مشاهده : 371ضرب المثلRSS

داستان ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله است

داستان ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله استفال و طالع بینی
همیشه در ادبیات ما روباه به زرنگی و حیله گری مشهور است و هر کسی را بخواهند فریبکار اش را نشان دهند صفت روباه بودن را به او می دهند. اما چرا این حیوان این همه به حیله گری مشهور است؟

یکی از حیواناتی که در ادبیات و ضرب المثل های ما بسیار پرکاربرد است روباه است . این حیوان خلق وخوی خاصی دارد که به خصوصیات افراد مختلف بسیار نزدیک است. داستان ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله است را در پرشین وی بخوانید.

ریشه ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله است

پیرمرد کشاورزی بود که جالیزی داشت که هندوانه اش زیاد بود ولی از یک بابت خیلی
ناراحت بود، چون یک روباه مکار شب که می شد، به طرف جالیز راه می افتاد و در چشم
به هم زدن مقدار زیادی از خربزه و هندوانه های رسیده و کال را خرد می کرد و همه ی
بوته ها را می کند، پیر مرد هر کاری که کرد نتوانست روباه را بگیرد.

داستان ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله است

پیرمرد سر راه روباه یک چاه کند و روی آن را با ساقه و برگ نازک علف پوشاند ولی روباه از این حیله پیرمرد
با خبر شد. ناچار آرد آورد و خمیری درست کرد و توی آن زهر ریخت و سر
راه روباه گذاشت، ولی روباه مکار همین که خمیر را بو کشید فهمید
که زهر دارد و آن را نخورد. عاقبت پیرمرد با یک نفر مشورت کرد و او به
پیرمرد گفت که سر راه روباه تله ای در زمین کار بگذارد و به زمین، میخ کند و یک تکه گوشت سر راه روباه گذاشت،

روباه شب که آمد و سفره چرب و نرمی دید جلو رفت، ولی از این فکر هم غافل نبود
که ممکن است دامی برایش گذاشته باشند، به همین جهت دمش را به طرف تله
نزدیک کرد و عقب عقب رفت که ناگهان دم روباه در تله گیر کرد روباه و به هر طرف که رفت
و هر زرنگی که به خرج داد خلاص نشد که نشد تا صبح آنقدر تلاش کرد که خسته و بی حال افتاد.

دم روباه از زرنگی در تله است

ضرب المثل دم روباه از زرنگی در تله است

پیرمرد آمد و گفت: آقا روباه تو با آن زرنگی چطور شد که توی تله افتادی؟ روباه گفت: من
که در تله نیستم بلکه این دم من است که در تله افتاده، من به این سادگی ها
در تله نمی افتم! پیر مرد گفت: بله دم روباه از زرنگی در تله است.

پرشین

2018-12-19 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
از کجا بدانیم که فال ما واقعیت دارداز کجا بدانیم که فال ما واقعیت دارد
فال خوش شانسی متولدین ماه های مختلففال خوش شانسی متولدین ماه های مختلف
جالبترین خصوصیات متولدین ماه های مختلفجالبترین خصوصیات متولدین ماه های مختلف
فال عطسهفال عطسه
شخصیت شناسی ، شغل آینده شما چیست؟شخصیت شناسی ، شغل آینده شما چیست؟
شخصیت شناسی جالب از روی ماه تولدشخصیت شناسی جالب از روی ماه تولد
طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با همطالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با هم
در مقابل متولدین هر ماه، از این کارها اجتناب کنیددر مقابل متولدین هر ماه، از این کارها اجتناب کنید
آموزش فال قهوه با تصویرآموزش فال قهوه با تصویر
فال و طالع بینی تعداد فرزندان خانوادهفال و طالع بینی تعداد فرزندان خانواده
فال و کف بینی واقعی و بسیار جالبفال و کف بینی واقعی و بسیار جالب
شخصیت شناسی از روی انتخاب حیوان داخل تصویرشخصیت شناسی از روی انتخاب حیوان داخل تصویر
شخصیت شناسی جالب از روی شکل گوش افراد !شخصیت شناسی جالب از روی شکل گوش افراد !
معانی رنگ گلها ، تعداد شاخه های گل !معانی رنگ گلها ، تعداد شاخه های گل !
با رنگ‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌ آشنا شویدبا رنگ‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌ آشنا شوید
متولدین ماه های مختلف چه حلقه ای را برای نامزدی انتخاب کنند؟متولدین ماه های مختلف چه حلقه ای را برای نامزدی انتخاب کنند؟
فال جالب و پیشگویی برای ازدواجفال جالب و پیشگویی برای ازدواج
طعم ماه تولد ! از فروردین تا اسفندطعم ماه تولد ! از فروردین تا اسفند
طالع بینی ثروتمند شدن بر اساس ماه تولدطالع بینی ثروتمند شدن بر اساس ماه تولد
شخصیت شناسی با عدد آخر شماره ی موبایل شما!!شخصیت شناسی با عدد آخر شماره ی موبایل شما!!
غزل شماره ۴۴۳ حافظ : چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاریغزل شماره ۴۴۳ حافظ : چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری
آموزش جالب و خواندنی فال قهوهآموزش جالب و خواندنی فال قهوه
خصوصیات عدد شش (۶)خصوصیات عدد شش (۶)
فال و طالع بینی عناصر متولدین ماه های مختلف سالفال و طالع بینی عناصر متولدین ماه های مختلف سال
غزل شماره ۳۶۳ حافظ :دردم از یار است و درمان نیز همغزل شماره ۳۶۳ حافظ :دردم از یار است و درمان نیز هم
غزل شماره ۴۵۳ حافظ : ای که دایم به خویش مغروریغزل شماره ۴۵۳ حافظ : ای که دایم به خویش مغروری
غزل شماره ۲۳۶ حافظ : اگر آن طایر قدسی ز درم بازآیدغزل شماره ۲۳۶ حافظ : اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید
غزل شماره ۴۱۵ حافظ : ای پیک راستان خبر یار ما بگوغزل شماره ۴۱۵ حافظ : ای پیک راستان خبر یار ما بگو
فال و سرنوشت کیهانی شمافال و سرنوشت کیهانی شما
غزل شماره ۴۱۶ حافظ : خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواهغزل شماره ۴۱۶ حافظ : خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه