مشاهده : 939بارداریRSS

اصول تراتولوژی و تراتوژن در بارداری / شناخت ناهنجاری های مادر زادی محیطی

اصول تراتولوژی و تراتوژن در بارداری / شناخت ناهنجاری های مادر زادی محیطیبارداری و زناشویی
 تراتولوژی و تراتوژن افراد مسن قبایل سرخ پوست آمریکایی شمالی (navajo ) معتقدند که اگر زنی در زمان بارداری از آب چشمه حماقت بنوشد (Crazy Water ) نوزاد او از نظر جسمی و عقلی دیوانه خواهد شد. اگر چه اثر عوامل محیطی و تراتوژن های مختلف بر تکامل جنین و ایجاد ناهنجاری ها از زمان […]

 تراتولوژی و تراتوژن

افراد مسن قبایل سرخ پوست آمریکایی شمالی (navajo ) معتقدند که اگر زنی در زمان بارداری از آب چشمه حماقت
بنوشد (Crazy Water ) نوزاد او از نظر جسمی و عقلی دیوانه خواهد شد.

اگر چه اثر عوامل محیطی و تراتوژن های مختلف بر تکامل جنین و ایجاد ناهنجاری ها از زمان های قدیم
شناخته شده است ؛ اما هنوز هم معلولیت ها و ناتوانی های ناشی از آن مواد تراتوژن از مشکلات عمده
بهداشت همگانی است.

تراتوژی عبارت است از شناخت ناهنجاری های مادر زادی ناشی از تاثیر عوامل محیطی.
تراتوژن ممکن است یک ماده شیمیایی ، دارویی عفونی ، بیماری مادر یا یک عامل فیزیکی یا تغییری در حالات
متابولیک مادر باشد که در رویان یا جنین سبب بروز معلولیت های ساختمانی (Structural ) یا عملی (Functional ) شود.

آموزش پزشکان ، در زمینه اصول تراتولوژی ، از این نظر اهمیت دارد که ، در اکثر موارد ،
این ناتوانایی ها با استفاده ی بجای مواد و داروها یا پرهیز از مصرف آنها قابل پیشگیری است.
از آنجا که گاهی اطلاعات نادرستی از طریق دوستان و اطرافیان یا مجلات و روزنامه های معمولی به بیماران منتقل
می شود، از پزشکان اطفال در مورد خطر مصرف بعضی داروها در دوران بار داری یا شیردهی ، سوال می
شود و اغلب شایسته است که این دسته از پزشکان با تراتوژن های انسانی آشنا باشند ، تا بتوانند ناهنجاری
های ناشی از عوامل تراتوژن را تشخیص دهند و درمان نمایند و با شناخت سیر بیماری ، نظر مشورتی موثری
برای کنترل آن ، در دوران بلوغ ، ارائه دهند.
تعریف تراتوژن ها و موتاژن ها موادی هستند که به مکانیسم های متفاوت ، سبب تغییرات دائمی در ساختار یا
عمل بدن یک فرد می شوند.
مهو ترین روش مطالعه اثر این مواد ، مطالعات اپیدمیولوژیک در جمعیت آسیب دیده است.

اهداف تراتولوژی بالینی

۱- یافتن رابطه ای بین ناهنجاری جنین و نوزاد و مواجهه ی مادر باردار با یک ماده ی ترا توژن
؛

۲- تعیین میزان خطر بروز ناهنجاری در کودک ، در صورت رویارویی مادر باردار با یک تراتوژن ؛

۳-
تعیین میزان خطر بروز ناهنجاری در جنین ، در صورت به کارگیری روش های تشخیصی(Scan&X.R) برای مادر باردار ؛ اصول
تراتولوژنز میزان آسیب پذیری جنین در مراحل مختلف بارداری ، یکسان نیست.
حساس ترین زمان ، سه ماه اول بارداری است که سرعت تمایز و مهاجرت سلولی به بیشترین حد می رسد.
احتمال آسیب به رویان در این دوره ی بحرانی بیشتر است.

نکاتی که در این مرحله باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از :

الف-

مراحل حساس تکامل رویان و جنین

۱- در دو هفته اول بعد از
لقاح ، مرحله قبل از کاشته شدن (Preimplantation ) و قبل از تمایز (Predifferentiation ) یکی از حساس ترین مراحل
تکامل رویان است.
رویارویی با مواد تراتوژن در این دوره سبب ناهنجاری نمی شود که توجیهات متفاوتی برای آن وجود دارد.
مواجهه ی جدی بایک ماده ممکن است آسیب شدید به رویان وارد آورد و از کاشته شدن آن در رحم
ممانعت نماید و یا به دلیل عدم ارتباط جنینی جفتی (Fetoplacental Unit )تراتوژن ها به میزانی که بتوانند به جنین
اسیب برساند ، نباشد.
این پدیده « همه یا هیچ » دردو هفته اول بعد از لقاح ، در مشاوره ی خانم های بار
دار ، در صورت مواجهه با یک ماده ی تراتوژن می تواند بسیار اطمینان بخش باشد.

۲- زمان محدود اثر (Window of A ction ) برای تاثیر بسایری از مواد تراتوژن در انسان و اونههای مختلف
جانوری زمان ویژه ای وجود دارد.
این زمان ، معمولا دوره ی حساس تکامل ، تمایز و مهاجرت سلولی جنین هفته دوم تا دهم است.
برای بسیاری از تراتوژن ها این زمان بسایر محدود است که به ان «Window »اطلاق می شود.
مثلا اگر تالیدومید را بین روزهای ۲۱ تا ۳۶ بعد از لقاح مصرف نمایند ، اثر تراتوژنیک دارد.

۳- بعضی ارگانها ، مثل دستگاه عصبی مرکزی ، در تمان دوران بار داری و حتی بعد از تولد ،
به تمایز و تکامل خود ادامه می دهند.
لذا ، در تمام این دوران ، مواد تراتوژنیک خاصی می توانند تاثیر نمایند و مشکل ایجاد کنند.

۴- مواد تراتوژن مطلق نیستند ، بلکه به شرایط و زمان مواجهه ، و مقدار مصرف ان ماده بستگی دارند.
حتی مصرف بی رویه آب یا نمک طعام می تواند برای جنین زیانبار باشد.

۵- باید در نظر داشت که جنین با فرد بالغ تفاوت دارد.
سلولهای جنینی باسرعت در حال تقسیم ، تمایز ، تکامل و مهاجرت هستند.

ب- تفاوت ژنتیکی حساسیت در برابر تراتوژن ها

مطالعه روی گونه های متفاوت حیوانات نشان می دهاد که حساسیت
آنها در برابر مواد تراتوژن فرق میکند ، حتی در افراد مختلف درون یک گونه وگروه نیز متفاوت است.مثلا آسپرین
، کورتون و کمبود بعضی ویتامین ها در موش و موش صحرایی تراتوژن است ؛ در حالی که مصرف
این مواد در انسان بی خطر است.
از نظر ژنتیکی ، حساسیت در برابر آثار تراتوژنیک در افراد مختلف متفاوت است.
به همین دلیل ، تاکنون هیچ ماده ی تراتوژنی که در ۱۰۰ درصد موارد حاملگی اثر زیانبار داشته باشد ،
شناخته نشده است.
به همین دلیل ، نتایج مطالعه و تحقیقات روی حیوانات را نیز نمی توان به انسان تعمیم داد.

ج-رابطه مقدار مصرف و پایخ جنینی (Dose-Response Relationship) تقریبا تمام مواد با وزن ملکولی کمتر از ۱۰۰۰ به راحتی از
جفت عبور می نمایند.برای هر تراتوژن انسانی ، آستانه مقدار مصرف وجود دارد.
معمولا اثار زیانبار دارو ، با مصرف مقادیر کمتر از آستانه مشاهده نمی شود.میزان آثار تراتوژنیک داروها ، مواد شیمیایی
و فیزیکی بیش از آستانه ، به مقدار مصرق آنها بستگی دارد.«Dose Dependency » برای اثر تراتوژن های انسانی
، آستانه مقدار مصرف(Dose Threshold) شناسایی نشده است ، با این حال ، آستانه همواره کمتر از مقادیری است که
بتواند علایم مسمومیت را در مادر ایجاد نماید.
نقش پزشکان اطفال و مشاوران در مراقبت از بیماران مراقبت از مبتلایانی که قبل از تولد ، در معرض یک
تراتوژن
قرار گرفته اند به آگاهی از اصول تراتولوژی و آشنایی با تراتوژن ها ی شناخته شده ی انسانی
و همچنین مهارت در تشخیص و درمان ناتوانایی ها ی ساختمانی ، تکاملی و رفتاری نیاز دارد.
پزشکان باید با عوارض بالقوه ی مواجهه با تراتوژن ها آشنا باشند و با توجه به آن ، بیمار
را برای درمان به پزشک متخصص معرفی نمایند.
همچنین پزشک باید قادر باشد تا به خانواده آموزش های لازم را بدهد و ار آنها حمایت کند.
خمچنین برای اداره بیماران با معلمان ،و مشاوران ، و درمانگر ها و سایر گروه ای درگیر ، همکاری های
لازم را به عمل آورد.
مکانیسم اثر تراتوژن ها تراتوژن ها اصولا با رشد پرولیفراسیون ، تمایز و مهاجرت سلول های رویانی – جنینی تداخل
می کنند.
تداخل بین عامل و رسپتورهای سلولی است و نتیجهی آن مرگ رویان یا تاخیر در رشد جنین یا ایجاد یک
مجموعه ناهنجاری می باشد که برای هر تراتوژن شناسایی و گزارش شده است.

جامعه پزشکی

2016-07-12 / گردآوری:

نو عروس

دکتر طاهری

مسابقه گردشگری

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
آیا سن من برای بارداری زیاد است؟آیا سن من برای بارداری زیاد است؟
برای بارداری شدن باید فاکتورهای زیادی در بدن خانم مناسب باشد تا جنین بتواند در این لانه جدید به خوبی و با سلامت کافی رشد کرده و به دنیا بیاید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
به آسانی 8 میلیون تومن برنده شوید !
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
هفته سی و سوم بارداری و تغییرات کودک شما در این هفته
سقط جنین به طور مکرر یک مشکل شایع در زنان باردار
دلایل مهم کاهش قدرت باروری در زنان چیست؟
بارداری و عفونت انگلی / علائم عفونت انگلی در بارداری چیست؟
ویژگی های درد های قبل از زایمان
قلب جنین کی تشکیل می شود؟
از بیماری تروفوبلاستیک ( مولار ) و عوارض این بیماری چه میدانید؟
فواید رابطه جنسی برای خانم های پا به ماه
روش های موثر برای سرعت بخشیدن به بارداری
ریشه مشکلات رابطه جنسی در اوایل ازدواج
چرا قلب جنینم تشکیل نشده است ؟!
آیا کوچک بودن شکم در دوران بارداری نگران کننده است ؟!
چه رابطه ای بین سقط جنین و نازایی وجود دارد !
بزرگترین خطاهای یک زن هنگام رابطه جنسی
خوردن این ماده غذایی باعث ناباروری مردان می شود!!
علت درد هنگام رابطه جنسی و راه هایی برای برطرف کردن آن !
قرص تاخیری و داروی جنسی در مردان چه عوارضی دارد؟
هشدار! در بارداری این کرم را استفاده نکنید !
کره بادام زمینی در بارداری بخوریم یا خیر؟
خوردن باقلا در بارداری | مزایا و معایب خوردن باقلا در بارداری
آیا می توان از روی بند ناف جنسیت را تعیین کرد؟!
بستنی و خوردن آن در بارداری مفید است یا مضر؟
علل سفت شدن جنین در شکم چیست ؟
خانم های باردار درد پا و ران در بارداری را جدی بگیرید!
قلب جنین در چند هفتگی تشکیل می شود؟
چگونه بفهمیم جنین ناهنجاری دارد یا نه ؟
حرکت جنین در شکم چگونه است؟/ چرا جنینم حرکت نمی کند؟
درد شکم و پهلو در بارداری خطرناک است؟
بارداری پوچ چیست ؟ راه های تشخیص آن را بدانید!
شب زفاف چگونه سپری میشود؟
هشدار : خانم های باردار با خوردن این مواد غذایی نوزادتان عقب مانده میشود!!
روش های تعیین جنسیت نوزاد در سراسر جهان !
من و همسرم مشکلی نداریم ! ولی باردار نمی شوم !!
خانم های باردار! مصرف این قرص را در دوران بارداری فراموش نکنید!
هشدار ! این کارها را در دوران بارداری انجام ندهید!!
فال روزانه
تعبیر خواب