مشاهده : 404گزارشات علمیRSS

آشنایی با فروسیلیسیم

آشنایی با فروسیلیسیمعلمی
فروسیلیسیم چیست , بزرگ ترین مصرف کنندگان فروسیلیسیم کشور، کارخانه های فولادسازی هستند.

فروسیلیسیم چیست

فروسیلیسیم چیست , فروسیلیسیم آمیژانی است از آهن و سیلیسیم که از طریق حرارت دادن، احیا ء و ذوب سنگ
آهن و سیلیس (کوارتز) توسط کربن ، عمدتا در کورههای قوس الکتریکی تولید می شود.
پایه تولید فروسیلیسیم واکنش های کربوترمی است.

سیلیسیم فراوان ترین عنصر پوسته زمین بعد از اکسیژن می باشد و در طبیعت معمولاً به صورت کوارتز یافت می
شود.
امروزه از سیلیسیم در صنعت استفاده های گوناگونی شده اما یکـی از آلیـاژ هـای آن کـه کـاربرد وسیعی پیدا
نموده است “فروسیلیسیم” می باشد.

فروسیلیسیم (یا همان فروسیلیس)

فروسیلیسیم آمیژانی است از آهن و سیلیسیم که از طریق حرارت دادن ، احیا ء و ذوب سنگ
آهن و سیلیس (کوارتز) توسط کربن ، عمدتا در کورههای قوس الکتریکی تولید می شود.
نسبت ترکیبی آن عمدتا از ۱۰ تا ۹۰ درصد سیلیسیم و بقیه آهن است.
در همین حال عناصرناخالصی نظیر منگنز،کرم فسفر، گوگرد و آلومینیم در مقادیر کمتر از ۵/۰ درصد در فروسیلیس می توانند
حضور داشته باشند.
کربن به عنوان ناخالصی (ناخواسته) و همچنین به عنوان عنصر سوم در انواع فروسیلیس ها حضور دارد .

فروسیلیسیم چگونه تولید می شود؟

نحوه تولید فروسیلیسیم

پایه تولید فروسیلیسیم واکنش های کربوترمی است.
و بر اساس واکـنش هـای احیـائی مـواد، شامل؛ سیلیس ( سنگ کوارتز ) و اکسید آهن و با افزودن انرژی
الکتریکیبه همراه مواد احیاء کننده شامل؛ کـربن در دمای مناسب احیاء شده و “فروسیلیسیم” تولید می شود.
در این فرآیند مواد اولیه اعم از سنگ سـیلیس دانـه بندی شده و پوسته اکسیدی به همراه مواد
احیاء کننده نظیر ذغال سنگ، کک و ذغال چوب از طریق انبـارهای روزانه توسط سیستم انتقال مواد وارد کوره ذوب
می شوند.
این شارژ توسـط الکتـرود هـایی با شـدت جریان حـدود ۱۲۰ کیلـو آمپـر و در دمـایی حـدو د ۲۵۰۰ درجـه سـانتیگراد

و طـی یـک پروسـه الکتـرو متالورژیکی احیاء و ذوب می شود.
فروسیلیسیم چیست

فروسیلیسیم و عملیات ذوب ریزی

عملیات ذوب ریزی در کارخانه (صنایع آلیاژ سازان اشتهارد) به طور متوسـط هـردو ساعت یک بار انجام و
فروسیلیسیم تولیدی پس از تخلیه در بستر های مخصوص منجمد شده و پـس ازسرد شدن توسط سنگ شکن خرد و
با دانه بندی های متفاوت به صورت فله و یا در کیسه های بزرگ روانه بازار می شود.

مصرف کنندگان فروسیلیسیم چه کسانی هستند؟

بزرگ ترین مصرف کنندگان فروسیلیسیم کشور، کارخانه های فولادسازی هستند که نزدیک به ۳۸ هزار تن از کل فروسیلیس مصرفی

در سال را به خود اختصاص داده اند.
ریخته گری ها (مانند شرکت ریختگری پولادیر) نیز مصرف کننده این ماده هستند که با احتساب مصرف فولادسازان، کل مصرف
کشور به حدود ۵۰ هزار تن می رسد.

فروسیلیسیم و پیشرفتی ارزشمند
نیاز صنعت کشور به فروآلیاژها از جمله فروسیلیسیم تا قبل از احداث شرکت داخلی به طور کامل از طریق واردات
تامین می شد.
اما امروزه با احداث کارخانه های فروآلیاژ و همچنین گسترش صنعت فروآلیاژسازی در کشور ضمن تأمین قسمتی از نیاز داخلی
به فروسیلیس، امکان صادرات فروآلیاژها نیز وجود دارد.
فروسیلیسیم چیست

نیاز اصلی و اساسی به فروسیلیسیم در صنایع ریخته گری و تولید فولاد می باشد

اهمیت ویژه ی فروسیلیسیم در صنعت
فروسیلیسیم یکی از آمیژانهای مورد مصرف در صنایع مختلف ، به خصوص صنایع متالورژی است و از این
نظر اهمیت بالائی دارد .
چگونگی کاربرد این ماده در صنعت تا حدود زیادی به نسبت آهن و سیلیسیم موجود در آن و همچنین ناخالصیهای
متعارف بستگی دارد.
• فروسیلیسیم در صنایع متالورژی به عنوان عنصر آلیاژی، جوانه زا و اکسیژن زدا • و سیلیسیم تقریباً خالص در
صنایع الکترونیکی به عنوان نیمه هادی و یکسوکننده می تواند کاربرد داشته باشد.
علاوه بر آن مشتقات ترکیبی سیلیس در ساخت رزینهای سیلیسیمی ، لعاب ها، لاستیک و… استفاده می شود .

چرا به فروسیلیسیم نیاز داریم؟
نیاز اصلی و اساسی ما به فروسیلیسیم در صنایع ریخته گری و تولید فولاد، به شرح زیر است:
۱- اکسیژن زدا:
فروسیلیسیم در
صنایع تولید فولاد به عنوان اکسیژن زدا کاربرد عمده دارد.

۲- جوانه زا:
به علت گرافیت زائی بالای سیلیسیم، فروسیلیسیم به عنوان جوانه زا در تولید انواع چـدنهای خاکستری کاربرد دارد.

۳- عنصر آلیاژی:
سیلیسیم یکی از عناصـر آلیـاژی مهـم در آلیـاژ هـای آهنـی و غیـر آهنـی اسـت از فروسیلیسیم برای افزودن سیلیسیم به
چدن یا فولاد آلیاژی استفاده می کنند .

۴- تولید فولاد های نسوز
۵- ماده احیاء کننده در تولید سایر فروآلیاژ ها: وقتی فروسیلیسیم در ریخته گری فولاد مورد اسـتفاده قرار می گیرد

استحکام، سختی، الاستیسیته و قابلیت مغناطیسی آن افزایش می یابد.
بـا افـزودن فروسیلیس به مذاب همچنین می توان از تشکیل کاربید های ناخواسته جلوگیری کرد.

۶- صنایع شیمیایی:
البته در حال حاضر استفاده عمده فروسیلیس در ایران برای اکسیژن زدایی فولاد در پاتیل فولاد بر و جوانـه زایی
در ریخته گری چدن های خاکستری، استفاده به عنوان عنصر آلیاژی در فولادهای آلیـاژی مـی باشـد.

فروسیلیسیم و جوانه زایی
سیلیسیم عنصری است به شدت گرافیت زا.
به طوری که تشکیل گرافیت ها در انـواع چـدن هـا بـه حضـور سیلیسیم به عنوان عنصر آلیاژی و گرافیت های
ظریف، به تلقیح سیلیسیم (بـه صـورت فروسیلیسـیم) در مراحل انتهایی ذوب وقبل از بار ریزی بستگی دارد(dot) فروسیلیسیم چیست قابلیت
جوانه زایی سیلیسیم به مقدار سیلیسیم موجود در ترکیب و یا آمیژان بستگی دارد.
از طرف دیگر چنانچه از سیلیسیم خالص به این منظور استفاده شود امکان عدم انحلال کامل آن وجود دارد و
به همین منظور در اکثر موارد از آمیژان های آهن و سیلیسیم بـا نسـبتهای ترکیبی ۷۰ تا ۹۰ % سیلیسیم
استفاده به عمل می اید.
میزان مصرف سیلیسیم به عنوان عنصر جوانـه زا در تمام چدن های گرافیتی در حدود ۶/۰ تا ۱ % گزارش
شده است که اگر این نسبت با فروسیلیسیم ۷۵ % سنجیده شود حدود ۱ تا ۵/۱ % و به عبـارت
دیگـر مقـدار مـواد جوانـه زا حـدود ۱۰ تـا ۱۵ کیلوگـرم فروسیلیسیم برای تولید هر تن چدن گرافیتی است.
فروسیلیسیم چیست علاوه بر آن سیلیسیم به عنوان جوانه زا به صورت سیلیسیم – کلسید ۲SiCa نیز به کار می
رود که حضور کلسیم در آن عاملی برای گوگرد زدایی و تشدید اکسیژن زدایی نیز محسوب می شود.
نوشته توسط کارشناس شرکت آلیاژ سازان اشتهارد فعال در زمینه تولید فروآلیاژها

2017-07-11 / گردآوری:
برچسب ها:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
لانه خفاشلانه خفاش
آموزش نگهداری از گل فیکوس الاستیکاآموزش نگهداری از گل فیکوس الاستیکا
رشته هنرهای تجسمی و آینده شغلی این رشته تحصیلیرشته هنرهای تجسمی و آینده شغلی این رشته تحصیلی
سم پاشی برای خر خاکی چه زمانی موثر است؟سم پاشی برای خر خاکی چه زمانی موثر است؟
پرورش کاکتوس چگونه است؟ | انواع کاکتوس + تصاویرپرورش کاکتوس چگونه است؟ | انواع کاکتوس + تصاویر
گیاه آگاو را چگونه پرورش دهیم؟گیاه آگاو را چگونه پرورش دهیم؟
با روش های نگهداری از گل برگ بیدی آشنا شویدبا روش های نگهداری از گل برگ بیدی آشنا شوید
همه چیز درباره رشته حسابداریهمه چیز درباره رشته حسابداری
آشنایی با نگهداری از گل نخل شامادوراآشنایی با نگهداری از گل نخل شامادورا
چمن را چگونه بکاریم و از آن نگهداری کنیم؟چمن را چگونه بکاریم و از آن نگهداری کنیم؟
گیاه بابا آدم یا فیلگوش چه مشخصاتی دارد؟گیاه بابا آدم یا فیلگوش چه مشخصاتی دارد؟
کشف ماهی صورتی دست دار که می تواند راه برودکشف ماهی صورتی دست دار که می تواند راه برود
ریختن آب سرد در چای داغریختن آب سرد در چای داغ
مراقبت از گل آئونیوممراقبت از گل آئونیوم
پرنده مرغ مینا را چگونه آموزش دهیم؟پرنده مرغ مینا را چگونه آموزش دهیم؟
نگهداری از گل کاکتوس کریسمس گل ژانویهنگهداری از گل کاکتوس کریسمس گل ژانویه
گل برگ انجیری را چگونه پرورش دهیم؟گل برگ انجیری را چگونه پرورش دهیم؟
راه های از بین بردن مورچه در خاک گلدانراه های از بین بردن مورچه در خاک گلدان
آشنایی با گاومیش آسیایی یا گاومیش خوزستانآشنایی با گاومیش آسیایی یا گاومیش خوزستان
محلول های محافظ یا نگهدارنده گل ها را چگونه تهیه کنیم؟محلول های محافظ یا نگهدارنده گل ها را چگونه تهیه کنیم؟
رشته مدیریت فناوری اطلاعات و بازار کار آن را بخوانیدرشته مدیریت فناوری اطلاعات و بازار کار آن را بخوانید
آشنایی با فیل های آفریقاییآشنایی با فیل های آفریقایی
همه چیز درباره رشته مهندسی برقهمه چیز درباره رشته مهندسی برق
رشته مهندسی ماشینهای ریلی و هرآنچه که درباره آن نمیدانستیدرشته مهندسی ماشینهای ریلی و هرآنچه که درباره آن نمیدانستید
سریعترین پرنده جهان را می شناسید؟سریعترین پرنده جهان را می شناسید؟
آشنایی با گیاه مروارید عطریآشنایی با گیاه مروارید عطری
روش نگهداری گیاه برگ عباییروش نگهداری گیاه برگ عبایی
آیا استفاده از صابون های آنتی باکتریال خطر دارد؟آیا استفاده از صابون های آنتی باکتریال خطر دارد؟
نحوه پرورش گل شمعی یا همان گل میگونحوه پرورش گل شمعی یا همان گل میگو
رشته مطالعات زنان و دروس تخصصی این رشته تحصیلیرشته مطالعات زنان و دروس تخصصی این رشته تحصیلی
آموزش نگهداری از گل فیکوس الاستیکاآموزش نگهداری از گل فیکوس الاستیکا
اگر شما هم این روزهای پایانی سال 97 به دنبال این هستید که برای خانه خود گلخانه ای راه اندازی کنید و یا اینکه به گلدان های خانه خود گلی را اضافه کنید گل فیکوس الاستیکا یک پیشنهاد بسیار عالی برای شماست.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
آشنایی با ماهی بدون آب
آیا ماهی ها احساس دارند؟
روش پرورش بلدرچین
معرفی رشته سنگ شناسی
آشنایی با کود کبوتر برای گیاهان
معرفی رشته زبان ایتالیایی
رشته شیمی چه ویژگی هایی دارد؟
روش نگهداری از گل پاندانوس
راه های از بین بردن مورچه در خاک گلدان
معرفی رشته ریاضی محض
نحوه پرورش گل اشک تمساح
آشنایی با انواع کاکتوس در جهان
آموزش بسیار جالب کاشت هسته خرما
با آکواریوم های گیاهی آشنا شوید
روش های ساده برای قلمه زدن گیاهان
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه