تستی جذاب و جالب برای شناخت شخصیت خودتان

اشتراک:
تستی جذاب و جالب برای شناخت شخصیت خودتان فال و طالع بینی
تست شخصیت شناسی به این تست شک نکنید.این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است.پاسخ‌هایش هم اصلاً کار دشوارى نیست.کافى است کمی‌به خودتان رجوع کنید… به این تست شک نکنید.این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در […]

تست شخصیت شناسی

به این تست شک نکنید.این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این روزها
در اروپا بین روانشناسان در جریان است.پاسخ‌هایش هم اصلاً کار دشوارى نیست.کافى است کمی‌به خودتان رجوع کنید…

به این تست شک نکنید.این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این روزها در اروپا بین روانشناسان
در جریان است.پاسخ‌هایش هم اصلاً کار دشوارى نیست.کافى است کمی ‌به خودتان رجوع کنید.یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان
باشد و جوابی را که انتخاب می‌کنید یادداشت کنید که بتوانید امتیازهایى که گرفته‌اید جمع بزنید.حاضرید؟ پس شروع کنید:

۱)
چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

الف _ صبحب _ عصر و غروبج _
شب

۲) معمولاً چگونه راه می‌روید؟

الف _ نسبتاً سریع، با قدم‌هاى بلندب _ نسبتاً سریع، با قدم‌هاى کوتاه
ولى تند و پشت سر همج _ آهسته تر، با سرى صاف روبرود _ آهسته و سربه زیر، خیلى آهسته

۳) وقتى با دیگران صحبت مى‌کنید؛

الف _ مى‌ایستید و دست به سینه حرف مى‌زنیدب _ دستها را در
هم قلاب می‌کنیدج _ یک یا هر دو دست را در پهلو می‌گذارید، د _ دست به شخصى که با
او صحبت می‌کنید، می‌زنیده _ با گوش خود بازى می‌کنید، به چانه تان دست می‌زنید یا موهایتان را صاف می‌کنید

۴) وقتى آرام هستید، چگونه می‌نشینید؟

الف _ زانوها خم و پاها تقریباً کنار همب _ چهارزانوج _ پاى
صاف و دراز به بیروند _ یک پا زیر دیگرى خم

۵) وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان می‌دهید؟

الف _ خنده‌اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع
جالب بودهب _ خنده، اما نه بلندج _ با پوزخند کوچکد _ لبخند بزرگه_ لبخند کوچک

۶) وقتى وارد یک
میهمانى یا جمع می‌شوید؛

الف _ با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد می‌شوید
ب _ با صداى آرامتر سلام می‌کنید و سریع به دنبال شخصى که می‌شناسید، می‌گردید ج _ در حد امکان
آرام وارد می‌شوید، سعى می‌کنید به نظر سایرین نیایید

۷) سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع می‌کند؛

الف _ از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از
آن استقبال می‌کنید ب _ بسختى ناراحت می‌شوید ج _ حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد می‌شود

۸) کدامیک از
مجموعه رنگ‌هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟

ب _ سیاه ج _ زرد یا آبى کمرنگ د _ سبز
ه _ آبى تیره یا ارغوانى و _ سفید ز _ قهوه‌اى، خاکسترى، بنفش

۹) وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز می‌کشید؟

الف- به پشتب- روى شکمج-
به پهلو و کمی‌خم و دایره‌اىد- سر بر روى یک دست ه- سر زیر پتو یا ملافه

۱۰) آیا شما غالباً خواب می‌بینید که:

الف _ از
جایى می‌افتیدب _ مشغول جنگ و دعوا هستیدج _ به دنبال کسى یا چیزى هستیدد _ پرواز می‌کنید یا در
آب غوطه وریده _ اصلاً خواب نمی‌بینیدو _ معمولاً خواب‌هاى خوش می‌بینید

امتیازات

سؤال اول: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج
(۶ امتیاز)سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)سؤال سوم: الف (۴
امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)،
ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه
(۲ ا متیاز)سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)،
ج (۴ امتیاز)سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز، ه (۳ امتیاز) و (۲
امتیاز)، ز (۱ امتیاز)سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)سؤال
دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز)

امتیازهایتان
را جمع زدید؟ عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقایسه کنید و شخصیت خودتان را بشناسید.

نتیجه گیرى

* اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است: دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها
شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو می‌دانند، گرچه شما را تحسین می‌کنند و به ظاهر می‌گویند«کاش من
جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل
و فرارى هستند.

* اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید: بدانید دوستان شما را تحریک پذیر می‌دانند، بدون فکر عمل می‌کنیدو سریع
از موضوعات ناخوشایند برآشفته می‌شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیری‌هاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از
کار درنمی‌آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره می‌دانند.کسى که همه چیز را تجربه و امتحان می‌کند، از ماجراجویى
لذت می‌برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت می‌برند.

* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید: به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده،
سرگرم کننده و جالب و جذاب می‌بینند.شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید.فردى
مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر می‌رسید.قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله
و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.

* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و
اهل عمل هستید.همه می‌دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید.به سرعت و
سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمی‌کنید.اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید.اما انتظار
بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست می‌شوید اما سخت تر دوستى‌ها را رها
می‌کنید.

* از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز : در نظر سایرین فردى زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید.شما
بسیار بسیار محتاط و بى‌نهایت ملاحظه کار به نظر می‌رسید.زحمتکشى که در کمال آرامش و با صرف زمان زیاد در
جمع بار دیگران را بردوش می‌کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه‌اى و آنى هرگز نظر نمی‌دهد.دیگران می‌دانند شما
همیشه تمام جوانب کارها را می‌سنجید و سپس تصمیم می‌گیرید.

* اگر کمتر از ۲۱ امتیاز داشتید: دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمی‌ شکاک و دو دل می‌دانند شخصى
که همیشه سایرین به عوض او فکر می‌کنند، برایش تصمیم می‌گیرند و از او مراقبت می‌کنند.کسى که اصلاً تمایل به
درگیرشدن در کارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد!

سیمرغ

گردآوری:
برچسب ها:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
روف گاردن های رویاییجراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی
چکاد بام