جمعه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

۲۰۰ سایت پربیننده ایران را با اینترنت نیم بها ببینید | پرشین وی در میان پرترافیک ترین سایت های ایران (+لیست)

تاریخ نشر :سه‌شنبه 30 مه 2017 اشتراک:
اخبار گوناگون
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کاربران اینترنت از سایت های پربیننده داخلی را مشمول 50 درصد تخفیف کرده است

اینترنت نیم بها برای سایت های پربیننده

اینترنت نیم بها برای سایت های پربیننده , وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سیاست جدید خود، استفاده کاربران اینترنت
از سایت های پربیننده داخلی را مشمول ۵۰ درصد تخفیف کرده است تا هزینه اینترنت شهروندان به نصف کاهش یابد.
بر این اساس، ۲۰۰ سایت داخلی در موضوعات مختلف که پربیننده ترین سایت های ایران هستند و سرورشان در داخل
کشور است، معرفی شده اند

.

سایت اینترنتی پرشین وی هم جزو یکی از این سایت ها می باشد .
فهرست ۲۰۰ سایت پربیننده کشور – بر اساس حروف الفبای انگلیسی – به شرح زیر است:

فهرست سایت های مشمول
۵۰ درصد کاهش «تعرفه آزاد»

IP

نشانی سایت

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۴٫۱۵۰

۱۵۴۴٫ir

۱۸۵٫۱۳٫۲۲۸٫۷۷

۱varzesh.com

۹۱٫۹۸٫۱۰۳٫۱۲۵

۹۰tv.ir

۵٫۶۱٫۳۰٫۹۱

Abadis.ir

۹۴٫۲۳۲٫۱۷۱٫۱۴۰

Adliran.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۸۷٫۱۲۳

Afarinak.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۳۳

Aftabnews.ir

۱۸۵٫۱۴۳٫۲۳۳٫۱

Aionet.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۸۵٫۸۷

Alef.ir

۷۹٫۱۷۵٫۱۶۳٫۷۴

Alibaba.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۸۳٫۹۰

Alodoctor.ir

۹۱٫۹۸٫۱۰۱٫۹۱

Anetwork.ir

۷۷٫۲۳۷٫۷۰٫۱۵۱

Ansarbank.com

۱۸۵٫۱۴۷٫۱۷۶٫۰/۲۲

Aparat.com

۴۶٫۲۲۴٫۳٫
۱۲۸/۲۵

۹۱٫۹۹٫۹۹٫۲۰۳

Appido.ir

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۴٫۱۵۲

Asiatech.ir

۷۹٫۱۷۵٫۱۷۱٫۲۰۷

Askariye.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۱۹۵

asriran.com

۷۹٫۱۷۵٫۱۶۴٫۱۵۵

۲۱۷٫۲۱۹٫۲۳۶٫۲۷

Aut.ac.ir

۹۵٫۳۸٫۱۵٫۱۳۵

Aviny.com

۱۸۵٫۱۳٫۲۳۰٫۱۷۰

Ba24.ir

۱۸۵٫۱۴۳٫۲۳۳٫۱۷

Bama.ir

۱۷۸٫۲۱۶٫۲۵۰٫۱۸۲

Bamdad.net

۹۱٫۹۹٫۹۷٫۳۴

Bank-day.ir

۲۱۲٫۱٫
۱۹۳٫۵۱

Bank-maskan.ir

۱۷۶٫۵۶٫۱۵۶٫۱۳۶

Bankmellat.ir

۹۱٫۹۹٫۱۰۱٫۲۴۴

Bayanbox.ir

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۶٫۷۷

Bigtheme.ir

۷۸٫۳۸٫۲۱۹٫۱۰

Bim.ir

۱۶۴٫۲۱۵٫۵۷٫۴۲

Bki.ir

۹۱٫۹۹٫۱۰۱٫۲۴۲

Blog.ir

۸۹٫۲۳۵٫۶۴٫۶۷

Bmi.ir

۱۸۵٫۱۲۹٫۱۷۰٫۴۰

Bpi.ir

۷۸٫۳۸٫۲۰۱٫۲۱

Bsi.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۲۰

Bultannews.com

۷۹٫۱۷۵٫۱۹۱٫۲۴۰

Cafebazaar.ir

۲۱۷٫۲۱۸٫۷۸٫۲۹

Cbi.ir

۵٫۱۶۰٫۱۱٫۱۰

Chmail.ir

۱۸۵٫۸۳٫۲۰۸٫۱۸۰

Cinematicket.org

۹۴٫۲۳۲٫۱۶۸٫۱۵۸

Cinoor.ir

۱۸۵٫۱۴۷٫۱۷۶٫۲۹

Cloob.com

۴۶٫۲۰۹٫۱۵۷٫۶

Dana.ir

۷۹٫۱۷۵٫۱۴۷٫۲۱۱

Digiato.com

۱۸۵٫۱۴۳٫۲۳۲٫۱۷

Digikala.com

۷۹٫۱۷۵٫۱۹۱٫۲۵۳

Divar.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۸۳٫۲۱۰

Donya-e-eqtesad.com

۹۴٫۱۸۴٫۱۲۰٫۲۳

Ebanksepah.ir

۴۶٫۲۰۹٫۳٫
۱۷۰

Edbi.ir

۱۳۰٫۱۸۵٫۷۳٫۲۴۸

E-estekhdam.com

۱۷۸٫۲۱۶٫۲۴۸٫۲۰۵

Eghtesadonline.com

۵٫۱۴۴٫۱۳۱٫۱۳۸

Emalls.ir

۱۳۸٫۱۲۸٫۱۶۲٫۳۴

Enamad.ir

۹۱٫۹۹٫۹۶٫۶۶

Enbank.net

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۴۰

Entekhab.ir

۴۶٫۲۲۴٫۲٫
۴۴

Eranico.com

۱۸۵٫۱۲۹٫۱۶۸٫۲۳۱

Esam.ir

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۷٫۵

Facenama.com

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۱۵۴

Faradeed.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۲۲۲

Fararu.com

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۵۴

Fardanews.com

۱۷۸٫۲۲٫۷۸٫۱

Farsnews.com

۱۷۸٫۲۲٫۷۸٫۲

۱۷۸٫۲۲٫۷۹٫۳

۱۸۵٫۱۴۷٫۱۷۶٫۲۳

Filimo.com

۱۸۵٫۱۳٫۲۲۹٫۱۰۱

Filmnet.ir

۴۶٫۲۰۹٫۱۶۰٫۱۳۰

Gadgetnews.ir

۱۸۵٫۳۰٫۴٫
۱۲

Ghbi.ir

۱۸۵٫۴۹٫۸۴٫۲۳۰

Gooyait.com

۹۱٫۹۸٫۱۰۰٫۱۱۸

Gsm.ir

۱۶۴٫۱۳۸٫۲۱٫۱۴۵

Hamshahrionline.ir

۵٫۱۴۴٫۱۳۱٫۲۴۵

Hamyarwp.com

۸۲٫۹۹٫۲۱۸٫۱۶۵

Hawzah.net

۲۱۷٫۲۱۸٫۱۰۸٫۱۸۶

Hibank24.ir

۴۶٫۲۲۴٫۱٫
۴۴

Hiweb.ir

۵٫۱۴۴٫۱۳۰٫۷

Hostiran.net

۷۹٫۱۷۵٫۱۵۶٫۱۴۰

Iauctb.ac.ir

۵٫۱۶۰٫۲۲۰٫۶۸

Ikco.ir

۱۰۳٫۲۱۶٫۶۰٫۲۰۳

Ilna.ir

۹۲٫۴۲٫۴۹٫۴۳

Irancell.ir

۹۴٫۲۳۲٫۱۷۳٫۲۲۲

Irandoc.ac.ir

۳۷٫۹۸٫۱۱۴٫۱۱۴

Iranecar.com

۱۸۵٫۱۱۶٫۱۶۰٫۴۳

Iranjib.ir

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۷٫۴۴

Irannaz.com

۷۷٫۳۶٫۱۶۶٫۱۹۶

Irib.ir

۷۷٫۳۶٫۱۲۸٫۰/۱۷

۶۲٫۲۲۰٫۱۲۰٫۰/۲۲

۶۲٫۲۲۰٫۱۱۹٫۰/۲۴

۹۱٫۲۲۵٫۵۳٫۰/۲۴

۷۷٫۳۶٫۱۶۳٫۲۲۷

Iribnews.ir

۱۸۵٫۱۴٫۸۰٫۱۷۱

Irimo.ir

۱۷۸٫۲۱۶٫۲۴۹٫۷۱

Irna.ir

۱۸۵٫۵۱٫۲۰۱٫۱۰

Irpopup.ir

۸۲٫۹۹٫۲۴۲٫۳

Iseema.ir

۱۶۴٫۱۳۸٫۲۳٫۸

Isna.ir

۳۷٫۲۲۸٫۱۳۶٫۲۱۹

Itbazar.com

۱۸۵٫۸٫
۱۷۳٫۲۳۶

Itpro.ir

۹۱٫۹۸٫۱۰۰٫۱۶۶

Izbank.ir

۱۸۸٫۷۵٫۸۹٫۴

Jamejamonline.ir

۸۷٫۱۰۷٫۱۳۳٫۴۳

Jamnews.ir

۷۹٫۱۷۵٫۱۵۴٫۱۰۱

Kanape.ir

۷۹٫۱۷۵٫۱۶۵٫۱۵۳

Kanoon.ir

۴۶٫۱۸٫۲۴۸٫۱۸

Karafarinbank.ir

۱۶۴٫۱۳۸٫۱۸٫۱۶۲

Khabaronline.ir

۹۲٫۵۰٫۳٫
۸۹

Khabarpu.com

۱۸۵٫۴۹٫۸۴٫۴

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۷٫۲۲۷

Khamenei.ir

۱۸۵٫۴٫
۲۸٫۲۵۱

Kimiaonline.com

۷۹٫۱۷۵٫۱۶۹٫۱۷۹

Lastsecond.ir

۱۳۰٫۱۸۵٫۷۳٫۲۱

Lioncomputer.ir

۱۸۵٫۴۹٫۸۴٫۲۵۲

Lordpopup.com

۵٫۱۴۴٫۱۲۹٫۲۵۱

Loxblog.com

۵٫۱۴۴٫۱۳۱٫۲۴۵

Marketwp.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۲۱۸

Mashreghnews.ir

۲۱۷٫۲۱۸٫۱۰۴٫۱

Mci.ir

۱۸۸٫۱۲۶٫۱۵۱٫۷

Mebank.ir

۱۸۸٫۱۲۶٫۱۵۱٫۷

Mebank.ir

۲۱۷٫۲۱۸٫۲۶٫۲۰۰

Medu.ir

۲٫۱۴۴٫۱۳۱٫۱۳۸

Meghdadit.com

۴۶٫۲۰۹٫۱۳۹٫۱۹۱

Mehrnews.com

۵٫۱۴۴٫۱۳۱٫۳۴

Mibinim.com

۵٫۱۶۰٫۲۴۵٫۲۰

Middleeastbank.ir

۵٫۱۴۴٫۱۳۳٫۱۴۶

Mihanblog.com

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۷٫۶۵

Mihanstore.net

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۷٫۶۵

Mihanstore.net

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۱۰۵

Mizanonline.ir

۱۸۸٫۲۱۳٫۷۲٫۱۷

Mobinnet.ir

۱۰۹٫۲۳۹٫۲٫
۷

Modiseh.com

۱۸۵٫۱۷۰٫۴۴٫۲

Mofidonline.com

۵٫۶۱٫۳۰٫۶۶

Musiceiranian.ir

۱۸۵٫۴۹٫۸۴٫۲۵۰

Namnak.com

۷۹٫۱۷۵٫۱۴۶٫۲

Netbarg.com

۱۸۵٫۲٫
۱۳٫۱۶۴

Nextpopup.ir

۱۸۵٫۱۶۷٫۱۰۰٫۵۳

Niazerooz.com

۱۹۳٫۱۸۹٫۱۲۲٫۱۶

Nic.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۱۸۰

Niniban.com

۱۵۸٫۵۸٫۱۸۶٫۲۱۸

Niniweblog.com

۵٫۱۶۰٫۱۵۷٫۱۵۴

Parsfootball.com

۱۷۸٫۲۱٫۴۰٫۳۸

Parsian-bank.ir

۵٫۱۴۴٫۱۲۹٫۱۹۵

Parsiblog.com

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۲۲۵

Parsine.com

۱۸۵٫۵۱٫۲۰۱٫۲۵۰

Parsnaz.ir

۱۸۵٫۵۱٫۲۰۱٫۲۵۰

Parsnaz.ir

۹۱٫۹۸٫۲۹٫۱۸۲

Parsonline.com

۷۷٫۱۰۴٫۸۳٫۵

Parstoday.com

۴۶٫۲۲۴٫۲٫
۱۸۰

Persianblog.ir

۵٫۱۴۴٫۱۳۰٫۲۱۶

Persianv.com

۵٫۱۴۴٫۱۳۰٫۱۵۱

Peyvandha.ir

۱۸۵٫۱۳٫۲۲۹٫۱۰۲

Plaan.ir

۸۷٫۱۰۷٫۳۴٫۲۰۶

Pnu.ac.ir

۱۸۵٫۴۹٫۸۴٫۲۵۲

Popkade.ir

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۷٫۱۱۸

Popupads.ir

۷۷٫۱۰۴٫۹۷٫۲۲۶

Portaltvto.com

۷۷٫۱۰۴٫۹۷٫۲۲۶

Portaltvto.com

۹۱٫۲۰۷٫۱۳۸٫۱۴۰

Post.ir

۹۱٫۹۸٫۳۱٫۶۲

Postbank.ir

۱۶۴٫۱۳۸٫۱۸٫۴۴

Rahnama.com

۱۸۵٫۱۲٫۱۰۱٫۶۲

Rahvar120.ir

۹۴٫۱۸۲٫۲۲۷٫۲۱

Rajanews.com

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۵٫۳۶

Rasekhoon.net

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۵٫۳۴

۵٫۱۶۰٫۲۴۲٫۱۰۰

Rb24.ir

۸۲٫۹۹٫۲۱۹٫۴

Refah-bank.ir

۱۸۵٫۲۴٫۱۳۹٫۱۰

Rightel.ir

۱۶۴٫۱۳۸٫۱۸٫۲۱

Roham.ws

۱۸۵٫۴۹٫۸۴٫۴

Rokna.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۲۱۵

Roozno.com

۲۱۷٫۲۱۸٫۱۷۷٫۱۸

Roshd.ir

۲۱۷٫۲۱۸٫۱۷۷٫۱۸

Roshd.ir

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۷٫۶۸

Rozblog.com

۹۱٫۹۸٫۱۰۲٫۷۰

Rqbank.ir

۱۸۵٫۴۹٫۸۴٫۱۸

Rtl-theme.com

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۷٫۲۴۴

Saat24.com

۸۹٫۱۶۵٫۲٫
۶

Sabanet.ir

۱۸۵٫۱۴۷٫۱۷۶٫۲۴

Sabavision.com

۷۹٫۱۷۵٫۱۶۶٫۸۵

Sahamyab.com

۹۵٫۳۸٫۶۱٫۱۰۵

Samandehi.ir

۹۲٫۲۴۲٫۱۹۵٫۴

Sanjesh.org

۱۹۳٫۸٫
۱۳۹٫۲۴

Sb24.com

۷۷٫۲۳۷٫۹۱٫۶۱

Sbank.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۶۹

Seratnews.ir

۷۹٫۱۷۵٫۱۴۵٫۱۳۸

shahr-bank.ir

۵٫۱۴۴٫۱۲۸٫۱۹۰

Shahrekhabar.com

۴۶٫۲۰۹٫۱۲۷٫۲۰۲

Shaparak.ir

۸۵٫۱۵٫۱۷٫۲

Shatel.ir

۹۴٫۱۸۲٫۹۸٫۹۶/۲۹

Shatelland.com

۹۴٫۱۸۲٫۱۲۹٫۶۴/۲۷

۷۹٫۱۷۵٫۱۹۱٫۶۶

Sheypoor.com

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۶۶

Shomanews.com

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۷٫۳۳

Shopkeeper.ir

۹۱٫۹۸٫۹۶٫۱۰

Sinabank.ir

۲۱۲٫۸۰٫۲۰٫۲۲۲

Snn.ir

۷۸٫۳۸٫۲۰۸٫۸۹

Srbiau.ac.ir

۹۱٫۹۸٫۱۰۰٫۵۰

Ssaa.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۱۸۶

Tabnak.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۵۹

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۱۹۸

Tabnakbato.ir

۸۰٫۱۹۱٫۷۸٫۱۵۰

Tamin.ir

۱۸۸٫۲۱۴٫۴٫
۱۵۰

۹۴٫۱۸۲٫۱۸۳٫۷۵

Tarafdari.com

۸۲٫۹۹٫۲۰۹٫۲۰۷

Tax.gov.ir

۷۹٫۱۷۵٫۱۳۸٫۱۹۴

Tct.ir

۲۱۷٫۲۱۸٫۱۶۵٫۴۰

Tebyan.net

۹۴٫۲۳۲٫۱۷۴٫۲۸

۹۴٫۲۳۲٫۱۷۵٫۴۳

۹۴٫۲۳۲٫۱۷۵٫۱۰۱

۹۴٫۲۳۲٫۱۷۵٫۱۰۳

۹۴٫۲۳۲٫۱۷۵٫۱۰۰

۹۴٫۲۳۲٫۱۷۵٫۱۰۲

۳۱٫۲۴٫۲۳۸٫۱۳۸

Tehran.ir

۸۲٫۹۹٫۲۲۴٫۱۶۴

Tejaratbank.ir

۹۴٫۲۳۲٫۱۶۹٫۱۴۲

Time.ir

۵٫۱۶۰٫۱۵۷٫۹۲

Tnews.ir

۷۹٫۱۷۵٫۱۶۹٫۱۱۴

Ttbank.ir

۴۶٫۲۲۵٫۲۴۳٫۸۴

Tvu.ac.ir

۴۶٫۳۲٫۱٫
۲۶

Uast.ac.ir

۴۶٫۱۴۳٫۲۱۳٫۵

Um.ac.ir

۸۰٫۶۶٫۱۷۷٫۵۴

Ut.ac.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۷٫۱۲۷

Vananews.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۶۳٫۴

Varzesh3.com

۷۷٫۲۳۸٫۱۲۰٫۲۲۸

Vidanama.com

۷۷٫۲۳۸٫۱۲۰٫۲۲۶

۷۹٫۱۲۷٫۱۲۵٫۹۹

Wisgoon.com

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۱۲

Yjc.ir

۹۱٫۹۸٫۲۹٫۲۱۴

Zanbil.ir

۹۱٫۲۳۹٫۵۵٫۲۴۵

Zarinpal.com

۳۷٫۲۲۸٫۱۳۷٫۱۸۱

Zoodfood.com

۹۴٫۱۸۲٫۱۸۳٫۵۰

Zoomg.ir

۹۴٫۱۸۲٫۱۸۳٫۵۰

Zoomit.ir
گردآوری:
برچسب ها: ,
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس