هشدار مجدد سازمان زمین‌شناسى به تهرانی ها

تاریخ نشر :چهارشنبه 05 مه 2010 مشاهده : 273
هشدار مجدد سازمان زمین‌شناسى به تهرانی ها اخبار گوناگون
هشدار مجدد سازمان زمین‌شناسى به تهرانی ها به‌طور کلى افت بیشتر سطح آب زیرزمینى و کسرى حجم مخزن آبخوان‌ها باعث متراکم‌تر شدن آبخوان و کاهش حجم مفید فضاهاى خالى آبخوان شده، به‌گونه‌اى که در صورت مناسب شدن بارندگى نیز امکان تعادل بخشى در آبخوان میسر نخواهد بود. سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور بار دیگر […]

هشدار مجدد سازمان زمین‌شناسى به تهرانی ها
به‌طور کلى افت بیشتر سطح آب زیرزمینى و کسرى حجم مخزن آبخوان‌ها باعث متراکم‌تر شدن آبخوان و کاهش حجم مفید فضاهاى خالى آبخوان شده، به‌گونه‌اى که در صورت مناسب شدن بارندگى نیز امکان تعادل بخشى در آبخوان میسر نخواهد بود.

سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور بار دیگر هشدار داد: برداشت بى‌رویه آب از ذخایر سفره‌هاى زیرزمینى، مدت‌هاست دشت‌هاى کشور از جمله اراضى وسیعى در جنوب غرب تهران در محدوده مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهردارى در امتداد جاده کمربندى تهران و همچنین حدفاصل سه راه آذرى تا تقاطع بزرگراه آزادگان با آیت‌الله سعیدى (جاده قدیم ساوه) را با پدیده فرونشست و مخاطرات جدید ناشی از آن مواجه کرده است.

به گزارش ایسنا، براساس یافته‌هاى محققان سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور، پدیده نشست زمین در منطق جنوب غرق تهران که عمدتا از برداشت بیش از حد آب‌هاى زیر زمینى ناشى شده، ضمن آسیب رساندن به تاسیسات انتقال آب شهر، سایر شریان‌هاى حیاتى از جمله خطوط انتقال گاز را نیز با مخاطرات جدى مواجه کرده است. علاوه بر این شیب‌دار شدن زمین در اثر این فرونشست‌ها، آسیب‌پذیرى اراضى جنوب شهر را در برابر سیل به شدت افزایش داده است.

بنابر اعلام این سازمان، فرونشست بزرگى با وسعت ۵۰۰ کیلومترمربع و با نرخ سالانه‌ ۱۷سانتى‌متر جنوب تهران را که با هیچ رودخانه‌اى تغذیه نمى‌شود، تهدید مى‌کند که با توجه به نقشه محدوده فرونشست در جنوب البرز، دشت‌هاى ورامین، قرچک، مردآباد، مهرشهرکرج و نظرآباد ساوجبلاغ نیز به آن افزوده مى‌شود.

سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور به عنوان متولى انجام مطالعات زمین‌شناسى در کشور، مدت‌هاست به بررسى و مطالعه علل وقوع این پدیده و تبعات آن پرداخته و در جلسات متعدد کارگروه ملى فرونشست زمین و حفاظت از منابع آب زیرزمینى که با حضور نمایندگان وزارت نیرو (دفتر حفاظت از آب‌هاى زیرزمینى)، وزارت جهاد کشاورزى، سازمان نقشه‌بردارى کشور، سازمان حفاظت محیط ‌زیست کشور و سازمان هواشناسى کشور برگزار مى‌شد، بیشتر دشت‌هاى کشور را در معرض خطر فرونشست بر اثر برداشت بى‌رویه از ذخایر آب زیرزمینى تشخیص داد.

این در حالی است که مدیریت حفاظت آب‌هاى زیرزمینى شرکت سهامى مدیریت منابع آب وزارت نیرو از آغاز به کار ۴۱۹ گروه گشت و بازرسى براى شناسایى چاه‌هاى غیرمجاز سراسر کشور و تعیین مکان دقیق آنها به کمک دستگاه GPS (موقعیت‌یاب جهانى)‌ با هدف حضور فیزیکى کارشناسان در مناطق داراى چاه‌هاى عمیق و نیمه عمیق، آگاهى از آمار چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌هاى مناطق و بستن چاه‌هاى غیرمجاز و جلوگیرى از برداشت بى‌رویه خبر داده بود. به طورى که طى سال گذشته از فعالیت حدود پنج هزار چاه غیرمجاز و هفت هزار چاه با اضافه برداشت جلوگیرى به عمل آمده است.

بر اساس قوانین موجود به منظور کاهش خسارات ناشى از فرونشست طرح ساماندهى شرکت‌هاى حفارى در سطح کشور و تعیین صلاحیت حدود ۴۶۰ شرکت حفارى و دستگاه‌هاى آنها به عهده مدیریت حفاظت آب‌هاى زیرزمینى شرکت سهامى مدیریت منابع آب وزارت نیرو است.

چندى پیش وزارت نیرو با ارائه کارت‌هاى هوشمند این‌بار براى کنترل آب، نسبت به افزایش طول عمر چاه‌ها و رفع اختلافات موجود میان متقاضیان حفر چاه و شرکت‌هاى حفارى اقدام کرد که بر همین اساس به کمک سیستم کارت‌هاى هوشمند کنترل آب و برق مصرف شده در چاه‌ها بر اساس سند ملى مصرف آب، از هدر رفتن منابع آب زیرزمینى در چاه‌ها جلوگیرى شود.

مدیریت بهره‌ورى آب وزارت جهاد کشاورزى نیز با تغییر رویکرد خود از تامین آب مورد نیاز کشاورزان به سوى مدیریت بهینه بهره‌ورى، فرهنگ‌سازى و ارائه دستورالعمل‌هاى موجود براى استفاده بهینه از آب موجود و دستیابى به نقطه حداکثر بهره‌ورى از منابع فعلى را در دستور کار قرار دارد.

در همین خصوص تشکل‌هاى بهره‌ورى مناسب ذخایر آب زیرزمینى در استان‌ها بر پایه نظامى قانونمند براى استفاده بهینه از آب تشکیل شده و از سویى، کارشناسان بخش تقاضا و مصرف نیز روى سند ملى الگوى کشت به فعالیت پرداختند تا از این پس به کشاورزان با توجه به میزان آب موجود براى کشاورزى، الگوى‌هاى کشت مناسب ارائه شود و این مدیریت به ذخایر آب زیرزمینى کشور به عنوان یک ماهیت ارزشمند و نه به عنوان ماده‌اى که فراوانى زیادى دارد، توجه مى‌کند.

مشاهدات سازمان نقشه‌بردارى درباره پدیده فرونشست در دشت‌هاى کشور نیز از چند سال پیش آغاز شد که به دلیل مشخص نبودن بودجه مورد نیاز، بررسى مشاهدات فرونشست با روند مناسبى ادامه نیافت. با این حال ۱۵۰ ایستگاه ژئودینامیک سراسرى در کشور تاسیس شد که از داده‌هاى دریافت شده از این ایستگاه‌ها براى بررسى‌ مسائل موجود در فرونشست نیز استفاده خواهد شد و در صورت تدوین و ارائه برنامه‌ها و راهکارهاى مقابله با فرونشست در دشت‌ها و نقاط بحرانى فرونشست، مى‌توان نسبت به درخواست بودجه براى بررسى بیشتر آن اقدام کرد.

براساس اندازه‌گیرى‌هاى کارشناسان سازمان نقشه‌بردارى کشور، اراضى وسیعى در جنوب غرب تهران در محدوده مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهردارى در امتداد جاده کمربندى تهران و همچنین حدفاصل سه راه آذرى تا تقاطع بزرگراه آزادگان با آیت‌الله سعیدى(جاده قدیم ساوه) با پدیده فرونشست مواجه شده است.

از سویى سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز چندى پیش از تکمیل اطلاعات آلاینده‌هاى ۳۶ دشت مربوط به ۱۱ استان کشور خبر داد، به نحوى که نمونه‌بردارى از آلوده کننده‌هاى آب‌هاى زیرزمینى براى بررسى آلاینده شهرى و صنعتى با هدف پهنه‌بندى آلاینده‌هاى مختلف در دشت‌ها و مدل‌سازى آلاینده‌ها و پیشنهاد طرح‌هاى مناسب براى جلوگیرى از توسعه بیشتر این آلاینده‌ها و در نهایت تدوین پیش‌نویس قانون جلوگیرى از آلودگى آب‌هاى زیرزمینى در دستور کار این سازمان قرار دارد.

بررسى‌هاى سازمان زمین‌شناسى نیز حاکى از آن است در منطقه وسیعى از جنوب غرب تهران با مساحت حدود ۴۱۶ کیلومتر مربع پدیده فرونشست منطقه‌یى با الگوى V شکل و بیشینه نرخ نشست حدود ۱۶ سانتى‌متر در سال شکل گرفته و فرونشست در آن همچنان ادامه دارد.

سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور به منظور بررسى جامع این پدیده، تعیین راه‌حل‌هاى اصلى ممانعت از گسترش آن و مشخص کردن راهبرد ادامه مطالعات دراز مدت با همکارى سازمان‌هاى مرتبط به ویژه وزارت نیرو، سازمان نقشه‌بردارى کشور و وزارت مسکن و شهرسازى، حجم قابل ملاحظه‌اى از آمار و اطلاعات مورد نیاز را گردآورى کرده است.

در راستاى کنترل این پدیده و کاهش خسارت‌هاى احتمالى، لازم است در گام نخست هرچه سریعتر نسبت به کاهش بهره‌بردارى از آب زیرزمینى و اعمال مدیریت صحیح منابع آب اقدام لازم انجام شود، در ضمن پایش شریان‌هاى حیاتى از جمله خطوط انتقال سوخت، راه آهن، راه، خطوط انتقال نیرو در داخل و پیرامون محدوده فرونشست تا رسیدن به پایدارى این ناحیه و توقف نشست کاملا ضرورى است.

فرونشست تهران با مساحت حدود۶۴ /۴۱۵ کیلومتر مربع در موقعیت جغرافیایى ۳۵ درجه و ۳۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه تا ۳۵ درجه و ۴۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه عرض شمالى و ۵۰ درجه و ۵۸ دقیقه و ۴۱ ثانیه تا ۵۱ درجه و ۲۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه طول شرقى در جنوب غربى شهر تهران قرار دارد. محیط این پهنه حدود ۱۷/۹۷ کیلومتر است.

با وجود این که از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۲ به تعداد چاه‌ها به میزان بسیار زیادى افزوده شده، میزان تخلیه کاهش یافته که این مطلب نشانگر کاهش دبى چاه‌ها و قنات‌هاى منطقه به دلیل کاهش سطح سفره آب زیرزمینى است.

براساس بررسى‌هاى صورت گرفته، ضخامت آبرفت در قسمت شمالى به بیش از ۴۰۰ متر و در قسمت شمال‌غربى به حدود ۳۰۰ متر و در بخش‌هایى از شمال، شرق، جنوب شرق و جنوب غرب دشت، به دلیل بالا آمدگى سنگ کف ضخامت آبرفت به کمتر از ۲۵ متر نیز می‏رسد که نحوه گسترش و ضخامت رس در محدوده مطالعاتى رابطه معنى‌دارى با میزان فرونشست نشان مى‌دهد.

