بازی پر هیجان ، بازی محلی شهنوک پهنوک

بازی پر هیجان ، بازی محلی شهنوک پهنوکفال و طالع بینی
بازی محلی شهنوک پهنوک  ۱ – محل بازی : فضای آزاد، روی زمین سفت و صاف و مسطح.۲ – وسیله بازی: قطعه سنگ یا «جیر» مسطح به شعاع دو و ضخامت یک سانتیمتر به نام «سول».۳ – فصل بازی: بهار، تابستان.۴ – زمان بازی: روزها.۵ – تعداد بازیکنان: ۲ نفر.۶ – سن بازیکنان: ده سال […]

بازی محلی شهنوک پهنوک 

۱ – محل بازی : فضای آزاد، روی زمین سفت و صاف و مسطح.۲ – وسیله بازی: قطعه سنگ
یا «جیر» مسطح به شعاع دو و ضخامت یک سانتیمتر به نام «سول».۳ – فصل بازی: بهار، تابستان.۴ – زمان
بازی: روزها.۵ – تعداد بازیکنان: ۲ نفر.۶ – سن بازیکنان: ده سال به بالا.۷ – جنس بازیکنان: دختر.۸ – هدف
بازیکنان: تقویت جهش و رشد استخوان های پا و استقامت، دقت و مهارت.

مقدمات بازی : هر دو بازیکن با همکاری یکدیگر و با استفاده از یک قطعه سنگ یا زغال مستطیلی با
ابعاد ۲*۳ روی زمین رسم می کنند، سپس آن را به شش قسمت مساوی تقسیم کرده در ضلع خانه ششم
آن یک قوس به شعاع نیم متر بنام دروازه ترسیم می نمایند وبا «تر و خشک» معلوم می گردانند که
کدام یک آغازگر بازی خواهند بود.

از آن پس بین طرفین قرار دادی لفظی منعقد می گردد تا در طول بازی با یک ضرب یا دوضرب
یا سه ضرب سول را از خانه ای به خانه دیگر هدایت کنند.البته در هر شرایط خروج سول از خانه
ششم بطرف دروازه و بیرون با یک ضربه پا انجام می شود.

شیوه اجرای بازی: چنانچه هر دو با حرکت یک ضرب به توافق رسیده باشند آغازگر بازی از نقطه شروع با
دقت سول را به داخل خانه شماره یک می اندازد و وارد آن می شود و با نوک پایی که
روی زمین واقع گردیده ضمن کمی جهش ضربه ای به سول می زند تا آن را به صورت یک ضرب
به خانه دو و بعد به خانه سه و به ترتیب از سایر خانه ها بگذراند و نهایتاً از دروازه
عبور دهد.گفتنی است که خانه شماره چهار استراحتگاه است و بازیکن می تواند در این خانه از حالت کندو به
در آید؛ و دو پا را روی زمین بگذارد و مجدداً با وضعیت کندو به سول ضربه بزند و بازی
را ادامه دهد.

به همین طریق متعاقباً در نقطه شروع می ایستد اما این دفعه سول را به خانه دو می اندازد و
با کندو از طریق خانه یک خود را به سول می رساند و به روش فوق مسیر خود را می
پیماید مسلماً برای خانه های دیگر از همین اصول پیروی می شود تنها حرکت و انداختن سول به خانه شش
مستثنا است.برای این کار بازیکن از نقطه شروع با کندو از خانه های یک و دو عبور می کند و
پس از ورود به خانه سه با جفت پای باز شده به زوایه بیرونی آن می پرد و می ایستد
و با پرش دوم ضمن چرخش در همان نقطه روبروی خانه شش توقف می کند و پس از پرتاب سول
به آن خانه با کندو وارد خانه سه و از آن جا با پرش همزمان دو پا را در دو
خانه دو و چهار می گذارد و تجدید پرش در حین کندو از خانه پنج به خانه ششم می رود
تا یک ضربه سول را از طریق دروازه به بیرون بفرستد.

پس از کسب موفقیت در این مرحله، سول را روی دو انگشت به هم چسپیده اشاره و وسطی که به
حالت افقی در جلو قرار گرفته اند، می گذارد و ضمن کندو پشت سر هم از خانه ها عبور می
کند.در صورت موفقیت در دفعه بعد سول را روی پشت مچ دست مشت شده قرار می دهد و ضمن حفظ
آن با کندو از خانه می گذرد.پیروزی در این مرحله باعث می گردد که او بتواند بدون کندو با چشمان
بسته و با بیان کلمه «آ» هنگام ورود به هر خانه، خانه ها را پی در پی طی نماید.منظور از
حرف «آ» آن است که آیا من با چشم های بسته در حالت حرکت با پا خطوط را قطع نمی
نمایم و عبور من بصورت صحیح تأیید می شود چنانچه خطوط با پا قطع شود همبازی جواب «آ» را با
«ما» می دهد، یعنی پا را روی خط گذاشتید و بازی به من تعلق دارد.

