تاریخ نشر :چهارشنبه 19 ژوئن 2019 مشاهده : 866 تصاویر خبری RSS

معرفی شدن مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

معرفی شدن مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز اخبار گوناگون
دلایل و مقصران اصلی وقوع حادثه سیل دروازه قرآن شیراز در نوروز 98 را در ادامه این خبر می خوانید.

به تازگی مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز در استان فارس مشخص شده است. رئیس کمیته حقیقت‌ یاب در شورای اسلامی شهر شیراز استان فارس به نام عبدالرزاق موسوی در صحن علنی شورای این شهر در مورد بررسی‌ ها و تحقیقات کمیته حقیقت‌ یاب شورای شهر شیراز درباره حادثه سیل دروازه قرآن شیراز صحبت هایی ارائه کرد. برای آگاهی از مقصران اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز با پرشین وی همراه باشید.

مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

عبدالرزاق موسوی گفت: صرف نظر از عوامل طبیعی، بررسی سهم عوامل انسانی
– مدیریتی تاثیرگذار و دستگاه‌های اجرایی در وقوع و تشدید سیل و افزایش خسارات
و تلفات ناشی از آن شناسایی شده که با در نظر گرفتن میزان تاثیر و بازه زمانی
اقدام یا عدم اقدام موثر، با تعیین وزن به هر کدام از مجموعه‌ها امتیازدهی شده است.

نتایج بررسی مقصران حادثه سیل دروازه قرآن شیراز بدین شرح است؛

۱- ظرفیت ناکافی مجاری زیر سطحی انتقال سیل ناشی از ضعف یا خلاء آمار و اطلاعات
بارندگی در زمان انجام یا تکمیل مطالعات در سال ۶۶ در مقایسه با وضعیت فعلی و میزان
بارندگی سیل رخ داده، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در زمان انجام یا تکمیل
مطالعات در سال ۱۳۶۶)، سهم عامل ۱۷.۵ درصد.

۲- اجرای غیر منطبق پروژه در قیاس با طرح اولیه در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، دستگاه
اجرایی مرتبط شهرداری شیراز در بازه زمانی اجرای طرح، سهم عامل ۶ درصد.

۳- عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در اجرای طرح (عدم دریافت مجوز و تاییدیه
از وزارت نیرو)، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز در بازه زمانی انجام مطالعه
و اجرای طرح، سهم عامل ۵ درصد.

۴- عدم نظارت کافی بر اقدامات شهرداری در انجام مطالعات و مرحله تصویب طرح
مجرای زیرسطحی انتقال سیل در سال ۱۳۶۶ به رغم مسئولیت، دستگاه اجرایی
مرتبط استانداری فارس در زمان انجام مطالعات و تصویب طرح در سال ۱۳۶۶، سهم
عامل ۲ درصد.

مقصران وقوع حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

۵- عدم نظارت کافی بر اقدامات شهرداری در اجرای غیرمنطبق پروژه با طرح در بازه
زمانی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ به رغم مسئولیت قانونی، دستگاه اجرایی مرتبط
استانداری فارس در زمان اجرای طرح طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، سهم عامل
۲ درصد.

۶- عدم اقدام لازم در تملک اراضی مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌ها و طرح‌های
پیشگیرانه در مسیل دروازه قرآن (بالادست مجرای زیرسطحی انتقال سیلاب)،
دستگاه اجرایی مرتبط وزارت کشور (استانداری فارس در بازه زمانی سال‌های
۱۳۶۶ تا کنون)، سهم عامل ۲ درصد.

حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

حادثه سیل دروازه قرآن شیراز نوروز ۹۸

۷- بی‌توجهی و عدم مراقبت شرکت آب منطقه‌ای فارس از مسیل دروازه قرآن
در زمان اجرای طرح دهه ۱۳۶۰ و همچنین عدم پاسخ به استعلام شهرداری
شیراز در سال ۱۳۹۴، دستگاه اجرایی مرتبط وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای
فارس در دهه ۱۳۶۰ و سال ۱۳۹۴)، سهم عامل ۸.۵ درصد.

۸- کاهش ظرفیت حوضچه تنظیمی قبل از مجرای زیرسطحی انتقال صحیح
به علت پرکردن دره جهت افزایش عرض جاده شیراز به مردشت (تبدیل راه
اصلی به بزرگراه)، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس
در بازه زمانی احداث بزرگراه سهم عامل ۶ درصد.

