شخصیت خود را با این تست محک بزنید

مشاهده : 152
شخصیت خود را با این تست محک بزنید فال و طالع بینی
تست شخصیت شناسی خود اگـر مـایـلید اطلاعات بیشتری درباره شخصیت خودتان و خصوصیاتی که باعث مـی‌شوند دیگران شما را بیشتر دوست داشته باشند، پیدا کنید به تست زیر با کمال صداقت پاسخ دهید. ۱ ــ فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید، کدام قسمت از صورت او هستید؟ الف: چین و چروکب: لکهج: خال زیبایید: […]

تست شخصیت شناسی خود

اگـر مـایـلید اطلاعات بیشتری درباره شخصیت خودتان و خصوصیاتی که باعث مـی‌شوند دیگران شما را
بیشتر دوست داشته باشند، پیدا کنید به تست زیر با کمال صداقت پاسخ دهید.

۱ ــ فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید، کدام قسمت از صورت او هستید؟

الف: چین و چروکب: لکهج: خال زیبایید: کک و مکهــ : لبخند

۲ ــ دوست دارید چه نوع پرنده‌ای باشید؟

الف: شباهنگب: جغدج: عقابد: فلامینگوهــ : پنگوئن

۳ ــ کدام یک از آلات موسیقی را دوست دارید؟

الف:
پیانوب: ویولنج: سازدهنید: گیتارهــ : دف

۴ ــ کدام یک از برنامه‌های تلویزیونی برای شما جالب‌تر است؟

الف: اخبار و برنامه‌های مستندب: فیلم‌های درام و زندگینامهج: هیجانی و پلیسید: عشقی و
ماجراییهــ : کمدی و کارتون

۵ ــ کدام یک از بازی‌های شهر بازی را بیشتر دوست دارید؟

الف: ترن‌های هوایی سریع‌السیرب: قطار یا قایقج: نمایش و اجرای کمدید: چرخ و فلک و
وسایلی که سریع می‌چرخندهــ : هیچ کدام، من از شهربازی متنفرم

۶ ــ آیـا شـمـا بـه اشـتـبـاهـات خـودتـان می‌خندید؟

الف: هرگزب: بندرتج: برخی مواقعد: معمولاهــ : همیشه

۷ ــ اگـر دوسـت شـمـا سـر بـه سرتان گذاشت،چه عکس‌العملی نشان می‌دهید؟

الف:
عصبانی می‌شویدب: ناراحت می‌شویدج: برایتان جالب استد: تلافی می‌کنیدهــ : چندین برابر تلافی می‌کنید

۸ ــ اولین چیزی که صبح موقع بیدار شدن به فکرتان خطور می‌کند،چیست؟

الف: کار یا تحصیلب: مشکلات زندگیج:
صبحانهد: روزی که در پیش داریدهــ : کاری که تا شب انجام خواهید داد

۹ ــ در زندگیتان چه شعاری دارید؟

الف: وقت طلاستب: سحرخیز باش تا
کامروا باشیج: آنچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران هم بپسندد: زندگی کن و به دیگران هم اجازه زندگی کردن بدههــ
: بی‌خیال باش، هرچه باداباد

۱۰ ــ آیا به حیوانات علاقه‌مندید؟

الف: اصلاب: تعداد کمی از حیواناتج: برخی از حیواناتد: بیشتر حیواناتهــ : تمام حیوانات

۱۱
ــ شما لبخند می‌زنید؟

الف: هرگزب: بندرتج: گاهی اوقاتد: اغلبهــ : آنقدر زیاد که برخی فکر می‌کنند دیوانه هستم

۱۲
ــ نظر دیگران راجع به شما اغلب کدام مورد است؟

الف: بی‌رحمب: سرد و بی‌احساسج: زیباد: دوست‌داشتنیهــ : خوشگذران

۱۳
ــ شما احساس عشق و قدردانی خود را نشان می‌دهید؟

الف: هرگزب: بندرتج: گاهید: اغلبهــ : حداکثر تا جایی که
امکان دارد

۱۴ ــ شما اعتقاد دارید که برای شاداب بودن باید ساعاتی
از روز را منحصرا صرف خودتان کنید؟

الف: اصلاب: احتمالا نهج: گاهید: بلههــ : البته، تا جایی که امکان دارد به خودتان می‌رسید

۱۵ ــ آیا
زندگی شما با برنامه‌ریزی پیش می‌رود؟

الـــف: مــن حـتــی در تـعـطـیــلات هــم برنامه‌ریزی می‌کنمب: همیشه برنامه‌ریزی می‌کنمج: بستگی به روز
هفته داردد: درصورت امکان اجازه می‌دهم که خودش پیش آیدهــ : همیشه بدون برنامه‌ریزی روزها را طی می‌کنم

حال امتیازات
کنار گزینه‌هایی را که انتخاب کرده‌اید،جمع کنید
.

گزینه الف۱ امتیار،گزینه ب ۲ امتیاز،گزینه ج ۳ امتیاز،گزینه د ۴ امتیاز و گزینه هــ ۵ امتیاز دارد.سپس امتیازات خودتان
از ۱۵ سوال تست را مطابق با متن‌های زیر مقایسه کنید.

* اگر امتیاز شما بین یک تا ۲۰ باشد:

بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید.مردم شما را به
خاطر پشتکارتان،ازجــــان و دل مــــایــــه گــــذاشــتــــن‌تــــان و مـوفـقـیـت‌هـایـتـان تقدیر می‌کنند.اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است.احتمالا فرزند اول
خانواده هستید.احساستان را بسختی ابراز می‌کنید.یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های شما این است که چگونه در برابر افراد مختلف ظاهر شوید.اندیشه‌هایتان
کمی متمایل به بدبینی است.

اعتماد به نفس دارید ولی در باطن گاهی به خود اعتماد ندارید.قادرهستید که هدفی تعیین کنید و به آن برسید.بعضی
مواقع دنیا را با دیدی باریک‌بین می‌نگرید.احساس می‌کنید که وقت کمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.مواظب باشید جدی بودنتان شما
را از دنیای اطراف دور نکند.خونسرد باشید و از زندگیتان لذت ببرید.کارهایی انجام دهید کـه از آنـهـا لـذت مـی‌برید.با انجام
این دستورات قوه خلاقیت‌تان شکوفا می‌شود.سعی کنید که بیشتر بخندید و با دیگران در تماس باشید(dot)
اگر امتیاز شما بین

۲۱ تا ۵۴ باشد:

بدین معنی است که شما یک گل رز هستید.کمی تیغ دارید ولی زیبایی‌های بسیاری دارید.حس
شوخ‌طبعی دارید ولی از شنیدن جوک لذت می‌برید.احتمالا فرزند وسط خانواده هستید.مردم دوست دارند دوروبر شما باشند.خونگرم هستید.دوستان صمیمی بسیاری
دارید.زندگی را بـا دیـد واقـع‌بـیـنـانـه می‌نگرید.آگاهید که زندگی از خوبی‌ها و بدی‌ها تشکیل شده است.قادرید شانس خودتان را با توجه
به سـرمـایـه‌هـایـی کـه داریـد،امـتـحـان کـنید.

سختکوش هستید و به اهدافتان پایبندید.دوست دارید خودتان باشید و این مساله به شما اعتماد به نفس می‌دهد.مشکل‌ترین مساله در
زندگیتان یکنواخت بودن مسائل است.یکنواختی در هر مساله‌ای شما را آزار می‌دهد و باعث کسل شدن روحیه شما می‌شود.

به شما پیشنهاد می‌گردد که افق دیدتان را وسیع‌تر کنید.مسائل جدیدی را تجربه و کشف کنید.آن‌گاه متعجب خواهید شد که
چه نتایج زیبایی به دست آورده‌اید و مهم‌تر از همه این‌که فراموش نکنید که در همه چیز دنبال زیبایی بگردید
مخصوصا در خودتان(dot)
اگر امتیاز شما بین ۵۵ تا ۷۵ باشد:

بـدیـن مـعـنـی اسـت که شما یک گل آفتابگردان هستید
در بستری از گل‌های رز.یک ویژگی بارز در شما وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران و جلوه‌گری شــمـــا مـــی‌شـــود.مــمــکـــن
اســـت شــمــا کوچک‌ترین فرزند خانواده یا تنها فرزند باشید.در وقت لازم جدی هستید، ولی دوستانتان شما را به عنوان یک
شخص شوخ‌طبع می‌شناسند.از گفتن جوک لذت می‌برید.گاهی شیطنت می‌کنید.

مایلید که با افراد جدید و جالبی در زندگیتان آشنا شوید.با افرادی که هیچ وقت نمی‌خندند،راحت نیستید.دید مثبتی به زندگی
دارید.در همه چیز به دنبال خوبی‌ها هستید.بیدی نـیـسـتـیـد کـه بـا هـر بـادی بـلـرزید.گرم،دوست‌داشتنی،باوفا و اجتماعی هستید و هر کدام از
این صفات می‌تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد.انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه‌تان کم است.برای شما مشکل است که فقط
روی یک کار متمرکز شوید.

به شما پیشنهاد می‌گردد که اجازه دهید مردم روی جدی شما را هم ببینند.همان‌طور که چهره شاد شما را می‌بینند.در
این صورت می‌خواهند که همیشه با شما بـاشـنـد.بـه احـسـاسـات دیـگـران احـتـرام بگذارید.از این شاخه به آن شاخه نپرید و کاری
را که دوست دارید،انتخاب کنید و تا پایان آن را انجام دهید.

ایران

2015-12-02 / گردآوری:
برچسب ها: ,
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی