فال متولدین سال خرگوش

مشاهده : 10331
فال متولدین سال خرگوش فال و طالع بینی
چینی ها برای متولدین سال ها نام چند حیوان را انتخاب کرده اند و خصوصیات این ماه ها را به آنها نسبت داده انداین طالع بینی بسیار مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است و خصوصیاتی که از زبان چینیان باستان بیان شده است از نظر خیلی افراد بسیار به ضخیت ها نزدیک است.

متولدین ماه های سال هر کدام با توجه به ماهی که متولد شده اند ویژگی هایی را دارند. اما متولدین سال های مختلف نیز براساس نام حیوانی دسته بندی می شوند که در ادامه به بررسی یکی از انها خواهیم پرداخت. فال متولدین سال خرگوش را در پرشین وی بخوانید.

فال متولدین سال خرگوش

خرگوش : موجودی لطیف

مشخصات کلی متولدین سال خرگوش

این نماد را در ویتنام، ‌گربه و در ژاپن خرگوش دانسته اند.حال گربه باشد یا خرگوش، هر دو هنگام سقوط،
روی چهار دست و پای خود فرود می آیند.متولدان سال گربه شادترین انسان ها و اشخاصی خوش ذوق، اهل معاشرت،
عاقل،‌بردبار و کمی بلند پرواز هستند که هنگام برخورد با دیگران شرافتمندانه رفتار می کنند.هیچ کس نمی تواند آنها را
دست کم بگیرد، زیرا همراهان خوبی هستند و می دانند چگونه و کجا به درد آدم بخورند.

اما به مصداق مثلی،‌ « گل بی خار کجاست » و اتفاقاً متولدان سال گربه انسانی هایی سطحی هستند و
این بدان معناست که ویژگی های خوب آنان نیز ظاهری و سطحی است.

مشخصات کلی متولدین سال خرگوش

این نماد را در ویتنام، ‌گربه و در ژاپن خرگوش دانسته اند.حال گربه باشد یا
خرگوش، هر دو هنگام سقوط، روی چهار دست و پای خود فرود می آیند.متولدان سال گربه شادترین انسان ها و
اشخاصی خوش ذوق، اهل معاشرت، عاقل،‌بردبار و کمی بلند پرواز هستند که هنگام برخورد با دیگران شرافتمندانه رفتار می کنند.هیچ
کس نمی تواند آنها را دست کم بگیرد، زیرا همراهان خوبی هستند و می دانند چگونه و کجا به درد
آدم بخورند.اما به مصداق مثلی،‌ « گل بی خار کجاست » و اتفاقاً متولدان سال گربه انسانی هایی سطحی هستند
و این بدان معناست که ویژگی های خوب آنان نیز ظاهری و سطحی است.

آشنایی با فال متولدین سال خرگوش

گربه دوستدار جمع و جمع نیز دوستدر گربه است.او موجودی زود جوش است و بودن در کنار دیگران را بسیار
دوست دارد، اما گاهی غیبت و شایعه پراکنی می کند و در نهایت زیرکی، نکته سنجی و دقت این کار
را انجام می دهد.در اصل،‌ گفت و گوی درباره حقایق کاملاً ناخوشایند، برای او کار دشواری است.گربه ها عاشق ضیافت
هستند و به خاطر سلیقه بی نظیرشان،‌ اغلب داری خانه های زیبایی می باشند.آنها دنیا پرست و گاه خود آرا
و فخر فروش هستند.خانم گربه ها به نشان دادن تربیت و فرهنگ معلومات جدید خود، علاقه عجیبی دارند.

مردم شرق دور، گربه ( با خرگوش ) را موجودی مشکوک و غیر قابل اعتماد می دانند.آنها بر این باورند
که ساحره ها و جادوگران خود را به شکل گربه در می آورند.در اروپا قرون وسطی گربه ها را به
گناه ارتباط با شیطان، زنده در آتش می سوزاندند.این باورها دور از حقیقت و خرافی است،‌ زیرا از سوی دیگر،
می بینیم که در مصر باستان گربه ها مثل خدایان پرستش می شدند.

مشاهیر متولد سال خرگوش

فیدل کاسترو ، )، رئیس جمهور
تروخیلو، ملکه ویکتوریا، استالین، دومدیسی و رئیس جمهور بورقیبه ، مارتین لوترکینگ، کنفسیوس و مالکوم ماگریدج ، ماری آنتوانت، آن
بولین، اواپرون یا گاریبالدی ، پیراندلو، اینشتاین، اورسون ولز، توسکانی نی، فیلد مارشال سلیم، آرتور میلر، استاندال و ژرژسیمون

مشاغل متناسب متولدین سال خرگوش

مانکن، خیاط، طراح لباس، دکوراتور داخلی، عتیقه فروش، مسؤول پذیرش، مغازه دار، صاحب دارو خانه، داروساز یا متخصص زیبایی، مشاور حقوقی،
وکیل دعاوی، دفتردار اسناد رسمی، قاضی، کارگزار بورس، دلال یا سفته باز، نماینده سیاسی، سفیر کبیر، مسافرخانه دار

رابطه های عاطفی زنان متولد سال خرگوش

با موش اگر چه خانم گربه موجود آرامی است، اما همیشه در
اندیشه خوردن موش است.موشی که سرش بوی قرمه سبزی ندهد، از این رابطه حذر می کندبا گاو امکان پذیر است.این
دو برای هم ساخته نشده اند، خانم گربه صبور، محتاط و کمی بد اخلاق است!با ببر این رابطه تا اندازه
ای پیچیده است، ولی این دو یک دیگر را به خوبی درک می کنند.خانم گربه می داند چگونه با ببر
راه بیاید.

فال متولدین سال خرگوش

بررسی فال متولدین سال خرگوش

رابطه های عاطفی مردان متولد سال خرگوش

با موش موش دائماً در معرض خطر خواهد بود،
زیرا گربه دوست دارد به اصل و ذات خود بازگردد و مشکل می تواند وسوسه نابود کردن موش را نادیده
بگیردبا گاو له شاید، چرا که نه؟ آقای گربه در دل خود، به امر و نهی گاو می خندد.با ببر
مشکل است.خانم ببر درونگرا و آقای گربه لوده و زود جوش استبا خرگوش چرا که نه؟ البته اگر هر دو
عاقل و بالغ باشند!

بررسی فال متولدین سال خرگوش

با اژدها تا زمانی که خانم اژدها از نشستن کنار آتش خسته نشود، می توان به
دوام این رابطه امید داشت!با مار چرا که نه؟ این دو موجود نکته سنج فرصت کافی برای سبک و سنگین
کردن یک دیگر خواهند داشتبا اسب اگر اسب خسته نشود، امکان پذیر است.حتی در این صورت نیز گربه وفادار خواهد
ماندبا بز خوب است.گربه هوسباز و خیالبافی بز را دوست دارد.این دو از طریق حس هنری مشترکشان به هم نزدیک
خواهند شد.

فال متولدین سال خرگوش

با میمون رابطه این دو جالب و سرگم کننده است.آنها از وجود یک دیگر لذت زیادی خواهند برد.با
خروس تحمل خروس در خانه برای گربه مشکل است و خانم خروس هم برای خارج شدن از خانه داد و
فریاد به راه می اندازدتا زمانی که بتوانند آرامش خود را حفظ کنند، مشکلی پیش نخواهد آمد، اما اگر سگ
تنها به فکر هدفش باشد، زندگی برای گربه عذاب آور خواهد شدبا سگ تا زمانی که بتوانند آرامش خود را
حفظ کنند، مشکلی پیش نخواهد آمد، اما اگر سگ تنها به فکر هدفش باشد، زندگی برای گربه عذاب آور خواهد
شدبا خوک عالی است، البته تا زمانی که خوک بتواند دنبال خلاف کاری و بزه کاری نرود

رابطه شغلی متولدین سال خرگوش

با موش سر و کار پیدا کردن با گربه، به ویژه برای موش، هولناک
استبا گاو بیچاره گاو! گربه از هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد کرد، اما بهتر است گربه نیز مراقب
باشد!با ببر امکان پذیر است.گربه می تواند برای ببر مفید واقع شود.این دو کامل کننده یکدیگرند، چرا که ببر جسور
و بی باک و گربه محتاط است.

با خرگوش می شود گفت بله! می توانند در کار وکالت، همکار شوند یا در یک دانشگاه تدریش کنند، حتی
می توانند مغازه عتیقه فروشی هم باز کنند!

فال متولدین سال خرگوش

آشنایی با فال متولدین سال خرگوش

با اژدها بله، گربه پیش از تصمیم گیری پندهای خوبی می دهد،
اما تصمیم گیری را به عهده اژدها می گذارد.با مار بله، اگر به جای حرف زدن، به کار بپردازند، همکاری
موفقیت آمیزی خواهند داشت.با اسب سرگرمی خوبی است! گربه شیطان و حقه باز است، اما اسب می تواند در برابر
او از خود مواظبت کند.چه زندگی اجتماعی جالبی

با بز گربه خوش سلیقه است و در انتخاب مهارت دارد.او می
تواند بز را به فعالیت وادارد و خلاق سازد.شراکت سودمندی است.

فال متولدین سال خرگوش

با میمون تلاش بیهوده ای است.هر یک از این دو می داند چگونه از خود در برابر دیگری مراقبت کند،
اما نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

ارتباط میان پدر و مادر متولد سال گربه و فرزندان متولد سالهای دیگر

گربه با موش بازی می کند. به هر حال؛ احتمال موفقیت او کم است. موش
گربه به این کودک عجیب، با تعجب و نگرانی نگاه می کند. در حقیقت گربه نمی تواند از سر به سر گذاشتن با بچه اش خودداری کند گاو
زیاد بد نیست. حس شوخ طبعی میان این دو – حتی اگر باعث جریحه دار شدن ببر شود – بیش از اندازه پیش می رود ببر
آنها خیلی خوب با هم کنار می آیند و هیچ مشکلی وجود ندارد گربه
اگر اژدها در خانه آرام باشد و داد و فریاد به راه نیندازد، گربه او را تحمل می کند اژدها
رابطه خوبی است. این دو صحبت های زیادی برای هم دارند و دوستانه با هم می سازند. این رابطه دوستانه موجب خوشحالی گربه خواهد شد مار

گربه صلح و دوست است و به اسب آزادی عمل می دهد. اسب
برای بز بسیار خوب است! گربه به او کمک می کند و با درک افکار و احساساتش، او را تحسین و تشویق می کند بز
میمون اکنون می داند با چه کسی طرف است. فریب دادن گربه کار آسانی نیست میمون
گربه هیچ گاه خروس را جدی نمی گیرد و بانگ و ظاهر خروس برای او جالب نیست خروس
گربه ملوس، آرام و صلح دوست باعث شادی و خوشحالی فراوان سگ می شود و اگر مادر گربه باشد، چه بهتر سگ
بدک نیست، اما خوک احساساتی از بی اعتنایی و خونسردی گربه عذاب می کشد خوک

ایران _ محشر

2019-04-10 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی