این خبر را کارمندان بخوانند

تاریخ نشر :شنبه 17 آوریل 2010 مشاهده : 156
این خبر را کارمندان بخوانند اخبار گوناگون
این خبر را کارمندان بخوانند در همین حال، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز اعلام کرده است: براساس جدیدترین مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان ۲۵ تا ۵۰ درصد افزوده می شود. جزئیات کامل مصوبه دولت برای اعطای تسهیلات ویژه به […]

این خبر را کارمندان بخوانند
در همین حال، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز اعلام کرده است: براساس جدیدترین مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان ۲۵ تا ۵۰ درصد افزوده می شود.

جزئیات کامل مصوبه دولت برای اعطای تسهیلات ویژه به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران به شهرهای دیگر را که از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شده است، اعلام شد.

به گزارش مهر، اظهارات اخیر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مبنی بر اعطای تسهیلات ویژه به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران به شهرهای دیگر، این روزها به سوژه داغ بسیاری از رسانه های داخلی تبدیل شده است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه حداقل ۵ میلیون نفر باید از تهران بیرون بروند، تاکید کرده است: گسل‌های زیر تهران به لطف دعای مردم فعال نیستند.

در همین حال، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز اعلام کرده است: براساس جدیدترین مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان ۲۵ تا ۵۰ درصد افزوده می شود.

خبرگزاری مهر با توجه به اهمیت موضوع، جزئیات کامل مصوبه دولت برای اعطای تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران را به شرح ذیل منتشر کرد:

آئین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای متقاضی انتقال از شهر تهران

ماده ۱- دستگاههای اجرایی مکلفند در فرایند استخدام رسمی و پیمانی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه در مورد برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصتها، تسهیلات لازم را برای کارکنان مشمول این آئین نامه فراهم نمایند.

ماده ۲- در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان شهرهای مبدا کسر و به سقف پست های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده در چارچوب اختیارات هیئت وزیران موضوع جابجایی اعتبارات دستگاههای اجرایی با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از جهت مقررات به دستگاه مقصد منتقل می شود.

ماده ۳- هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- در مورد مشمولان این آئین نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه های مورد عمل در مقررات افزایش می یابد.

ماده ۵- دستگاههای اجرایی مکلفند در مورد افراد مشمول این آئین نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت سقف پنجاه درصد اضافه کار موضوع ذیل بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.

ماده ۶- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل تسهیلات لازم را برای مشمولان این آئین نامه فراهم نماید.

ماده ۷- بانکهای دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرردر مقررات بدون سپرده گذاری و نوبت گذاری اقدام نمایند.

ماده ۸- هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدا یا مقصد) به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.

تبصره – پرداخت هدیه موضوع این ماده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت می شود، نخواهد بود.

ماده ۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آئین نامه انتقال می یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاههای علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.

ماده ۱۰- سازمان تربیت بدنی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید.

ماده ۱۱- کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی از حداکثر سقف امتیاز مقرر (حسب مدرک تحصیلی) در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.

ماده ۱۲- تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس درخواشت کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.

ماده ۱۳- امتیازات موضوع این آئین نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به شرح جدول زیر قابل افزایش خواهد بود:

ردیف جمعیت شهرها یا بخشها میزان دریافت امتیازها
۱ تا ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰درصد
۲ تا ۲۰۰٫۰۰۰ ۷۵ درصد
۳ تا ۴۰۰٫۰۰۰ ۶۵ درصد
۴ تا ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۵ درصد
۵ تا ۹۰۰٫۰۰۰ ۴۵ درصد
۶ ۹۰۰٫۰۰۰ به بالا ۳۰ درصد

ماده ۱۴- آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، منوط به اینکه به یکی از واحدهای تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (بجز کلان شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این آئین نامه برخوردار خواهند شد.

ماده ۱۵- دستگاه های اجرایی می توانند علاوه بر تسهیلات مقرر در این آئین نامه و به منظور جلب رضایت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور (به استثنای شهرهای استان تهران و کلان شهرها) تسهیلاتی را با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل و یا تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش بینی نمایند.

ماده ۱۶- استانداران مسئول اجرای این آئین نامه و ساماندهی نیروهای انتقالی می باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نیاز دستگاههای اجرایی در شهرستان ها و بخش ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده ۱۷- اعطای تسهیلات مندرج در تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۳۷۹۰۹ ه مورخ ۱۳۸۶٫۶٫۱۲ و اصلاحات بعدی آن در مواردی که در این آئین نامه پیش بینی شده باشد، مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است.

ماده ۱۸- کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاههای اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می توانند همانند کارکنان رسمی و پیشمانی مشابه از تسهیلات این آئین نامه برخوردار شوند.

ماده ۱۹- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای این آئین نامه را در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی پیش بینی نماید.

ماده ۲۰- معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانداران را به رئیس جمهور ارائه کنند.

ماده ۲۱- این آئین نامه از تاریخ ۱۳۸۹٫۱٫۱ لازم الاجرا است.

گفتنی است، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران را تصویب کرده است.

2010-04-17 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر

این خبر را کارمندان بخوانند

تاریخ نشر :جمعه 16 آوریل 2010 مشاهده :
این خبر را کارمندان بخوانند اخبار گوناگون
جزئیات کامل مصوبه دولت برای اعطای تسهیلات ویژه به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران به شهرهای دیگر را که از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شده است، اعلام شد . جام جم آنلاین: به گزارش مهر، اظهارات اخیر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مبنی بر اعطای تسهیلات ویژه به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران […]

این خبر را کارمندان بخوانند
جزئیات کامل مصوبه دولت برای اعطای تسهیلات ویژه به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران به شهرهای دیگر را که از ابتدای امسال لازم‌الاجرا شده است، اعلام شد
.
جام جم آنلاین: به گزارش مهر، اظهارات اخیر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مبنی بر اعطای تسهیلات ویژه به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران به شهرهای دیگر، این روزها به سوژه داغ بسیاری از رسانه های داخلی تبدیل شده است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه حداقل ۵ میلیون نفر باید از تهران بیرون بروند، تاکید کرده است: گسل‌های زیر تهران به لطف دعای مردم فعال نیستند.

در همین حال، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز اعلام کرده است: براساس جدیدترین مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان ۲۵ تا ۵۰ درصد افزوده می شود.

خبرگزاری مهر با توجه به اهمیت موضوع، جزئیات کامل مصوبه دولت برای اعطای تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران را به شرح ذیل منتشر کرد:

آئین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای متقاضی انتقال از شهر تهران

ماده ۱- دستگاههای اجرایی مکلفند در فرایند استخدام رسمی و پیمانی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه در مورد برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصتها، تسهیلات لازم را برای کارکنان مشمول این آئین نامه فراهم نمایند.

ماده ۲- در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان شهرهای مبدا کسر و به سقف پست های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده در چارچوب اختیارات هیئت وزیران موضوع جابجایی اعتبارات دستگاههای اجرایی با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از جهت مقررات به دستگاه مقصد منتقل می شود.

ماده ۳- هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- در مورد مشمولان این آئین نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه های مورد عمل در مقررات افزایش می یابد.

ماده ۵- دستگاههای اجرایی مکلفند در مورد افراد مشمول این آئین نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت سقف پنجاه درصد اضافه کار موضوع ذیل بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.

ماده ۶- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل تسهیلات لازم را برای مشمولان این آئین نامه فراهم نماید.

ماده ۷- بانکهای دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرردر مقررات بدون سپرده گذاری و نوبت گذاری اقدام نمایند.

ماده ۸- هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدا یا مقصد) به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.

تبصره – پرداخت هدیه موضوع این ماده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت می شود، نخواهد بود.

ماده ۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آئین نامه انتقال می یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاههای علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.

ماده ۱۰- سازمان تربیت بدنی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید.

ماده ۱۱- کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی از حداکثر سقف امتیاز مقرر (حسب مدرک تحصیلی) در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.

ماده ۱۲- تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس درخواشت کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.

ماده ۱۳- امتیازات موضوع این آئین نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به شرح جدول زیر قابل افزایش خواهد بود:

ردیف جمعیت شهرها یا بخشها میزان دریافت امتیازها
۱ تا ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰درصد
۲ تا ۲۰۰٫۰۰۰ ۷۵ درصد
۳ تا ۴۰۰٫۰۰۰ ۶۵ درصد
۴ تا ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۵ درصد
۵ تا ۹۰۰٫۰۰۰ ۴۵ درصد
۶ ۹۰۰٫۰۰۰ به بالا ۳۰ درصد

ماده ۱۴- آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، منوط به اینکه به یکی از واحدهای تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (بجز کلان شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این آئین نامه برخوردار خواهند شد.

ماده ۱۵- دستگاه های اجرایی می توانند علاوه بر تسهیلات مقرر در این آئین نامه و به منظور جلب رضایت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور (به استثنای شهرهای استان تهران و کلان شهرها) تسهیلاتی را با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل و یا تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش بینی نمایند.

ماده ۱۶- استانداران مسئول اجرای این آئین نامه و ساماندهی نیروهای انتقالی می باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نیاز دستگاههای اجرایی در شهرستان ها و بخش ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده ۱۷- اعطای تسهیلات مندرج در تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۳۷۹۰۹ ه مورخ ۱۳۸۶٫۶٫۱۲ و اصلاحات بعدی آن در مواردی که در این آئین نامه پیش بینی شده باشد، مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است.

