تاریخ نشر :چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸مشاهده : 728تصاویر خبریRSS

معرفی شدن مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

معرفی شدن مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیرازاخبار گوناگون
دلایل و مقصران اصلی وقوع حادثه سیل دروازه قرآن شیراز در نوروز 98 را در ادامه این خبر می خوانید.

به تازگی مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز در استان فارس مشخص شده است. رئیس کمیته حقیقت‌ یاب در شورای اسلامی شهر شیراز استان فارس به نام عبدالرزاق موسوی در صحن علنی شورای این شهر در مورد بررسی‌ ها و تحقیقات کمیته حقیقت‌ یاب شورای شهر شیراز درباره حادثه سیل دروازه قرآن شیراز صحبت هایی ارائه کرد. برای آگاهی از مقصران اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز با پرشین وی همراه باشید.

مقصر اصلی حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

عبدالرزاق موسوی گفت: صرف نظر از عوامل طبیعی، بررسی سهم عوامل انسانی
– مدیریتی تاثیرگذار و دستگاه‌های اجرایی در وقوع و تشدید سیل و افزایش خسارات
و تلفات ناشی از آن شناسایی شده که با در نظر گرفتن میزان تاثیر و بازه زمانی
اقدام یا عدم اقدام موثر، با تعیین وزن به هر کدام از مجموعه‌ها امتیازدهی شده است.

نتایج بررسی مقصران حادثه سیل دروازه قرآن شیراز بدین شرح است؛

۱- ظرفیت ناکافی مجاری زیر سطحی انتقال سیل ناشی از ضعف یا خلاء آمار و اطلاعات
بارندگی در زمان انجام یا تکمیل مطالعات در سال ۶۶ در مقایسه با وضعیت فعلی و میزان
بارندگی سیل رخ داده، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در زمان انجام یا تکمیل
مطالعات در سال ۱۳۶۶)، سهم عامل ۱۷.۵ درصد.

۲- اجرای غیر منطبق پروژه در قیاس با طرح اولیه در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، دستگاه
اجرایی مرتبط شهرداری شیراز در بازه زمانی اجرای طرح، سهم عامل ۶ درصد.

۳- عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در اجرای طرح (عدم دریافت مجوز و تاییدیه
از وزارت نیرو)، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز در بازه زمانی انجام مطالعه
و اجرای طرح، سهم عامل ۵ درصد.

۴- عدم نظارت کافی بر اقدامات شهرداری در انجام مطالعات و مرحله تصویب طرح
مجرای زیرسطحی انتقال سیل در سال ۱۳۶۶ به رغم مسئولیت، دستگاه اجرایی
مرتبط استانداری فارس در زمان انجام مطالعات و تصویب طرح در سال ۱۳۶۶، سهم
عامل ۲ درصد.

مقصران وقوع حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

۵- عدم نظارت کافی بر اقدامات شهرداری در اجرای غیرمنطبق پروژه با طرح در بازه
زمانی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ به رغم مسئولیت قانونی، دستگاه اجرایی مرتبط
استانداری فارس در زمان اجرای طرح طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، سهم عامل
۲ درصد.

۶- عدم اقدام لازم در تملک اراضی مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌ها و طرح‌های
پیشگیرانه در مسیل دروازه قرآن (بالادست مجرای زیرسطحی انتقال سیلاب)،
دستگاه اجرایی مرتبط وزارت کشور (استانداری فارس در بازه زمانی سال‌های
۱۳۶۶ تا کنون)، سهم عامل ۲ درصد.

حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

حادثه سیل دروازه قرآن شیراز نوروز ۹۸

۷- بی‌توجهی و عدم مراقبت شرکت آب منطقه‌ای فارس از مسیل دروازه قرآن
در زمان اجرای طرح دهه ۱۳۶۰ و همچنین عدم پاسخ به استعلام شهرداری
شیراز در سال ۱۳۹۴، دستگاه اجرایی مرتبط وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای
فارس در دهه ۱۳۶۰ و سال ۱۳۹۴)، سهم عامل ۸.۵ درصد.

۸- کاهش ظرفیت حوضچه تنظیمی قبل از مجرای زیرسطحی انتقال صحیح
به علت پرکردن دره جهت افزایش عرض جاده شیراز به مردشت (تبدیل راه
اصلی به بزرگراه)، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس
در بازه زمانی احداث بزرگراه سهم عامل ۶ درصد.