به گزارش ایسنا، به زعم کارشناسان سازمان زمین‌شناسی، کاهش بهره‌بردارى از منابع آب زیرزمینى به ویژه در مناطقى که با افت زیاد مواجه هستند، جلوگیرى از برداشت شن و ماسه در مناطق بالادست و در داخل محدوده فرونشست به علت اثر منفى این برداشت‌ها ‌در تغذیه سفره آب زیرزمینى، تغییر الگوى کشت و استفاده از روش‌هاى نوین آبیارى مانند آبیارى تحت فشار، قطره‌ا‌ى و بارانى، کشت گلخانه‌ا‌ى، عدم کشت محصولات غیر راهبردى و یا استفاده از آب‌هاى تصفیه شده پساب‌هاى شهرى براى آبیارى به منظور کاهش بهره بردارى از آب زیرزمینى و تغییر الگوى مصرف آب در بخش صنعت و استفاده از چرخه هاى بسته آب از راهکارهایى است که مى‌توان در این زمینه به کار برد.

بنابر اعلام سازمان زمین‌شناسی، در صورت ادامه روند برداشت بیش از حد آب‌هاى زیرزمینى، فرونشست شهرستان شهریار استان تهران، با مساحت تقریبى ۴۵۰ کیلومتر مربع، قطعى است. تحقیقات محققان سازمان زمین‌شناسى در بررسى پدیده فرونشست جنوب غربى تهران با همکارى سایر مراکز علمى و اجرایى تا شناخت کامل ابعاد مختلف این پدیده و ارائه راهکارهاى مناسب به منظور ممانعت از گسترش آن همچنان ادامه خواهد داشت.

به‌طور کلى افت بیشتر سطح آب زیرزمینى و کسرى حجم مخزن آبخوان‌ها باعث متراکم‌تر شدن آبخوان و کاهش حجم مفید فضاهاى خالى آبخوان شده، به‌گونه‌اى که در صورت مناسب شدن بارندگى نیز امکان تعادل بخشى در آبخوان میسر نخواهد بود.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنى کشور، تداوم بهره‌بردارى از چاه‌هاى غیرمجاز را مساوى با یک فاجعه ملى خوانده که تمام بخش‌هاى کشاورزى، صنعتى، شرب و خدمات کشور را مورد هدف قرار داده و مى‌تواند در درازمدت موجب ایجاد بحران گسترده‌اى شده و ذخایر سطحى و زیرزمینى آب کشور را با چالش جدى مواجه کند.

محمد جواد بلورچی، مدیر امور زمین‌شناسی مهندسی، مخاطرات و زیست محیطی سازمان زمین‌شناسی در گفت‌و‌گو با ایسنا با هشدار نسبت به ‌تبعات تصویب ‌طرح اجازه برداشت از چاه‌های‌غیرمجاز از توقف برگزاری جلسات کارگروه ملی بررسی مخاطرات فرونشست زمین و حفاظت از آب‌های زیرزمینی و عدم وجود برنامه‌ای برای پیگیری این جلسات خبر داد و گفت: زمانی برنامه ای می تواند باشد که براساس دانشی که ایجاد شده عملکردی مشاهده شود که متاسفانه عملکردی آغاز نشده است.

وی با اشاره به مخاطرات پدیده «خشکسالی آب زمین شناختی» گفت: در این حالت، سفره آب زیرزمینی در اثر نبود آب و خشکسالی های مداوم کشاورزی و هواشناسی دچار سیکل تخریب شونده‌ای می شود و به سمتی می‌رود که دیگر راه بازگشت ندارد. اکنون مدت‌هاست که در خشکسالی آب زمین شناختی هستیم و این نشان دهنده آن است که تا چه اندازه بحران جدی است و باید برای این مساله اطلاع رسانی لازم و دقیق صورت گیرد.

بلورچی، راه جلوگیری از رخداد این پدیده را کاهش برداشت آب های زیرزمینی عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که آب زیرزمینی به شدت در حال آسیب دیدن است و اگر اقدامات فوری و اساسی صورت نگیرد، اولین و آخرین پیام آن چیزی است که فرونشست به همراه دارد؛ یعنی:« مرگ آبخوان».

2010-05-05 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
لاغری شدید با تغییر چهره فریبا نادری بازیگر ستایش
حسام منظور بازیگر نجلا در استانبول ترکیه
نیما کرمی مجری صدا و سیما به دنبال کاهش وزن
باران کوثری در آغوش مهدی هاشمی و همسر سابقش گلاب آدینه
ورزش کردن علی کریمی با کت و شلوار
سلفی همسر و‌ امیرعلی پسر کوچک شهاب حسینی
لبخند مادر , دختری بهاره رهنما و پریا قاسم خانی
خانه شیک و با صفای عاطفه رضوی جاری رعنا آزادی ور
جشن تولد علی اوسیوند همراه همسرش حمیرا ریاضی و دخترش
مرگ هولناک آیلار دختر ۸ ساله بندرعباسی در هاله ایی از ابهام
تغییر چهره سیاوش خیرابی در لایو با فرزاد فرزین
ابراهیم اشرفی بر سر مزار مرحوم ماه چهره خلیلی همسرش
استاد دوبله چنگیز جلیلوند به همراه نوه محمد علی فردین
محمود فکری مربی استقلال و پسرانش امیرحسین و حمیدرضا
عکس بهاره افشاری و برادرش بابک و همسرش صبا سهیلی
تبریک روز کودک از زبان سوفیا دختر یکتا ناصر بازیگر سریال دل
محمدرضا گلزار بازیگر عاشقانه در کنار مادر و مادربزرگش
عکس قدیمی محسن کیایی در ۲۱ سالگی با موهای بلند
عکس تیارا دختر رضا صادقی در کلاس درس آنلاین و لاکچری
قلیه میگو پختن در لایو آشپزی لیندا کیانی با دوستش در آمریکا
صحبت های سوگل طهماسبی از اولین سفرش با همسرش , خیلی تلخ بود
ویدیویی از مرحوم چنگیز جلیلوند در حال دوبله در کنار همکارانش
اهدای عضو بدن امیر پسر کریم قربانی بازیگر معروف
جشن تولد ۲۸ سالگی سام پسر شقایق فراهانی
تصویر کمیاب از لورل و هاردی و همسرانشان که خواهر بودند
ابراز احساسات حامد بهداد به صدای جاودانه چنگیز جلیلوند
تصویر جدید فرشته حسینی بازیگر افغان تبار سریال قورباغه
تصاویر و فیلم از پشت صحنه جدید سریال گیسو در نمایش خانگی
ایام جوانی و هفده سالگی علی زند وکیلی بدون ریش
جدیدترین سوتی جواد خیابانی درباره کریم باقری
ویدیو دلهره‌آور و لایو رضا رشیدپور از تهران ساعت ۴ صبح!
استایل کت و شلواری و رسمی دارا حیایی بازیگر از سرنوشت
جشن تولد امیرخسرو عباسی همسر بهاره رهنما در ۴۳سالگی
عکس قدیمی محسن تنابنده مربوط به سالهای جنگ
عکس سپیده خداوردی و پسرش در راه باشگاه
چنگیز جلیلوند دوبلور پیشکسوت از دنیا رفت
عکس پاییزی بهرام رادان با استایل و کلاه خاص
زوج اندیمشکی‌ با کارت عروسی عجیب همه را شوکه کردند!
بازیگران معروفی که در آذر متولد شده اند از بهاره رهنما تا الهام حمیدی
خوشگذرانی بابک جهانبخش ‌و ‌پسرش آرتا در کیش
گردش نیلوفر شهیدی در تخت جمشید با ست زیبای کفش و لباسش
بازیگر خانه امن مرجان شیرمحمدی و پسرش در کنار کیان قاسمی
عکس جدید روژین رحیمی طهرانی بازیگر سریال خانه امن
تصویر المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر با ست مانتو و ماسک
تازه ترین عکس آیدا کیخایی بازیگر پس از شیمی درمانی
تصویر جدید مهشید جوادی بازیگر بچه مهندس ۳
استایل جدید فریبا نادری آذرماهی با چادر و متن زیبا برای این ماه
جشن تولد حمید گودرزی با دسته گل و کادو اهدایی دوستش
نقشه شیطانی زن جوان تهرانی برای رئیس یک خیریه
مهدی پاکدل و همسرش رعنا آزادی ور مقابل دوربین عکاسان
logo-samandehi