تصاویری دیده نشده از شاه مستبد قاجار؛ محمد علی میرزا

تاریخ نشر :دوشنبه 04 آوریل 2011 اشتراک:
اخبار گوناگون
محمد علیشاه قاجار که پس از پدرش مظفرالدین شاه به سلطنت رسید از همان ابتدای سلطنت ساز ناسازگاری خود را با مشروطه خواهان کوک کرد و با پشتیبانی دولت روسیه به انحا گوناگون به دشمنی با مشروطه خواهان پرداخت. محمدعلیشاه با خواست انگلیس از سلطنت خلع و پسرش احمدشاه به پادشاهی رسید. سرانجام محمدعلیشاه در […]

محمد علیشاه قاجار که پس از پدرش مظفرالدین شاه به سلطنت رسید از همان ابتدای سلطنت ساز ناسازگاری خود را با مشروطه خواهان کوک کرد و با پشتیبانی دولت روسیه به انحا گوناگون به دشمنی با مشروطه خواهان پرداخت.

محمدعلیشاه با خواست انگلیس از سلطنت خلع و پسرش احمدشاه به پادشاهی رسید. سرانجام محمدعلیشاه در ۱۶ فرودین ماه ۱۳۰۳ شمسی درگذشت.

محمدعلی میرزا قاجار به هنگام تبعید در بندر ادسا

محمدعلی میرزا قاجار به هنگام تبعید در بندر ادسا

محمد علی شاه و وزرای او در باغ شاه بعد از به توپ بستن مجلس

محمد علی شاه و وزرای او در باغ شاه

مراسم استقبال رسمی از محمدعلی میرزا قاجار ( ولیعهد ) به هنگام ورود به دارالحکومه تبریز در باغ صاحب دیوان

باغ صاحب دیوان

محمد علیشاه در حال تاجگذاری

محمد علیشاه در حال تاجگذاری

تاج الملوک ( مادر محمدعلی شاه قاجار و دختر میرزا تقی خان امیرکبیر ) ملقب به ام الخاقان در سنین جوانی

تاج الملوک

محمد علی میرزا در بندر اودسا هنوز امیدوار  است که به سلطنت بازگردد!

محمد علی میرزا در بندر اودسا

بندر اودسا ‏، خانواده سابق سلطنتی؛ ملکه جهان همراه با محمدعلی میرزا

ملکه جهان همراه با محمدعلی میرزا

محمد علیشاه قاجار پس از خلع شدن از سلطنت

محمد علیشاه قاجار پس از خلع شدن از سلطنت

محمدعلیشاه در اواخر عمر

محمدعلیشاه در اواخر عمر

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرادرس