مشاهده : 1021بارداریRSS

اصول تراتولوژی و تراتوژن در بارداری / شناخت ناهنجاری های مادر زادی محیطی

اصول تراتولوژی و تراتوژن در بارداری / شناخت ناهنجاری های مادر زادی محیطیبارداری و زناشویی
 تراتولوژی و تراتوژن افراد مسن قبایل سرخ پوست آمریکایی شمالی (navajo ) معتقدند که اگر زنی در زمان بارداری از آب چشمه حماقت بنوشد (Crazy Water ) نوزاد او از نظر جسمی و عقلی دیوانه خواهد شد. اگر چه اثر عوامل محیطی و تراتوژن های مختلف بر تکامل جنین و ایجاد ناهنجاری ها از زمان […]

 تراتولوژی و تراتوژن

افراد مسن قبایل سرخ پوست آمریکایی شمالی (navajo ) معتقدند که اگر زنی در زمان بارداری از آب چشمه حماقت
بنوشد (Crazy Water ) نوزاد او از نظر جسمی و عقلی دیوانه خواهد شد.

اگر چه اثر عوامل محیطی و تراتوژن های مختلف بر تکامل جنین و ایجاد ناهنجاری ها از زمان های قدیم
شناخته شده است ؛ اما هنوز هم معلولیت ها و ناتوانی های ناشی از آن مواد تراتوژن از مشکلات عمده
بهداشت همگانی است.

تراتوژی عبارت است از شناخت ناهنجاری های مادر زادی ناشی از تاثیر عوامل محیطی.
تراتوژن ممکن است یک ماده شیمیایی ، دارویی عفونی ، بیماری مادر یا یک عامل فیزیکی یا تغییری در حالات
متابولیک مادر باشد که در رویان یا جنین سبب بروز معلولیت های ساختمانی (Structural ) یا عملی (Functional ) شود.

آموزش پزشکان ، در زمینه اصول تراتولوژی ، از این نظر اهمیت دارد که ، در اکثر موارد ،
این ناتوانایی ها با استفاده ی بجای مواد و داروها یا پرهیز از مصرف آنها قابل پیشگیری است.
از آنجا که گاهی اطلاعات نادرستی از طریق دوستان و اطرافیان یا مجلات و روزنامه های معمولی به بیماران منتقل
می شود، از پزشکان اطفال در مورد خطر مصرف بعضی داروها در دوران بار داری یا شیردهی ، سوال می
شود و اغلب شایسته است که این دسته از پزشکان با تراتوژن های انسانی آشنا باشند ، تا بتوانند ناهنجاری
های ناشی از عوامل تراتوژن را تشخیص دهند و درمان نمایند و با شناخت سیر بیماری ، نظر مشورتی موثری
برای کنترل آن ، در دوران بلوغ ، ارائه دهند.
تعریف تراتوژن ها و موتاژن ها موادی هستند که به مکانیسم های متفاوت ، سبب تغییرات دائمی در ساختار یا
عمل بدن یک فرد می شوند.
مهو ترین روش مطالعه اثر این مواد ، مطالعات اپیدمیولوژیک در جمعیت آسیب دیده است.

اهداف تراتولوژی بالینی

۱- یافتن رابطه ای بین ناهنجاری جنین و نوزاد و مواجهه ی مادر باردار با یک ماده ی ترا توژن
؛

۲- تعیین میزان خطر بروز ناهنجاری در کودک ، در صورت رویارویی مادر باردار با یک تراتوژن ؛

۳-
تعیین میزان خطر بروز ناهنجاری در جنین ، در صورت به کارگیری روش های تشخیصی(Scan&X.R) برای مادر باردار ؛ اصول
تراتولوژنز میزان آسیب پذیری جنین در مراحل مختلف بارداری ، یکسان نیست.
حساس ترین زمان ، سه ماه اول بارداری است که سرعت تمایز و مهاجرت سلولی به بیشترین حد می رسد.
احتمال آسیب به رویان در این دوره ی بحرانی بیشتر است.

نکاتی که در این مرحله باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از :

الف-

مراحل حساس تکامل رویان و جنین

۱- در دو هفته اول بعد از
لقاح ، مرحله قبل از کاشته شدن (Preimplantation ) و قبل از تمایز (Predifferentiation ) یکی از حساس ترین مراحل
تکامل رویان است.
رویارویی با مواد تراتوژن در این دوره سبب ناهنجاری نمی شود که توجیهات متفاوتی برای آن وجود دارد.
مواجهه ی جدی بایک ماده ممکن است آسیب شدید به رویان وارد آورد و از کاشته شدن آن در رحم
ممانعت نماید و یا به دلیل عدم ارتباط جنینی جفتی (Fetoplacental Unit )تراتوژن ها به میزانی که بتوانند به جنین
اسیب برساند ، نباشد.
این پدیده « همه یا هیچ » دردو هفته اول بعد از لقاح ، در مشاوره ی خانم های بار
دار ، در صورت مواجهه با یک ماده ی تراتوژن می تواند بسیار اطمینان بخش باشد.

۲- زمان محدود اثر (Window of A ction ) برای تاثیر بسایری از مواد تراتوژن در انسان و اونههای مختلف
جانوری زمان ویژه ای وجود دارد.
این زمان ، معمولا دوره ی حساس تکامل ، تمایز و مهاجرت سلولی جنین هفته دوم تا دهم است.
برای بسیاری از تراتوژن ها این زمان بسایر محدود است که به ان «Window »اطلاق می شود.
مثلا اگر تالیدومید را بین روزهای ۲۱ تا ۳۶ بعد از لقاح مصرف نمایند ، اثر تراتوژنیک دارد.

۳- بعضی ارگانها ، مثل دستگاه عصبی مرکزی ، در تمان دوران بار داری و حتی بعد از تولد ،
به تمایز و تکامل خود ادامه می دهند.
لذا ، در تمام این دوران ، مواد تراتوژنیک خاصی می توانند تاثیر نمایند و مشکل ایجاد کنند.

۴- مواد تراتوژن مطلق نیستند ، بلکه به شرایط و زمان مواجهه ، و مقدار مصرف ان ماده بستگی دارند.
حتی مصرف بی رویه آب یا نمک طعام می تواند برای جنین زیانبار باشد.

۵- باید در نظر داشت که جنین با فرد بالغ تفاوت دارد.
سلولهای جنینی باسرعت در حال تقسیم ، تمایز ، تکامل و مهاجرت هستند.

ب- تفاوت ژنتیکی حساسیت در برابر تراتوژن ها

مطالعه روی گونه های متفاوت حیوانات نشان می دهاد که حساسیت
آنها در برابر مواد تراتوژن فرق میکند ، حتی در افراد مختلف درون یک گونه وگروه نیز متفاوت است.مثلا آسپرین
، کورتون و کمبود بعضی ویتامین ها در موش و موش صحرایی تراتوژن است ؛ در حالی که مصرف
این مواد در انسان بی خطر است.
از نظر ژنتیکی ، حساسیت در برابر آثار تراتوژنیک در افراد مختلف متفاوت است.
به همین دلیل ، تاکنون هیچ ماده ی تراتوژنی که در ۱۰۰ درصد موارد حاملگی اثر زیانبار داشته باشد ،
شناخته نشده است.
به همین دلیل ، نتایج مطالعه و تحقیقات روی حیوانات را نیز نمی توان به انسان تعمیم داد.

ج-رابطه مقدار مصرف و پایخ جنینی (Dose-Response Relationship) تقریبا تمام مواد با وزن ملکولی کمتر از ۱۰۰۰ به راحتی از
جفت عبور می نمایند.برای هر تراتوژن انسانی ، آستانه مقدار مصرف وجود دارد.
معمولا اثار زیانبار دارو ، با مصرف مقادیر کمتر از آستانه مشاهده نمی شود.میزان آثار تراتوژنیک داروها ، مواد شیمیایی
و فیزیکی بیش از آستانه ، به مقدار مصرق آنها بستگی دارد.«Dose Dependency » برای اثر تراتوژن های انسانی
، آستانه مقدار مصرف(Dose Threshold) شناسایی نشده است ، با این حال ، آستانه همواره کمتر از مقادیری است که
بتواند علایم مسمومیت را در مادر ایجاد نماید.
نقش پزشکان اطفال و مشاوران در مراقبت از بیماران مراقبت از مبتلایانی که قبل از تولد ، در معرض یک
تراتوژن
قرار گرفته اند به آگاهی از اصول تراتولوژی و آشنایی با تراتوژن ها ی شناخته شده ی انسانی
و همچنین مهارت در تشخیص و درمان ناتوانایی ها ی ساختمانی ، تکاملی و رفتاری نیاز دارد.
پزشکان باید با عوارض بالقوه ی مواجهه با تراتوژن ها آشنا باشند و با توجه به آن ، بیمار
را برای درمان به پزشک متخصص معرفی نمایند.
همچنین پزشک باید قادر باشد تا به خانواده آموزش های لازم را بدهد و ار آنها حمایت کند.
خمچنین برای اداره بیماران با معلمان ،و مشاوران ، و درمانگر ها و سایر گروه ای درگیر ، همکاری های
لازم را به عمل آورد.
مکانیسم اثر تراتوژن ها تراتوژن ها اصولا با رشد پرولیفراسیون ، تمایز و مهاجرت سلول های رویانی – جنینی تداخل
می کنند.
تداخل بین عامل و رسپتورهای سلولی است و نتیجهی آن مرگ رویان یا تاخیر در رشد جنین یا ایجاد یک
مجموعه ناهنجاری می باشد که برای هر تراتوژن شناسایی و گزارش شده است.

جامعه پزشکی

2016-07-12 / گردآوری:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
مشکلات روحی و تاثیرات آن بر رابطه جنسی را بخوانیدمشکلات روحی و تاثیرات آن بر رابطه جنسی را بخوانید
گاهی اوقات رابطه های زناشویی افراد را دچار بیمارهای روحی و روانی می کنند که می توان با استفاده از راهکارهایی این مشکل را برطرف کرد
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
میل جنسی در آقایان بیشتر است با در خانم ها ؟
نکات جنسی درباره مردان که نمیدانستید
حلوای خرما در تقویت قوای جنسی چه تاثیراتی دارد؟
دلایل مختلف درد تخمدان در خانم ها
قرص ویاگرا چیست ، نحوه مصرف ، عوارض و تداخلات دارویی
رابطه جنسی لذت بخش با انجام این کارها ممکن میشود
روابط جنسی و تاثیرات سن زوجین در کیفیت آن
درمان سردی روابط زوجین , رابطه جنسی را چگونه به سطح بالا ببریم؟
محصولات زناشویی مفیدند یا مضر؟/خوردنی های افزایش میل جنسی کدامند؟
رعایت این نکات در رابطه جنسی حین بارداری لازم است
در حین رابطه جنسی چه اتفاقاتی برای طرفین میفتد؟
میگرن و تاثیرات آن بر زندگی و رابطه جنسی را بخوانید
تاثیر اسپرم ضعیف مرد و بارداری ناموفق در آنان
دیابت بر سلامت جنسی زنان و مردان چه تأثیری می‌گذارد؟
نبود میل جنسی یا کاهش شدید آن ناشی از چه مشکلات درونی در بدن ماست ؟
تقویت هورمون های جنسی مردانه با قرص گوجه فرنگی
خطر سندروم داون در جنین مادران باردار / چه مادرانی باید مراقب باشند ؟
خونریزی پس از زایمان تا کی ادامه دارد و چه موقع باید به پزشک مراجعه کنید
علت ترشحات واژن چیست و چه زمانی غیر طبیعی هستند
بارداری‌تان را به تعویق نیندازید !
رابطه جنسی درد ناک یا دیسپارونیا / چگونه میتوان آن را درمان کرد؟
رابطه جنسی با کیفیت | محرک های جنسی در مردان چیست؟
رابطه جنسی کوتاه چه پیامدهایی دارد؟ / انزال زودرس چه دلایلی دارد؟
رابطه جنسی چه تاثیری بر روی پوست میگذارد؟
فشارخون مادر در تعیین جنسیت جنین موثر است
کاهش میل جنسی در اثر مصرف این داروها
رابطه جنسی و سندروم روده تحریک پذیر باهم در ارتباط هستند؟
فواید رابطه جنسی چیست؟
افزایش میل جنسی در شب با این مواد غذایی
تقویت کننده قوای جنسی با خوردن این خوراکی همیشه در دسترس + عکس
افزایش قوای جنسی مردان با این مواد غذایی مفید
تقویت قدرت جنسی و رفع سرد مزاجی با این ماده خوراکی
رابطه طولانی مدت بر روی میل جنسی زنان چه تاثیری دارد؟
ویتامین E بر عملکرد جنسی چه تاثیراتی دارد؟
نارضایتی جنسی با خشونت چه رابطه ای دارد؟