بازی محلی بل بلی جان یا همان اتل متل توتوله

بازی محلی بل بلی جان یا همان اتل متل توتوله فال و طالع بینی
روش انجام دادن بازی محلی اتل متل توتوله و نحوه انجام بازی جالب سنگ کاغذ قیچی

در زمان های گذشته هنگامی که بچه ها و حتی بزرگسالان بیکار بودند و دور هم جمع می شدند بازی های
جالب و مختلف محلی را انجام میدادند که یکی از این بازی ها اتل متل توتوله است. اعضای این بازی
جالب و محلی از بچه ها و یک فرد بزرگسال که استاد است و وظیفه مشغول کردن بچه ها را دارد،
تشکیل می شود. در قسمت زیر روش انجام دادن بازی اتل متل توتوله را قرار داده ایم. برای
آموزش نحوه انجام دادن این بازی محلی در سایت پرشین وی همراه ما باشید.

بازی اتل متل توتوله

برای اجرای این بازی ، چند بچه ( معولاً خرد سال ) دور هم می نشینند و دست هایشان را
جلو می آورده باز می کنند و با کف دست روی زمین می گذارند ، یکی از آنها استاد بازی
است که بیشتر مواقع بزرگسالی است که وظیفه مشغول کردن کودکان را بر عهده دارد.

استاد ، شروع به خواندن متل یا شعر می کند و در ادای هر کلمه ، با دو انگشت دست
راست خود یکی از انگشتان دست بازیکن ها را کنار می گذارد و پیش می رود تا به ادای آخرین
کلمه متل یعنی ” تول ” که نیمی از کلمه قورتول به معنای تمام شده است ، می رسد.

بازی محلی بل بلی جان

آخرین انگشت دست بازیکنی که در ادای این کلمه با دو انگشت خود گرفته است کنار می گذارد ( به
داخل دست تا می شود )، باز از اول شروع می کند تا زمانی که همه انگشتان دست های بازیکنان
از بازی کنار گذاشته شود ، آخرین نفری که انگشت یا انگشتان دست او بجا مانده و از بازی کنار
گذاشته نشده بازنده به حساب می آید ، بازنده توسط بقیه بچه ها هو می شود.

روش انجام دادن بازی اتل متل توتولهروش انجام دادن بازی اتل متل توتوله

بیش تر بدانید: بازی محلی سنگ، کاغذ، قیچی

این بازی دو نفره می باشد. مشت نماد سنگ، دو انگشت سبابه و وسطی برخاسته(علامت V)نماد
قیچی و کف دست باز شده نماد کاغذ می باشند. دو نفر بازیکن دستها را به پشت برده و همزمان
می گویند: ” سنگ، کاغذ، قیچی “. هر کدام می توانند دست خود را به عنوان یکی از نماد های بالا
نشان دهند.

ترتیب برتری هر یک از نمادها بر دیگری به صورت ذیل می باشد: برتری کاغذ بر سنگ،
برتری سنگ بر قیچی، برتری قیچی بر کاغذ. شخص برنده شخصی است که نماد نشان داده شده
توسط وی بر نماد فرد مقابل به شرحی که آمد، برتری داشته باشد. این بازی بیشتر به منظور تعیین
بازیکن آغازگر بازی دیگری کاربرد دارد مانند گردو، شکستم.

بازی سنگ کاغذ قیچیبازی سنگ کاغذ قیچی

ایران ویچ و همشهری آنلاین

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویرپورتاژ آگهی