غزل شماره ۱۸۲ حافظ : حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

غزل شماره ۱۸۲ حافظ : حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند فال و طالع بینی
این غزل با مصراع حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند شروع شده است در بیت اول عاشق خظاب به معشوق خود می گوید که نامه ای برایش نوشته است ولی محم اسراری پیدا نمی کند که نامه را برای معشوق خود بفرستد زیراکه هیچ کس قابل اعتماد نیست.

غزل شماره ۱۸۲ حافظ به همراه تعبیر و تفسیر آن را در پرشین وی بخوانید.

غزل شماره 182 حافظفال حافظ

فال حافظ اصلی از دیوان حافظ شیرازی با معنی و تفسیر کامل

غزل شماره ۱۸۲ حافظ شیرازی : کوچه ی رندان

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب

فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند

قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست

بوسه‌ای چند برآمیز به دشنامی چند

زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر

تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو

نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

ای گدایان خرابات خدا یار شماست

چشم انعام مدارید ز انعامی چند

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش

که مگو حال دل سوخته با خامی چند

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت

کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

تعبیر و تفسیر فال شما از غزل شماره ۱۸۲ حافظ شیرازی

ای صاحب فال ، در قضاوت کردن بهتر است هم معایب و هم محاسن را در نظر گرفت و اصولا حتما باید جانب عدالت را رعایت کنید تا همگان به شما اعتماد پیدا کنند و از طرفی در این مهم نباید با افراد کوته نظر و کم خرد ،مشورت کنید که باعث اشتباه شما می گردد.

غزل شماره ۱۸۲ حافظ با صدای سهیل قاسمی :

فایل صوتی غزل شماره ۱۸۲ حافظ

دانلود فایل فال حافظ صوتی ۱۸۲

فاتحه‌ای برای حافظ شیرازی بخوان و با خود جملات زیر را زیر لب زمزمه کن:

ای حافظ شیرازی!

تو محرم هر رازی!

تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می‌دهم که هر آنچه صلاح و مصلحت من را در آن می بینی برایم آشکار سازی و آرزوی مرا برآورده سازی و من را به موفقیت برسانی .
برای گرفتن فال حافظ کلیک کنید

.
.
فال مجدد حافظ
.
.

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویرپورتاژ آگهی