مشاهده : 482بازیهای محلیRSS

بازی های محلی ، نمونه بازى‌هاى استان اصفهان

بازی های محلی ، نمونه بازى‌هاى استان اصفهان
اصفهان یکی از زیباترین استان ها و به خصوص شهرهای ایران است. از هوای بسیار خنک فریدون شهر تا گرمای همیشگی نائین همه گواه استانی با 4 فصل است که طبیعت بسیار زیبایی دارد.

اگر شما هم از علاقه مندان به بازی های محلی هستید امروز با هم به سراغ استان زیبای اصفهان رفته ایم به دلیل دارا بودن شهرهای مختلف و بزرگ در سراسر استان دارای تنوع بازی بسیاری است. بازی های محلی اصفهان را در پرشین وی بخوانید.

آشنایی با بازی های محلی اصفهان

با بازی های محلی استان اصفهان آشنا شوید.

درباره شهر اصفهان بیشتر بدانید

یکی از زیباترین شهرهای ایران و مقصد بیشتر گردشگران داخلی و خارجی است. سالانه میلیون‌ها
گردشگر از اصفهان بازدید می‌کنند که بیشتر این بازدیدها در فصل بهار و به ویژه در ایام نوروز صورت می‌گیرد.
بیشتر شهرت اصفهان، علاوه بر هوای معتدل آن، آثار تاریخی بجا ماندن از سده‌های گذشته (بخصوص از دوران صفویان)
و گذر رودخانه زاینده رود از میان آن است. متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل ارسال آب زاینده رود
به شهرهایی همچون قم و یزد در برخی ماه‌های سال رودخانه زاینده رود خشک است که این مسئله
هم از زیبایی اصفهان و هم از لطافت هوای آن کاسته است.

اصفهان شهری چهار فصل است. تابستان‌های آن گرم و زمستان‌های آن سرد است. هوای پاییزی این
شهر در نیمه‌های فصل بیشتر به زمستان می‌گراید. هوای اصفهان در بهار بسیار معتدل و دل‌انگیز است.

به علت کم بودن وزش باد در فصل پاییز و زمستان و ایجاد پدیده وارونگی هوا، در برخی روزها انباشت
آلودگی‌ها در مرکز شهر زیاد می‌شود. در این مواقع به سالمندان توصیه می‌شود که خانه را ترک نکنند.

بهترین زمان برای سفر به اصفهان نیمه‌های فصل بهار است. در این زمان اصفهان دارای هوای مطبوع و پاک است.

آشنایی با بازی های محلی اصفهان

چوقاپى:

یکى از بازى‌هائى است که در استان اصفهان متداول بوده و هم‌اکنون نیز در بعضى از مناطق این استان
(نقاط روستائى بیشتر) انجام مى‌شود، نمونه این بازى با تفاوت‌هاى جزئى در برخى از استان‌ها
نیز رایج بوده است، درتهران مشابه این بازى “الک دولک” نام دارد.

آپوست بره:

یکى دیگر از بازى‌هاى به‌ویژه روستائى مناطق استان اصفهان آپوست برهمى‌باشد.
بازى گروهى است و بین دو تیم با نفرات مساوى انجام مى‌شود.عده بازیکنان هر تیم ۵ نفر است.

– اوستا سلامى:

به‌صورتتک‌گروهى انجام مى‌شود، این بازى به محل چندان وسیعى نیاز ندارد حتى در کوچه‌هاى روستا
و میدان‌گاه‌هاى آن و دیگرفضاهاى آزاد مى‌تواند انجام شود، بازى هیچ‌گونه وسیله و ابزارى نمى‌خواهد.

– جفت جوالدوز

– اوستا خرت نلنگه

-شله گرمه:

بازى گروهى است که بین دو تیم با نفرات مساوى انجام مى‌شود، هر تیم شامل ۵ نفر مى‌باشد.

– چپق چاق‌کنى

-سه سال سنگى یا دست به چاله

– توک پلى (توک چوق‌زنی)

– کالنگ لنگى:

بازى گروهى است که بین نفرات دوبه‌دو تا تعیین برنده نهائىانجام مى‌شود، این بازى نیازى به وسیله نداشته
و در محوطه نسبتاً هموارى برگزار مى‌گردد و به فضاى زیادى نیازندارد.

– دست تو سرى – کمربند بازى – چوبى و چوق‌بازى – کیش‌بازى یا کیشى -بالشت بازى

– کشتى محلى کمربندى: کشتى کمربندى از جمله کشتى‌هاى محلى است که در استان اصفهان
وبه‌ویژه روستاهاى شهرستان فریدن این استان مرسوم بوده و هنوز نیز در بعضى از نقاط رایج است.

معرفی بازی های محلی اصفهان

بازی های محلی اصفهان

نمونه بازی های محلی اصفهان

نام های بازی های محلی اصفهان

بازى هاى استان اصفهان عبارتند از :آبد، چارسنگ، آپوست بره، آدک مارک، آفتاب مهتاب، ات متک،
اتل متل، استادجملو، الاکلنگ،انگشتان، اوساى کرباس پاره کن، اوستا خرت نلنگه، اوستا سلامی،
بازى با چوب، باقالى به چندمن، بالشت بازی، بشکن بشکنه،بیابریم بنه، پلاچفته، پیش پیشی،
تاکوچی، تولی، جساخیزک، جن جنک، جفت جوالدوز، جمال جمال، جم جمک، چشم بندوک، چنگ چاله،
چنگولک بازى (تاب بازی)، چوقاپلی، حمام بازی، خروس جنگی، خرى سو، خونهٔ شیر، درخونهٔ شاه را آب بپاش،
دودی، دوزبازی،سک سک، سورى بازی، سه سال سنگی، شاه دزدبازی،

شل کن سفت کن، عامویادگار، قاب بازی، قایم شدنی، کالنگ لنگی،کلاه برک، کمربندبازی، کى بود؟
کى بود؟ من نبودم، کیه کیه درمى زنه، گاو – گوساله – پنیر، گردوبازی، گرگو گله، گل پنبه، گندم
گل گندم، لاک پشت بازی، لپربازی، مرغکى دارم به این قرار، موش از این خانهگذشت، مهره بازی،
نخودنخود هرکسى به جاى خود، نون بیار – کباب ببر، یک قل دوقل، هفت سنگ، یک مرغدارم چندتا تخم مى کنه؟ و…

◊ آفتاب مهتاب

◊ اتل متل

◊ اوستا خرت نلنگه

◊ بازی با چوب (خوانسار)

◊ بیابریم بنه (بنه، نوعی خار است که در تنور میسوزانند) (گلپایگان)

◊ جسن جسنک

◊ جم جمک

◊ حمامبازی

◊ خروس جنگی

◊ سک سک

◊ شل کن، سفت کن

◊ عامو یادگار

◊ گردوبازی (گلپایگان)

◊لپربازی

◊ یک مرغ دارم چند تا تخم میکنه؟

کلاه ورک، بازی رایج در روستاهای اصفهان

آموزش کامل بازی های محلی اصفهان
بازی های محلی اصفهان

معرفی بازی های محلی اصفهان

درست است کهبرخی بازی های محلی در بیشتر نقاط ایران مشاهده می شوند
و حالتی کلی تر دارند اما بازیهای بسیاری نیزوجود دارند که خاص هر منطقه بوده
و در سایر نقاط کشور دیده نمی شوند.

مطالعه و معرفی این بازی ها از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند هم به ما دانشی
درخصوص داشته های فرهنگی مان بدهد و هم مهمتر از آن،فرصتی فراهم کند
که با کسب آگاهی بتوانیم در زندگی امروزخود و کودکان مان از انها استفاده کنیم
و از شادی و نشاطی که بخش جدایی ناپذیری از این بازیهاستبهره مند شویم.

مطالعه و معرفی بازی های محلی اصفهان

در برخی روستاهای اصفهان، بازی ای به نام “کِلاه بَرَک” وجود دارد و شیوه انجام آن نیز
به این صورتاست که دایره بزرگی در وسط میدان رسم می کنند ویک گروه ده نفره داخل
آن نشسته و گروه دهنفره دیگری، خارج دایره و دور آن می چرخند تا در فرصتی مناسب
بتوانند کلاه یکی از افراد داخل رابرداشته وفرار کنند.سپس کلاه را پنهان از چشم اعضای تیم
مقابل در بین خود به گونهای رد و بدل میکنند که معلوم نشود دست کیست.

سپس به محل تعیین شده برای انداختن کلاه دویده و تیم مقابل نیز دنبالشان می کند
و اگر بتواند کلاهرابگیرد برنده است و در غیر این صورت، چنانچه کلاه به زمین افتاده
و خاکی شود آن تیم بازنده محسوبمی شود.این کار را تا ۵ بار تکرار کرده وامتیازبندی می کنند.

بازی های محلی اصفهان و شهر ها و روستاهای این بازی ها

در برخی روستاهای اصفهان، بازی ای به نام “کِلاه بَرَک” وجود دارد و شیوهانجام آن نیز
به این صورت است که دایره بزرگی در وسط میدان رسم می کنند و یک گروه دهنفره داخل
آن نشسته و گروه ده نفره دیگری، خارج دایره و دور آن می چرخند تا در فرصتی مناسب
بتوانند کلاه یکی از افراد داخل را برداشته و فرار کنند.

سپس کلاه را پنهان از چشم اعضای تیم مقابل در بین خود به گونه ای رد و بدل می کنند
که معلوم نشود دست کیست.سپس به محل تعیین شده برای انداختن کلاه دویده و تیم مقابل
نیز دنبالشان می کندو اگر بتواند کلاه را بگیرد برنده است و در غیر این صورت، چنانچه کلاه به
زمین افتاده و خاکیشود آن تیم بازنده محسوب می شود.این کار را تا ۵ بار تکرار کرده و امتیازبندی می کنند.

تبیان_ الی گشت

2018-09-15 / گردآوری:
برچسب ها:

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
طالع بینی از روی حروف اول اسم !!طالع بینی از روی حروف اول اسم !!
خطوط کف دست در مورد ویژگی های شخصیتی شما چه می گویند؟خطوط کف دست در مورد ویژگی های شخصیتی شما چه می گویند؟
بررسی شخصیت افراد جذاب و دوستداشتنیبررسی شخصیت افراد جذاب و دوستداشتنی
شخصیت شناسی از روی نحوه مشت کردن دست افرادشخصیت شناسی از روی نحوه مشت کردن دست افراد
داستان ضرب المثل جالب ، شتر دیدی ، ندیدیداستان ضرب المثل جالب ، شتر دیدی ، ندیدی
شخصیت شناسی با آدامسی که می جویدشخصیت شناسی با آدامسی که می جوید
شخصیت شناسی از روی رنگ موشخصیت شناسی از روی رنگ مو
شخصیت شناسی از روی فرم بینی که شما را شگفت زده می کندشخصیت شناسی از روی فرم بینی که شما را شگفت زده می کند
چگونه تبدیل به انسانی خودنما شده ایم؟!چگونه تبدیل به انسانی خودنما شده ایم؟!
بازی محلی جالب و سرگرم کننده سنگ کرنوبازی محلی جالب و سرگرم کننده سنگ کرنو
فال و طالع بینی سال ۲۰۱۸فال و طالع بینی سال ۲۰۱۸
داستان ضرب المثل خواندنی ، اگر پیش همه شرمنده ام پیش دزده رو سفیدمداستان ضرب المثل خواندنی ، اگر پیش همه شرمنده ام پیش دزده رو سفیدم
بازی محلی جالب و مهیج لنگرانبازی محلی جالب و مهیج لنگران
شخصیت ‌شناسی حیرت انگیز ، از روی نقاشی بچه‌هاشخصیت ‌شناسی حیرت انگیز ، از روی نقاشی بچه‌ها
نوع عروسی براساس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سالنوع عروسی براساس ماه تولد متولدین ۱۲ ماه سال
شخصیت شناسی بر اساس علاقه به نوع و طعم قهوهشخصیت شناسی بر اساس علاقه به نوع و طعم قهوه
راه های موفقیت آمیز، رسیدن به رویا هایتانراه های موفقیت آمیز، رسیدن به رویا هایتان
شخصیت شناسی براساس زنگ موبایل افرادشخصیت شناسی براساس زنگ موبایل افراد
پیش بینی شخصیت از روی ظاهر بدنپیش بینی شخصیت از روی ظاهر بدن
داستان ضرب المثل کار بوزینه نیست نجّاریداستان ضرب المثل کار بوزینه نیست نجّاری
دلیل انزوای افراد مجرد چیست؟دلیل انزوای افراد مجرد چیست؟
طالع بینی جشن عروسی متولدین ماههای مختلفطالع بینی جشن عروسی متولدین ماههای مختلف
ضرب المثل این شتر را جای دیگری بخوابانضرب المثل این شتر را جای دیگری بخوابان
طالع‌بینی وضع سلامت متولدین هر ماه / بیماری های شایع بین افراد در ماه های مختلفطالع‌بینی وضع سلامت متولدین هر ماه / بیماری های شایع بین افراد در ماه های مختلف
تست روانشناسی درباره ارتبط اعضای خانوادهتست روانشناسی درباره ارتبط اعضای خانواده
تست شخصیت شناسی زیبایی ظاهری و ارتباط آن بر اعتماد به نفس!تست شخصیت شناسی زیبایی ظاهری و ارتباط آن بر اعتماد به نفس!
پست‌هایتان در شبکه‌های اجتماعی راجع به شما چه می‌گویند؟پست‌هایتان در شبکه‌های اجتماعی راجع به شما چه می‌گویند؟
شخصیت شناسی براساس مدل نشستن افرادشخصیت شناسی براساس مدل نشستن افراد
بگو روتختی ات چه رنگی است تا بگویم کیستی!بگو روتختی ات چه رنگی است تا بگویم کیستی!
شخصیت شناسی جالب ، حمام کردن افرادشخصیت شناسی جالب ، حمام کردن افراد
غزل شماره ۵۳ حافظ : منم که گوشه ی میخانه خانقاه من استغزل شماره ۵۳ حافظ : منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است
