آهنگساز


سلفی هستی مهدوی با آهنگساز درجه یک + عکس

سلفی هستی مهدوی با آهنگساز درجه یک + عکس

هستی مهدوی با انتشار عکس زیر نوشت: با آهنگساز درجه یک این سرزمین، علی بیرنگ عزیز دل.سر ضبط موسیقی یکی از فیلمایی که خودم خیلی دوسش دارم…با موسیقی ای که علی ساخته بیشتر هم دوسش دارم هستی مهدوی در کنار آهنگساز درجه یک صفحه اجتماعی هستی مهدوی

فرادرس