مشاهده : 379 بازیهای محلی, سرگرمی RSS

بازی جالب محلی قاچان مشترک بین پسران ودختران

بازی جالب محلی قاچان مشترک بین پسران ودختران فال و طالع بینی
این بازی که مشترک بین پسران ودختران است بسیار پیچیده می باشد و بطور کلی عبارت از ۱۲ عدد ریگ ( به اندازه ی حبه قند ) می باشد وافراد شرکت کننده (حداکثر ۴ نفر ) به ترتیب انها را در مُشت گرفته وسپس در یک حرکت تند آنها را مقداری به هوا پرتاب می‌کند […]

این بازی که مشترک بین پسران ودختران است بسیار پیچیده می باشد و بطور کلی عبارت از ۱۲ عدد
ریگ ( به اندازه ی حبه قند ) می باشد وافراد شرکت کننده (حداکثر ۴ نفر ) به ترتیب انها
را در مُشت گرفته وسپس در یک حرکت تند آنها را مقداری به هوا پرتاب می‌کند وسپس بایستی با پشت
دست آنها را نگهدارد

وتعدادی که روی پُشت دست قرار می گیرند بایستی کمتر از ۴ عدد نباشند واگر
کمتر از ۴ شد نوبت نفر بعدی است واگر ۴ یا بیشتر شد بایستی با حرکت دیگر آنها را به
هوا انداخته ومجدداً در مُشت بگیرد وسپس با حرکت دیگر ۳عدد آنها را به دست دیگر پرتاب کند ویک عدد
را نگه دارد.

در همه ی این حرکات بایستی هیچکدام از ریگ ها به زمین نیافتند وقتی این عمل انجام شدبه یک ریگ باقی را به هوا پرتاب و همزمان یک ریگ از آنهایی که در زمین هستند

باهمان دست برداشته وفوراً ریگ پرتاب شده به هوا را بدون رسیدن به زمین نیز می گیرد و این عمل
تکرار می شود تا وقتی مجموع ریگهای به ۴ رسید ومثل عمل قبل سه عدد آنها را به دست دیگر
پرتاب می کند وهمینطور تا همه ی ریگها را از زمین بردارد وعمل جدا سازی را به دسته های سه
تایی انجام دهد

واگر موفق شد به همه ی طرف های دیگر بازی (به هر تعداد که باشند )
می گوید :«کِرر» به معنی
(کِرج شدن مُرغ وخوابیدن روی تخمها ) وبازی را از اول مجدداً شروع می کند
ودر هر مرحله که شکست
بخورد نوبت به نفر بعدی می رسد
واگر موفق شد با هر مرحله یک
عدد از ریگها را به عنوان تخم زیر ران دیگر بازیکنان می گذارد و اگر تا آخر موفق شد و
فقط سه عدد ریگ ماند

بایستی هر سه عدد ریگ را به پُشت دست نگهدارد ومجدداً به داخل دست

(با پرتاب کردن به هوا )

برگرداند
وگاهی برخی اعمال دیگر برای سنگ آخر انجام می یگرد و در نهایت پس از اتمام سنگها آن فرد برنده
می شود ولی اگر در حین بازی نتوانست و دیگران موفق شدند بایستی ابتدا «کِرج » شدن خود وسپس تک
تک ریگ ها را پَس بدهند وسپس طرف را «کِرج » نمایند.

روستاهای ایران

2016-06-20 / گردآوری:
برچسب ها: ,
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)