مشاهده : 172شخصیت شناسیRSS

تست خودافشاگری در روانشناسی

تست خودافشاگری در روانشناسیفال و طالع بینی
شما از نظر شخصیتی چطور آدمی هستید؟ کسی که مایل است همه اسرار و اتفاقات زندگی اش را در اختیار دیگران قرار دهد و درباره همه چیز زندگی اش به دیگران توضیح دهد و یا مایلید دیگران درباره جزییات زندگی شما چیزی ندانند.

شاید شبکه های اجتماعی این روها باعث شده اند که ما خیلی از جزییات زندگی خود را با دیگران درمیان بگذاریم و البته برخی افراد همچنان اصرار دارند زندگی شخصی ما حتی به نزدیک ترین افراد زندگی ما ارتباطی ندارد . با پرشین وی همراه باشید تا درباره خودافشاگری در روانشناسی بیشتر بدانید.

آشنایی با خودافشاگری در روانشناسی

تست روانشناسی خود واقعی یا خودافشایی میزان تمایل‌ شما به ابراز و افشای
خودتان نزد دیگران را نشان می‌دهد. شما در طول زندگی‌تان احساسات متغیری
نسبت به ابراز احساسات خود و نشان دادن خود واقعی‌تان به دیگران دارید و این
مساله در نحوه برخورد دیگران با شما به شدت موثر است. بنابراین اگر در این امر زیاده‌روی می‌کنید یا کم می‌گذارید باید متوجه شوید.

بررسی‌های دکتر سیدنی جورارد در دانشگاه فلوریدا نشان داد که خودافشای
نه تنها در نزدیک کردن اشخاص به یکدیگر نقش دارد، بلکه سبب می‌شود شنوندگان
هم خودافشایی کنند و این‌گونه است که اعتماد متقابلی ایجاد می‌شود.
اما تعریف دقیق خودافشایی چیست؟ چرا اعتماد کردن مهم است؟ و شما چقدر خودافشایی می‌کنید تا دیگران خود واقعی‌تان را بشناسند؟

بررسی خودافشاگری در روانشناسی

خودافشایی به معنای نشان دادن خود واقعی به دیگران و ابراز احساسات است.
اگر شما به دیگران اعتماد بسیاری داشته باشید احساسات‌تان را هم زودتر به آن‌ها
نشان می‌دهید. با این حال این برداشت نادرستی است اگر تصور کنیم می‌توانیم ۱۰۰درصد
احساسات خود را ابراز کنیم. حتی در تحلیل روانی که از بیماران خواسته می‌شود همه
احساسات خود را بیان کنند، بازهم مقاومت وجود دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی
روانشناسان پیرو مکتب فروید، نشان می‌دهد که روان‌درمانگر ساکت مانع پیشرفت و درک واقعیت‌ها می‌شود.

تست خودافشاگری در روانشناسی

در این تست مشخص می‌شود که شما تا چه حد خود واقعی‌تان را به مردم می‌شناسانید:
آیا به نزدیک‌ترین اشخاص به خود نشان می‌دهید که به واقع کی هستید؟ و یا برخلاف
آنچه هستید وانمود می‌کنید؟ کدام یک از احساسات یا عقاید زیر را آشکار می‌کنید؟

۱- ویژگی شخصیتی بادوامی که آن را نقطه ضعف می‌دانید، چیزی مانند گرایش به حسادت و سمج بودن.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. چه فایده‌ای دارد که احساسم را پنهان کنم؟ (۴ امتیاز)

۲- تعصباتی که نسبت به بعضی از انواع اشخاص دارید (اشخاصی با مذهب متفاوت، نژاد متفاوت یا زمینه اجتماعی متفاوت).

