دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

حادثه آتش سوزی

آتش زدن همسر برای اعتراف به خیانت

برخی افراد دچار بیماری هایی هستند که قبل از ازدواج پنههان می کنند این افراد وقتی وارد زندگی زناشویی می شوند ناخودآگاه این بیماری ها شدت پیدا می کند و باعث می شود آنها دچار شک و بدبینی شوند.

آرون گروپس