و اما اگر این مرحله با موفقیت پشت سر گذاشته شود، می بایست بیرون از کادر و پشت خطوط بایستیم
و سول واقع روی سر را از پشت به داخل کادر بیاندازیم تا در خانه ای مستقر شود و بدین
وسیله آن خانه را با یک علامت ضربدر برای دور بعدی بازی به استراحت خود مبدل سازیم.بدین طریق بازیکنی که
هر دور کامل را با موفقیت بگذراند، هر بار می تواند یک خانه را به محل استراحت خویش تبدیل نماید
و با تصاحب خانه بیشتر پیروزی نهایی خود را به همبازی اعلام دارد.

خطاها:

۱ – در حین بازی به جز استثناعات که تشریع گردیند، می بایست کندو رعایت شود.۲ – هنگام بازی نباید
سول یا کف پا روی خطوط واقع گردد.

روستا

2016-02-06 / گردآوری:
برچسب ها: ,
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویچارخونه
عادت‌های روزمره‌ای که زوایای پنهان شخصیت را فاش می‌کنندعادت‌های روزمره‌ای که زوایای پنهان شخصیت را فاش می‌کنند
غزل شماره ۳۴۲ حافظ : حجاب چهره جان می‌شود غبار تنمغزل شماره ۳۴۲ حافظ : حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم
غزل شماره ۶۳ حافظ : روی تو کس ندید و هزارت رقیب هستغزل شماره ۶۳ حافظ : روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
غزل شماره ۲۵۹ حافظ : منم که دیده به دیدار دوست کردم بازغزل شماره ۲۵۹ حافظ : منم که دیده به دیدار دوست کردم باز
غزل شماره ۵۴ حافظ : ز گریه مردم چشمم نشسته در خون استغزل شماره ۵۴ حافظ : ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است
دکوراسیون منزل یک آبان ماهی چگونه است؟دکوراسیون منزل یک آبان ماهی چگونه است؟
داستان ضرب المثل، ما پوستین ول کردیم ، پوستین ما رو ول نمی کنهداستان ضرب المثل، ما پوستین ول کردیم ، پوستین ما رو ول نمی کنه
غزل شماره ۳۴۷ حافظ : صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنمغزل شماره ۳۴۷ حافظ : صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
بازی محلی جالب و سنتی ،‌ قلعهبازی محلی جالب و سنتی ،‌ قلعه
غزل شماره ۶۲ حافظ : مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوستغزل شماره ۶۲ حافظ : مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
غزل شماره ۳۷۴ حافظ : بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیمغزل شماره ۳۷۴ حافظ : بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
بازی های محلی ، معرفی بازی محلی جالب التریشبازی های محلی ، معرفی بازی محلی جالب التریش
غزل شماره ۳۸۹ حافظ : چو گل هر دم به بویت جامه در تنغزل شماره ۳۸۹ حافظ : چو گل هر دم به بویت جامه در تن
داستان ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما راداستان ضرب المثل هم خدا را می خواهد هم خرما را
غزل شماره ۲۵۷ حافظ : روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیرغزل شماره ۲۵۷ حافظ : روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر
داستان ضرب المثل گاو بندیداستان ضرب المثل گاو بندی
غزل شماره ۲۵۳ حافظ : ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمرغزل شماره ۲۵۳ حافظ : ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
داستان ضرب المثل به هزار و یک دلیلداستان ضرب المثل به هزار و یک دلیل
غزل شماره ۱۴۲ حافظ : دوستان دختر رز توبه ز مستوری کردغزل شماره ۱۴۲ حافظ : دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد
غزل شماره ۲۵۲ حافظ : گر بود عمر به میخانه رسم بار دگرغزل شماره ۲۵۲ حافظ : گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر
غزل شماره ۶۰ حافظ : آن پیک نامور که رسید از دیار دوستغزل شماره ۶۰ حافظ : آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
غزل شماره ۳۳۸ حافظ : من دوستدار روی خوش و موی دلکشمغزل شماره ۳۳۸ حافظ : من دوستدار روی خوش و موی دلکشم
غزل شماره ۱۴۳ حافظ : سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کردغزل شماره ۱۴۳ حافظ : سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
داستان ضرب المثل جالب ، یک خشت هم بگذار در دیگداستان ضرب المثل جالب ، یک خشت هم بگذار در دیگ
غزل شماره ۲۵۴ حافظ : دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبورغزل شماره ۲۵۴ حافظ : دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور
غزل شماره ۶۱ حافظ : صبا اگر گذری افتدت به کشور دوستغزل شماره ۶۱ حافظ : صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
غزل شماره ۳۴۴ حافظ : عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنمغزل شماره ۳۴۴ حافظ : عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم
غزل شماره ۱۵۰ حافظ : ساقی ار باده از این دست به جام اندازدغزل شماره ۱۵۰ حافظ : ساقی ار باده از این دست به جام اندازد
بازی محلی جالب و پر هیجان قلانبازی محلی جالب و پر هیجان قلان
غزل شماره ۲۶۰ حافظ : ای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به نازغزل شماره ۲۶۰ حافظ : ای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به ناز