امام زمان


نشانه‌هایی که خبر از آخر الزمان می‌دهند!

نشانه‌هایی که خبر از آخر الزمان می‌دهند!

در روایات اسلامی و شیعی، ویژگی‌هایی برای آخر الزمان از جمله آزمون‌های سخت و فتنه‌های آخرالزمان، ظهور منجی و جدال بین حق و باطل، و همچنین غلبه حق بر باطل و عصر طلایی جهان، بیان شده است.

فرادرس