تاریخ نشر :چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ مشاهده : 785 تصاویر خبری RSS

معرفی شدن مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

معرفی شدن مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز اخبار گوناگون
دلایل و مقصران اصلی وقوع حادثه سیل دروازه قرآن شیراز در نوروز 98 را در ادامه این خبر می خوانید.

به تازگی مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز در استان فارس مشخص شده است. رئیس کمیته حقیقت‌ یاب در شورای اسلامی شهر شیراز استان فارس به نام عبدالرزاق موسوی در صحن علنی شورای این شهر در مورد بررسی‌ ها و تحقیقات کمیته حقیقت‌ یاب شورای شهر شیراز درباره حادثه سیل دروازه قرآن شیراز صحبت هایی ارائه کرد. برای آگاهی از مقصران اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز با پرشین وی همراه باشید.

مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

عبدالرزاق موسوی گفت: صرف نظر از عوامل طبیعی، بررسی سهم عوامل انسانی
– مدیریتی تاثیرگذار و دستگاه‌های اجرایی در وقوع و تشدید سیل و افزایش خسارات
و تلفات ناشی از آن شناسایی شده که با در نظر گرفتن میزان تاثیر و بازه زمانی
اقدام یا عدم اقدام موثر، با تعیین وزن به هر کدام از مجموعه‌ها امتیازدهی شده است.

نتایج بررسی مقصران حادثه سیل دروازه قرآن شیراز بدین شرح است؛

۱- ظرفیت ناکافی مجاری زیر سطحی انتقال سیل ناشی از ضعف یا خلاء آمار و اطلاعات
بارندگی در زمان انجام یا تکمیل مطالعات در سال ۶۶ در مقایسه با وضعیت فعلی و میزان
بارندگی سیل رخ داده، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در زمان انجام یا تکمیل
مطالعات در سال ۱۳۶۶)، سهم عامل ۱۷.۵ درصد.

۲- اجرای غیر منطبق پروژه در قیاس با طرح اولیه در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، دستگاه
اجرایی مرتبط شهرداری شیراز در بازه زمانی اجرای طرح، سهم عامل ۶ درصد.

۳- عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در اجرای طرح (عدم دریافت مجوز و تاییدیه
از وزارت نیرو)، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز در بازه زمانی انجام مطالعه
و اجرای طرح، سهم عامل ۵ درصد.

۴- عدم نظارت کافی بر اقدامات شهرداری در انجام مطالعات و مرحله تصویب طرح
مجرای زیرسطحی انتقال سیل در سال ۱۳۶۶ به رغم مسئولیت، دستگاه اجرایی
مرتبط استانداری فارس در زمان انجام مطالعات و تصویب طرح در سال ۱۳۶۶، سهم
عامل ۲ درصد.

مقصران وقوع حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

۵- عدم نظارت کافی بر اقدامات شهرداری در اجرای غیرمنطبق پروژه با طرح در بازه
زمانی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ به رغم مسئولیت قانونی، دستگاه اجرایی مرتبط
استانداری فارس در زمان اجرای طرح طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، سهم عامل
۲ درصد.

۶- عدم اقدام لازم در تملک اراضی مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌ها و طرح‌های
پیشگیرانه در مسیل دروازه قرآن (بالادست مجرای زیرسطحی انتقال سیلاب)،
دستگاه اجرایی مرتبط وزارت کشور (استانداری فارس در بازه زمانی سال‌های
۱۳۶۶ تا کنون)، سهم عامل ۲ درصد.

حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

حادثه سیل دروازه قرآن شیراز نوروز ۹۸

۷- بی‌توجهی و عدم مراقبت شرکت آب منطقه‌ای فارس از مسیل دروازه قرآن
در زمان اجرای طرح دهه ۱۳۶۰ و همچنین عدم پاسخ به استعلام شهرداری
شیراز در سال ۱۳۹۴، دستگاه اجرایی مرتبط وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای
فارس در دهه ۱۳۶۰ و سال ۱۳۹۴)، سهم عامل ۸.۵ درصد.

۸- کاهش ظرفیت حوضچه تنظیمی قبل از مجرای زیرسطحی انتقال صحیح
به علت پرکردن دره جهت افزایش عرض جاده شیراز به مردشت (تبدیل راه
اصلی به بزرگراه)، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس
در بازه زمانی احداث بزرگراه سهم عامل ۶ درصد.

۹- عدم اجرای طرح های تکمیلی بعدی از جمله سازه‌های تاخیری، علیرغم
انجام مطالعات و تهیه طرح توسط مشاوران طرف قرارداد با شهرداری در سال
های ۶۹ تا کنون، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در ادوار مختلف در
سال‌های ۱۳۶۹ تا کنون)، سهم عامل ۱۶.۵ درصد.

دلیل رخ دادن حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

۱۰- عدم تهیه طرح خطرپذیری شهر در مواجهه با مخاطره سیل و عدم ایجاد
ساختار قانونی ستاد مدیریت بحران در شهرداری از زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری
شیراز (از سال ۱۳۸۸ تا کنون) سهم عامل ۴ درصد.

۱۱- عدم استقرار تیم پایش به منظور پاکسازی دهانه ورودی مجرای انتقال
سیلاب در دروازه قرآن و هشدار و اطلاع رسانی در وضعیت اضطراری قبل از
وقوع سیل، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در زمان وقوع سیل)،
سهم عامل ۵ درصد.

۱۲- عدم اهتمام لازم در جهت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استان‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در امر مدیریت بحران، دستگاه اجرایی مرتبط سازمان مدیریت بحران کشور (از سال ۱۳۸۸ تا کنون)، سهم عامل ۲ درصد.

۱۳- عدم اقدام لازم جهت اجرای ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تامین منابع مالی برای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی از جمله تهیه طرح خطرپذیری کشور، دستگاه اجرایی مرتبط سازمان برنامه و بودجه کشور (از سال ۱۳۸۸ تا کنون) سهم عامل ۲ درصد.

مقصران حادثه سیل دروازه قرآن شیراز در نوروز ۹۸

۱۴- احداث بزرگراه کمربندی شمال شرق شیراز تجمیع آبراه‌ها و ایجاد خاکریز و حصار توری در بالادست بزرگراه مذکور که منجر به پس‌زدگی موضعی روان آب کاهش سطح نفوذ زمان تمرکز شده است، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس (در زمان اجرای طرح) سهم عامل ۱.۵ درصد.

۱۵- موافقت با تغییر کاربری اراضی در حریم شهر شیراز و ایجاد سطوح نفوذناپذیر که منجر به افزایش مقدار روان آب و کاهش زمان تمرکز شده است، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس (از سال ۱۳۶۹ تا کنون)، سهم عامل ۳ و نیم درصد.

۱۶- استقرار و عدم جمع آوری کانکس قرارگاه پلیس به رای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، دستگاه اجرایی مرتبط نیروی انتظامی استان فارس (از سال ۱۳۹۱ تا زمان وقوع)، سهم عامل ۲.۵ درصد.

۱۷- عدم اشراف کافی عوامل میدانی نیروی انتظامی به مخاطرات و روش‌های مواجه و مدیریت سیلاب و عدم هدایت مناسب وسایل نقلیه به حاشیه خیابان و همچنین عدم تهیه طرح‌های ترافیکی ویژه این منطقه جهت روبرو شدن با مخاطره سیل، دستگاه اجرایی مرتبط نیروی انتظامی استان فارس (در زمان وقوع سیل)، سهم عامل ۲.۵
درصد .

دلایل وقوع حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

۱۸ – عدم تهیه و اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوضه به حوضه آبخیز بالادست در سال‌های بعد از اجرای طرح، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس (از سال ۱۳۶۶ تا کنون)، سهم عامل ۳ درصد.

۱۹- پر کردن یکی از مسیل‌های اصلی حوزه آبخیز با خاک دست‌ریز به منظور ایجاد راه دسترسی به ارتفاعات کوه نور و محل حفر چاه آب شرب دستگاه اجرایی مرتبط شرکت آبفا شیراز (از سال ۱۳۹۶ تا زمان وقوع سیل)، سهم عامل ۱.۵ درصد.

۲۰- عدم پیش‌بینی دقیق وضعیت بارندگی (روز و منطقه بارش) و عدم هشدار به موقع احتمال وقوع سیل به دلیل عدم استقرار ایستگاه باران سنجی در حوضه آبخیز دروازه قرآن به رغم خطر خطر پذیری منطقه، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل هواشناسی فارس (در زمان وقوع حادثه)، سهم عامل ۴ درصد.

۲۱ -عدم توجه رانندگان و عابران پیاده در محل وقوع سیل به تذکرات و فرامین پلیس راهور پلیس انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط و همچنین تجمع افراد و خودروها در محل وقوع سیل، دستگاه اجرایی مرتبط رانندگان خودروها و عابران پیاده حاضر در محل، سهم عامل ۳ درصد.

اقتصاد آنلاین

2019-06-19 / گردآوری:
برچسب ها:
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
جنجال اپلیکیشن gradient در فضای مجازی | سعی می کنم خودم باشم
توئیت هایی خواندنی از تشکر زائران ایرانی از موکب داران عراقی
نمونه های شگفت انگیز از معماهای مرموز حل نشده جهان
عجیب ترین دسته گل عروس که از گل ساخته نشده است !!!
روز جهانی تنبل ها ، بر شما تنبل عزیز مبارک !
تصاویری عاشقانه از مراسم ازدواج رافائل نادال
ماجرای قبض های نجومی موبایل برای اربعین رفته ها
سوژه های عجیب از تظاهرات در کشور لبنان | از سلفی با قلیان تا عکس های عاشقانه !!!
حرف های جنجالی استقلالی سابق درباره دربی سیاسی تاریخ ورزش ایران
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹
سکانس عجیب و غریب خواستگاری از ستایش سوژه شد!!
پرتقال های رنگ شده غیر طبیعی در بازار به نام پرتقال های شمال!!
ماجرای رسوایی روح الله زم , شیرین نجفی، محمدحسین رستمی و… دیگران!!
راز سلامت و خوش تیپی علی کریمی جادوگر ۴۱ ساله چیست؟!!
عاشقانه های نرگس محمدی بازیگر ستایش برای همسر معروفش!
تصویر زنی که پربازدیدترین عکس روز شبکه های اجتماعی شد!!
علاقه زنان سعودی عربستان به شاهین شکاری!!
احتمال رفع فیلترینگ تلگرام با توجه به اتفاقات اخیر!؟
دستگیری شرور معروف محله نارمک تهران!!
محسن تنابنده کارگردان فیلم قسم :مهناز افشار را برای کاریزمایش آوردم!!
هشدار رئیس پلیس تهران به عرضه کنندگان لباس نامتعارف و پاره!!
رئیس دفتر روحانی: رئیس جمهور تا ساعت ۱۱ شب کار می‌ کند!
تصاویری از مراسم عروسی وارث پادشاهی و نوه ناپلئون بناپارت!
گوشت‌ های لاکچری و ماساژ دیده، کیلویی یک میلیون تومان!!!
گریم جدید و متفاوت احمد مهران فر ارسطو پایتخت در دینامیت!
پیش بینی بارش باران در پاییز ۹۸ در ۲۰ استان | برف در برخی مناطق!!
سکانسی از سریال ستایش ۳ که جنجالی شد!!
عناوین روزنامه‌های امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز ۹۸/۷/۲۹
سایت فدراسیون فوتبال بحرین توسط یک ایرانی هک شد | ایرانی ، با غیرت است
نامزدی عجیب غریب صدام حسین تکریتی به روایت شلیک !!!
سلبریتی هایی که در حادثه ۱۱ سپتامبر تا آن دنیا رفتند و برگشتند
سرنوشت فینالیست های نهایی برنامه عصر جدید | آیا وفای به عهد شد ؟
ماشین لاکچری علیرضا بیرانوند با قیمتی فوق لاکچری تر
حسین فریدون به مرخصی رفت | زندان اوین در انتظار او
قرص های استامینوفن مرگ آور در داروخانه های ایرانی
ماشین ایرانی طور قیس سعید رئیس جمهور تونس
عکس ویلای بهاره رهنما و همسرش در شرایطی فوق لاکچری
نظر شنیدنی گیتی خامنه مجری دهه ۶۰ درباره بازیگران مجری شده
سالگرد ازدواج متفاوت بیماری آلزایمر پیرزن عاشق را درمان کرد
عباس عراقچی وزارت خارجه با چهره پوشیده در راهپیمایی اربعین
گلایه های زهره صفوی بازیگر پیشکسوت از ستایش ۳ شدن کارگردانان ایرانی
محمدرضا شریفی نیا بازیگر ایرانی پای پخت دیگ نذری رفته است
تصویر متفاوت منتشر شده از فرزند سید حسن نصرالله در موکب اربعین!
مجری هتاک تلویزیون از علی دایی بابت جنجال اخیر عذرخواهی کرد!!
وسواس و علاقه شدید و عجیب یک زن به رنگ قرمز!!
حضور محمد باقر قالیباف در راهپیمایی اربعین امسال
ماجرای عشق شیرین نجفی ادمین دوم آمد نیوز به روح الله زم !!
انتقادات از کنسرت گلزار در لس آنجلس و واکنش خودش!!
زیباترین زن جهان بر اساس معیارهای علمی معرفی شد!!
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن