وقتی به هوش آمدم خودم را در وضعیت بدی در گوشه باغ دیدم / مراد از من فیلم گرفته بود

تاریخ نشر :شنبه 22 اکتبر 2016 مشاهده : 126
وقتی به هوش آمدم خودم را در وضعیت بدی در گوشه باغ دیدم / مراد از من فیلم گرفته بود حوادث روز
آزار و اذیت دختردانشجو شکوفه که دانشجو است با ناراحتی به ماموران گفت:دوماه پیش یکی از هم دانشگاهی هایم به نام نسترن گفت که یک میهمانی مختلط به مناسبت نامزدی اش گرفته است وخواست حتما حضور داشته باشم ابتدا نپذیرفتم اما آنقدر اصرار کرد که قبول کردم.وی افزود:میهمانی در یک باغ اجاره ای بود با […]

آزار و اذیت دختردانشجو

شکوفه که دانشجو است با ناراحتی به ماموران گفت:دوماه پیش یکی از هم دانشگاهی هایم به نام نسترن گفت که
یک میهمانی مختلط به مناسبت نامزدی اش گرفته است وخواست حتما حضور داشته باشم ابتدا نپذیرفتم اما آنقدر اصرار کرد
که قبول کردم.وی افزود:میهمانی در یک باغ اجاره ای بود با ماشین آژانس به آنجا رفتم خیلی شلوغ بود از
دوستانم هیچ کس نیامده بود و تنها نسترن را دیدم که سرگرم میهمانانش بود جشن خوبی بود تا اینکه شام
خوردم بیشتر تماشاچی جشن بودم و چون کسی را نمی شناختم نسترن گاهی نزدم می آمد و خواهرش هم گاهی
به من سرک می زد.دختر دانشجو ادامه داد:بعداز شام در حال آماده شدن بودم که پسری با یک سینی آب
پرتقال جلویم ایستاد و من یک لیوان برداشتم او هم رفت تصورم این بود جزو تیم پذیرایی است وقتی لیوان
آب پرتقال را سرکشیدم هنوز کیفم را برنداشته بودم که چشمانم سیاهی رفت و وقتی به هوش امدم دیدم برهنه
در توالت باغ هستم از وحشت سریع لباس هایم را پوشیدم صبح شده بود و در باغ هیچکس نبود داخل
کیفم نه پولی بود و موبایلم هم به سرقت رفته بود با پای پیاده یک جاده خاکی را پشت سرگذاشتم
و خودم را به خانه مان رساندم می دانستم به من تجاوز شده است اما از ترس آبرویم نمی
توانستم به کسی حرفی بزنم تا اینکه مردی در تماس با تلفن خانه مان به مادرم گفت گوشی من در
ماشینش جامانده و شماره خانه را از روی ان برداشته است و وقتی مادرم گوشی را به من داد آن
مرد با صدای خوفناکی ادعا کرد از صحنه آزار و اذیت من فیلمبرداری کرده است و باید به او
پول بدهم تا دست از سرم بردارد.تا گوشی را قطع کردم تصمیم گرفتم شکایت کنم تا این مرد کثیف بازداشت
شود و به سزای اعمالش برسد.با این ادعا ها و به دستور بازپرس پرونده شکوفه تحت آموزش قرار گرفت تا
با تماس گیرنده با جگیر قرار بگذارد و ۱۲ ساعت بعد پلیس توانست مردی ۲۸ ساله را به دام اندازد.این
مرد وقتی دید پلیس او را دستگیر کرده است ادعا کرد دخالتی در تجاوز نداشته و پسرعمویش که در حال
حاضر به تهران رفته است این فیلم را به او داده و خواسته در باجگیری کمکش کند.بدین ترتیب با نیابت
قضایی تیمی از پلیس به تهران اعزام شد و جوانی به نام مراد را بازداشت کرد و او کسی نبود
جز همان پسری که سینی آبمیوه داشت.مراد که موبایل شکوفه از خانه اش به دست آمده بود در بازجویی ها
گفت:پسر عمویم جزور نیروهای خدماتی بود من از تهران به دیدن او رفته بودم که خواست من هم آن شب
کمکشان کنم در میهمانی متوجه دختری شدم که ساکت و تنها بود او را زیر نظر گرفتم و در پایان
مراسم با یک لیوان آب پرتقال او را با قرص خواب آور که برای خوابیدن در اتوبوس مسافرتی خریده بودم
بی هوش کرده و به توالت بردم سپس جلوی در آنجا ایستادم و هرکسی می آمد می گفتم خراب است
وقتی همه میهمان ها رفتند از پسرعمویم خواستم همه همکارانش را رد کند بروند تا خودمان انجا را تمیز کنیم
این کار را هم کردیم و بعد از ۲ ساعت از باغ خارج شدیم من به محض رسیدن به شهر
به بهانه اینکه باید به تهران برگردم از پسرعمویم جداشده و به باغ برگشتم سپس به شکوفه تجاوز کرده
و از بدن برهنه اش فیلمبرداری کردم و پا به فرار گذاشتم.وی افزود:در تهران بودم که وسوسه باجگیری به جانم
افتاد خودم با این دختر تماس گرفتم و قرار گذاشتم و از پسرعمویم خواستم سرقرار برود و یک امانتی بگیرد
او روحش هم خبر نداشت.بنابه این گزارش،جوان متجاوز روانه زندان شد تا پرونده اش پس از پایان اقدامات قضایی و
پزشکی قانونی در دادگاه کیفری محاکمه شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.وقتی به میهمانی مختلط هم دانشگاهی ام
رفتم پس از بی هوشی طولانی در حالیکه برهنه بودم در توالت باغ بیدارآمدم.

دختری با مراجعه به پلیس ادعا کرد مدتی است مردی ناشناس از من اخاذی می کند و علت آن عکس
های مبتذلی است که از او در یک میهمانی گرفته بودند.شکوفه که دانشجو است با ناراحتی به ماموران گفت:دوماه پیش
یکی از هم دانشگاهی هایم به نام نسترن گفت که یک میهمانی مختلط به مناسبت نامزدی اش گرفته است وخواست
حتما حضور داشته باشم ابتدا نپذیرفتم اما آنقدر اصرار کرد که قبول کردم.وی افزود:میهمانی در یک باغ اجاره ای بود
با ماشین آژانس به آنجا رفتم خیلی شلوغ بود از دوستانم هیچ کس نیامده بود و تنها نسترن را دیدم
که سرگرم میهمانانش بود جشن خوبی بود تا اینکه شام خوردم بیشتر تماشاچی جشن بودم و چون کسی را نمی
شناختم نسترن گاهی نزدم می آمد و خواهرش هم گاهی به من سرک می زد.دختر دانشجو ادامه داد:بعداز شام در
حال آماده شدن بودم که پسری با یک سینی آب پرتقال جلویم ایستاد و من یک لیوان برداشتم او هم
رفت تصورم این بود جزو تیم پذیرایی است وقتی لیوان آب پرتقال را سرکشیدم هنوز کیفم را برنداشته بودم که
چشمانم سیاهی رفت و وقتی به هوش امدم دیدم برهنه در توالت باغ هستم از وحشت سریع لباس هایم را
پوشیدم صبح شده بود و در باغ هیچکس نبود داخل کیفم نه پولی بود و موبایلم هم به سرقت رفته
بود با پای پیاده یک جاده خاکی را پشت سرگذاشتم و خودم را به خانه مان رساندم می دانستم به
من تجاوز شده است اما از ترس آبرویم نمی توانستم به کسی حرفی بزنم تا اینکه مردی در تماس با
تلفن خانه مان به مادرم گفت گوشی من در ماشینش جامانده و شماره خانه را از روی ان برداشته است
و وقتی مادرم گوشی را به من داد آن مرد با صدای خوفناکی ادعا کرد از صحنه تجاوز به من
فیلمبرداری کرده است و باید به او پول بدهم تا دست از سرم بردارد.تا گوشی را قطع کردم تصمیم گرفتم
شکایت کنم تا این مرد کثیف بازداشت شود و به سزای اعمالش برسد.با این ادعا ها و به دستور بازپرس
پرونده شکوفه تحت آموزش قرار گرفت تا با تماس گیرنده با جگیر قرار بگذارد و ۱۲ ساعت بعد پلیس توانست
مردی ۲۸ ساله را به دام اندازد.این مرد وقتی دید پلیس او را دستگیر کرده است ادعا کرد دخالتی در
تجاوز نداشته و پسرعمویش که در حال حاضر به تهران رفته است این فیلم را به او داده و خواسته
در باجگیری کمکش کند.بدین ترتیب با نیابت قضایی تیمی از پلیس به تهران اعزام شد و جوانی به نام مراد
را بازداشت کرد و او کسی نبود جز همان پسری که سینی آبمیوه داشت.مراد که موبایل شکوفه از خانه اش
به دست آمده بود در بازجویی ها گفت:پسر عمویم جزور نیروهای خدماتی بود من از تهران به دیدن او رفته
بودم که خواست من هم آن شب کمکشان کنم در میهمانی متوجه دختری شدم که ساکت و تنها بود او
را زیر نظر گرفتم و در پایان مراسم با یک لیوان آب پرتقال او را با قرص خواب آور که
برای خوابیدن در اتوبوس مسافرتی خریده بودم بی هوش کرده و به توالت بردم سپس جلوی در آنجا ایستادم و
هرکسی می آمد می گفتم خراب است وقتی همه میهمان ها رفتند از پسرعمویم خواستم همه همکارانش را رد کند
بروند تا خودمان انجا را تمیز کنیم این کار را هم کردیم و بعد از ۲ ساعت از باغ خارج
شدیم من به محض رسیدن به شهر به بهانه اینکه باید به تهران برگردم از پسرعمویم جداشده و به باغ
برگشتم سپس به شکوفه تجاوز کرده و از بدن برهنه اش فیلمبرداری کردم و پا به فرار گذاشتم.وی افزود:در تهران
بودم که وسوسه باجگیری به جانم افتاد خودم با این دختر تماس گرفتم و قرار گذاشتم و از پسرعمویم خواستم
سرقرار برود و یک امانتی بگیرد او روحش هم خبر نداشت.بنابه این گزارش،جوان متجاوز روانه زندان شد تا پرونده اش
پس از پایان اقدامات قضایی و پزشکی قانونی در دادگاه کیفری محاکمه شد.

رکنا

2016-10-22 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
فیلم منتشر شده از لحظه انتقال جسد بابک خرمدین فیلم منتشر شده از لحظه انتقال جسد بابک خرمدین
در این ویدئو لحظه انتقال جسد بابک خرمدین را توسط پدر و مادرش می بینید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
انتقام در اینستا بعد از قطع رابطه با یک دختر جوان
جزئیات قتل بابک خرمدین ، کارگردان سینما توسط پدر و مادرش و اعترافات و عکس آن ها !
مشاجره زن و شوهر جوان در دادگاه , چرا نگفتی قبل از ازدواج با کسی دوست بودی؟
لحظه هولناک خودکشی نافرجام یک مرد وسط خیابان
حمله هولناک اراذل و اوباش با تبر به مسافران در گرگان
زن بی رحم تبریزی ۵ سگ بی گناه را با طناب دار زد
حادثه آتش سوزی کمپ اعتیاد در مشهد منجر به مرگ چند نفر شد
ویدیو از حادثه در شهرری تهران / یک پراید زیر قطار له شد
پایان خونین عشق زن ۴۶ ساله تهرانی و پسر ۲۶ ساله در منزل قدیمی
قتل زن مطلقه در چاه توسط مردی که با او رابطه داشت
متهم کردن زن جوان توسط خانواده همسرش که دخترش از رابطه نامشروع است
قتل فجیع رویا زن تهرانی در حمام / رویا بی گناه بود!
۸ سال بلاتکلیفی آرین قاتل زن جوان در زندان
زنان کارتن خواب تهرانی کرونایی، آواره کف خیابان ها
مرگ مشکوک زن تنها و مطلقه در خانه اش با تزریق داروی زیبایی
قتل وسط دور دور زدن با سانتافه امانتی در عظیمیه کرج
logo-samandehi