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- اندکی درباره‌اش حرف می‌زنم، به شرط آنکه احساس کنم تا حدی با نظراتم موافقت می‌شود. (۲ امتیاز)

ج- تا حد زیادی در موردش صحبت می‌کنم. (۳ امتیاز)

د- آشکارا درباره‌اش حرف می‌زنم من از عقایدم شرمنده نیستم. (۴ امتیاز)

تست خودافشاگری در روانشناسی

۳- جزییات زندگی عاشقانه، لطیفه گویی درباره روابط جنسی و شریک زندگی‌تان.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن موضوع اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۴- کار‌هایی کرده‌اید و از آن شرمنده‌اید یا درباره‌اش احساس گناه می‌کنید. چیز‌هایی مانند دروغ گفتن، تقلب کردن، جرم کوچکی مانند بلند کردن شیئی از فروشگاه.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. من گذشته‌ام را پنهان نمی‌کنم. (۴ امتیاز)

خودافشاگری در روانشناسی

بررسی خودافشاگری در روانشناسی

۵- آنچه خونتان را به جوش می‌آورد.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. چه فایده‌ای دارد که احساسم را پنهان کنم؟ (۴ امتیاز)

آشنایی با تست خودافشاگری در روانشناسی

۶- اینکه درباره وضع ظاهر خود چه احساسی دارید.

الف- آن را افشا نمی‌کنم. ممکن است خجالت بکشم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را به صورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

خودافشاگری در روانشناسی

آشنایی با خودافشاگری در روانشناسی

۷- چیز‌هایی که از آن می‌ترسید، حتی ترس‌های غیر منطقی.

الف- آن را افشا نمی‌کنم. از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را به صورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۸- استعدادها، دستاورد‌ها و تعریف‌هایی که از شما شده است.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۹- تمایلاتی که می‌ترسید اگر درباره‌اش حرف بزنید، از دستتان خارج شود. موضوعاتی از قبیل: قمار کردن، روابط جنسی یا خشم.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، نگران آن هستم که دیگران درموردم چه فکری می‌کنند. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۱۰- آنچه آن را معلولیت شخصی به حساب می‌آورید، مانند عدم موفقیت در ورزش یا ناتوانی در آموختن ریاضی.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

تفسیر نتایج تست خودافشاگری در روانشناسی

امتیاز ۱۰ تا ۱۷ شما شخص بسته‌ای هستید. احتمالا از سطح صمیمتی که با دیگران دارید
راضی هستید. اما به نظر می‌رسد که اگر احساسات خود را در میان بگذارید به سود خود کار کرده‌اید.

امتیاز ۱۸ تا ۲۸ در جریان خودافشایی آدم متوسطی هستید و تعادل خوبی میان خود خصوصی
و خود ظاهری‌تان ایجاد نموده‌اید.

امتیاز ۲۹ تا ۴۰ شما بسیار باز و گشوده هستید، اما مراقب باشید. گاهی همه چیز را گفتن
به معنای نداشتن احساس امنیت خاطر است؛ و یا ممکن است بخواهید بیش از اندازه مورد
قبول دیگران واقع شوید. اگر دیگران به شما واکنش ناخوشایندی نشان می‌دهند، دلیلش
ممکن است این باشد که شما بیش از حدی که آن‌ها می‌خواهند خودافشایی می‌کنید.

همانطور که می‌بینید در این تست داشتن نمره متوسط بهتر است و خودافشایی بیش از اندازه
و خودافشایی کمتر از اندازه هیچ کدام درست و مفید نیستند. واقعیتی که وجود دارد این است
که همه ما باید تا حدی خودافشایی داشته باشیم تا با دیگران پیوند درستی ایجاد کنیم.
اینکه به طور مداوم خود واقعی‌مان را پنهان کنیم، می‌تواند روی روابط ما تاثیر منفی بگذارد.

درباره خود افشاگری بیشتر بدانید

“خود افشاگری” برای اظهاراتی به کار می رود که در مورد فردی باشد که خود
آن را می داند و دیگران احتمالا بدان دسترسی پیدا نکرده یا آن را نمی توانند کشف کنند.
از آنجا که در این نوشته ما بیشتر به ارتباطات ارادی می پردازیم و از آنجا که ما بیشتر به
اظهاراتی در مورد خود توجه داریم که دیگران احتمالا به راحتی نمی توانند آنها را دریابند
و از طریق مشاهده و روشهای دیگر آنان را به آنها دسترسی نیست.

محدودترین تعریف “خود افشاگری “شامل آن دسته اظهاراتی در مورد یک نفر می شود
که ارادی است و اشخاص دیگر را به راحتی به آنها دسترسی نیست. “خود افشاگری”
می تواند آنچنان بی خطر و دور از شرایط تهدید آمیز باشد که شخصی بخواهد احساس
خود را در مورد یک فیلم یا یک داستان و کتاب بگوید و یا اینکه بخواهد اظهار کند که چه
اندازه به کتاب یا شعر علاقه دارد و یا اینکه چه میزان مطالعه می کند.

ستاره ـ مهر

2019-02-13 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
گل های مناسب با شخصیت افراد متولدین هر ماهگل های مناسب با شخصیت افراد متولدین هر ماه
فال حافظ را چگونه بگیریم؟فال حافظ را چگونه بگیریم؟
غزل شماره ۱۵۸ حافظ : من و انکار شراب این چه حکایت باشدغزل شماره ۱۵۸ حافظ : من و انکار شراب این چه حکایت باشد
غزل شماره ۴۹۱ حافظ : به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیماییغزل شماره ۴۹۱ حافظ : به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی
غزل شماره ۴۱۴ حافظ : گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کوغزل شماره ۴۱۴ حافظ : گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو
غزل شماره ۴۸۷ حافظ : ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شویغزل شماره ۴۸۷ حافظ : ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی
غزل شماره ۸۱ حافظ : صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفتغزل شماره ۸۱ حافظ : صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
غزل شماره ۴۸۲ حافظ : ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنیغزل شماره ۴۸۲ حافظ : ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی
غزل شماره ۷۷ حافظ : بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشتغزل شماره ۷۷ حافظ : بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
غزل شماره ۱۵۷ حافظ : هر که را با خط سبزت سر سودا باشدغزل شماره ۱۵۷ حافظ : هر که را با خط سبزت سر سودا باشد
غزل شماره ۴۸۰ حافظ : ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنیغزل شماره ۴۸۰ حافظ : ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی
غزل شماره ۱۳۸ حافظ : یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکردغزل شماره ۱۳۸ حافظ : یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد
غزل شماره ۱۴۴ حافظ : به سر جام جم آن گه نظر توانی کردغزل شماره ۱۴۴ حافظ : به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد
غزل شماره ۴۰۸ حافظ : ای آفتاب آینه دار جمال توغزل شماره ۴۰۸ حافظ : ای آفتاب آینه دار جمال تو
غزل شماره ۶ حافظ :به ملازمان سلطان که رساند این دعا راغزل شماره ۶ حافظ :به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
داستان ضرب المثل ، کفگیر به ته دیک خوردهداستان ضرب المثل ، کفگیر به ته دیک خورده
غزل شماره ۹ حافظ : رونق عهد شباب است دگر بستان راغزل شماره ۹ حافظ : رونق عهد شباب است دگر بستان را
غزل شماره ۱۵۹ حافظ : نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشدغزل شماره ۱۵۹ حافظ : نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد
غزل شماره ۴۶۶ حافظ : این خرقه که من دارم در رهن شراب اولیغزل شماره ۴۶۶ حافظ : این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی
غزل شماره ۱۰ حافظ : دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ماغزل شماره ۱۰ حافظ : دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
غزل شماره ۴۹۵ حافظ : می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جوییغزل شماره ۴۹۵ حافظ : می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی
طالع بینی مهر ماه ۹۷طالع بینی مهر ماه ۹۷
غزل شماره ۱۶۰ حافظ : خوش است خلوت اگر یار یار من باشدغزل شماره ۱۶۰ حافظ : خوش است خلوت اگر یار یار من باشد
غزل شماره ۳ حافظ : اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما راغزل شماره ۳ حافظ : اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
غزل شماره ۱۴۸ حافظ : یارم چو قدح به دست گیردغزل شماره ۱۴۸ حافظ : یارم چو قدح به دست گیرد
غزل شماره ۷۸ حافظ : دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشتغزل شماره ۷۸ حافظ : دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت
غزل شماره ۴ حافظ : صبا به لطف بگو آن غزال رعنا راغزل شماره ۴ حافظ : صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
غزل شماره ۱۴۷ حافظ : نسیم باد صبا دوشم آگهی آوردغزل شماره ۱۴۷ حافظ : نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
غزل شماره ۴۹۲ حافظ : سلامی چو بوی خوش آشناییغزل شماره ۴۹۲ حافظ : سلامی چو بوی خوش آشنایی
غزل شماره ۸۰ حافظ : عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشتغزل شماره ۸۰ حافظ : عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت