چهار نیروی بنیادی

چهار نیروی بنیادیعلمی
جهان ما بر پایه چهار نیرو یا بر هم کنش استوار است:نیروی گرانشی، نیروی الکترو مغناطیسی، نیروی قوی هسته ای و نیروی ضعیف هسته ای.عامل وقوع این بر هم کنشها گروهی از ذرات به نام بوزونهای پایه هستندکه در بین ذرات تشکیل دهنده مواد مبادله می شوند.فیزیکدانها در تلاش هستند که نشان دهند که این […]
جهان ما بر پایه چهار نیرو یا بر هم کنش استوار است:نیروی گرانشی، نیروی الکترو مغناطیسی، نیروی قوی هسته ای
و نیروی ضعیف هسته ای.عامل وقوع این بر هم کنشها گروهی از ذرات به نام بوزونهای پایه هستندکه در بین
ذرات تشکیل دهنده مواد مبادله می شوند.
فیزیکدانها در تلاش هستند که نشان دهند که این چهار نیرو در واقع از یک نیروی بنیادی سرچشمه می گیرد.
?- نیروی قوی هسته ای می دانیم که درون هسته اتم پروتونهای باردار ونوترونهای بدون بار وجود دارند که به
آنها نوکلئونهای هسته می گوییم.
قطر(diameter ) آنها بسیار کوچک است.
این ذره ها با نیروی هسته ای بسیار قوی به یکدیگر متصلند این نیروها فقط در ابعاد هسته ای وجود
دارند یعنی کوتاه بردند.
وقتی فاصله ذرات از هم زیاد شود نیروی هسته ای کاهش می یابد.
?- نیروی الکترومغناطیسی اکثر نیروهای مورد استفاده در زندگی از نوع نیروهای الکترو مغناطیسی هستند.
همانطور که در شکل زیر دیده می شود بین دو بار همنام نیروی الکتریکی دافعه و بین دو بار غیر
همنام نیروی الکتریکی جاذبه بوجود می آید که بنا بر قانون کولن اندازه این نیروها F با حاصلضرب بارها q
رابطه مستقیم و با مجذور فاصله انها r رابطه عکس دارد.
?-نیروی ضعیف هسته ای نیروی ضعیف هسته ای تنها در واکنش های هسته ای وجود دارد مانند واکنش فوق که
در اثر برخورد یک نوترینو به یک هسته پرتو B (الکترون منفی) تولید می شود ?-نیروی گرانشی که همان قانون
گرانش نیوتن است F=GmM/r2 تعریف نیروی گرانشی : این نیرو بر اجسام واقع در میدان گرانشی وارد می شود و
از پتانسیل گرانشی ناشی می گردد که یک نیروی پایستاری می باشد و عامل حرکت سقوط آزاد اجسام و همچنین
حرکت پرتابی و نیز یک نیروی جاذبه ای بین اجرام مختلف می باشد.
بنابراین ، نیروی گرانش عبارتست از حاصلضرب جرم جسم در شتاب جاذبه ناشی از گرانشی.
دید کلی : پدیده طبیعی سقوط آزاد اجسام در اثر گرانشی ، گردش اجرام آسمانی در مدارات ویژه خودشان ،
حرکت ماه دور زمین و آیا تا به حال این سوال را از خود پرسیدید که : چرا اجسام بر
روی سطح زمین سقوط می کند و از آن دور نمی شود؟ چرا زمین در مدار مشخصی حول خورشید می
گردد؟ و هزاران پدیده دیگر.
قانون جهانی گرانش : این قانون از قوانین بنیادی فیزیک است که کشف و فرمولبندی شد.
اگر چیزی را رها کنید سقوط می کند.
چون سرعت اجسام در ضمن سقوط تغییر می کند، باید نیرویی بر آن وارد شود.
این نیرو که نیوتن اولین بار در اثر سقوط سیبی از درخت آنرا کشف نمود، قانون گرانش نام دارد که
نیوتن آنرا یک نیرویی بنیادی در جهان دانست و آنرا نیرویی بین اجسام مختلف معرفی کرد که توسط رابطه F=GmM/r2
داده می شود که در آن G ثابت جهانی گرانش m و M جرم اجسام و r فاصله اجسام از
همدیگر می باشد.
نیروی وزن : نیروی وزن را می توان با ترازوی فنری خنثی کرد.
وزن یک ویژگی اجسام نیست ، بلکه مقدار آن با حمل جسم تغییر می کند.
به عنوان مثال اگر وزن شخصی در قطب شمال ۷۱۲N باشد، وزن او در استوا ۷۰۸٫۵N خواهد بود.
اگر وزن همان شخص بر روی کره ماه اندازه گیری شود، ترازو عدد ۱۲۰N را نشان خواهد داد.
هرچه شتاب ناشی از گرانش کمتر باشد وزن هم کمتر است.
در واقع ، وزن مستقیما با شتاب ناشی از گرانشی متناسب است.
بدیهی است که نیروی وزن به عامل دیگری هم بستگی دارد، زیرا وزن اجسام در مکانهای معین نیز متفاوت است
و آن کمیت مقدار ماده موجود (جرم جسم) می باشد.
آزمایش ساده : اگر شما ۱۰ کیلوگرم شکر بخرید تصور می رود که ۱۰ نیوتن باشد.
اگر شکر را به کره ماه منتقل کنید.
در آنجا نیز وزن کیسه شکر ۱۰ کیلویی ، دو برابر وزن کیسه شکر ۵ کیلویی است.
مقدار شکر (جرم شکر) در جاهای مختلف تغییر نمی کند و وزن آن با جرم متناسب است.
در حالت کلی نیروی وزن هم با جرم و هم با شتاب ناشی از گرانش متناسب می باشد.
به عبارتی W=mg که در آن w وزن ، m جرم و g شتاب جاذبه گرانشی می باشد.
این شتاب جاذبه در میادین مختلف گرانشی (شتاب گرانشی کرات مختلف) مقادیر متفاوتی دارد.
پتانسیل گرانشی منشا نیروی گرانشی : شبیه مبحث الکتریسیته برای نیروهای پایستار که نیروی گرانش نیز از این نوع می
باشد یک پتانسیلی وجود دارد.
میدان گرانشی نیز از این پتانسیل گرانشی ناشی می شود.
بر این اساس ، نیروی گرانشی عبارتست از تغییرات مکانی پتانسیل گرانشی با علامت منفی.
یعنی V=GmM/r?F=-?V?F=GmM/r2 نحوه اندازه گیری نیروی وزن : از وسایلی که در اندازه گیری نیروی وزن به کار می رود،
ترازوی فنری می باشد که از طریق سنجش نیروی کشانی فنر به اندازه گیری نیروی وزن دست می یابیم برای
اندازه گیری نیروی وزن ترازوهای مختلفی از جمله ترازوی دوکفه ای ، ترازوی اهرمی ، ترازوی دیجیتالی و غیره استفاده
می شود.
این ترازوها در اندازه گیری نیروی وزن دقت های متفاوتی بر حسب مکانیزم اندازه گیریشان دارند.
مباحث مرتبت با عنوان : پتانسیل گرانشی ثابت جهانی گرانش چهار نیروی بنیادی فیزیک حرکت سقوط آزاد اجسام شتاب جاذبه
گرانش شتاب گرانشی کرات قانون جهانی گرانش گرانش میدان گرانشی مبانی گرانش نیروی وزن منبع: balashahr.com
2010-05-01 / گردآوری:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی را بهتر بشناسیدرشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی را بهتر بشناسید
رشته مهندسی شیمی و آینده ی شغلی این رشته تحصیلیرشته مهندسی شیمی و آینده ی شغلی این رشته تحصیلی
رشته ناوبری و فرماندهی کشتی را بشناسیدرشته ناوبری و فرماندهی کشتی را بشناسید
گل آپارتمانی هاورتیا گورخری را چگونه پرورش دهیم؟گل آپارتمانی هاورتیا گورخری را چگونه پرورش دهیم؟
رشته اویونیک هواپیما و آینده شغلی آن را بخوانیدرشته اویونیک هواپیما و آینده شغلی آن را بخوانید
اطلاعاتی راجع به ماهی فلاور هورناطلاعاتی راجع به ماهی فلاور هورن
رشته علوم ارتباطات اجتماعی چگونه است؟رشته علوم ارتباطات اجتماعی چگونه است؟
بهترین زمان برای کاشت گل های بهاریبهترین زمان برای کاشت گل های بهاری
رشته مدارک پزشکی و آینده ی شغلی این رشته را بخوانیدرشته مدارک پزشکی و آینده ی شغلی این رشته را بخوانید
دوست داری در خانه گل داشته باشی؟دوست داری در خانه گل داشته باشی؟
رشته سینما چگونه رشته ای است و چه بازار کاری دارد؟رشته سینما چگونه رشته ای است و چه بازار کاری دارد؟
رشته هوانوردی و خلبانی چقدر می شناسید؟رشته هوانوردی و خلبانی چقدر می شناسید؟
خرگوش و نحوه ی زیست و نگهداری این حیوان اهلی + تصاویرخرگوش و نحوه ی زیست و نگهداری این حیوان اهلی + تصاویر
حقایق خواندنی درباره کوسه بزرگ سفیدحقایق خواندنی درباره کوسه بزرگ سفید
رشته کتابداری و اطلاع رسانی و توانمندی ها و ویژگی های لازم این رشتهرشته کتابداری و اطلاع رسانی و توانمندی ها و ویژگی های لازم این رشته
جهان از چه موادی تشکیل شده است؟جهان از چه موادی تشکیل شده است؟
گل آزاله را چگونه بکاریم و پرورش دهیم؟گل آزاله را چگونه بکاریم و پرورش دهیم؟
رشته مطالعات ارتباطی وفناوری اطلاعات و دورس تخصصی این رشتهرشته مطالعات ارتباطی وفناوری اطلاعات و دورس تخصصی این رشته
با شغل برنامه نویسی آشنا شیودبا شغل برنامه نویسی آشنا شیود
رشته کاردانی فنی کشتی را می شناسید؟رشته کاردانی فنی کشتی را می شناسید؟
کدر شدن آب آکواریوم چه دلایلی دارد؟کدر شدن آب آکواریوم چه دلایلی دارد؟
با شرایط نگهداری از گل بگونیا هلندی آشنا شویدبا شرایط نگهداری از گل بگونیا هلندی آشنا شوید
رشته عکاسی و هرآنچه که درباره این رشته باید بدانیدرشته عکاسی و هرآنچه که درباره این رشته باید بدانید
روش های پرورش گل رزروش های پرورش گل رز
گیاه رزماری را چقدر می شناسید؟گیاه رزماری را چقدر می شناسید؟
پرنده‌ای زیبا و عجیب توراکو در آفریقا را ببینیدپرنده‌ای زیبا و عجیب توراکو در آفریقا را ببینید
آشنایی با شرایط نگهداری گل کراسولاآشنایی با شرایط نگهداری گل کراسولا
گیاه گازانیا چه ویزگی هایی دارد و چگونه می شود آن را پرورش داد؟گیاه گازانیا چه ویزگی هایی دارد و چگونه می شود آن را پرورش داد؟
رشته شنوایی شناسی و هرآنچه که درباره این رشته باید بدانیدرشته شنوایی شناسی و هرآنچه که درباره این رشته باید بدانید
آشنایی با مشاغل خانگیآشنایی با مشاغل خانگی
پشه گلدان را چگونه نابود کنیم؟پشه گلدان را چگونه نابود کنیم؟
گیاهان و نگهداری از آنها در منازل راه و روش خود را دارد اگر مراقب گیاهان خود نباشیم نمی توانیم از سرسبزی و زیبایی آنها لذت ببریم و خیلی زود آنها زرد و پلاسیده می شوند. از جمله آفت های گیاهان پشه ها هستند.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
نگهداری از خرگوش در خانه
اگر عروس هلندی دارید بخوانید
اصول نگهداری گل های آپارتمانی
اطلاعاتی راجع به ماهی فلاور هورن
با انواع کاکتوس آشنا شوید
آشنایی با نحوه نگهداری از گل قلب ارغوانی
آشنایی با نحوه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی
آشنایی با دلایل خراب شدن کاکتوس ها
آشنایی با شرایط نگهداری گل کراسولا
مراقبت از حیوانات در زمستان
آشنایی با روش نگهداری گل استاپیلیا
چگونه از گل بنجامین مراقبت کنیم؟
روش های پرورش گل رز
با روش های نگهداری از گل برگ بیدی آشنا شوید
آشنایی با روش های مراقبت از گل خرزهره
روش نگهداری گیاه برگ عبایی
آشنایی با گیاه مروارید عطری
با نحوه کاشت انواع کلم آشنا شوید
دلایلی که موجب مهاجرت جانوران می شود
با شرایط نگهداری از گل بگونیا هلندی آشنا شوید
نگهداری از گل کاکتوس کریسمس گل ژانویه
درباره پرورش فلفل در گلدان بیشتر بدانید
راز های نگهداری و پرورش گل افوربیا سینادنیوم
با شغل برنامه نویسی آشنا شیود
آشنایی با نحوه نگهداری گل بونسای
آشنایی با شغل نامناسب با فیزیک و سلامت شما
دلایل انقراض نشدن پلنگ های برفی
آشنایی با نحوه درمان استرس با گیاهان
بهترین زمان برای کاشت گل های بهاری
روشهای نگهدای و پرورش گل کالیسیا
محلول های محافظ یا نگهدارنده گل ها را چگونه تهیه کنیم؟
رشته آماد سیستم تامین و توزیع کالا و همه چیز درباره این رشته
گیاهان آپارتمانی را چگونه آبیاری کنیم تا شاداب بمانند؟
سم پاشی برای خر خاکی چه زمانی موثر است؟
رشته کاردان فنی شیمی عملیات پالایش چگونه رشته ای است؟
نگهداری از حیوانات خانگی را بیاموزیم
رشته طراحی صنعتی / کدام دانشگاه ها طراحی صنعتی دارند؟
گربه و نگهداری اصولی از آن + تصاویر
رشته کاردان فنی عمران (فوق دیپلم عمران) و دروس تخصصی این رشته
گل آزاله را چگونه بکاریم و پرورش دهیم؟
رشته مهندسی شیمی و آینده ی شغلی این رشته تحصیلی
رشته کاردرمانی و مهارت های لازم برای این رشته را بخوانید
نحوه پرورش گل شمعی یا همان گل میگو
رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی را میشناسید؟
گیاهان آپارتمانی را چگونه تمیز کنیم؟
خرگوش و نحوه ی زیست و نگهداری این حیوان اهلی + تصاویر
رشته مدیریت جهانگردی و هتلداری را بشناسید
چمن را چگونه بکاریم و از آن نگهداری کنیم؟
گل سانسوریا را چگونه پرورش دهیم + تصاویر
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
پشه گلدان را چگونه نابود کنیم؟
پشه گلدان را چگونه نابود کنیم؟
نگهداری از خرگوش در خانه
نگهداری از خرگوش در خانه
اگر عروس هلندی دارید بخوانید
اگر عروس هلندی دارید بخوانید
اصول نگهداری گل های آپارتمانی
اصول نگهداری گل های آپارتمانی
اطلاعاتی راجع به ماهی فلاور هورن
اطلاعاتی راجع به ماهی فلاور هورن
با انواع کاکتوس آشنا شوید
با انواع کاکتوس آشنا شوید
آشنایی با نحوه نگهداری از گل قلب ارغوانی
آشنایی با نحوه نگهداری از گل قلب ارغوانی
آشنایی با نحوه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی
آشنایی با نحوه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی
فیلم پرشین ویامیران پرواز