چاقی


هشدار به مردان سیب و زنان گلابی! | نیمی از ایرانی‌ها اضافه وزن دارند

هشدار به مردان سیب و زنان گلابی! | نیمی از ایرانی‌ها اضافه وزن دارند

گناه از آینه است؟!کسی نمی‌داند!اما هر روز به تعداد جماعت گریزان از آینه اضافه می‌شود؛ آدم‌هایی که چشم دیدن ابعاد خود را داخل آینه‌های راستگوی نشسته بر تن دیوار ندارند! مردان و زنانی در حسرت روزهای خوش «خوش اندامی»

تماشای برنامه های آشپزی باعث چاقی میشود؟

تماشای برنامه های آشپزی باعث چاقی میشود؟

این پژوهشگران دریافتند افرادی که بیشتر از بقیه برنامه های آشپزی را نگاه می کنند ۴.۵ کیلوگرم وزنشان از افرادی که برای یادگیری دستورالعملل های آشپزی از کتاب، مجله و … استفاده می کنند بیشتر است.

فرادرس