شخصیت شناسی جالب برای محک زدن خود

مشاهده : 269
شخصیت شناسی جالب برای محک زدن خود فال و طالع بینی
تست استاندارد شخصیت شناسی به این تست شک نکنید.این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است.پاسخهایش هم اصلاً کار دشوارى نیست.کافى است کمى با دقت به خودتان رجوع کنید.یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد و عنوان جوابی را که انتخاب می کنید یادداشت […]

تست استاندارد شخصیت شناسی

به این تست شک نکنید.این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این
روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است.پاسخهایش هم اصلاً کار دشوارى نیست.کافى است کمى با دقت به خودتان رجوع
کنید.یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد و عنوان جوابی را که انتخاب می کنید یادداشت کنید تا بتوانید
طبق اختصاص امتیازاتی که برای هر گزینه از سوالات مشخص شده، امتیازهایى که گرفته اید را جمع بزنید.سپس سراغ نتیجه
گیری بروید و شخصیت واقعی خودتان را دریابید…

پس شروع کنید :

۱٫ چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

الف- صبحب – عصر و غروبج – شب

۲٫معمولاً چگونه راه مى روید؟

الف- نسبتاً سریع، با قدم هاى بلندب – نسبتاً سریع، با
قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر همج – آهسته تر، با سرى صاف به روبرود – آهسته و سر
به زیره – خیلى آهسته

۳٫ وقتى با دیگران صحبت مى کنید؛

الف- مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنیدب – دستها را در هم
قلاب مى کنیدج – یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذاریدد – دست به شخصى که با
او صحبت مى کنید، مى زنیده – با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا
موهایتان را صاف میکنید

۴٫وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟

الف- زانوها خم و پاها تقریباً کنار همب – چهارزانوج – پاى صاف و دراز
به بیروند – یک پا زیر دیگرى خم

۵٫وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟

الف- خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بودهب –
خنده، اما نه بلندج – با پوزخند کوچکد – لبخند بزرگه – لبخند کوچک

۶٫وقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛

الف- با صداى بلند سلام
و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شویدب – با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به
دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردیدج – در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر
سایرین نیایید

۷٫سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛

الف- از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنیدب – بسختى ناراحت مى شویدج
– حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود

۸٫

کدامیک از رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟

الف- قرمز یا نارنجىب – سیاهج – زرد یا آبى کمرنگد
– سبزه – آبى تیره یا ارغوانىو – سفیدز – قهوه اى، خاکسترى، بنفش

۹٫

وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟

الف-
به پشتب – روى شکم (دمر)ج – به پهلو و کمى خم و دایره اىد – سر بر روى یک
دسته – سر زیر پتو یا ملافه

۱۰٫

آیا شما غالباً خواب مى بینید که:

الف- از جایى مى افتیدب – مشغول جنگ و دعوا هستیدج –
به دنبال کسى یا چیزى هستیدد – پرواز مى کنید یا در آب غوطه وریده – اصلاً خواب نمى بینیدو
– معمولاً خواب هاى خوش مى بینید

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

امتیازات :

سؤال اول:

الف (۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)

سؤال دوم:

الف (۶ امتیاز)، ب (۴
امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)

سؤال سوم:

الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵
امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)

سؤال چهارم:

الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱
امتیاز)

سؤال پنجم:

الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ امتیاز)

سؤال ششم:


الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)

سؤال هفتم:

الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴
امتیاز)

سؤال هشتم:

الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و
(۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)

سؤال نهم:

الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)،
ه (۱ امتیاز)

سؤال دهم:

الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶
امتیاز)، و (۱ امتیاز)

خب، امتیازهایتان را جمع زدید؟

اکنون عدد به دست آمده را با نتیجه گیریهای زیر مقایسه
کنید و شخصیت خودتان را بشناسید

نتیجه گیرى :

اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است:

دیگران در ارتباط و رفتار
با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند، گرچه
شما را تحسین مى کنند و به ظاهر مى گویند “کاش من جاى تو بودم!” اما معمولاً به شما اعتماد
ندارند و نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند.

اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید:

بدانید دوستان شما را تحریک پذیر مى دانند، بدون فکر عمل مى کنید
و سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب
درست از کار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند.کسى که همه چیز را تجربه و
امتحان مى کند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شما،
از همراهى تان لذت مى برند.

اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید:

به خود امیدوار باشید، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده
و جالب و جذاب مى بینند.شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید.فردى مهربان،
ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید.قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله
و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.

اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد:

بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق، ملاحظه کار و اهل عمل
هستید.همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید.به سرعت و سادگى
با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید.اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید.اما انتظار
بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها
را رها مى کنید.

اگر تنها از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز را کسب کردید:

در نظر سایرین فردى زحمت کش هستید اما متأسفانه گاهى
اوقات ایرادگیر هستید.شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه کار به نظر مى رسید.زحمتکشى که در کمال آرامش و
با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه اى
و آنى هرگز نظر نمى دهد.دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى
گیرید.

و اگر کمتر از ۲۱ داشتید:

دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شکاک و دودل مى دانند شخصى که
همیشه سایرین به عوض او فکر مى کنند، برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى کنند.کسى که اصلاً
تمایل به درگیرشدن در کارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد.

ایران

2015-11-30 / گردآوری:
برچسب ها: ,
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی