامه ها می تواند در افزایش توانمندی عملی و علمی دانشگاهیان و دانشجویان نیز تغییر مطلوب را ایجاد کند
.
مراکز تأمینی و تربیتی بر اساس نیازهائی انتخاب شوند که خود دانشگاهیان برحسب نوع و عنوان تحصیلات و تحقیقات در
نظر گرفته اند .
مطلب بعد اینکه به نظر می رسد واحد ویژه ای جهت اخذ اطلاعات آماری واحدهای آموزشی و پژوهشی می بایست
تشکیل گردد و برای واحد های مزبور جهت استقبال و پذیرش همکار و اجرای برنامه ها ، سرمایه گذاری و
آماده سازی لازم صورت گیرد و میان دانش و مهارتها ی اساسی زندگی و دانسته ها و مهارتهای کسب شده
قبلی پیوندی برقرار گردد سپس با استفاده از بازدیدهای موردی و توضیحات و راهنمائی ها در این خصوص و ارتباط
با دیگر نهادها ، ارگانها و سازمانهای دولتی ، زمینه هایی برای برداشت تجارب از واحدهای مجری امورآموزشی فراهم گردد
تا در قبال آموزش به فراگیر ومددجو ، حداقل نظرات کارشناسانه ی دانشگاهیان ،کارشناسان و سرپرستان مراکز به کاربرده شود
و در نتیجه برنامه های پربازده به انحاء مختلف پیش بینی واجرایی شود .
النهایه : در ضرورت اتخاذ تدابیر اثرگذار بر آموزشها شکی در بین هیچیک از صاحب نظران این علم یا فن
ومهارت نیست اما آنچه مهم است ، کیفیت اجرا است .
بدیهی است بستری مساعد و هماهنگ سبب رشد ، ارتقاء و پیشرفت می گردد و در فراهم کردن این بستر
همه مکلفیم .
اکنون زمان ، زمان منتظر ماندن ، نگریستن و تأمل نیست ، هنگامه ی تدبیر و تلاش و کوشش و
عمل و یاری رساندن و توانستن است و ما حق داریم توانمند شویم .
در پهنای گستره ی آموزش های اساسی و مهارتی مددجویان و فراگیران ، فرصت هائی باید ساخت تا دامنه ی
دیدمان را به افق مشترک همکاری وسیع تر کنیم تا تحولاتی اثربخش بین کلیه عوامل آموزشی ایجاد شود .
از این رهگذر ، باید روح برنامه ریزی و مدیریت درست در عرصه آموزش ها را درک و با همگرائی
بنیادی بین تک تک اعضا با محوریت حمایت عملی از اهداف و برنامه های تعیین شده برای رفع تنگناها و
معضلات و ابهامها ، تلاشی همگانی داشته باشیم و به این ترتیب است که می شود با انگیزه ی لازم
برای دست یابی به جایگاهی والاتر و مشارکت فعال و همه جانبه در رشد و تعالی انسان های آسیب دیده
ی ناهنجاری های اجتماعی این آب و خاک کوشش کرد و زمینه هایی اثربخش تر فراهم نمود چراکه تنها در
این صورت می توان امید به بازگشت سالم آنان را به دل جامعه ی اسلامی ، با استقلال و آزادی
کامل در کشور عزیزمان ایران داشت .
آفتاب

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
تازه های علمیبیشتر >
آگهی های روز استخدام در فردیس کرج آگهی های روز استخدام در فردیس کرج

دراین مطلب به بررسی موقعیت های شغلی در فردیس کرج و بررسی آگهی های استخدام فردیس کرج در سایت های کاریابی خواهیم پرداخت ، با ما همراه شوید .

نمره قبولی در آزمون یوس ۲۰۲۲ مشخص شد!
چاپ انواع لیبل و برچسب با چاپ سورن
مهره مار ؛ از مهره مار اصل تا طرز استفاده از مهره مار
آموزش نصب ردیاب موتورسیکلت در چند قدم ساده
راه‌های یادگیری زبان اسپانیایی
بررسی بهترین مارک جاروبرقی خارجی
دور دنیا در ۴ ساعت انتشارات گاج در بیستک کتاب
تپ لایف چگونه ساختمان شما را هوشمند می کند؟
۴ خطای رزومه‌نویسی که مدیران استخدام را دل‌سرد می‌کند
نکات نگهداری گیاهان آپارتمانی در خانه یا محل‌کار + عکس و اینفوگرافی
نامه های عاشقانه ۴ شاعر و نویسنده مشهور به معشوقه هایشان که باید خواند
این ۵ کتاب عاداتی را معرفی می ‌کند که به انسان‌هایی برتر از دیگران تبدیل می شوید
با نویسندگان جوانمرگ نامدار ایرانی بیشتر آشنا شوید
اکولیزومب و هموگلوبینوری حمله ای شبانه
تولید ابرهای باران‌زا با استفاده از لیزر
داروهای آرام بخش سکته مغزی را در پی دارد
شاخص جدید برای سنجش چاقی
ثبت شرکت در سریعترین زمان با حداقل هزینه
قابل توجه افراد عینکی
فرادرس