۹- عدم اجرای طرح های تکمیلی بعدی از جمله سازه‌های تاخیری، علیرغم
انجام مطالعات و تهیه طرح توسط مشاوران طرف قرارداد با شهرداری در سال
های ۶۹ تا کنون، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در ادوار مختلف در
سال‌های ۱۳۶۹ تا کنون)، سهم عامل ۱۶.۵ درصد.

دلیل رخ دادن حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

۱۰- عدم تهیه طرح خطرپذیری شهر در مواجهه با مخاطره سیل و عدم ایجاد
ساختار قانونی ستاد مدیریت بحران در شهرداری از زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری
شیراز (از سال ۱۳۸۸ تا کنون) سهم عامل ۴ درصد.

۱۱- عدم استقرار تیم پایش به منظور پاکسازی دهانه ورودی مجرای انتقال
سیلاب در دروازه قرآن و هشدار و اطلاع رسانی در وضعیت اضطراری قبل از
وقوع سیل، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در زمان وقوع سیل)،
سهم عامل ۵ درصد.

۱۲- عدم اهتمام لازم در جهت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استان‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در امر مدیریت بحران، دستگاه اجرایی مرتبط سازمان مدیریت بحران کشور (از سال ۱۳۸۸ تا کنون)، سهم عامل ۲ درصد.

۱۳- عدم اقدام لازم جهت اجرای ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تامین منابع مالی برای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی از جمله تهیه طرح خطرپذیری کشور، دستگاه اجرایی مرتبط سازمان برنامه و بودجه کشور (از سال ۱۳۸۸ تا کنون) سهم عامل ۲ درصد.

مقصران حادثه سیل دروازه قرآن شیراز در نوروز ۹۸

۱۴- احداث بزرگراه کمربندی شمال شرق شیراز تجمیع آبراه‌ها و ایجاد خاکریز و حصار توری در بالادست بزرگراه مذکور که منجر به پس‌زدگی موضعی روان آب کاهش سطح نفوذ زمان تمرکز شده است، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس (در زمان اجرای طرح) سهم عامل ۱.۵ درصد.

۱۵- موافقت با تغییر کاربری اراضی در حریم شهر شیراز و ایجاد سطوح نفوذناپذیر که منجر به افزایش مقدار روان آب و کاهش زمان تمرکز شده است، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس (از سال ۱۳۶۹ تا کنون)، سهم عامل ۳ و نیم درصد.

۱۶- استقرار و عدم جمع آوری کانکس قرارگاه پلیس به رای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، دستگاه اجرایی مرتبط نیروی انتظامی استان فارس (از سال ۱۳۹۱ تا زمان وقوع)، سهم عامل ۲.۵ درصد.

۱۷- عدم اشراف کافی عوامل میدانی نیروی انتظامی به مخاطرات و روش‌های مواجه و مدیریت سیلاب و عدم هدایت مناسب وسایل نقلیه به حاشیه خیابان و همچنین عدم تهیه طرح‌های ترافیکی ویژه این منطقه جهت روبرو شدن با مخاطره سیل، دستگاه اجرایی مرتبط نیروی انتظامی استان فارس (در زمان وقوع سیل)، سهم عامل ۲.۵
درصد .

دلایل وقوع حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

۱۸ – عدم تهیه و اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوضه به حوضه آبخیز بالادست در سال‌های بعد از اجرای طرح، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس (از سال ۱۳۶۶ تا کنون)، سهم عامل ۳ درصد.

۱۹- پر کردن یکی از مسیل‌های اصلی حوزه آبخیز با خاک دست‌ریز به منظور ایجاد راه دسترسی به ارتفاعات کوه نور و محل حفر چاه آب شرب دستگاه اجرایی مرتبط شرکت آبفا شیراز (از سال ۱۳۹۶ تا زمان وقوع سیل)، سهم عامل ۱.۵ درصد.

۲۰- عدم پیش‌بینی دقیق وضعیت بارندگی (روز و منطقه بارش) و عدم هشدار به موقع احتمال وقوع سیل به دلیل عدم استقرار ایستگاه باران سنجی در حوضه آبخیز دروازه قرآن به رغم خطر خطر پذیری منطقه، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل هواشناسی فارس (در زمان وقوع حادثه)، سهم عامل ۴ درصد.

۲۱ -عدم توجه رانندگان و عابران پیاده در محل وقوع سیل به تذکرات و فرامین پلیس راهور پلیس انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط و همچنین تجمع افراد و خودروها در محل وقوع سیل، دستگاه اجرایی مرتبط رانندگان خودروها و عابران پیاده حاضر در محل، سهم عامل ۳ درصد.

اقتصاد آنلاین

2019-06-19 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
ساره بیات و محمد حسن معینی در پشت صحنه سریال دل
مانتوهای شیک نیوشا ضیغمی بازیگر معروف
سپیده بزمی پور همسر شاهرخ استخری در کنار دخترش نبات
ایوانکا ترامپ , همسر و فرزندانش در مراسم پرتاب فضاپیمای ناسا
ماجرای خیار خوردن علی لهراسبی قبل از کنسرت
بنیامین بهادری و همسرش شایلی با ست زیبای لباسش
حسین تهی در لایو با بنیامین ؛ توبه‌ام ربطی به مجوز ندارد
عماد طالب زاده خواننده پاپ در کنار همسر و فرزنداش
پست عاشقانه مهناز افشار برای تولد دخترش لیانا
هنرمندان معروف ایرانی که صاحب فرزند نشدند
سرنوشت یک میلیون شاخه گل مهریه عروس خانوم
ماشین سواری مهران غفوریان و هانا دخترش
سکانسی دیدنی از پشت صحنه سریال هم گناه
جالب ترین حواشی مجلس یازدهم در روز اول !
گفتگو با بهمن پسری که با رومینا در ارتباط بود به صورت تصویری
افسانه شجریان با انتشار تصویر مادرش تولد ایشان را تبریک گفت
منوچهر هادی و همسرش یکتا ناصر با ست سفید در کنار دخترشان
حرف‌های پسر ماجرای رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله‌ تالشی
مراسم خاکسپاری صدیقه کیانفر با حضور بازیگران
این مرد چاق ۱۲ مامور آتش‌نشانی را به خانه اش کشاند!
انگشترهای خاص سمیرا حسن پور بازیگر معروف
عکس های بچگی دختر و پسر مهراب قاسم خانی
حنا فردین و برادرش محمد علی در ماشین شیک و لاکچری اش
رومینا و بهمن ؛ فرار دختر و انتشار عکس خصوصی و قتل !
سعید کریمی بازیگر سریال بچه مهندس و همسرش
سلفی رضا صادقی و همسرش در کنار دخترانشان
رزیتا غفاری و دخترش و شباهت زیاد دختر خانم به مادرش
خداحافظی تلخ روزبه حصاری و ثریا قاسمی با بچه مهندس ۳
محسن فروزان و همسرش نسیم نهالی در خارج کشور
جشن تولد مینا دلشاد بازیگر ستایش در مکانی خاص
ازدواج لیندا کیانی ؛ لیندا کیانی بازیگر سینما و تلویزیون ازدواج کرد
مدل مانتو های نفیسه روشن شیک و جذاب
میکلا مدل ۱۹ ساله‌ آمریکایی رقیب ستاره‌های هالیوود شد
یکی از فجیع ‌ترین قتلهای ناموسی سال ؛ همه‌چیز درباره رومینا
پژمان بازغی و همسر و دخترش نفس در کنار آناهیتا درگاهی
صحبت های پایانی عباس بریهی مداح خوزستانی که بر اثر کرونا درگذشت
زندگی روزبه حصاری ؛ از زندگی مرفه به سمت نوازندگی خیابانی رفت
بهنوش طباطبابی بازیگر معروف مشغول نذری دادن
مهشید جوادی بازیگر سریال بچه مهندس۳ ؛ بچه روستا هستم
سورپرایز احمد ایراندوست برای مرحوم صدیقه کیانفر
بهاره رهنما در حرم امام رضا در روز اول بازگشایی حرم مطهر
واکنش مجری به لالایی خواندن در برنامه زنده توسط میهمان زن
ماسک ترمه مد جدید نگین معتضدی بازیگر معروف
سانسور اجرای عبدالمالکی در دورهمی و واکنش این خواننده
توضیحات محمدرضا حیاتی اخبارگو بعد از ابراز ارادت به اِبی
ماجرای تلخ زندگی فرزاد فرخ خواننده پاپ , من کودک کار بودم
خاص ترین مدل مانتو های مبینا نصیری مجری برنامه صبح به خیر ایران
سلفی ملیکا زارعی مجری برنامه کودک با دخترش در ماشین
محمدرضا حیاتی گوینده خبر از بیکاری دو پسرش گفت
چالش کپسول گاز امین حیایی در برنامه عصر جدید
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن