تست خودافشاگری در روانشناسی

مشاهده : 738
تست خودافشاگری در روانشناسی فال و طالع بینی
شما از نظر شخصیتی چطور آدمی هستید؟ کسی که مایل است همه اسرار و اتفاقات زندگی اش را در اختیار دیگران قرار دهد و درباره همه چیز زندگی اش به دیگران توضیح دهد و یا مایلید دیگران درباره جزییات زندگی شما چیزی ندانند.

شاید شبکه های اجتماعی این روها باعث شده اند که ما خیلی از جزییات زندگی خود را با دیگران درمیان بگذاریم و البته برخی افراد همچنان اصرار دارند زندگی شخصی ما حتی به نزدیک ترین افراد زندگی ما ارتباطی ندارد . با پرشین وی همراه باشید تا درباره خودافشاگری در روانشناسی بیشتر بدانید.

آشنایی با خودافشاگری در روانشناسی

تست روانشناسی خود واقعی یا خودافشایی میزان تمایل‌ شما به ابراز و افشای
خودتان نزد دیگران را نشان می‌دهد. شما در طول زندگی‌تان احساسات متغیری
نسبت به ابراز احساسات خود و نشان دادن خود واقعی‌تان به دیگران دارید و این
مساله در نحوه برخورد دیگران با شما به شدت موثر است. بنابراین اگر در این امر زیاده‌روی می‌کنید یا کم می‌گذارید باید متوجه شوید.

بررسی‌های دکتر سیدنی جورارد در دانشگاه فلوریدا نشان داد که خودافشای
نه تنها در نزدیک کردن اشخاص به یکدیگر نقش دارد، بلکه سبب می‌شود شنوندگان
هم خودافشایی کنند و این‌گونه است که اعتماد متقابلی ایجاد می‌شود.
اما تعریف دقیق خودافشایی چیست؟ چرا اعتماد کردن مهم است؟ و شما چقدر خودافشایی می‌کنید تا دیگران خود واقعی‌تان را بشناسند؟

بررسی خودافشاگری در روانشناسی

خودافشایی به معنای نشان دادن خود واقعی به دیگران و ابراز احساسات است.
اگر شما به دیگران اعتماد بسیاری داشته باشید احساسات‌تان را هم زودتر به آن‌ها
نشان می‌دهید. با این حال این برداشت نادرستی است اگر تصور کنیم می‌توانیم ۱۰۰درصد
احساسات خود را ابراز کنیم. حتی در تحلیل روانی که از بیماران خواسته می‌شود همه
احساسات خود را بیان کنند، بازهم مقاومت وجود دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی
روانشناسان پیرو مکتب فروید، نشان می‌دهد که روان‌درمانگر ساکت مانع پیشرفت و درک واقعیت‌ها می‌شود.

تست خودافشاگری در روانشناسی

در این تست مشخص می‌شود که شما تا چه حد خود واقعی‌تان را به مردم می‌شناسانید:
آیا به نزدیک‌ترین اشخاص به خود نشان می‌دهید که به واقع کی هستید؟ و یا برخلاف
آنچه هستید وانمود می‌کنید؟ کدام یک از احساسات یا عقاید زیر را آشکار می‌کنید؟

۱- ویژگی شخصیتی بادوامی که آن را نقطه ضعف می‌دانید، چیزی مانند گرایش به حسادت و سمج بودن.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. چه فایده‌ای دارد که احساسم را پنهان کنم؟ (۴ امتیاز)

۲- تعصباتی که نسبت به بعضی از انواع اشخاص دارید (اشخاصی با مذهب متفاوت، نژاد متفاوت یا زمینه اجتماعی متفاوت).

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- اندکی درباره‌اش حرف می‌زنم، به شرط آنکه احساس کنم تا حدی با نظراتم موافقت می‌شود. (۲ امتیاز)

ج- تا حد زیادی در موردش صحبت می‌کنم. (۳ امتیاز)

د- آشکارا درباره‌اش حرف می‌زنم من از عقایدم شرمنده نیستم. (۴ امتیاز)

تست خودافشاگری در روانشناسی

۳- جزییات زندگی عاشقانه، لطیفه گویی درباره روابط جنسی و شریک زندگی‌تان.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن موضوع اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۴- کار‌هایی کرده‌اید و از آن شرمنده‌اید یا درباره‌اش احساس گناه می‌کنید. چیز‌هایی مانند دروغ گفتن، تقلب کردن، جرم کوچکی مانند بلند کردن شیئی از فروشگاه.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. من گذشته‌ام را پنهان نمی‌کنم. (۴ امتیاز)

خودافشاگری در روانشناسی

بررسی خودافشاگری در روانشناسی

۵- آنچه خونتان را به جوش می‌آورد.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. چه فایده‌ای دارد که احساسم را پنهان کنم؟ (۴ امتیاز)

آشنایی با تست خودافشاگری در روانشناسی

۶- اینکه درباره وضع ظاهر خود چه احساسی دارید.

الف- آن را افشا نمی‌کنم. ممکن است خجالت بکشم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را به صورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

خودافشاگری در روانشناسی

آشنایی با خودافشاگری در روانشناسی

۷- چیز‌هایی که از آن می‌ترسید، حتی ترس‌های غیر منطقی.

الف- آن را افشا نمی‌کنم. از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را به صورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۸- استعدادها، دستاورد‌ها و تعریف‌هایی که از شما شده است.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۹- تمایلاتی که می‌ترسید اگر درباره‌اش حرف بزنید، از دستتان خارج شود. موضوعاتی از قبیل: قمار کردن، روابط جنسی یا خشم.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، نگران آن هستم که دیگران درموردم چه فکری می‌کنند. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

۱۰- آنچه آن را معلولیت شخصی به حساب می‌آورید، مانند عدم موفقیت در ورزش یا ناتوانی در آموختن ریاضی.

الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)

ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)

ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)

د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

تفسیر نتایج تست خودافشاگری در روانشناسی

امتیاز ۱۰ تا ۱۷ شما شخص بسته‌ای هستید. احتمالا از سطح صمیمتی که با دیگران دارید
راضی هستید. اما به نظر می‌رسد که اگر احساسات خود را در میان بگذارید به سود خود کار کرده‌اید.

امتیاز ۱۸ تا ۲۸ در جریان خودافشایی آدم متوسطی هستید و تعادل خوبی میان خود خصوصی
و خود ظاهری‌تان ایجاد نموده‌اید.

امتیاز ۲۹ تا ۴۰ شما بسیار باز و گشوده هستید، اما مراقب باشید. گاهی همه چیز را گفتن
به معنای نداشتن احساس امنیت خاطر است؛ و یا ممکن است بخواهید بیش از اندازه مورد
قبول دیگران واقع شوید. اگر دیگران به شما واکنش ناخوشایندی نشان می‌دهند، دلیلش
ممکن است این باشد که شما بیش از حدی که آن‌ها می‌خواهند خودافشایی می‌کنید.

همانطور که می‌بینید در این تست داشتن نمره متوسط بهتر است و خودافشایی بیش از اندازه
و خودافشایی کمتر از اندازه هیچ کدام درست و مفید نیستند. واقعیتی که وجود دارد این است
که همه ما باید تا حدی خودافشایی داشته باشیم تا با دیگران پیوند درستی ایجاد کنیم.
اینکه به طور مداوم خود واقعی‌مان را پنهان کنیم، می‌تواند روی روابط ما تاثیر منفی بگذارد.

درباره خود افشاگری بیشتر بدانید

“خود افشاگری” برای اظهاراتی به کار می رود که در مورد فردی باشد که خود
آن را می داند و دیگران احتمالا بدان دسترسی پیدا نکرده یا آن را نمی توانند کشف کنند.
از آنجا که در این نوشته ما بیشتر به ارتباطات ارادی می پردازیم و از آنجا که ما بیشتر به
اظهاراتی در مورد خود توجه داریم که دیگران احتمالا به راحتی نمی توانند آنها را دریابند
و از طریق مشاهده و روشهای دیگر آنان را به آنها دسترسی نیست.

محدودترین تعریف “خود افشاگری “شامل آن دسته اظهاراتی در مورد یک نفر می شود
که ارادی است و اشخاص دیگر را به راحتی به آنها دسترسی نیست. “خود افشاگری”
می تواند آنچنان بی خطر و دور از شرایط تهدید آمیز باشد که شخصی بخواهد احساس
خود را در مورد یک فیلم یا یک داستان و کتاب بگوید و یا اینکه بخواهد اظهار کند که چه
اندازه به کتاب یا شعر علاقه دارد و یا اینکه چه میزان مطالعه می کند.

ستاره ـ مهر

2019-02-13 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi