فال و طالع بینی کیهانی

اشتراک:
طالع بینی کیهانی فال و طالع بینی
سرنوشت ما انسان ها بسیار عجیب است خیلی از ما نمی توانیم درباره آنچه برای ما رخ یم دهد تحلیل درستی داشته باشیم و زندگی پرفراز و نشیب خود را با امید به اینده ادامه می دهیم.

از گذشته همواره درباره سرنوشت و بررسی آینده زندگی اطز طریق فال و طالع بینی خوانده ایم. شاید یکی از مهم ترین وجه های سرنوشت برای ما سرنوشت ازدواج ماست که در کنار چه کسی رقم می خورد. فال و طالع بینی کیهانی را در پرشین وی بخوانید.

فال و طالع بینی کیهانی

در این جا برای شما رابطه ای را که ماههای مختلف می توانند با هم
داشته باشند را بصورت خلاصه و مفید قرار داده ایم…

سرنوشت کیهانی شما
فروردین فروردین = پیوندی آتشین فروردین اردیبهشت = پیوندی کاملا عشقی فروردین خرداد =
خوش دل و امیدوارفروردین تیر = اختلاف فراوان فروردین مرداد = شدیدفروردین شهریور = سرد و گرم فروردین مهر = کمی غیر ممکن فروردین آبان = خیلی با
حرارت فروردین آذر = پر از ماجرا جویی فروردین دی = هیجانات فراوان فروردین بهمن = شگفت انگیزفروردین اسفند = توام با مشکلات

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

اردیبهشت فروردین = پر شور و هیجان اردیبهشت اردیبهشت = خیلی مناسب اردیبهشت خرداد = پیوندی نا موفق اردیبهشت تیر = اتحادی عمیق اردیبهشت مرداد = کاملا دوست داشتنی اردیبهشت شهریور = تشریک
مساعی زیاداردیبهشت مهر = جسمانی و شهوانی اردیبهشت آبان = آرام و آهن رباییاردیبهشت آذر =بسیار ناهمواراردیبهشت دی = کمی هولناک اردیبهشت بهمن = خیلی قوی اردیبهشت اسفند =
توام با جذابیت

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

خرداد فروردین = دارای آینده ی روشن خرداد اردیبهشت = پیوندی دشوارخرداد خرداد = پیوندی نا پایدارخرداد تیر = افقی
روشن خرداد مرداد = عافیت طلب و عیاش خرداد شهریور = عاشقانه خرداد مهر = کاملا با شکوه خرداد آبان = بن بست عشقی خرداد آذر = سراسر شادمانی خرداد دی =
چشم در چشم نیافتدخرداد بهمن = دوستان خوب برای هم خرداد اسفند = مرهم یکدیگر

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

طالع بینی کیهانی متولدین ماه ها

تیر فروردین = پیوندی سست تیر اردیبهشت = محیطی راحت
و مرفه تیر خرداد = پیوندی نا هماهنگ تیر تیر = رابطه ی رویایی تیر مرداد = هیجانی و پر زحمت تیر شهریور = محرک یکدیگرتیر مهر = زندگی
پر از تلاطم تیر آبان = جرقه و پرواز تیر آذر = سراسر مشکل تیر دی = زوجی دلسوزتیر بهمن = سراسر اضطرابتیر اسفند = تقویت کننده ی
هم

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

مرداد فروردین = خاطرات به یاد ماندنیمرداد اردیبهشت = احساسات پاک مرداد خرداد = زندگی پر از نشاط مرداد تیر = پیوندی عاشقانه مرداد مرداد =
جنگ اراده هامرداد شهریور = ازدواجشان دشوار است مرداد مهر = شادی بزرگم رداد آبان = برخورد دو قطب مرداد آذز = بسیار نیروبخش مرداد دی = کوتاه اما
شیرینمرداد بهمن = می تواند مشکل باشدمرداد اسفند = زندگی توام با جرقه

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

شهریور فروردین = دور از یکدیگرشهریور اردیبهشت = استوار و
لذت بخش شهریور خرداد = کاملا غیر معمول شهریور تیر = اختلاف زیادشهریور مرداد = عقاید نا همامنگ شهریور شهریور = سازگارشهریور مهر = زندگی با سختی شهریور آبان =
هیجانات واقعی شهریور آذر = نیازهای مخالف شهریور دی = موافق و سازگارشهریور بهمن = تیره و گلالودشهریور اسفند = بهشتی

طالع بینی کیهانیطالع بینی کیهانی

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

مهر فروردین = زندگی پر
تناقض مهر اردیبهشت = جسمانی و شهوانی مهر خرداد = پیوندی بسیار عالی مهر تیر = تلاشی سخت مهر مرداد = نیروبخش مهر شهریور = مخالف مهر مهر = قدرتی نا پایدار مهر آبان
= پاداش و هیجان مهر آذر = هم پروازمهر دی = پیوندی سست مهر بهمن = ازدواج شگفت انگیزمهر اسفند = آرامش و پاداش

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آبان فروردین = جاودانه و طولانی آبان اردیبهشت = پیوندی با اجرآبان خرداد = لطیف و با نشاط آبان تیر = زندگی بهشتی آبان مرداد = نمایش پر قدرت آبان شهریور
= شروعی آرام آبان مهر = لجاجت و گول زنی آبان آبان = انفجارآبان آذر = تحمیلی و اجباری آبان دی = شیفته ی یکدیگرآبان بهمن = بالا
و پایین آبان اسفند =کاملا عالی

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بررسی طالع بینی کیهانی

آذر فروردین = عالی و شگفت انگیزآذر اردیبهشت = درگیری زیادآذر خرداد = سرد و گرم آذر تیر = غیر
صمیمی آذر مرداد = دلسوز واقعی آذر شهریور = نیرو بخش آذر مهر = لذت مشترک آذر آبان = کارد و پنیرآذر آذر = لذت توام با آشوب آذر دی =
مغایرت زیادآذر بهمن = روابطی بسیار گرم آذر اسفند = مشکل دار است

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

دی فروردین = با جدل دی اردیبهشت = زندگی با آینده ای
زیبادی خرداد = پیوندی سخت دی تیر = پیوندی با شکوه دی مرداد = اختلاف زیاددی شهریور = عجیب
دی مهر = برنده ای ندارد دی آبان = خیلی عجیب دی آذر
= نامناسب دی دی = طولانی و پا بر جادی بهمن = کمی مخوف دی اسفند = عشقی و شهوانی

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بهمن فروردین = بسیار عاشقانه بهمن اردیبهشت
= خیلی خود سر و لجوج بهمن خرداد = پیوندی سرد بهمن تیر = خیلی مضر
بهمن مرداد = بسیار دلکش بهمن شهریور = نا هماهنگ بهمن مهر = بسیار
بسیار عالی بهمن آبان = مغایر یکدیگربهمن آذر = نیازمند جد و جهدبهمن دی = با کمی نا خالصی
بهمن بهمن = واقعی و شگفت انگیزبهمن اسفند
= احتمال نا خوشی

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

اسفند فروردین = نیازمند به گذشت اسفند اردیبهشت = یک پیوند عالی
اسفند خرداد = نیازمند به بصیرت اسفند تیر = شیفته
ی یکدیگراسفند مرداد = زوج رمانتیک اسفند شهریور = آرام و حامی اسفند مهر = عشقی افسانه ای
اسفند آبان = سراسر شادی و اعتدال اسفند آذر = مشکلات
زیاداسفند دی = احساسات واقعی اسفند بهمن = یکدیگر را درک کنید

کیهان چیست؟

بسیاری از اخترشناسان معتقدند که در آغاز همه ی چیزهای درون کیهان مانند توپ کوچک در کنار هم جمع شده بودند . سپس حدود پانزده میلیارد سال پیش، انفجار شدیدی روی داد که آن را انفجار بزرگ می نامند.
برای اینکه ببینید کیهان چگونه بزرگتر می شود. به درون یک بادکنک خالدار بدمید و دور شدن خال ها از یکدیگر را تماشا کنید.
آیا کیهان به پایان می رسد؟
برخی اختر شناسان بر این باورند که کهکشان ها همیشه از یکدیگر دور می شوند و کیهان همچنان بزرگتر می شود. اختر شناسان دیگر فکر می کنند که ممکن است روزی کهکشان ها به سوی یکدیگر حرکت می کنند و پس از خرد شدن بزرگ با یکدیگر برخورد می کنند.
اختر شناسان ، دانشمندانی هستند که ستاره ها و سیاره ها را بررسی می کنند.

ایران ـ ایستگاه کودک

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرادرس