چرخ این طرح کمی می لنگد!

چرخ این طرح کمی می لنگد!علمی
خوراکی‌ها – صدف کوه‌کن: بررسی طرح اضافه شدن خرما به میان وعده غذایی دانش آموزان.به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر اضافه شدن خرما به میان وعده غذایی دانش آموزان در مدارس وبر اساس مصوبه شوراى عالى سلامت و امنیت غذا از مهر ماه سال جدید قراراست که هردانش آموز ۵۰گرم خرما به عنوان میان […]
خوراکی‌ها – صدف کوه‌کن: بررسی طرح اضافه شدن خرما به میان وعده غذایی دانش آموزان.
به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر اضافه شدن خرما به میان وعده غذایی دانش آموزان در مدارس وبر اساس
مصوبه شوراى عالى سلامت و امنیت غذا از مهر ماه سال جدید قراراست که هردانش آموز ۵۰گرم خرما به عنوان
میان وعده غذایی مدرسه همراه با شیر دریافت کند؛چنانکه حسن ضیاءالدینی مدیر کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش نیز
با اشاره به نهایی شدن این طرح از اعتباری معادل ۸۴۰ میلیون تومان برای توزیع خرما همراه با شیر بین
دانش آموزان خبر داده است.
البته هدف اصلی این طرح تأمین میان وعده غذایی و ترویج فرهنگ مصرف خرما بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه
چهارم عنوان شده است.در این میان با توجه به اینکه طرح مذکوربه خودی خود، طرح خوبی است اما نیاز به
کار کارشناسانه و بررسی های بیشتری دارد، اظهار نظرهای متفاوتی را از سوی متخصصان و محققان تغذیه دربرداشته است.
چرا که تمامی این متخصصان از اختصاص خرما به عنوان میان وعده غذایی همراه با شیراظهار خشنودی کرده اند اما
هر یک از منظری ایراداتی را به این طرح وارد کرده اند که عدم توجه به هر یک از این
نکات ، ممکن است تا این طرح را با عدم موفقیت روبه روکند.
جرقه ای در تاریکی تقریبا تمامی متخصصان تغذیه در گفتگو با همشهری، از اجرای طرحی که در آن بر خلاف
تغذیه های رایگان گذشته که از کیک های بی ارزش و مواد غذایی غیر استانداردتشکیل شده بود،شیر و خرمابین دانش
آموزان توزیع می کند ،اظهار خرسندی می کنند.
چنان که دکتر سیدضیاالدین مظهری ،رئیس انجمن تغذیه ایران، از این طرح با عنوان تیری در تاریکی نام برده و
می گوید:این مسئله که میان وعده های رایگان از کیک های کپک زده و غیرقابل استفاده به سمت شیرو خرماپیش
برود، به خودی خود اتفاق خوبی است که باید از آن استقبال کنیم اما اصلی وجود دارد که به مقایسه
خوب،خوبتر و خوبترین می پردازد و اینجاست که ما درمی‌یابیم، این طرح ممکن است خوب باشد ولی خوبتر و خوبترینی
هم وجود دارد که باید پس از شروع طرح و با بررسی نقایص احتمالی به آنها دست یافته و درصدد
جبران آن برآییم، در غیراین صورت از اجرای این طرح، سودبلند مدتی عایدمان نخواهد شد.
دکترمسعودکیمیاگر،متخصص تغذیه و مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،نیزبا استقبال از طرح هایی که در جهت سالم سازی
الگوی غذایی افراد پی ریزی می شوند، می گوید:این طرح از این جهت حائز اهمیت است که مسولین می توانستند
ماده دیگری راانتخاب کنند اما خرما را انتخاب کردندکه، ماده غذایی مغذی است و علاوه بر تامین قسمتی از کالری
به همراه شیر ،مواد مغذی گوناگونی را نیز به بدن بچه ها می رساند.اما اشکالی که به طرح های اینچنینی
وارد است به عدم کار کارشناسی در زمینه مربوطه ونمادین و نمایشی بودن آنهابرمی گرددچرا که من درپس این اقدام
طرحی نپخته را می بینم که بدون مشورت با سازمان ها و ارگان های فعال تغذیه ای در کشورمثل انجمن
تغذیه و یا انستیتو تحقیقات تغذیه ایران شکل گرفته است در حالی که ما تا کنون دهها طرح در زمینه
الگوهای غذایی دانش آموزان را تحت بررسی قرارداده ایم.
بااین وجودفکر نمی کنم که از هیچکدام از این تحقیقات در طرح ریزی شیر و خرما استفاده شده باشد که
همین عدم وجود کار کارشناسی می تواند منجر به تنفر دانش آموزان از شیرو خرما شود و تمام هزینه هایی
که در جهت ارتقای سطح سلامت دانش آموزان صرف شده ،با کمال تاسف، راهی سطل های آشغال شود.
دکترمحمد علی کشاورز،مدیر گروه تغذیه و بیوشیمی دانشگاه تهران، نیز به عنوان یکی از صاحب نظران همیشگی در رابطه با
مسائل تغذیه ای، معتقد است:اینکه بچه ها حتی در یکی از میان وعده های روزانه خود،خرماو شیرراجایگزین بیسکویت و تنقلات
کم ارزش کنند،گام مثبتی به شمار می آید اما چنین طرح هایی نیاز به مطالعات گسترده ای از ذائقه سنجی
تا میزان مقبولیت و حتی بررسی شرایط جسمی مصرف کنندگان داردتاادامه یافته و شکل تکمیل تری را به خود بگیرد.
تحمل شما چقدر است؟ دکتر کیمیاگردرتکمیل سخنان دیگرکارشناسان در زمینه توجه به شرایط جسمی دانش آموزان می گوید:دراینکه شیر و
خرما تا چه اندازه از سوی دانش آموزان مقبول است به مواردی مثل کودکانی که عدم تحمل لاکتوز(قند شیر) دارند
یا مصرف این مواد غذایی درآنها ایجاد واکنش های آلرژیک می کند نیز باید توجه شود.
دکتر مظهری نیز معتقد است که برای خوبتر کردن این طرح، باید به نیاز های تغذیه ای دانش آموزان درمناطق
مختلف نیز توجه شودو خوبترین حالت زمانی پیش می آید که میان وعده های دانش آموزی با توجه به نیاز
های اپیدمولوژیک منطقه آنهاوسوءتغذیه های رایج در همان منطقه طرح ریزی شود چرا که اگر به جایی برسیم که هدف
اولیه را متعالی کنیم با جا افتادن طرح،مشکلات احتمالی هم برطرف خواهد شد.
وی از دیگر نکات لازم برای پیشرفت طرح به لزوم تنوع در برنامه اشاره می کند و می گوید:رعایت اصل
تعادل، تنوع وتناسب از مواردی است که موجب تداوم طرح هایی نظیر این خواهد شد.چرا که ۵۰گرم در هفته برای
شروع شاید خوب باشدولی برای ادامه لازم است که مورد بازبینی قرار گیرد.
لزوم آموزش به والدین به گفته دکتر سیدضیاالدین مظهری ،نکته حائز اهمیت دیگر، لزوم آموزش به والدین است چرا که
این میزان خرماکه معادل سه تا چهار عددو چیزی حدود۶۰کالری است به همراه یک لیوان شیر ۱۵۰ کالری ای،میان وعده
مفیدی محسوب می شود اما باید این موضوع را نیز مد نظرداشته باشیم که باقی نیاز کالریکی یک دانش آموزی
یعنی کالری او، باید از طریق میان وعده ها تامین شود،که در صورتی که با استفاده از مواد بی خاصیت
و کم ارزش غذایی تامین شود، از سودمندی این طرح می کاهد.
وی با اشاره به این که تغذیه دانش‌آموزان خارج از مدرسه هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست،می گوید: با توجه به
این که دانش‌آموزان در دوران رشد و نمو سریع به سر می‌برند ،روزانه به ۵ تا ۶ وعده غذایی نیاز
دارند که ‌اگراین انرژی مورد نیاز ،تامین نشود هر ماده غذایی که در جهت ساختاری به مصرف برسد تبدیل به
انرژی شده و خاصیت خود را از دست می‌دهد.
وی با بیان اینکه انرژی از منابعی نظیرکربوهیدرات ها، پروتئین و چربی‌ها تامین می‌شود، توضیح داد:‌اگر مادری برای تامین انرژی
کودکش به‌طور مداوم از موادی چون چیپس، پفک و نوشابه‌های گازدار استفاده کند نه تنها انرژی مورد نیاز او را
از منابع مناسبی تامین نکرده بلکه خللی نیز در تامین سایر مواد مغذی مانند انواع ویتامین ها و مواد معدنی
ایجاد کرده است.
لذا آموزش به والدین و آگاه سازی خانواده ها دررابطه با نیاز های واقعی فرزندانشان سبب می شود که الگوی
مصرفی کودکان از پایه دچارتغییرات مثبتی شود.
تنهابرای شروع خوب است در کل تمام متخصصین معتقدند که اجرای این طرح برای شروع بسیار خوب است اما باید
براساس نیاز سنجی انجام گیرد و به همراه آن در جهت تغییر الگوی تغذیه ای دانش آموزان از هله هوله
خوردن به سمت مواد مغذی با ارزش غذایی مناسب، آموزش و فرهنگ سازی لازم نیز صورت بگیرد.
ضمن اینکه این امر می تواند در کنار ایجاد اشتغال و تولید خرما در داخل کشور، ترمزی باشد برای مصرف
بی رویه قند و شکرکه زمینه ساز بیماری های قلبی، عروقی، دیابت و…است.
بر این اساس طی جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد تا با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی، رفاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، خرما به همراه شیر به صورت پایلوت وارد
مدارس شود.
بنابراین از مهر ماه سال جدید دانش آموزان و کارکنان مدارس نهبندان در خراسان جنوبی، بندرعباس در هرمزگان، لردگان در
چهارمحال و بختیاری، ورامین در شهرستان های استان تهران و منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران تحت پوشش تغذیه با
خرما به همراه شیر قرار می گیرند.
2007-07-07 / گردآوری:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
محلول های محافظ یا نگهدارنده گل ها را چگونه تهیه کنیم؟محلول های محافظ یا نگهدارنده گل ها را چگونه تهیه کنیم؟
آشنایی با فیل های آفریقاییآشنایی با فیل های آفریقایی
آیا استفاده از صابون های آنتی باکتریال خطر دارد؟آیا استفاده از صابون های آنتی باکتریال خطر دارد؟
رشته مهندسی ماشینهای ریلی و هرآنچه که درباره آن نمیدانستیدرشته مهندسی ماشینهای ریلی و هرآنچه که درباره آن نمیدانستید
گیاه آگاو را چگونه پرورش دهیم؟گیاه آگاو را چگونه پرورش دهیم؟
با روش های نگهداری از گل برگ بیدی آشنا شویدبا روش های نگهداری از گل برگ بیدی آشنا شوید
همه چیز درباره رشته مهندسی برقهمه چیز درباره رشته مهندسی برق
کشف ماهی صورتی دست دار که می تواند راه برودکشف ماهی صورتی دست دار که می تواند راه برود
نحوه پرورش گل شمعی یا همان گل میگونحوه پرورش گل شمعی یا همان گل میگو
رشته کاردانی شیمی و پدافند جنگهای شیمیایی میکروبی و هسته ایرشته کاردانی شیمی و پدافند جنگهای شیمیایی میکروبی و هسته ای
مراقبت از حیوانات در زمستانمراقبت از حیوانات در زمستان
نگهداری از سگ | اصول نگهداری از سگ ها چیست؟نگهداری از سگ | اصول نگهداری از سگ ها چیست؟
ریختن آب سرد در چای داغریختن آب سرد در چای داغ
طراحی بطری با پوشش بسیار صاف که سس با سرعت از آن خارج می شود!طراحی بطری با پوشش بسیار صاف که سس با سرعت از آن خارج می شود!
رشته کاردرمانی و مهارت های لازم برای این رشته را بخوانیدرشته کاردرمانی و مهارت های لازم برای این رشته را بخوانید
رشته مطالعات زنان و دروس تخصصی این رشته تحصیلیرشته مطالعات زنان و دروس تخصصی این رشته تحصیلی
با انواع کاکتوس آشنا شویدبا انواع کاکتوس آشنا شوید
آشنایی با ماه گرفتگی کامل و جزئیآشنایی با ماه گرفتگی کامل و جزئی
مراقبت از گل آئونیوممراقبت از گل آئونیوم
رشته کارشناسی فرش و موقعیت شغلی این رشته در ایرانرشته کارشناسی فرش و موقعیت شغلی این رشته در ایران
گربه و نگهداری اصولی از آن + تصاویرگربه و نگهداری اصولی از آن + تصاویر
گیاه زالزالک زینتی را چگونه پرورش دهیم؟گیاه زالزالک زینتی را چگونه پرورش دهیم؟
پشه گلدان را چگونه نابود کنیم؟پشه گلدان را چگونه نابود کنیم؟
ماهی های آکواریومی و نحوه جابه جایی آن هاماهی های آکواریومی و نحوه جابه جایی آن ها
با آکواریوم های گیاهی آشنا شویدبا آکواریوم های گیاهی آشنا شوید
رشته کاردانی مردم شناسی چیست؟رشته کاردانی مردم شناسی چیست؟
نگهداری از حیوانات خانگی را بیاموزیمنگهداری از حیوانات خانگی را بیاموزیم
رشته فلسفه و موقعیت‌ شغلی‌ این رشته تحصیلی در ایرانرشته فلسفه و موقعیت‌ شغلی‌ این رشته تحصیلی در ایران
طرز نگهداری اردک در منزلطرز نگهداری اردک در منزل
رشته mba را می شناسید؟رشته mba را می شناسید؟
آشنایی با ماهی بدون آبآشنایی با ماهی بدون آب
ماهی ها دنیای بسیار بزرگی دارند و اصلا با سایر حیوانات و موجودات قابل مقایسه نیستند. ابعاد ماهی ها از ریز ترین آنها تا بزرگترین آنها که بزرگترین موجود زنده نیز می باشد همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
آیا ماهی ها احساس دارند؟
روش پرورش بلدرچین
معرفی رشته سنگ شناسی
آشنایی با کود کبوتر برای گیاهان
معرفی رشته زبان ایتالیایی
رشته شیمی چه ویژگی هایی دارد؟
روش نگهداری از گل پاندانوس
راه های از بین بردن مورچه در خاک گلدان
معرفی رشته ریاضی محض
نحوه پرورش گل اشک تمساح
آشنایی با انواع کاکتوس در جهان
آموزش بسیار جالب کاشت هسته خرما
با آکواریوم های گیاهی آشنا شوید
روش های ساده برای قلمه زدن گیاهان
معرفی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه