عمل بسیار زننده و غیر اخلاقی مرد هوس باز با زن جوان درمقابل دیدگان فرزندانش

تاریخ نشر :دوشنبه 22 آگوست 2016 اشتراک:
حوادث روز
تجاوز به زن جوان روزنامۀ انگلیسی ایندیپندنت، نوشت در پیِ تأخیر اتوبوس مدرسۀ پسری ۸ ساله به نام “تابیسو”، مادرش “زیگموتو گارسکیپ” او را به همراره پسر دومش “کوتلوانو” که تنها ۶ سال داشت، پیاده به مدرسه برد(dot) در راه مدرسه، مردی به آن زن حمله کرد و سعی کرد پول هایش را بدزدد، اما […]

تجاوز به زن جوان

روزنامۀ انگلیسی ایندیپندنت، نوشت در پیِ تأخیر اتوبوس مدرسۀ پسری ۸ ساله به نام “تابیسو”، مادرش “زیگموتو گارسکیپ” او را
به همراره پسر دومش “کوتلوانو” که تنها ۶ سال داشت، پیاده به مدرسه برد(dot) در راه مدرسه، مردی به آن
زن حمله کرد و سعی کرد پول هایش را بدزدد، اما زن حاضر نشد به او پول بدهد، به همین
سبب، سارق سعی کرد به او تجاوز کند.پسر ۶ ساله جیغ کشید و سعی کرد مرد را بزند تا
بتواند مادرش را نجات دهد.در این حال، مادر، به همراه پسر ۸ ساله به سمت جاده حرکت کرد تا از
مردم کمک بخواهد، اما هیچ کس به کمک او نیامد و وقتی او نزد پسرش برگشت متوجه شد که مردِ
متجاوز ، پسرش را خفه کرده و با شیشۀ یک بطری خالی گردنش را بریده بود.

پلیس آفریقای جنوبی، این جنایتکار ۳۲ ساله را بازداشت کرد و او را به دادگاه سپرد.

ساکنان محلی، ضمن برگزاری تظاهرات، اشد مجازات را برای این جنایتکار خواستار شدند.

جام نیوز

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرادرس