گربه

گربه‌ها هم صاحب مسکن مهر شدند! گربه‌ها هم صاحب مسکن مهر شدند!

روزهای برفی زمستان حس حیوان‌دوستی انسان‌‌ها را برانگیخته است به نحوی که سعی می‌کنند گرسنگی و سوز سرما را از این زبان‌بسته‌ها دور کنند.

فیلم پرشین وی