این غزل با مصراع منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است آغاز می شود . شاعر در این غزل می گوید که تا وقتی که خداوند با اوست و از او پشتیبانی و حمایت می کند هیچ چیزی نمی تواند او را تضعیف کند و از بین ببرد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
غزل شماره ۵۲ حافظ : روزگاریست که سودای بتان دین من است
غزل شماره ۵۱ حافظ : لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است
غزل شماره ۵۰ حافظ : به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
غزل شماره ۴۹ حافظ : روضه ی خلد برین خلوت درویشان است
غزل شماره ۴۸ حافظ : صوفی از پرتو می راز نهانی دانست
داستان ضرب المثل از هول حلیم افتاد تو دیگ
غزل شماره ۴۷ حافظ : به کوی میکده هر سالکی که ره دانست
غزل شماره ۴۶ حافظ : گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
غزل شماره ۴۵ حافظ : در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
غزل شماره ۴۴ حافظ : کنون که بر کف گل جام باده صاف است
غزل شماره ۴۳ حافظ : صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است
غزل شماره ۴۲ حافظ : حال دل با تو گفتنم هوس است
غزل شماره ۴۱ حافظ : اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است
غزل شماره ۴۰ حافظ : المنه لله که در میکده باز است
غزل شماره ۳۹ حافظ : باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
غزل شماره ۳۸ حافظ : بی مهر رخت روز مرا نور نماندست
غزل شماره ۳۷ حافظ : بیا که قصر امل سخت سست بنیادست
غزل شماره ۳۶ حافظ : تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
غزل شماره ۳۵ حافظ : برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
غزل شماره ۳۴ حافظ : رواق منظر چشم من آشیانه توست
غزل شماره ۳۳ حافظ : خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
غزل شماره ۳۲ حافظ : خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
غزل شماره ۳۱ حافظ : آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
غزل شماره ۳۰ حافظ : زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
غزل شماره ۲۹ حافظ : ما را ز خیال تو چه پروای شراب است
غزل شماره ۲۸ حافظ : به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
غزل شماره ۲۷ حافظ : در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
غزل شماره ۲۶ حافظ : زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب مست
غزل شماره ۲۵ حافظ : شکفت شد گل حمرا و گشت بلبل مست
غزل شماره ۲۴ حافظ : مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست
غزل شماره ۲۳ حافظ : خیال روی تو در هر طریق همره ماست
غزل شماره ۲۲ حافظ : چو بشنوی سخن اهل دل مگوی که خطاست
غزل شماره ۲۱ حافظ : دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست
غزل شماره ۲۰ حافظ : روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست
غزل شماره ۱۹ حافظ : ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
غزل شماره ۵۳ حافظ : منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است
غزل شماره ۵۳ حافظ : منم که گوشه ی میخانه خانقاه من است
غزل شماره ۵۲ حافظ : روزگاریست که سودای بتان دین من است
غزل شماره ۵۲ حافظ : روزگاریست که سودای بتان دین من است
غزل شماره ۵۱ حافظ : لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است
غزل شماره ۵۱ حافظ : لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است
غزل شماره ۵۰ حافظ : به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
غزل شماره ۵۰ حافظ : به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
غزل شماره ۴۹ حافظ : روضه ی خلد برین خلوت درویشان است
غزل شماره ۴۹ حافظ : روضه ی خلد برین خلوت درویشان است
غزل شماره ۴۸ حافظ : صوفی از پرتو می راز نهانی دانست
غزل شماره ۴۸ حافظ : صوفی از پرتو می راز نهانی دانست
داستان ضرب المثل از هول حلیم افتاد تو دیگ
داستان ضرب المثل از هول حلیم افتاد تو دیگ
غزل شماره ۴۷ حافظ : به کوی میکده هر سالکی که ره دانست
غزل شماره ۴۷ حافظ : به کوی میکده هر سالکی که ره دانست
فیلم پرشین ویامیران پرواز