۹- عدم اجرای طرح های تکمیلی بعدی از جمله سازه‌های تاخیری، علیرغم
انجام مطالعات و تهیه طرح توسط مشاوران طرف قرارداد با شهرداری در سال
های ۶۹ تا کنون، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در ادوار مختلف در
سال‌های ۱۳۶۹ تا کنون)، سهم عامل ۱۶.۵ درصد.

دلیل رخ دادن حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

۱۰- عدم تهیه طرح خطرپذیری شهر در مواجهه با مخاطره سیل و عدم ایجاد
ساختار قانونی ستاد مدیریت بحران در شهرداری از زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری
شیراز (از سال ۱۳۸۸ تا کنون) سهم عامل ۴ درصد.

۱۱- عدم استقرار تیم پایش به منظور پاکسازی دهانه ورودی مجرای انتقال
سیلاب در دروازه قرآن و هشدار و اطلاع رسانی در وضعیت اضطراری قبل از
وقوع سیل، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در زمان وقوع سیل)،
سهم عامل ۵ درصد.

۱۲- عدم اهتمام لازم در جهت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استان‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در امر مدیریت بحران، دستگاه اجرایی مرتبط سازمان مدیریت بحران کشور (از سال ۱۳۸۸ تا کنون)، سهم عامل ۲ درصد.

۱۳- عدم اقدام لازم جهت اجرای ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تامین منابع مالی برای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی از جمله تهیه طرح خطرپذیری کشور، دستگاه اجرایی مرتبط سازمان برنامه و بودجه کشور (از سال ۱۳۸۸ تا کنون) سهم عامل ۲ درصد.

مقصران حادثه سیل دروازه قرآن شیراز در نوروز ۹۸

۱۴- احداث بزرگراه کمربندی شمال شرق شیراز تجمیع آبراه‌ها و ایجاد خاکریز و حصار توری در بالادست بزرگراه مذکور که منجر به پس‌زدگی موضعی روان آب کاهش سطح نفوذ زمان تمرکز شده است، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس (در زمان اجرای طرح) سهم عامل ۱.۵ درصد.

۱۵- موافقت با تغییر کاربری اراضی در حریم شهر شیراز و ایجاد سطوح نفوذناپذیر که منجر به افزایش مقدار روان آب و کاهش زمان تمرکز شده است، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس (از سال ۱۳۶۹ تا کنون)، سهم عامل ۳ و نیم درصد.

۱۶- استقرار و عدم جمع آوری کانکس قرارگاه پلیس به رای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، دستگاه اجرایی مرتبط نیروی انتظامی استان فارس (از سال ۱۳۹۱ تا زمان وقوع)، سهم عامل ۲.۵ درصد.

۱۷- عدم اشراف کافی عوامل میدانی نیروی انتظامی به مخاطرات و روش‌های مواجه و مدیریت سیلاب و عدم هدایت مناسب وسایل نقلیه به حاشیه خیابان و همچنین عدم تهیه طرح‌های ترافیکی ویژه این منطقه جهت روبرو شدن با مخاطره سیل، دستگاه اجرایی مرتبط نیروی انتظامی استان فارس (در زمان وقوع سیل)، سهم عامل ۲.۵
درصد .

دلایل وقوع حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

۱۸ – عدم تهیه و اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوضه به حوضه آبخیز بالادست در سال‌های بعد از اجرای طرح، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس (از سال ۱۳۶۶ تا کنون)، سهم عامل ۳ درصد.

۱۹- پر کردن یکی از مسیل‌های اصلی حوزه آبخیز با خاک دست‌ریز به منظور ایجاد راه دسترسی به ارتفاعات کوه نور و محل حفر چاه آب شرب دستگاه اجرایی مرتبط شرکت آبفا شیراز (از سال ۱۳۹۶ تا زمان وقوع سیل)، سهم عامل ۱.۵ درصد.

۲۰- عدم پیش‌بینی دقیق وضعیت بارندگی (روز و منطقه بارش) و عدم هشدار به موقع احتمال وقوع سیل به دلیل عدم استقرار ایستگاه باران سنجی در حوضه آبخیز دروازه قرآن به رغم خطر خطر پذیری منطقه، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل هواشناسی فارس (در زمان وقوع حادثه)، سهم عامل ۴ درصد.

۲۱ -عدم توجه رانندگان و عابران پیاده در محل وقوع سیل به تذکرات و فرامین پلیس راهور پلیس انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط و همچنین تجمع افراد و خودروها در محل وقوع سیل، دستگاه اجرایی مرتبط رانندگان خودروها و عابران پیاده حاضر در محل، سهم عامل ۳ درصد.

اقتصاد آنلاین

2019-06-19 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
سوژه های بسیار دیدنی از اسباب کشی در خوابگاه
گران ترین چای دنیا که برای نوشیدن آن احتمالا مجبور به گرفتن وام می شوید !
واکنش پیج رهبر معظم انقلاب به توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه
مراحل اخذ سند المثنی خودرو برای متقاضیان
فروشگاه شهروند به دلیل بسیار عجیبی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شد !!!
رد پای محمد بن سلمان در ماجرای فرار همسر حاکم امارات
خبرساز شدن شهریه نجومی یک دبستان لاکچری !!
تغییر چهره عجیب یک مرد در اثر بیماری ناشناخته
تصویری از آگهی فروش نفتکش انگلیسی در دیوار
شباهت جالب پریناز ایزدیار با شرکت کننده برنامه عصر جدید
خونسردی مجریان حین زلزله یونان در آنتن زنده !!!
استندآپ علیرضا خمسه درخارج از کشور با چاشنی توهین !
سقف مهریه کمر خم کرد | خبر خوب برای شاه دامادها
ترفند عجیب داماد جوان برای رهایی از ازدواج اجباری
طول و عرض عجیب نفتکش انگلیس در آب های ایران
دلارام هاشمی بازیگر جوان دار فانی را وداع گفت
‏لحظه توقیف نفتکش انگلیسی توسط ‎نیروی دریایی سپاه ایران
ابراز احساسات اسدالله یکتا بازیگر سینما به سحر قریشی
کار‌های محال به ظاهر ساده که تقریبا انجامشان غیرممکن است
مشخص شدن عامل اصلی کاهش قیمت طلا و سکه در بازار
فروش انگشتری با نشان داعش در طلافروشی نیشابور
عناوین روزنامه های ورزشی شنبه ۹۸/۴/۲۹
عناوین روزنامه های امروز شنبه ۹۸/۴/۲۹
زانو زدن محسن ابراهیم زاده در کنسرت برای یک دختر !!!
صحبت‌ های رضا رویگری درباره میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی!
حمید مشکی شرور معروف و نوچه وحید مرادی بازداشت شد!!
برخورد جالب ظریف در نیویورک که صدای خنده خبرنگاران را بلند کرد!!
تبریک مادرانه و متفاوت نعیمه نظام دوست برای تولد مهدی طارمی!!
واکنش به ادعای جنجالی ترامپ درباره سرنگونی پهپاد ایرانی!!
انتقاد صریح سردار حاج قاسم سلیمانی از نحوه اداره کشور!
خسرو جعفرزاده دار فانی را وداع گفت!
تقدیر رئیس پلیس پایتخت از مامور حادثه پارک پلیس تهرانپارس!
حرف‌های عجیب پسر ترامپ رئیس جمهور امریکا سوژه‌ شد!
اطلاعات کاربران اپلیکیشن فیس اپ به روسیه منتقل می‌شود!؟
معرفی فینالیست های برنامه عصر جدید | رکوردشکنی پسربچه اردبیلی!
نگرانی گلاب آدینه بازیگر سینما برای مهدی هاشمی!
مصاحبه‌ای جذاب با محمدرضا علیمردانی گوینده دیرین دیرین!
ارزش ریال ایران با وجود تحریم ها بالا رفت!!
اجرای نفس‌گیر و ۱۴+ محمد زارع در عصر جدید!!
بهترین نوشیدنی تابستان چیست؟ | راه های مقابله با گرمازدگی!
خاطره ای جالب از مرحوم خسرو شکیبایی و پنهان کردن بیماری اش !!
محمد مسلم وافی یزدی طلبه ۳۷ ساله‌ با ۱۲ فرزند و ۲ نوه!!
اجرای قطعه پاره سنگ مهدی یراحی توسط تماشاگران در کنسرت تهران!!
سوالی جنجالی که دورهمی مهران مدیری را از کنداکتور تلویزیون حذف کرد!!
پیش‌ بینی قیمت دلار در روزهای آینده از نگاه دلالان!
نوازندگی همایون شجریان در مراسم عروسی خواهرش
رز رضوی بازیگر سینما در اکران فیلم جدیدش
مهاجرت فریبرز عرب‌ نیا بازیگر ایرانی به کانادا!
مراسم بزرگداشت فردوس کاویانی با حضور پررنگ چهره ها و غیبت خودش!!
ماجرای ازدواج هدایت هاشمی با همسر دومش مهشید ناصری!