وقتی به هوش آمدم خودم را در وضعیت بدی در گوشه باغ دیدم / مراد از من فیلم گرفته بود

تاریخ نشر :شنبه 22 اکتبر 2016 مشاهده : 110
وقتی به هوش آمدم خودم را در وضعیت بدی در گوشه باغ دیدم / مراد از من فیلم گرفته بود حوادث روز
آزار و اذیت دختردانشجو شکوفه که دانشجو است با ناراحتی به ماموران گفت:دوماه پیش یکی از هم دانشگاهی هایم به نام نسترن گفت که یک میهمانی مختلط به مناسبت نامزدی اش گرفته است وخواست حتما حضور داشته باشم ابتدا نپذیرفتم اما آنقدر اصرار کرد که قبول کردم.وی افزود:میهمانی در یک باغ اجاره ای بود با […]

آزار و اذیت دختردانشجو

شکوفه که دانشجو است با ناراحتی به ماموران گفت:دوماه پیش یکی از هم دانشگاهی هایم به نام نسترن گفت که
یک میهمانی مختلط به مناسبت نامزدی اش گرفته است وخواست حتما حضور داشته باشم ابتدا نپذیرفتم اما آنقدر اصرار کرد
که قبول کردم.وی افزود:میهمانی در یک باغ اجاره ای بود با ماشین آژانس به آنجا رفتم خیلی شلوغ بود از
دوستانم هیچ کس نیامده بود و تنها نسترن را دیدم که سرگرم میهمانانش بود جشن خوبی بود تا اینکه شام
خوردم بیشتر تماشاچی جشن بودم و چون کسی را نمی شناختم نسترن گاهی نزدم می آمد و خواهرش هم گاهی
به من سرک می زد.دختر دانشجو ادامه داد:بعداز شام در حال آماده شدن بودم که پسری با یک سینی آب
پرتقال جلویم ایستاد و من یک لیوان برداشتم او هم رفت تصورم این بود جزو تیم پذیرایی است وقتی لیوان
آب پرتقال را سرکشیدم هنوز کیفم را برنداشته بودم که چشمانم سیاهی رفت و وقتی به هوش امدم دیدم برهنه
در توالت باغ هستم از وحشت سریع لباس هایم را پوشیدم صبح شده بود و در باغ هیچکس نبود داخل
کیفم نه پولی بود و موبایلم هم به سرقت رفته بود با پای پیاده یک جاده خاکی را پشت سرگذاشتم
و خودم را به خانه مان رساندم می دانستم به من تجاوز شده است اما از ترس آبرویم نمی
توانستم به کسی حرفی بزنم تا اینکه مردی در تماس با تلفن خانه مان به مادرم گفت گوشی من در
ماشینش جامانده و شماره خانه را از روی ان برداشته است و وقتی مادرم گوشی را به من داد آن
مرد با صدای خوفناکی ادعا کرد از صحنه آزار و اذیت من فیلمبرداری کرده است و باید به او
پول بدهم تا دست از سرم بردارد.تا گوشی را قطع کردم تصمیم گرفتم شکایت کنم تا این مرد کثیف بازداشت
شود و به سزای اعمالش برسد.با این ادعا ها و به دستور بازپرس پرونده شکوفه تحت آموزش قرار گرفت تا
با تماس گیرنده با جگیر قرار بگذارد و ۱۲ ساعت بعد پلیس توانست مردی ۲۸ ساله را به دام اندازد.این
مرد وقتی دید پلیس او را دستگیر کرده است ادعا کرد دخالتی در تجاوز نداشته و پسرعمویش که در حال
حاضر به تهران رفته است این فیلم را به او داده و خواسته در باجگیری کمکش کند.بدین ترتیب با نیابت
قضایی تیمی از پلیس به تهران اعزام شد و جوانی به نام مراد را بازداشت کرد و او کسی نبود
جز همان پسری که سینی آبمیوه داشت.مراد که موبایل شکوفه از خانه اش به دست آمده بود در بازجویی ها
گفت:پسر عمویم جزور نیروهای خدماتی بود من از تهران به دیدن او رفته بودم که خواست من هم آن شب
کمکشان کنم در میهمانی متوجه دختری شدم که ساکت و تنها بود او را زیر نظر گرفتم و در پایان
مراسم با یک لیوان آب پرتقال او را با قرص خواب آور که برای خوابیدن در اتوبوس مسافرتی خریده بودم
بی هوش کرده و به توالت بردم سپس جلوی در آنجا ایستادم و هرکسی می آمد می گفتم خراب است
وقتی همه میهمان ها رفتند از پسرعمویم خواستم همه همکارانش را رد کند بروند تا خودمان انجا را تمیز کنیم
این کار را هم کردیم و بعد از ۲ ساعت از باغ خارج شدیم من به محض رسیدن به شهر
به بهانه اینکه باید به تهران برگردم از پسرعمویم جداشده و به باغ برگشتم سپس به شکوفه تجاوز کرده
و از بدن برهنه اش فیلمبرداری کردم و پا به فرار گذاشتم.وی افزود:در تهران بودم که وسوسه باجگیری به جانم
افتاد خودم با این دختر تماس گرفتم و قرار گذاشتم و از پسرعمویم خواستم سرقرار برود و یک امانتی بگیرد
او روحش هم خبر نداشت.بنابه این گزارش،جوان متجاوز روانه زندان شد تا پرونده اش پس از پایان اقدامات قضایی و
پزشکی قانونی در دادگاه کیفری محاکمه شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.وقتی به میهمانی مختلط هم دانشگاهی ام
رفتم پس از بی هوشی طولانی در حالیکه برهنه بودم در توالت باغ بیدارآمدم.

دختری با مراجعه به پلیس ادعا کرد مدتی است مردی ناشناس از من اخاذی می کند و علت آن عکس
های مبتذلی است که از او در یک میهمانی گرفته بودند.شکوفه که دانشجو است با ناراحتی به ماموران گفت:دوماه پیش
یکی از هم دانشگاهی هایم به نام نسترن گفت که یک میهمانی مختلط به مناسبت نامزدی اش گرفته است وخواست
حتما حضور داشته باشم ابتدا نپذیرفتم اما آنقدر اصرار کرد که قبول کردم.وی افزود:میهمانی در یک باغ اجاره ای بود
با ماشین آژانس به آنجا رفتم خیلی شلوغ بود از دوستانم هیچ کس نیامده بود و تنها نسترن را دیدم
که سرگرم میهمانانش بود جشن خوبی بود تا اینکه شام خوردم بیشتر تماشاچی جشن بودم و چون کسی را نمی
شناختم نسترن گاهی نزدم می آمد و خواهرش هم گاهی به من سرک می زد.دختر دانشجو ادامه داد:بعداز شام در
حال آماده شدن بودم که پسری با یک سینی آب پرتقال جلویم ایستاد و من یک لیوان برداشتم او هم
رفت تصورم این بود جزو تیم پذیرایی است وقتی لیوان آب پرتقال را سرکشیدم هنوز کیفم را برنداشته بودم که
چشمانم سیاهی رفت و وقتی به هوش امدم دیدم برهنه در توالت باغ هستم از وحشت سریع لباس هایم را
پوشیدم صبح شده بود و در باغ هیچکس نبود داخل کیفم نه پولی بود و موبایلم هم به سرقت رفته
بود با پای پیاده یک جاده خاکی را پشت سرگذاشتم و خودم را به خانه مان رساندم می دانستم به
من تجاوز شده است اما از ترس آبرویم نمی توانستم به کسی حرفی بزنم تا اینکه مردی در تماس با
تلفن خانه مان به مادرم گفت گوشی من در ماشینش جامانده و شماره خانه را از روی ان برداشته است
و وقتی مادرم گوشی را به من داد آن مرد با صدای خوفناکی ادعا کرد از صحنه تجاوز به من
فیلمبرداری کرده است و باید به او پول بدهم تا دست از سرم بردارد.تا گوشی را قطع کردم تصمیم گرفتم
شکایت کنم تا این مرد کثیف بازداشت شود و به سزای اعمالش برسد.با این ادعا ها و به دستور بازپرس
پرونده شکوفه تحت آموزش قرار گرفت تا با تماس گیرنده با جگیر قرار بگذارد و ۱۲ ساعت بعد پلیس توانست
مردی ۲۸ ساله را به دام اندازد.این مرد وقتی دید پلیس او را دستگیر کرده است ادعا کرد دخالتی در
تجاوز نداشته و پسرعمویش که در حال حاضر به تهران رفته است این فیلم را به او داده و خواسته
در باجگیری کمکش کند.بدین ترتیب با نیابت قضایی تیمی از پلیس به تهران اعزام شد و جوانی به نام مراد
را بازداشت کرد و او کسی نبود جز همان پسری که سینی آبمیوه داشت.مراد که موبایل شکوفه از خانه اش
به دست آمده بود در بازجویی ها گفت:پسر عمویم جزور نیروهای خدماتی بود من از تهران به دیدن او رفته
بودم که خواست من هم آن شب کمکشان کنم در میهمانی متوجه دختری شدم که ساکت و تنها بود او
را زیر نظر گرفتم و در پایان مراسم با یک لیوان آب پرتقال او را با قرص خواب آور که
برای خوابیدن در اتوبوس مسافرتی خریده بودم بی هوش کرده و به توالت بردم سپس جلوی در آنجا ایستادم و
هرکسی می آمد می گفتم خراب است وقتی همه میهمان ها رفتند از پسرعمویم خواستم همه همکارانش را رد کند
بروند تا خودمان انجا را تمیز کنیم این کار را هم کردیم و بعد از ۲ ساعت از باغ خارج
شدیم من به محض رسیدن به شهر به بهانه اینکه باید به تهران برگردم از پسرعمویم جداشده و به باغ
برگشتم سپس به شکوفه تجاوز کرده و از بدن برهنه اش فیلمبرداری کردم و پا به فرار گذاشتم.وی افزود:در تهران
بودم که وسوسه باجگیری به جانم افتاد خودم با این دختر تماس گرفتم و قرار گذاشتم و از پسرعمویم خواستم
سرقرار برود و یک امانتی بگیرد او روحش هم خبر نداشت.بنابه این گزارش،جوان متجاوز روانه زندان شد تا پرونده اش
پس از پایان اقدامات قضایی و پزشکی قانونی در دادگاه کیفری محاکمه شد.

رکنا

2016-10-22 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
تازه داماد ۲۰ ساله در درگیری خونین در مشهد ، قاتل و فراری شد ! تازه داماد ۲۰ ساله در درگیری خونین در مشهد ، قاتل و فراری شد !
نزاع های خیابانی به دلایل کودکانه و تنها از روی احساسات می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشند که در این چاقوکشی در مشهد شاهد آن بوده ایم.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
برای انتقام از همسرم ، زنان تهرانی را به دام می انداختم !
رسوایی جنسی برادر خواننده مشهور زن ؛ با دختر ۱۱ ساله ی همسرش !
اولین فیلم از هتل قرنطینه ای کرونا در تهران
شرط بخشش آرمان ، قاتل غزاله شکور اعلام شد
تجاوز پارسا به لیلا در پارتی شبانه و اخاذی با فیلم سیاه دختر دانشجو
فیلم گروگانگیری مسلحانه دختر جوان در استاد معین تهران
همسرم ، آزاده را با مرد غریبه در خانه ام دیدم ، سرش را بریدم
علت فرار پروانه از شوهر پورشه سوار ، در ماه عسل پاریس و ونیز چه گذشت ؟
افشای علت وحشتناک طلاق های صوری در مازندران لو رفت !
ماجرای تلخ فروش خواهر کوچکتر به ۷ مرد هوسباز
دعوای همسر اول و دوم یک مرد در دادگاه ؛ راز پنهانی همسر دوم چه بود ؟
چرا مرد ، قاتلِ همسر دومش شد ؟ راز عجیب پزشکی قانونی !
تکه پاره شدن دختربچه گلفروش توسط سگ ولگرد در شهرری + عکس دلخراش
آخرین صحبتهای پدر غزاله شکور درباره حکم اعدام آرمان
سپیده دختر ته تغاری من ، عروس موقت مردها شد !
صدای ناله ی زن از صندوق عقب ماشین ، راز پنهانی مرد را برملا کرد
logo-samandehi