ماده ۱۸- کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاههای اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می توانند همانند کارکنان رسمی و پیشمانی مشابه از تسهیلات این آئین نامه برخوردار شوند.

ماده ۱۹- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای این آئین نامه را در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی پیش بینی نماید.

ماده ۲۰- معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانداران را به رئیس جمهور ارائه کنند.

ماده ۲۱- این آئین نامه از تاریخ ۱۳۸۹٫۱٫۱ لازم الاجرا است.

گفتنی است، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران را تصویب کرده است.

2010-04-16 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
ورزش کردن علی کریمی با کت و شلوار
سلفی همسر و‌ امیرعلی پسر کوچک شهاب حسینی
لبخند مادر , دختری بهاره رهنما و پریا قاسم خانی
خانه شیک و با صفای عاطفه رضوی جاری رعنا آزادی ور
جشن تولد علی اوسیوند همراه همسرش حمیرا ریاضی و دخترش
مرگ هولناک آیلار دختر ۸ ساله بندرعباسی در هاله ایی از ابهام
تغییر چهره سیاوش خیرابی در لایو با فرزاد فرزین
ابراهیم اشرفی بر سر مزار مرحوم ماه چهره خلیلی همسرش
استاد دوبله چنگیز جلیلوند به همراه نوه محمد علی فردین
محمود فکری مربی استقلال و پسرانش امیرحسین و حمیدرضا
عکس بهاره افشاری و برادرش بابک و همسرش صبا سهیلی
تبریک روز کودک از زبان سوفیا دختر یکتا ناصر بازیگر سریال دل
محمدرضا گلزار بازیگر عاشقانه در کنار مادر و مادربزرگش
عکس قدیمی محسن کیایی در ۲۱ سالگی با موهای بلند
عکس تیارا دختر رضا صادقی در کلاس درس آنلاین و لاکچری
قلیه میگو پختن در لایو آشپزی لیندا کیانی با دوستش در آمریکا
صحبت های سوگل طهماسبی از اولین سفرش با همسرش , خیلی تلخ بود
ویدیویی از مرحوم چنگیز جلیلوند در حال دوبله در کنار همکارانش
اهدای عضو بدن امیر پسر کریم قربانی بازیگر معروف
جشن تولد ۲۸ سالگی سام پسر شقایق فراهانی
تصویر کمیاب از لورل و هاردی و همسرانشان که خواهر بودند
ابراز احساسات حامد بهداد به صدای جاودانه چنگیز جلیلوند
تصویر جدید فرشته حسینی بازیگر افغان تبار سریال قورباغه
تصاویر و فیلم از پشت صحنه جدید سریال گیسو در نمایش خانگی
ایام جوانی و هفده سالگی علی زند وکیلی بدون ریش
جدیدترین سوتی جواد خیابانی درباره کریم باقری
ویدیو دلهره‌آور و لایو رضا رشیدپور از تهران ساعت ۴ صبح!
استایل کت و شلواری و رسمی دارا حیایی بازیگر از سرنوشت
جشن تولد امیرخسرو عباسی همسر بهاره رهنما در ۴۳سالگی
عکس قدیمی محسن تنابنده مربوط به سالهای جنگ
عکس سپیده خداوردی و پسرش در راه باشگاه
چنگیز جلیلوند دوبلور پیشکسوت از دنیا رفت
عکس پاییزی بهرام رادان با استایل و کلاه خاص
زوج اندیمشکی‌ با کارت عروسی عجیب همه را شوکه کردند!
بازیگران معروفی که در آذر متولد شده اند از بهاره رهنما تا الهام حمیدی
خوشگذرانی بابک جهانبخش ‌و ‌پسرش آرتا در کیش
گردش نیلوفر شهیدی در تخت جمشید با ست زیبای کفش و لباسش
بازیگر خانه امن مرجان شیرمحمدی و پسرش در کنار کیان قاسمی
عکس جدید روژین رحیمی طهرانی بازیگر سریال خانه امن
تصویر المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر با ست مانتو و ماسک
تازه ترین عکس آیدا کیخایی بازیگر پس از شیمی درمانی
تصویر جدید مهشید جوادی بازیگر بچه مهندس ۳
استایل جدید فریبا نادری آذرماهی با چادر و متن زیبا برای این ماه
جشن تولد حمید گودرزی با دسته گل و کادو اهدایی دوستش
نقشه شیطانی زن جوان تهرانی برای رئیس یک خیریه
مهدی پاکدل و همسرش رعنا آزادی ور مقابل دوربین عکاسان
جشن تولد صبا راد در کنار همسرش در ترکیه
عکس لبخند از پشت ماسک الناز شاکردوست
تغییر چهره نگار فروزنده بازیگر ۴۲ ساله فیلم کمدی جوجه تیغی
تولد ۵۴ سالگی فریبا کوثری با یک دنیا لبخند به اتفاقات خوب نیفتاده
logo-samandehi